close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Календарне планування. Українська література,7 клас, І сем

код для вставкиСкачать

"ПОГОДЖЕНО"
Заступник директора КЗ "НВО № 25 " ЗОШ І-ІІІ ст., ПМЛ, ЦПВ "Ліра" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"
_______________О.І.Різаненко "__ _"__вересня___ 2014 р. "З А Т В Е Р Д Ж У Ю"
Директор КЗ "НВО № 25 " ЗОШ І-ІІІ ст., ПМЛ, ЦПВ "Ліра" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"
_________________Л.П. Матяшова
"_ __"__вересня___ 2014 р. Календарно-тематичний план
з української літератури
7-Б клас
2014-2015 навчальний рік
Учитель: Гаркуша Ольга Сергіївна
Годин на рік
І семестр (2 год на тиждень)ІІ семестр (2 год на тиждень)Кількість контрольних робітКількість тематичних атестацій70323866Програма Програма, затверджена Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-6611 від 23.12.2004 року): Українська мова. 5-12 класи.-К.: Ірпінь: Перун, 2005.ПідручникСлоньовська О.В. Українська література: Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.:Освіта, 2007Посібники Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 02.08.2012 р. № 882 "Про використання навчальної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах" загальноосвітні навчальні заклади мають право використовувати в організації навчально-виховного процесу лише навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, що мають відповідний гриф Міністерства, схвалення відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства.
Позакласне читання - 4 год. Текстуальне вивчення творів - 58 год.
Резервний час - 8 год.
Обов'язкова кількість видів контролю
Класи7СеместриІ семестрІІ семестрКонтрольні роботи
у формі:
* контрольного класного твору;
* виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)3
1
2
1. 2. 3.3
1
2
1.
2.
3.Уроки розвитку мовлення*(РМ)2
(у+п)1.
2.2
(у+п)1.
2.Уроки позакласного читання(ПЧ)21.
2.21.
2.Контрольний домашній твір--Перевірка зошитів45 З метою поліпшення якості шкільної літературної освіти, урахування громадської думки щодо виховної та естетичної вартості окремих програмових художніх творів та розвантаження змісту навчальної програми, відповідно до рішення колегії Міністерства освіти і науки від 11 лютого 2010 року, протокол № 1/4-2, затверджено зміни до навчальної програми з української літератури (5-9 класи), а саме: 7 клас
- твір Б. Лепкого "Цвіт щастя" - винесено на позакласне читання;
- вірш А. Малишка "Приходять предки..." - вилучено з програми (замінено на поезію "В завійну ніч з незвіданих доріг...");
- твір І. Франка "Іван Вишенський" - текстуальне вивчення замінено на оглядове (1 година);
- поезії В. Самійленка "Ельдорадо" і "Патріоти" вилучено з програми, замінено на твори "На печі", "Не вмре поезія...";
Можливі види контрольних робіт:
* тест;
* відповіді на запитання;
* контрольний літературний диктант;
* анкета головного героя;
* комбінована контрольна робота тощо;
* письмові контрольні твори.
Можливі види контрольних робіт із розвитку мовлення:
* складання оповідання (казки) за прислів'ям;
* добір прислів'їв, крилатих виразів, фразеологічних зворотів, що виражають головну ідею твору;
* введення власних описів в інтер'єр, портрет, пейзаж у вже існуючому творі;
* усний переказ оповідання, епізоду твору;
* твір-характеристика персонажа;
* написання асоціативного етюду, викликаного певним художнім образом;
* написання вітального слова на честь літературного героя, автора тощо;
* твір-опис за картиною;
* складання тез літературно-критичної статті (параграфа підручника);
* підготовка проекту (з можливим використанням мультимедійних технологій) - індивідуального чи колективного - з метою представлення життєвого і творчого шляху, естетичних уподобань письменника тощо;
* складання анкети головного героя, цитатних характеристик, конспекту, рецензії, анотації;
* написання реферату;
* ідейно-художній аналіз поетичного чи прозового твору; * написання листа авторові улюбленої книжки;
інсценізація твору (конкурс на кращу інсценізацію уривка твору) тощо.
* №
п/пЗміст навчального матеріалуДодатки:
Мистецький контекст. Міжпредметні зв'язкиПриміткаДатаПриміткаІ семестр1 Вступ (1 год). Художній твір як явище мистецтва. Функції мистецтва2ПЧ № 1. А. Кащенко "Над Кодацьким порогом"Тема №1. Із пісенних скарбів (3 год))3Суспільно-побутові пісні, їхнє ідейно-художнє багатствоДоба козаччини в історії України.
М. Лисенко, "Запорозький марш" (музичне мистецтво). О. Мурашко, "Похорон кошового", І. Айвазовський, "Чумацька валка" (образотворче мистецтво).4
Жанрово-тематичне розмаїття пісень. Трагічний і героїчний пафос козацьких і чумацьких пісень.ТЛ: пафос творуВивчити напам'ять: 2 пісні (на вибір). 5РМ №1. Усний твір за картиною І.Айвазовського "Чумацька валка"6Коломийки. Особливість жанру і його життєвість. Побудова, ритм. ТЛ: коломийки7Виразне читання. Урок на найкращого декламатора або виконавця української народної пісні8.ЛРК № 1. Суспільно-побутові пісні рідного краюТема №2. ПРО ДАЛЕКІ МИНУЛІ ЧАСИ (19 год)9Іван Франко. Короткі відомості про митця і його багатогранну творчістьБоротьба українців проти монголо-татар (історія України).
Б. Лятошинський, "Золотий обруч" (музичне мистецтво).
Сербська народна балада "Смерть матері Юговичів" (зарубіжна література).1о "Захар Беркут"(скорочено). Змалювання героїчної боротьби русичів проти монголо-
татарських нападників. ТЛ: історична повість, сюжет11Патріотичний мотив, його зв'язок із розгортанням сюжету. Проблема вибору у вирішальній ситуації. ТЛ: сюжет12Роль художніх засобів, особливості мови, діалектизми в повісті. 13Контрольна робота № 1 за темою "Із пісенних скарбів . Про далекі минулі часи" (тестування)14Т. Г. Шевченко. Повторення життєпису поета. Вірш "Мені тринадцятий минало". ТЛ: мотив у художньому творі, прийоми контрасту.Типологічний зв'язок з баладою "Вільшаний король" Й. В. Ґете.
Г. Гладкий, "Заповіт" (музичне мистецтво).
І. Їжакевич, "Тарас-пастух"(образотворче мистецтво).15"Тополя". Романтична ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності. ТЛ: балада, метаморфозиВивчити напам'ять: "Заповіт".16 "Заповіт" - твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє. Історія його написання. Ідея єднання з рідною землею. ТЛ: ідея 17Андрій Чайковський. Коротко про митця. Відтворення історичних подій з позицій гуманізму. Напружений динамічний сюжет героїко-романтичної повісті "За сестрою" (скороч.) А. Манастирський, "У погоні за татарином" (образотворче мистецтво). Романтика пригод, історичний колорит у романі "Айвенго" В. Скотта (зарубіжна література).18Благородство, відповідальність, мужність, вірність, життєлюбство запорізьких козаків. ТЛ: романтичний герой19 Виразне читання уривків з твору А.Чайковського "За сестрою"20 Використання фольклорних мотивів, засобів (зокрема прийому гіперболізації) 21 ПЧ № 2. А.Чайковський"Богданко"("Сагайдачний")22Контрольна робота № 2. Контрольний письмовий твір на тему "Геройство і лицарська відвага Павлуся"(за повістю Андрія Чайковського "За сестрою") 24Михайло Стельмах. "Гуси-лебеді летять" (фрагменти). Автобіографічна повість про дитинство. ТЛ: автобіографічна повістьТипологічний зв'язок із "Зачарованою Десною" О. Довженка.25 Єдність світу природи і світу дитячої душі (у вчинках, роздумах, переживаннях)26Звичаї, традиції українців27Символічність образу гусей-лебедів.ТЛ:символ28Образ чутливого до краси хлопчика Михайлика29РМ № 2. Складання анкети головного героя повісті Михайла Стельмаха "Гуси-лебеді летять" (письмово) 30Григір Тютюнник. Цікавий епізод з дитинства письменника .Григір Тютюнник. " Климко". Воєнне дитинство в повісті . Ідея самопожертви. Морально-етичні уроки доброти, чуйності, турботи про ріднихДруга світова війна на території України (історія України).
Художня деталь у оповіданнях А. Чехова (зарубіжна література).31Григір Тютюнник. " Климко". Художні особливості твору (мова персонажів, художня деталь).ТЛ: художня деталь32.Контрольна робота № 3 за темою "Про далекі минулі часи". (Комбінов.контр.робота)Тема №3"ТИ ЗНАЄШ, ЩО ТИ ЛЮДИНА?"33.Олекса Стороженко. Короткі відомості про автора, його гумористичні твори. Морально-етичні проблеми оповідання. "Скарб". ТЛ: поглиблення поняття про гумор (засоби гумористичного зображення).34.Олекса Стороженко "Скарб" Гумористичне, викривальне зображення головного героя. Скарб - узагальнений образ щастя. Повчальний характер оповідання.
Автор
231   документ Отправить письмо
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
1 400
Размер файла
32 Кб
Теги
літ, міжпредм, сем
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа