close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Ненаголошені голосні звуки [є] [и]

код для вставкиСкачать
Урок 9
Тема.Ненаголошені голосні звуки [є] [и]
Мета: ознайомити учнів з літературною вимовою ненаголошених голосних звуків; формувати вміння щодо вимови голосних [є], [и] в коренях слів; виховувати інтерес до усної народної творчості.
Хід уроку
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ {див. додаток на с. 14)
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
- Сьогодні на уроці ми будемо спостерігати за словами з ненаголошеними голосними, у яких вимова не повністю відповідає написанню.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 1. Робота за підручником (с. 75-76)
Вправа 1
- Прочитайте вірш. Про який місяць року в ньому розповідається?
- Зверніть увагу на підкреслене слово в першому реченні. У цьому слові наголошений звук [и]. Як вимовляється цей звук?
- Наголошені звуки [є], [и] вимовляються чітко, виразно: степ, крила, числа, пера.
- Прочитайте підкреслені слова в третьому реченні. У словах верб'і, листочок, деньочок голосні звуки [є], [и] ненаголошені.
Ненаголошені звуки [є], [и] у вимові наближаються до [и], [є]; [ве"рбі], [лиесточок].
Вправа 2. - Прочитайте слова, запишіть їх за зразком. Підкресліть букви, якими позначені наголошені голосні звуки [є] та [и].
- Простежте, що потрібно зробити, щоб дізнатися, як правильно написати слова з ненаголошеними голосними звуками [є], [и].
- Щоб дізнатися, як правильно написати слова з ненаголошеними голосними звуками [є], [и], треба змінити слова за зразком один - багато. Змінені слова називаємо перевірними. Наприклад: земля - землі, листок - листя.
Перевірні слова - це ті слова, які допоможуть вам перевірити написання букв, що позначають ненаголошені звуки [є], [и].
Вправа З
- Прочитайте слова, запишіть їх за зразком. Підкресліть букви, якими позначені наголошені голосні звуки [є], [и].
- Простежте, що потрібно зробити, щоб правильно написати слова з ненаголошеними голосними звуками [є] та [и].
- Щоб дізнатися, як правильно написати слова з ненаголошеними голосними звуками [є], [и], треба дібрати слова-"родичі", у яких звуки [є], [и] є наголошеними. Наприклад: вишневий - вишня, шишкар - шишка.
2. Первинне закріплення
- Прочитайте слова, правильно вимовляючи голосні звуки в ненаголошених складах.
в[еи]рба з[ие]ма
ст[еи]пи ч[ие]жі
з[е"]мля ч[ие]сло
Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Робота над скоромовками
- Прочитати вголос скоромовки, правильно вимовляючи голосні звуки.
- Які голосні у ненаголошених складах вимовляються чітко? Які - нечітко?
• Босий хлопець Сіно косить, Роса росить Ноги босі.
• От Кіндрат, так Кіндрат! Зуб зламав об мармелад!
2. Робота в парах. - Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок.
Перший місяць осені за календарем - вересень. Тихі, задумливі вересневі дні ще теплі, наче літні. Та подих осені вже відчутний у вечірній і нічній прохолоді.
День народжується в осінньому серпанку, але поступово туман зникає, розсіюється. Піднімається сонечко і обігріває землю. (Алла Волкова)
- Випишіть з тексту три слова з наголошеним голосним у першому складі та три слова - у другому складі. Позначте наголос.
3. Вибірковий диктант
- Прослухайте уважно скоромовку. Тигренятко з тигром-татом Тренувалися стрибати.
- Запишіть слова, в яких голосні у ненаголошених складах вимовляються нечітко. (Тигренятко, тренувалися, стрибати)
VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
- Як вимовляються голосні звуки в наголошених складах? Наведіть приклади.
- Як вимовляються ненаголошені [є], [и]? Наведіть приклади.
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ С. 16, вправа 3.
- Спишіть слова, вставляючи пропущені букви. Доберіть до них перевірні.
Урок 10
Тема.Вимова і правопис слів з ненаголошеними голосними |є], |и|
Мета: навчати учнів перевіряти правопис слів з ненаголошеними голосними [є], [и] в корені слів; збагачувати словниковий запас; розвивати літературну вимову; виховувати турботливе ставлення до птахів.
Хід уроку
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
1. Вправи на повторення. Робота в групах
- Підкресліть слова, у яких тільки два склади.
Павук, заєць, веселка, лісник, дорога, букварі, бабка, конвалії, бесіда, учні, огорожа, баян.
- Прочитайте слова, розподіліть їх в алфавітному порядку, в цьому ж порядку запишіть номери цих слів у зошиті.
1-ша група: 1) пенал; 2) буквар; 3) книга; 4) лінійка; 5) учень. Запис у зошитах: 2; 3; 4; 1; 5.
2-га група: 1) олівець; 2) портфель; 3) ножиці; 4) азбука; 5) щоденник. Запис у зошитах: 4; 3; 1; 2; 5.
- Яке слово "зайве" у кожній групі слів? Чому? (За кількістю складів.)
2. Хвилинка каліграфи
У У ау ум му уф ду ну цу уч ву Учитель Україна українська Ми живемо в Україні.
- Поставте питання до слів учитель, Україна, українська.
- Які із записаних слів є спорідненими?
- Назвіть корінь цих слів.
- Складіть словосполучення зі словом українська.
- Українська мова дуже чудова, мелодійна.
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
- Сьогодні на уроці ми розкриємо один із секретів української мови - секрет написання иенаголошених є та и у словах.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Читання казки "Хитрі близнючки"
Жили на світі дві букви-близнючки. Одну звали и> а іншу - є. Вони були дуже схожі між собою та іноді любили жартувати.
І тоді у багатьох словах замість звука [и] чувся [є], і навпаки, замість [є] - [и]. Так було і цього разу. У слові листи чується звук [є], в слові земля - звук [и]. Всі плутали: як же правильно написати - є чи иі
Тут з'явився дядечко Наголос. А близнючки побоювалися свого старого родича, бо він був дуже серйозний і вимогливий.
І от як тільки дядечко Наголос "погукав" близнючок, сталося диво: близнючки зайняли свої місця, а самі слова змінилися: були листи - тепер лист, була земля - тепер землі.
Із того часу, коли близнючки починали жартувати, міняючись місцями в словах, з'являвся дядечко Наголос і швидко наводив лад.
- Хто наводив лад, коли близнючки є та и мінялися місцями в словах?
- Запам'ятайте! Що писати - Е чи И? Став під наголос завжди!
2. Робота за підручником (с. 17-18). Вправа 7
- Прочитайте загадку. Коли це буває?
- Спишіть загадку, вставляючи пропущені букви. До цих слів доберіть перевірні слова.
- Зі словом-відгадкою складіть речення. Запам'ятайте правопис слова восени.
Вправа 2
- Прочитайте слова в колонках.
- Доберіть перевірне слово, спишіть, уставляючи пропущену букву в нена-голошеному складі.
- У першій колонці перевірними словами є змінені слова, у другій - слова-* родичі".
- Що треба зробити, щоб дізнатися, яку букву писати в ненаголошеному складі? Прочитайте правило.
Вправа 3. Робота в групах
- Прочитайте текст. Це оповідання чи казка? Доведіть.
- Чому авторка дібрала такий заголовок?
- Прочитайте речення, яке є початком тексту. Прочитайте речення, яке закінчує текст. Спишіть.
- Випишіть слова, у яких пропущені букви. Доберіть до них перевірні. Запишіть.
Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ {див. додаток на с. 24)
VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
- Як слід вимовляти звук [є] у ненаголошеному складі? Наведіть приклади.
- Як слід вимовляти звук [и] у ненаголошеному складі? Наведіть приклади.
- Як дізнатися, яку букву ("є" чи "и") писати в ненаголошеному складі? Наведіть приклади.
- Які с способи перевірки ненаголошених є та и в коренях слів?
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
С. 17-18,вправа 3.
- Спишіть другий абзац вправи 3, вставляючи пропущені букви. Зверніть увагу на виділене слово. До яких слів воно може бути перевірним?
Урок 11. Тема.Вимова і правопис слів з ненаголошеними голосними [є], [и]
Мета: навчати учнів добирати перевірні слова до слів з ненаголошеними голосними в корені слів; збагачувати словниковий запас; розвивати пам'ять, мовлення; виховувати любов до природи.
Хід уроку
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
1. Хвилинка каліграфи
Тт ти та ту ат ті ять іт ата ють Театр Тарас Тимкб турист Тетяна, Тамара, Тая - імена.
- Поділіть слово турист на склади.
- На яке питання воно відповідає? Що називає?
- Доберіть до нього слова, близькі за значенням.
- Доберіть споріднені слова, виділіть корінь.
- Складіть речення з іменами Тетяна, Тамара, Тая.
2. Вправи на повторення
1) Списування з граматичним завданням.
- Прочитайте слова.
Яблуко, їжачок, єнот, йорж, вербою, майорить, поїдемо.
- Які однакові звуки є в цих словах?
- Спишіть. Підкресліть букви, що позначають два звуки.
- Складіть розповідне, питальне й спонукальне речення зі словом верба.
2) Гра "Утворіть пару".
- До кожного слова лівого стовпчика доберіть слово з правого, яке допоможе правильно вибрати потрібну букву.
П..ро мед
С..ЧІ плечі
ПЛ..ЧЄ кит
К..ТИ клен
м..довий пера
кл.. новий сич
кр..ло числа
з..рно крила
З..МЛЯ землі
Ч..СЛО зерна
- Запишіть будь-які дві утворені пари слів.
НІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
- Сьогодні на уроці ми будемо вчитися перевіряти написання голосних в ненаголошених складах.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Повторення правила
- Прочитайте пари слів.
Крило - крила зерно - зерна земля - землі число - числа
- Якою буквою позначено наголошений і ненаголошений звук [є]?
- Якою буквою позначено наголошений і ненаголошений звук [и]?
- Зробіть висновок. (У ненаголошеному складі пишемо ту букву, якою був позначений голосний звук у наголошеному складі.)
- Як же перевірити написання слів з ненаголошеними звуками [є], [и]?
2. Первинне закріплення
- Прочитайте слова. Як перевіряються ненаголошені голосні звуки [є], [и] в цих словах?
Српи - серп, ст-.пи - степ, м..чі - меч, гр..би - гриб, т.-ни - тин, л..ни -лин.
- Спишіть слова. Вставте пропущені букви.
3. Робота за підручником (с. 78-79)
Вправа 1
- Прочитайте вірш. Про що в ньому розповідається?
- Доберіть перевірні слова, які допомогли вам уставити пропущені букви. Спишіть вірш.
Вправа 2
- Прочитайте. З'єднайте частини прислів'їв. Спишіть їх.
- Як ми називаємо підкреслені слова?
- Зверніть увагу на виділені слова. Правопис якого слова треба перевірити? Зробіть перевірку правопису потрібного слова.
Вправа З
- Прочитайте текст.
- Про що в ньому розповідається?
- Як звали бабусю?
- Як звали лелек?
- Яке гніздо було в лелек?
- Спишіть перший абзац. Підкресліть однією рискою назви птахів, а їхні клички - двома.
- Поясніть правопис підкресленого слова.
Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ 1. Гра "Утвори за зразком"
Один Багато
село села
весло ...
сестра ...
зима ...
2. Робота в парах
- Прочитайте. Уставте пропущені букви є або и. Для цього змініть слова так, щоб ненаголошений голосний став наголошеним. Позначте наголос.
З..мля - ... кр..ло - ...
з..ма- ... в..рба- ...
з..рно- ... св..ня - ...
в..сло- ... ч..сло- ...
3. Гра "У два стовпчики"
- Запишіть слова у два стовпчики: у перший - ті, що потребують перевірки, у другий - ті, що не потребують перевірки.
- Доберіть до слів першого стовпчика усно перевірні слова, які допоможуть правильно вставити пропущені букви.
П..ро, т..хо, з..рно, бл..зько, л..гко, з..ма, ст..бло, п..ньок, гр..чка, з..лень.
- Прочитайте слова першого стовпчика, назвіть вставлені букви. Які перевірні слова ви до них дібрали?
4. Гра "Поміркуй!"
- Поміркуйте, які пропущені букви (є, и) слід писати у словах. Доберіть перевірні слова. Запишіть за зразком.
Зразок. Біля с.ла (села) протікає річка.
Гнучка в..рба (...) нахилила у воду свої віти. Д..рева (...) вкрились зеленими л..сточками (...).
5. Гра-змагання між хлопчиками і дівчатками "Не помились!"
З.-мля с.ло
СТ..ПИ сп..на
з..рно М..ДОК
в..сна В..СЛО
гр..би д..рева
VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
- Чого вчилися на уроці?
- Як можна дібрати перевірне слово? Наведіть приклади.
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
С. 19, вправа 3.
- Спишіть другий абзац вправи 3, вставляючи пропущені букви. До слів, у яких пропущені букви, доберіть перевірні слова з довідки. Випишіть слова парами.
ДОДАТОК ДО УРОКУ
ПРОКЛШТЛІІЧИКА (Українська народна казка Подніпров'я (Наддніпрянщина))
Був гарний літній ранок. Сонце тільки піднялося над лісом. Заспівали, радіючи гарному новому дню, пташки. У цю пору в лісі прокидалося все: і дерева, і звірі, і метелики, і квіти, і бджоли. Проснувся на землі і маленький ка-штанчик. "Де я?" - подумав він. І тут же згадав, що вчора з дощем налетів сильний вітер, зірвав його з рідної гілки і кинув далеко від галявини, де ріс величезний старий каштан, що розкинув свою кропу мало не на півгалявини. Маленькому каштанчику стало дуже сумно. Його твердий голчастий кожушок від удару об землю розійшовся, і з проріхи виглядав коричневий бочок.
- Треба шукати свою родину! Я не можу залишатися один! - вирішив малюк і покотився лісовою стежиною.
Уже десь опівдні він зустрів зайців. Каштанчик покотився до них і спитав велику сіру зайчиху:
- Дозвольте залишитися з вами. Мені дуже самотньо.
Мати зайчиха підійшла до нього, уважно роздивилась і відказала.
- Ти подивись на себе! Ти весь у голках, можеш скривдити моїх зайчат, тому я не можу взяти тебе до нашої родини!
Така відповідь дуже засмутила маленького каштанчика, і він покотився далі.
Цього дня зустрів він і лисицю з лисенятами, велику сіру вовчицю з малими вовчатами, навіть ведмедицю з двома кумедними ведмежатами, але всі-всі проганяли його.
- Ти дуже колючий! Ми не хочемо з тобою жити!
Але під вечір, коли він уже не сподівався знайти собі родину, зустрів великого їжака. Це батько-їжак ніс своїм маленьким яблуко, що впало з лісової яблуні. Каштанчик уважно роздивився їжака і побачив, що він також весь укритий голочками.
- Невже я знайшов свою родину?! - подумав він. Підкотився до батька-їжака і запитав:
- Чи можу я залишитися з вами жити?
- Звичайно,- поважно відповів їжак,- у нас мало місця, але ти можеш жити з нами, адже ти такий схожий на нас. Ти такий маленький, небезпечно залишатися самому в такому великому лісі.
З того часу минуло багато років. Родина їжаків стала ще більшою. Але їм було де жити і ховатися від негоди, адже на місці, де вони жили, виріс каштан. Велике дерево, розкинувши свої гілки, сховало багато їжакових родин від негоди. Каштан пам'ятав, що колись йому, малому, їжаки не відмовили в притулку і врятували від самотності. І через роки він віддячив їжаковій родині, подарувавши їм новий дім.
Ця відповідь дуже втішила маленького каштанчика, і він, щасливий, попрямував за їжаком до свого нового будинку.
Урок № 12
Тема.Вимова і правопис слів з ненаголошеними голосними [є], [и]
Мета: узагальнити знання учнів про написання ненаголошених є, и в корені слова; вчити розпізнавати слова, які треба перевіряти; розвивати навички самостійної роботи; виховувати уважність.
Хід уроку
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
1. Хвилинка каліграфи
Хх ха хо ох їх хл Хв ох ах ух Харків Херсон Хмельницький Ховрашки хотіли хліба.
- Поясніть написання великої букви у словах.
- Назвіть послідовно звуки і букви у слові Харків.
- Поділіть на склади слова в реченні.
2. Вправи на повторення
1) Гра "Заповни пропуски".
- Уставте пропущені букви.
Л..сти, кр..ло, с.стра, з..рно, з..ма, ч..сло, в..сна, с.ло, шв..дкий, с..р..да.
- Яке слово виявилося "зайвим"? Чому?
- Які перевірні слова ви дібрали до інших слів?
2) Робота в групах.
- Переставте речення так, щоб вийшов текст. Він перев'язав йому ногу.
Якось Микола ходив у ліс.
Нога в нього була поранена.
Скоро загоїлась нога в Журки.
Під дубом він знайшов молодого журавля.
Журавлик почав ходити по двору.
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
- Сьогодні на уроці ми узагальнимо ваші знання про написання ненаголошених є, и в корені слова.
IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Робота за підручником (с. 20-21)
Вправа 1
- Прочитайте вірш. Про кого в ньому розповідається?
- Спишіть вірш, уставляючи пропущені букви. Доберіть перевірні слова.
- Назвіть звуки в підкреслених словах.
Вправа 2
- Прочитайте текст. Що цікавого про життя мурашок ви взнали?
- Спишіть текст, уставляючи пропущені букви. До яких слів не потрібно добирати перевірні слова? Поясніть правопис цих слів.
- Випишіть підкреслені слова, поділивши їх на склади для переносу. Вправа З
- Розгляньте малюнки.
- Спишіть підпис малюнка за зразком, доберіть перевірні слова.
2. Виконання практичних завдань
1) Прочитайте слова. Яке з них "зайве"? Запишіть, уставляючи пропущені букви.
Кл..ни, в..рба, лисиця, б..реза.
В..СОКИЙ, ГЛ..60КИЙ, З..МЛЯ, В..СЄЛИЙ.
2) Прочитайте групи слів. Спишіть, уставляючи пропущені букви. Поставте наголос. Підкресліть перевірне слово.
Р..ба, р..балка, рибальський. Б..рег, б..реговий, б..режок. С.нь, с.ненький, с.ніти.
3) Спишіть речення, вставляючи ненаголошені є - и та потрібне за змістом слово.
Золоті сережки з'являються на б..резі (на початку, в кінці) в..сни. Гр..чане поле приваблює (мух, бджіл, вовків).
4) Прочитайте вірш. Спишіть, уставляючи пропущені букви (є, и).
Ми любимо весну, з..лену чудесну. Грімницю у тучі і дощик співучий, І луки ш..рокі, і ріки гл..бокі, І поле в..селе, і рідні оселі, І цвіт у маю - всю землю свою!
Михайло Стельмах
V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
- Чого вчилися на уроці?
- Зачитайте слова, які перевіряються способом словозміни.
- Зачитайте слова, до яких добирали слова-"родичі".
- Яке слово не потрапило до жодного варіанта? (Середа)
- Як дізнатися про правопис букви в ненаголошеному складі цього слова? (Скористатися словником.)
- Яке завдання здалося найскладнішим?
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
С. 21, вправа 3.
- Складіть і запишіть речення з кожним перевірним словом.
Автор
nalisnik55
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
2 565
Размер файла
35 Кб
Теги
звуки, ненаголошені, голосні
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа