close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Книга аукціон

код для вставки
Використання інноваційних ІКТ на уроках біології
Міністерство освіти і науки України
Відділ освіти Рівненської райдержадміністрації
Методичний кабінет
Використання інноваційних
інформаційно-комп’ютерних
технологій у викладанні біології
Підготувала
вчитель біології
Шубківської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Яцук Наталія Олександрівна
РІВНЕ - 2019
1
Схвалено
радою методичного кабінету
Протокол №______________
від______________________
Посібник
розроблений
вчителем
Рівненського району Яцук Н.О.
біології
Шубківської
ЗОШ
Автор ділиться власним досвідом
використання інформаційно-комп’ютерних технологій, аналізує існуючі
Інтернет-сервіси, визначає їхню роль у навчальному процесі та надає
узагальнюючі поради вчителям щодо їхнього застосування. В посібнику
також містяться розробки уроків з теми «Біорізноманіття» та ментальні карти
до всього шкільного курсу біології.
2
ЗМІСТ
1. Вступ. Актуальність теми та реалізація досвіду…………………………..4
2. Аналіз Інтернет-сервісів та поради шодо їх використання………………9
2.1. Сервіси пошуку даних та спільної розробки нових інформаційних
матеріалів………………………………………………………………………..9
2.2. Сервіси для зберігання мультимедійних Веб-ресурсів…………………11
2.3. Сервіси для створення і застосування освітніх продуктів……………..15
2.4. Сервіси для активізації навчальної діяльності………………………….33
2.5. Посилання на сервіси……………………………………………………...40
3. Розробки уроків біології у 9 класі з теми «Біорізноманіття» з
використанням Веб 2.0. технологій………………………………………….41
4. Ментальні карти до шкільного курсу біології……………………………68
5. Хмаринки слів………………………………………………………………. 144
6. Висновки…………………………………………………………………….146
3
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ БІОЛОГІЇ
1. ВСТУП
«Дзвоники в душах дітей видають диво-мелодії –
відповідна реакція дітей на творчий підхід учителя...»
А.П.Макаренко
Двaдцять перше столiття – виклик усьому, що нас оточує. Стрімко
змінюється світ, зросли вимоги до рівня освіченості кожної людини, і щоб не
відчувати себе викинутими за борт сучасного життя, відчуваємо потребу
постійно вчитися.
У сучасному інформаційному суспільстві метою освіти є не передача
досвіду, а підготовка людини, здатної самостійно віднаходити потрібну їй
інформацію, здобувати знання з метою подальшого їх застосування у житті.
Інформаційні технології є важливою складовою нашого життя.
Сучасний учень левову частку свого часу проводить із гаджетами, він живе в
світі Інтернету, соціальних мереж, сайтів, блогів, цифрового аудіо та відео
контенту. Вчитель може спробувати використати таку особливість з користю
для самої дитини.
4
Реалізація досвіду
Я теж спробувала це зробити, налагодивши контакт із своїми учнями
через Інтернет. Спочатку це була група «Біо Шубків» ВКонтакте, вона
успішно проіснувала 3 роки, з вересня цього року ми вимушено перейшли у
Фейсбук. Другий рік в мене працює блог.
ЗВ’ЯЗОК З УЧНЯМИ ЗДІЙСНЮЮ ЧЕРЕЗ:

Блог

Соціальні мережі (Фейсбук)
Які ж переваги такого нашого Інтернет-спілкування? Учні навчаються
новому у зручний для себе час, в комфортній обстановці, самостійно можуть
обрати потрібну саме їм інформацію із запропонованої мною. Вони можуть
працювати у зручному для себе темпі. Для мене є дуже важливою
можливість постійної взаємодії з учнями (батьками) в мережі. А також я
можу використати дані ресурси для розміщення різноманітних навчальних
матеріалів.
ПЕРЕВАГИ ІНТЕРНЕТ-СПІЛКУВАННЯ З УЧНЯМИ
5
Яку інформацію розміщую?
Попрацювавши в різних сервісах по створенню навчальних продуктів,
я спробувала виділити для себе переваги й недоліки кожного, можливості
використання у навчанні. Цю інформацію, а також посилання на сервіси, при
бажанні, можете знайти в моєму блозі.
Ментальна карта сервісів: https://mm.tt/773897258?t=55310Rcv22
Блог: http://bioshubkivya.blogspot.com
6
Які ж цікаві технології зараз існують?
Хмарні технології. Хмара – це Інтернет-мережа, де зберігаються дані
та програми. Отримати доступ до «хмари» можна не лише з ПК чи ноутбука,
але також з смартфона, планшета, а для роботи програмного забезпечення
«хмари» використовуються потужності віддаленого серверу; споживачі
використовують програми без їх установки. Слід зазначити, що доступ до
хмари можуть мати одночасно тисячі людей.
Вчителі можуть використовувати хмарні технології для дистанційного
навчання, на уроках та у позакласній діяльності, а також в методичній роботі.
При цьому реалізуються певні задачі: отримання оперативної
інформації, миттєва комунікація із колегами або учнями, поширення
власного досвіду, підвищення кваліфікації, ознайомлення із передовим
досвідом вчителів.
Викладання біології пов’язане з використанням великого обсягу
різноманітної інформації, що робить застосування Інтернету особливо
ефективним, оскільки дозволяє дуже швидко опрацювати цю інформацію і
представити її у вигляді ментальних карт, презентацій, слайд-шоу, хмаринок
тегів, стрічок часу, відео та ін.
Дуже позитивним моментом для вчителя є те, що можна не лише
користуватися для створення освітніх продуктів вже готовими сервісами,
переглядати веб-ресурси мережі, а й завантажувати власні, здійснювати
обмін цими ресурсами з іншими користувачами, брати участь в
обговореннях, дистанційно навчати дітей.
«Перегорнутий клас» або «перевернене навчання» – це зворотній
метод навчання, коли лекції та вивчення предмету відбувається онлайн, а
домашнє завдання або закріплення матеріалу виконується в реальному класі.
Цей метод в Сінгапурі називають методом «продуктивних провалів»
(«productivefailure»). Його запропонував глава Лабораторії досліджень
навчальних процесів Національного інституту освіти країни Ману Капур.
Взагалі, всі хмарні технології, про які далі піде мова можна використовувати
для даного методу. Вчителі можуть викладати навчальний матеріал, відео,
фотоматеріали у себе в блозі, на сайті навчального закладу, Диску Google або
на стіні в соціальних мережах, запропонувати учням ознайомитися з темою, а
вже на уроці проводити обговорення, закріплення або опитування. Для
контролю навчальних досягнень також можна використовувати ці ресурси.
Основними елементами даної методики є:
•
попереднє ознайомлення учнів із новим навчальним матеріалом удома;
•
на уроці – короткі пояснення нового навчального матеріалу за текстом
підручника;
7
•
•
•
•
оцінювання знань і навичок учнів при виконанні практичної роботи;
виставлення оцінок як сукупної за знання теорії та практичні навички;
запровадження засобів унеможливлення й невигідності списування;
індивідуальний захист (здача) своїх практичних робіт.
Корисні сервіси, що можуть допомогти у викладанні біології
Я спробувала проаналізувати існуючі сервіси, визначити їх роль у
навчальному процесі та надати узагальнюючі поради вчителям щодо їхнього
використання в своїй практиці.
8
2.
АНАЛІЗ
ІНТЕРНЕТ-СЕРВІСІВ
ТА
ПОРАДИ
ЩОДО
ЇХ
ВИКОРИСТАННЯ
2.1. СЕРВІСИ ПОШУКУ ДАНИХ ТА СПІЛЬНОЇ РОЗРОБКИ НОВИХ
ІНФОРМАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
Зручною платформою для організації учнівських проектів є сервіс
WikiWiki, в середовищі якого школярі можуть вносити результати власних
досліджень, редагувати вміст інших статей, доповнювати та змінювати статті
інших учасників групи. У Вікі-середовищі учасники можуть спільно
створювати творчі роботи. Найбільш відомим Вікі-сайтом є Вікіпедія.
Вікіпедія – це сайт довідкового характеру, наповнення якого здійснюється
спільними зусиллями значної кількості учасників.
Навчальний ефект Вікі-енциклопедії досягається також завдяки
дидактичними принципам подання матеріалу, що реалізуються відповідними
особливостями гіпертексту. Наприклад, можливість поєднання матеріалів
різних довідникових та енциклопедичних видань в одній статті забезпечує
принцип полілогу. Різні трактування одного і того ж поняття у різних
довідниках різних авторів можна зв’язати гіпертекстовими посиланнями. Ці
зіставлення доповнюють одне одного, поглиблюють розуміння понять,
підштовхують до самостійного порівняння та осмислення матеріалу.
Використання Вікі-енциклопедії в навчальному процесі дає змогу:
•
створити єдину платформу для надання енциклопедичних
відомостей з певної галузі знань;
•
організовувати індивідуальну або групову роботу школярів;
•
глибше вивчити потрібну галузь знань;
•
скоротити час навчання і підвищити рівень підготовки школярів;
•
підвищити ефективність навчання.
9
Ресурси соціальних мереж (Фейсбук)
Сайти, що призначені створювати умови для спілкування групі
користувачів, об’єднаних спільними інтересами, уподобаннями, місцем
навчання, роботи, відпочинку тощо.
Якщо не зловживати використанням соціальних мереж, то вони мають
позитивний вплив. У мережі людина може підвищити свою самооцінку,
знайти друзів за інтересами та однодумців, поділитися з кимось своїм
досвідом.
Соціальні мережі сприяють розвитку електронного навчання і освіти в
цілому, пропонуючи нові технічні та методичні засоби. Учні можуть
підписатися на он-лайн уроки абсолютно безкоштовно і проходити курс
навчання в зручному для себе темпі. Крім лекцій, діти можуть підтримувати
зв’язок з викладачем або брати участь у дискусіях.
Можна виділити наступні аргументи на користь застосування
соціальних мереж в освіті:
1. Це модно.
2. Це безкоштовно.
3. Діти залучені в соціальні мережі більше, ніж в якісь інші вебресурси, з’являються там по кілька разів на день.
4. Соціальні мережі дозволяють оперативно ділитися з учнями
важливою інформацією і робити нагадування.
5. Навчаючись в соціальних мережах, учні освоюють сучасні навички, а
саме: оволодіння засобами і способами комунікації з іншими людьми і
пошук-аналіз інформації.
6. Соціальні мережі дозволяють учням поділитися тим, чого вони
навчилися, не тільки зі своїми однокласниками, а й з усім світом.
7. Якщо з якоїсь причини учень пропустив заняття, він не випадає з
освітнього процесу, тому що може спостерігати за навчальною роботою і
брати в ній участь в режимі онлайн.
8. Можливість постійної взаємодії викладачів зучнями в мережі.
9. У освітній процес можуть бути залучені і батьки.
10. Сором’язливі діти відчувають себе більш комфортно в соціальних
мережах і стають більш активними учасниками навчального процесу.
11. У плані комунікації, соціальні мережі роблять викладачів більш
доступними для учнів.
З вищесказаного можна зробити висновок, що соціальні мережі можуть
стати повноцінним освітнім середовищем, де кожен бажаючий може
провести час, не просто переглядаючи стрічки новин і сторінки друзів, а й
отримати масу знань у зручний для себе час і в комфортній обстановці.
10
2.2. СЕРВІСИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ВЕБ-РЕСУРСІВ
Такі сервіси є джерелом навчальних матеріалів: відеофільмів,
презентацій, створених вчителями, викладачами, експертами. В мережі
Інтернет функціонує низка сервісів, за допомогою яких безкоштовно можна
завантажувати, зберігати, використовувати особисто та надавати для
загального використання мультимедійні веб-ресурси, а також організовувати
обговорення завантажених матеріалів.
YouTube – соціальний сервіс, який надає можливість всім бажаючим
переглядати існуючі та надсилати власні відео. Завдяки простоті та зручності
використання YouTube став одним з найпопулярніших сервісів для
розміщення відеофайлів. Найголовнішою характеристикою даного сервісу є
те, що він безкоштовний. Автори проекту виробили універсальну,
функціональну та зручну модель сервісу, котра дозволила здійснювати
ключові операції з відео – швидко його завантажитити на сервер, створити
єдиний HTML-код, скористатися яким може навіть новачок в Інтернеті, щоб
розповсюдити відео. При бажанні можна й скачати відео, виконавши ряд
нескладних дій.
SlideShare та Scribd – сервіси, які дозволяють зберігати великі текстові
документи, конвертувати презентації PowerPoint у формат Flash. Додавання
презентації на сайт здійснюється шляхом завантаження файлу з власного
комп'ютера. Відразу після розміщення матеріали стають доступними для
перегляду іншими користувачами. Презентації можна дивитись у
повноекранному режимі. Разом з тим слід зазначити, що сайт не імпортує
ефекти та не дозволяє відредагувати імпортовану презентацію.
Як правило, мультимедійні і відеоресурси розміщуються в мережі для
поширення або опробування власного досвіду, тому є доступними для
використання будь-якими вчителями з навчальною метою.
Проте
використання подібних матеріалів вимагає обережного ставлення,
додаткового аналізу поданого матеріалу й перевірки його достовірності.
11
Dropbox – це хмарне середовище збереження даних. Фактично це
електронний флеш-накопичувач, що дозволяє зберігати файли, документи,
робочі папки, відео. Можна створювати нові папки безпосередньо на сайті і
надавати доступ до цих папок іншим користувачам. Основною перевагою
Dropbox є те, що встановивши спеціальну програму, у користувача на
комп’ютері з’явиться папка, в яку можна додавати файли. Даним хостингом
можна користуватися і з телефону, планшету, головне зайти під своїм
акаунтом на сайт Dropbox. Де б ви не знаходились – вдома, на роботі, в
поїздці – у вас завжди буде доступ до ваших файлів.
12
Microsoft OneDrive дозволяє зберігати до 5 ГБ інформації. В програмі
можна синхронізувати файли (заходити з різних пристроїв), здійснювати
обмін ними з іншими користувачами, спільно працювати над документами в
режимі онлайн. Після видалення документи попадають спочатку у Кошик, з
якого можна їх відновити чи видалити остаточно.
ONE DRIVE
Можна зберігати документи й на Google диску та відкривати доступ
іншим до них. Сервіс дозволяє працювати над документами одночасно з
іншими користувачами – наприклад, готувати спільний проект з колегою. За
допомогою цього сервісу можна завантажити потрібну інформацію до
«хмари» і мати постійний доступ до будь-яких файлів, у тому числі
відеороликів, фотографій, PDF, текстових документів та інших файлів
(дозволяє зберігати та обробляти близько 30 типів файлів). До Диску додано
функцію створення та редагування презентацій і таблиць в режимі реального
часу. Крім того, можна залишати коментарі. Google Диск можна встановити
на комп’ютер, зареєструвавшись перед цим на сайті: drive.google.com/start, а
для мобільних пристроїв на базі Android можна завантажити додаток Google
Диск. Даний сервіс так само, як і Dropbox створює на комп’ютері свою
папку, в яку можна додавати файли і редагувати їх.
Symbaloo – сервіс зберігання закладок із зручною панеллю (робочим
столом) прямо в Інтернеті. Посилання можна оформити своїми картинками
або встановленими іконками на кольоровому тлі. Панелі можна зробити
публічними. Є можливість створювати тематичні колекції. Дуже зручно
13
використовувати цей ресурс для своїх
посиланнями на навчальні програми, сайти.
учнів,
ділячись
корисними
СЕРВІС ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ВЕБ-ПОСИЛАНЬ – SYMBALOO
(HTTPS://WWW.SYMBALOO.COM/HOME/MIX/13EP73DEUL)
Блог (платформи WordPress, Blogger)
Блог – мережевий журнал або щоденник подій – це вебсайт, основний
вміст якого – записи, зображення або мультимедіа.
Надзвичайна популярність блогів зумовлена двома головними
обставинами: по-перше, створити блог та публікувати за його допомогою
інформацію в Інтернеті дуже легко – фактично, декількома кліками можна
отримати власну сторінку в мережі, а створення нового посту зводиться до
набирання його тексту у відповідному полі та відправки його на сервер.
Користуватися блогом не важче, ніж простим текстовим редактором. Друга
причина – це моментальна доступність в Інтернеті опублікованої інформації.
Як можна використати блог у роботі вчителя:
•
розміщення навчальних матеріалів та посилань на веб-ресурси;
•
вбудовані відеоматеріали, презентації, документи, інтерактивні ігри,
кросворди, пазли, карти знань; онлайн-тестування з предмету;
•
створення публікацій;
•
дошка оголошень;
•
он-лайн дискусії;
•
зворотній зв'язок з учнями, батьками, колегами.
14
2.3. СЕРВІСИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ОСВІТНІХ
ПРОДУКТІВ
Створення мультимедійних презентацій
Презентація – це набір послідовно змінюючих одна одну сторінокслайдів, на кожній з яких можна розмістити будь-який текст, малюнки,
схеми, відео-аудіо фрагменти, анімацію, 3D – графіку, використовуючи при
цьому різні елементи оформлення.
Найбільш доступним засобом для створення власних комп'ютерних
навчальних продуктів є програма PowerPoint. Створену презентацію можна
записати на диск, поділитися електронною поштою чи через соціальну
мережу, завантажити на електронну дошку. Можна зберегти в іншому
форматі, наприклад, відео.
Презентація дає можливість вчителю проявити творчість,
індивідуальність, уникнути формального підходу до проведення уроків.
Вона забезпечує вчителю можливість для: інформаційної підтримки;
ілюстрування; використання різноманітних вправ; економії часу і
матеріальних засобів; побудови плану уроку; розширення освітнього
простору.
Завдяки використанню презентацій у школярів спостерігається:
концентрація уваги; включення всіх видів пам'яті: зорової, слухової,
моторної, асоціативної; більш швидке і глибоке сприйняття викладеного
матеріалу; підвищення інтересу до вивчення предмета; зростання мотивації
до навчання.
Мультимедійні презентації здатні реалізувати багато проблем процесу
навчання, а саме:
•
використовувати передові інформаційні технології;
•
змінювати форми навчання та види діяльності в межах одного уроку;
•
полегшувати підготовку вчителя до уроку та залучати до цього процесу
учнів;
•
розширювати можливості ілюстративного супроводу уроку, подавати
історичні відомості про видатних вчених, тощо;
•
реалізувати ігрові методи на уроках;
•
здійснювати роботу в малих групах або індивідуальну роботу;
•
дають можливість роздруківки плану уроку та внесення в нього заміток
та коментарів;
•
проводити інтегровані уроки, забезпечуючи посилення міжпредметних
зв’язків;
•
організовувати інтерактивні форми контролю знань, вмінь та навичок;
15
організовувати самостійні, дослідницькі, творчі роботи, проекти,
реферати на якісно новому рівні з можливістю виходу в глобальний
інформаційний простір.
Широковідома презентація формату PowerPoint вже давно є
допоміжним засобом візуалізації навчального матеріалу, але її можна
віднести до більш стандартних.
•
Є й інші сервіси. Prezi.com – це сервіс, за допомогою якого можна
створити інтерактивну презентацію онлайн. Можливості Prezi дозволяють
створювати презентації нового виду з нелінійною структурою. Всю
презентацію можна згорнути в одну картинку, і навпаки – кожен елемент
презентації може бути збільшений (акцентований) для більш детального
вивчення та зосередження уваги. Prezi.com – це соціальний сервіс, а значить,
створюватися презентації можуть колективно, і цю якість можна
використовувати при роботі над спільними проектами.
16
Зовсім нещодавно в навчальному середовищі почали зустрічатися
слова «скрайбінг», «скрайб», «скрайбер», «скрайб-технології». Виникає
питання, що ж таке скрайбінг? Це мистецтво відображати своє мовлення в
малюнках, причому процес відбувається в реальному часі паралельно з
доповіддю мовця. Скрайб-презентація відображає ключові поняття розповіді
та взаємозв’язок між ними. Наразі скрайбінг – інноваційна технологія, за
допомогою якої можна привернути увагу слухачів, забезпечити їх
додатковою інформацією та виокремити головні моменти доповіді.
Популярність технології забезпечується завдяки тому, що людський мозок
мислить образами, мова малюнка є універсальною мовою. Крім того,
проглядати скрайб (зображення, що з’являється з-під пера, ручки, маркера)
набагато цікавіше, ніж звичайне відео.
Особливість скрайбінгу полягає в тому, що одночасно залучаються
різні органи чуттів: слух та зір, а також уява людини, що сприяє кращому
розумінню та запам’ятовуванню.
Можна
також
виділити
декілька
найпоширеніших
видів
відеоскрайбінгу – мальований скрайбінг, аплікаційний скрайбінг та онлайнскрайбінг.
Мальований скрайбінг є класичним видом скрайбінгу. Художник
(скрайбер) зображує в кадрі картинки, схеми, діаграми, записує ключові
слова. Це відбувається паралельно з текстом, що звучить за кадром.
Аплікаційний скрайбінг – на довільний фон у кадрі накладаються
готові зображення, які відповідають тексту, що озвучується.
Онлайн-скрайбінг – при створенні цього виду скрайбінгу
використовуються спеціальні програми, наприклад PowToon, VideoScribe та
інші.
17
PowToon. У сервісі можна створити відео з музикою на основі
шаблону або з "чистого аркуша". У програмі передбачено кілька варіантів
анімації тексту: написання від руки, послідовна поява літер. Є невеличка
бібліотека анімованих зображень. Робоча область містить кнопки керування,
таймлайн, вікно попереднього перегляду, список слайдів. Можна
налаштувати час перебування об'єктів на екрані, різні варіанти їхньої появи
та зникнення. Цікавими є й готові шаблони анімованих переходів між
слайдами. Створені роботи можна безпосередньо завантажувати на YouTube
(до 30 шт.). У безкоштовній версії не передбачено збереження презентації на
свій комп'ютер, за шаблоном можна створити відео до 45 секунд, а без
шаблону – до 5 хвилин.
VideoScribe
– програма, що дозволяє створювати мальовані
презентації навіть тим, хто малювати не вміє. Вся презентація розміщується
на одному великому полі, а не на кількох слайдах. До відеоскрайбінгу можна
записати свій голос. На виході отримуємо скоріше відео, ніж звичайну
презентацію. Програму можна скачати безкоштовно і користуватися
протягом тижня.
Безперечно, іноді складно використовувати нову технологію, адже
простіше йти «протореним» шляхом. Проте скрайбінг має багато переваг, що
допоможе урізноманітнити уроки, зацікавить учнів, полегшить сприйняття
нового матеріалу.
Серед «плюсів» цієї технології можна виділити такі:
•
увага аудиторії;
•
якісне засвоєння інформації та запам’ятовування ключових моментів;
•
візуалізація розвиває критичне мислення (вербальна та візуальна
інформація допомагає відновлювати в пам’яті отриману інформацію,
18
•
оскільки презентація скрайбінгу складається із простих образів,
символів та предметів, які легко запам’ятовуються);
візуалізація є універсальною та доступною всій аудиторії.
Інтерактивні дошки (Padlet)
Інтерактивна он-лайн дошка (стіна) – це інструмент для навчання,
завдяки якому можливе поєднання тексту, зображення (наприклад, хмаринок
тегів, ментальних карт), презентацій, відео, аудіо, посилань на сторінки в
Інтернеті, заміток в інтерактивний формат. Створену дошку можна
розмістити в соціальних мережах, зберігати у форматі PDF, вставити у блог
за допомогою коду html.
На сьогодні у мережі Інтернет для створення онлайн-дошок існують
такі ресурси: Glogste, Dabbleboard, WikiWall, Twiddla, Scribblar, Padlet.
Серед наведених прикладів найбільш простим у використанні, на мою
думку, є сервіс Padlet.
Розглянемо, як можна скористатися сервісом Padlet для організації
етапу актуалізації опорних знань і мотивації. Заздалегідь створюємо дошку,
на якій розташовуємо назву теми, у додаткових постах розміщуємо «хмари
тегів» із необхідних понять, що обговорюватимуться на занятті, та завдання
для виконання. Пропонуємо учням виконати такі завдання: ознайомитися з
ключовими поняттями теми, наведеними у «хмарах тегів»; визначити, у які
групи (за ознаками) їх можна об’єднати; у власних постах написати назву
групи й поняття, що належить до неї; доповнити власними прикладами
кожну групу. Обговорюємо отримані результати спільної діяльності. Учні,
працюючи з віртуальною інтерактивною дошкою (стіною), при виконанні
запропонованого завдання мають можливість одночасно бачити результати
роботи інших груп, одразу їх аналізувати і дійти згоди зі спірних питань.
Розглянемо, як можна скористатись сервісом Padlet для пояснення
нового матеріалу. Для цього заздалегідь створити дошку з необхідними
даними для пояснення теми заняття, а саме:
 ментальними картами з теми, схемами;
 посиланнями на кращі проекти;
 тестами до теми (МастерТест, Гугл форми);
 зразками створених кросвордів, інтерактивних вправ (із застосуванням
можливостей сервісу LearningApps (http://learningapps.org/));
 завданнями для виконання.
На початку заняття об’єднуємо учнів у групи. Пропонуємо кожній
групі виконати відповідні завдання. Для підбиття підсумків роботи учнів
19
пропонуємо результати їхньої спільної діяльності представити на заздалегідь
створеній дошці «Репрезентація результатів роботи».
Розглянемо можливості сервісу Padlet для проведення узагальнення й
систематизації знань. Заздалегідь створюємо дошку, на якій розташовуємо
завдання для виконання, «хмару тегів» із понять, що вивчались раніше, та
місця для відповідей. Об’єднуємо учнів у гурти, кожен із яких дістає назву
певної групи понять. Учасникам груп пропонуємо у «хмарі тегів» віднайти
потрібні поняття та записати їх у відведеному місці на дошці.
Проведення рефлексії допомагає розвивати в учнів здатність і вміння
оцінювати власний психологічний і пізнавальний стан на занятті, оцінювати
виконані дії, аналізувати зміст і процес розумової діяльності, що сприяє
формуванню в них уміння самостійного навчання, саморозвитку,
самореалізації. Можна провести за допомогою методу «Незакінчене
речення». Заздалегідь створюємо дошку, на якій розташовуємо назву методу
та завдання для виконання. Пропонуємо учням відкрити дошку й дати
відповіді, продовжуючи речення:
1.
Hа занятті я дізнався … (зрозумів …, навчився… тощо).
2.
Найкраще на занятті мені вдалося ….
3.
Я не зрозумів, у мене виникли труднощі …
20
Розглянемо застосування можливостей сервісу Padlet для організації
самостійної пошукової роботи учнів із запропонованої теми й публічної
репрезентації отриманих результатів.
Заздалегідь створюємо дві дошки. Першу із завданням, а другу —
підсумкову. Звертаємо увагу на те, що на дошці із завданнями вони мають
розмістити результати здійсненої пошукової діяльності (малюнки,
відеоролики, посилання на сайти, власні думки, документи, що відкриті для
спільної роботи тощо), а на підсумковій — репрезентаційні матеріали для
публічного захисту.
Отже, підсумуємо можливості використання інтерактивних дошок у
навчанні:
 дошка оголошень, створення стінгазет;
 дошка настрою (оцінка психологічного стану на будь-якому етапі уроку);
 розміщення навчальної інформації, різноманітних пошукових завдань;
 застосування на різних етапах навчального процесу;
 створення опорних конспектів;
 платформа для ідей, «мозкових штурмів»;
 спільне виконання домашніх завдань та навчальних проектів, навчання
навичкам співпраці.
Сервіс Blendspace – зручний інструмент для створення електронного
супроводу уроку
Він дає можливість зібрати «в одному місці» необхідні ресурси: тексти,
аудіо, відео, презентації, зображення, ментальні карти, посилання на вебсайти та Google-документи, он-лайн-ігри, тестування.
Можна додати до уроку опитування із можливістю вибору однієї
відповіді. Після завершення правильна відповідь зафарбовується в зелений
колір, неправильна – в червоний і перекреслюється.
Створений урок можна розмістити у себе в блозі, в соціальних
мережах, надіслати посилання електронною поштою.
В сервісі організовано зворотній зв'язок, можна робити коментарі.
Є можливість створити класну кімнату, стежити за статистикою
виконання завдань учнями.
21
Інтерактивні зображення
Веб-сервіс Thinglink дозволяє перетворювати статичні картинки в
інтерактивні об′єкти, на яких можна розміщувати посилання на веб-сторінки,
презентації, відео, документи. Створені інтерактивні зображення можна
вбудувати у свій блог.
За допомогою сервісу можна створити:
•
інтерактивний навчальний плакат з теми, що вивчається;
•
інтерактивний портрет з посиланнями на біографію, праці;
•
інтерактивні фотографії природи з посиланнями на статті, відео
та інші матеріали;
•
інтерактивні карти;
•
інтерактивні календарі пам′ятних дат чи подій;
•
портфоліо вчителя.
22
Навчальні діаграми
За допомогою сервісу Quizlet можна створювати навчальні діаграми, а
також встановлювати завдання до них: виконати тест, вписати термін,
зіставити зображення та інформацію. Діаграми відкриваються за
посиланнями, а окремі завдання до них можна навіть вбудувати у свій блог.
НАВЧАЛЬНІ ДІАГРАМИ – СЕРВІС QUIZLET
Гра до діаграми, вбудована в блог
Діаграма у сервісі
Карти пам'яті
(сервіси Х-mind, FreeMind, Mindmeister, Mindomo, Spiderscribe,
WiseMapping, Сoggle)
Карти пам'яті (англ. Mindmap) – це зручний інструмент для
відображення процесу мислення і структуризації інформації у візуальній
формі. Карта пам'яті реалізується у вигляді діаграми, на якій зображені
слова, ідеї, завдання або інші поняття, зв'язані гілками, що відходять від
центрального поняття або ідеї.
Якщо ви хочете сприйняти яку-небудь інформацію і для цього
оформляєте її у вигляді таблиць, списків, звичайного тексту і так далі, то
вашому мозку потрібно буде зробити додаткову роботу по перекладу цієї
інформації зрозумілою для нього мовою. Якщо ж ця інформація оформлена у
вигляді ментальних карт, то вона легко і просто укладеться у вашій голові,
тому що записана на «мові мозку».
Чому так відбувається? У написанні лінійних конспектів здебільшого
використовують принципи запам’ятовування, які пов′язують з діяльністю
лівої півкулі, що відповідає за мову, логіку, складання списків, операції з
23
числами і не враховують такі принципи (моменти), як асоціативність, уява,
гумор, перебільшення.
Тоні Бьюзен (TonyBuzan), автор техніки ментальних карт, пропонує
нам перестати боротися з собою і почати допомагати своєму мисленню,
залучати до збалансованої роботи обидві півкулі мозку.
Поради Тоні Бьюзена з техніки створення ментальних карт
1.
Важливо розміщувати слова на гілках, а не в ромбах і
паралелепіпедах тощо. Важливо і те, що гілки повинні бути живими,
гнучкими, загалом, органічними. Малювання ментальної карти в стилі
традиційної схеми повністю заперечує ідеї майндмеппінгу. Це сильно
ускладнює рух погляду по гілках і вносить багато зайвих однакових, а отже
монотонних, об'єктів.
2.
Писати на кожній лінії тільки одне ключове слово. Кожне слово
містить тисячі можливих асоціацій, тому склеювання слів зменшує свободу
мислення. Роздільне написання слів може привести до нових ідей.
3.
Довжина лінії повинна дорівнювати довжині слова.
4.
Пишіть друкованими літерами, якомога ясно і чітко.
5.
Варіювати розмір літер і товщину ліній залежно від ступеня
важливості ключового слова.
6.
Обов'язково використовуйте різні кольори для основних гілок
(права півкуля). Це допомагає цілісному і структурованому сприйняттю.
7.
Часто використовувати малюнки і символи (для центральної теми
малюнок обов'язковий) (права півкуля). Іноді ментальна карта взагалі може
цілком складатися з малюнків.
8.
Прагнути такої організації простору, щоб не залишалося
порожнього місця, а гілки не розміщувалися дуже щільно. Для невеликої
ментальної карти використовуйте аркуш паперу формату А4, для великої
теми – А3.
9.
Гілки, що розрослися, можна укладати в контури, щоб вони не
змішувалися з сусідніми гілками.
10. Розташовувати лист горизонтально. Таку карту зручніше читати.
Використання у навчальному процесі
Лекцію у формі інтелект-карти набагато легше підготувати, ніж
написати її «лінійний» варіант; крім того, вона надає як викладачеві, так і
учневі велику перевагу, весь зміст лекції опиняється як на долоні.
Лекційний матеріал на основі інтелект-карт є гнучким, його можна
легко й швидко пристосовувати до змінених умов, внести корективи.
24
На відміну від лінійного тексту, інтелект-карти не тільки зберігають
факти, але й демонструють взаємозв'язки між ними, тим самим забезпечуючи
глибше розуміння предмета учнями.
Використовуючи велику класну дошку або проектор, вчитель може по
ходу заняття доповнювати інтелект-карту відповідними елементами. Це
дозволяє учням прослідковувати хід розумового процесу вчителя, а також
структуру заняття. Графічний метод представлення інформації захоплює
аудиторію, дозволяє їй краще запам'ятати і засвоїти матеріал.
Крім того, перегляд інтелект-карти, самостійно створеної учнем,
дозволяє вчителю визначити прогалини, нерозуміння якихось аспектів,
зв′язків між об′єктами та явищами.
З досвіду використання різних програм для створення інтелект-карт
Х-mind – оф-лайн програма, яку використовую найчастіше. Це
незамінний інструмент в створенні плану-конспекту уроку, підготовки та
проведенні лекції (доповіді). Зручний функціонал, широкі можливості для
оформлення зовнішнього вигляду карти: шаблони, можливості вставки
малюнків, посилань (з того самого комп’ютера), вибору та зміни кольорів
тексту, фону та окремих блоків. Єдиним недоліком безкоштовної версії
вважаю те, що готову карту можливо загрузити в блог (на сайт) тільки у
вигляді зображення. Але проблему легко вирішити, відкривши вже створену
ментальну карту через, наприклад, Mindmeister.
Mindmeister – он-лайн програма. Теж відмінний функціонал. Недоліки:
максимальна кількість створених карт – 3, свої зображення додати
неможливо (тільки з бібліотеки або через пошук Google), кількість малюнків,
25
що загружається з Інтернету, теж обмежена. Вирішую цю проблему так:
створюю карту у програмі Х-mind, а потім її загружаю. Також стало
неможливим зберігати карту у вигляді малюнка. Але це легко вирішується
скріном екрану.
Mindomo – он-лайн програма. Мені вона дуже подобається, відео
можна додавати у вигляді «картинки», а не тільки як посилання. Недолік –
кількість створених карт обмежена до 3.
Spiderscribe – он-лайн програма. Недоліки: кількість створених карт
обмежена; не такий зручний функціонал (без використання клавіш «Tab» й
26
«Enter» при створенні підтем). Але в ній можна малювати схеми, для яких не
використовується загальний шаблон.
WiseMapping – он-лайн програма. Функціонал обмежений. Підходить
тільки для створення діаграм зв′язку. Малюнки та фотографії в них не
вставляються. Вже після створення декількох карт код для вставки у блог не
копіюється. Проблему легко вирішити, скопіювавши попередні html коди з
блогу та змінивши в них тільки номер сторінки з картою. Або можна
зберегти вже готовий продукт у вигляді зображення.
Сoggle. Зображення (на готових JPG) виходять маленькі. Можливості
оформлення дещо обмежені. Але програма ідеально підходить для спільної
онлайн-роботи, створення діаграм зв′язку, конспектування, проведення
27
мозкових штурмів. Карти можна як зберігати у вигляді малюнка, так і
вставляти у блог.
FreeMind – оф-лайн програма, яку зручно використовувати для
планування подій. Карти відкриваються на комп′ютерах з установленою
програмою або зберігаються у форматі зображень. Кнопки для роботи у
програмі: «Insert», «Enter». Малюнки бажано попередньо зменшити у
програмах-редакторах перед вставкою у карту.
Отже, можливості карт знань дозволяють:
•
«застенографувати» думки та ідеї;
•
так оформити інформацію, що мозок легко її сприйме;
•
поліпшити пам'ять, нагадати факти, слова й образи;
28
•
стимулювати творче мислення;
•
надихнути на пошук рішення;
•
аналізувати результати або події;
•
підсумовувати інформацію;
•
використовувати їх для всього класу, групи або індивідуально;
•
продемонструвати взаємозв'язки між фактами і подіями;
•
організувати взаємодію між учнями в груповій роботі або
рольових іграх.
Стрічки часу (Timetoast, myHistro)
Стрічка часу завжди була потужним інструментом візуалізації
інформації. Поряд з поняттям стрічка часу хочеться сказати ІСТОРІЯ. Але
чомусь на інших предметах такий цікавий та зручний спосіб показати
хронологію подій використовується мало. Окрім того, коли в арсеналі
вчителя не було інформаційних технологій, щоб використовувати стрічку
часу, її необхідно було створити за допомогою паперу, олівців, картинок,
щоб вона була цікавою.
В наш час існує дуже потужний інструментарій, за допомогою якого
можна, не витрачаючи багато часу та зусиль, створити цікаву, незвичайну,
авторську стрічку часу й використовувати її з задоволенням як в навчальній,
так і в позакласній роботі.
Стрічка часу полегшує запам'ятовування матеріалу для «візуалів» – всі
події представлені на стрічці наочно. На часовій шкалі задаються мітки-події.
29
Мітки можуть містити текст, зображення, відео, гіперпосилання. Можлива
спільна робота над проектами.
Отже, стрічки часу – це цікавий та зручний спосіб показати
хронологію подій, наприклад, еволюційні процеси, історичний нарис розвитку
біології та ін.
Хмаринки тегів (Tagxedo, WordCloud, Word Art Creator)
Хмара тегів (хмара слів) — це візуальне подання списку категорій.
Навіщо створювати хмари слів? У будь-якому завданні повинен бути
сенс. Освоїти сервіси по створенню «хмар слів» зовсім нескладно, але з чого
скласти ці хмари, що з ними робити далі? Як ці хмари допоможуть
вирішувати завдання навчального плану?
Можливості використання хмари слів у навчанні пов'язані, наприклад,
з тим, що:
•
в хмару можна записати тему уроку чи його головне завдання, яке учні
повинні визначити;
•
«хмара» виступає в якості опорного конспекту;
•
можна запропонувати скласти речення або розповідь, використовуючи
якомога більше слів з хмари;
•
показати «хмару», складену зі слів, узятих із незнайомого тексту, і
попросити здогадатися про його зміст;
30
•
•
•
перетворити нудний текст в цікаву головоломку;
зробити «хмарку» підказок до біологічних диктантів, кросвордів;
повторити основні поняття теми.
Це тільки деякі варіанти використання «хмар тегів/слів». Кожен
вчитель може додати до свого арсеналу вправ найрізноманітніші ідеї.
Онлайн-тести (Googleforms, Майстер-Тест)
Тести та опитування в достатній кількості представлені в навчальних
посібниках, але що робити, якщо хочеться скласти тест самому, зі своїми
завданнями, розмістити його у власному блозі чи відправити посилання
електронною поштою? У цьому випадку на допомогу вчителю приходять
онлайн-сервіси для проведення тестувань.
У Google forms можна скласти тест з такими типами запитань:
•
коротка текстова відповідь, яку необхідно ввести самостійно;
•
довга текстова відповідь, що складається з кількох абзаців;
•
вибір однієї правильної відповіді з декількох;
•
прапорці: підходить для запитань з декількома правильними
відповідями;
•
завдання на відповідність;
•
питання на знання точної дати.
До тесту можна додавати фото, відео, налаштовувати фон, шрифт.
Майстер-Тест. Основна ідея цієї програми – проводити інтерактивне
тестування знань студентів і учнів. Всього у системі тестування п’ять
форматів відповіді: один вірний варіант відповіді (одна відповідь), текстова
31
відповідь (слово) та довільна кількість варіантів відповіді (кілька відповідей).
У сервісі можна організувати оцінювання учня, для цього при створенні
кожного запитання задається ваговий коефіцієнт у балах, який буде
враховуватися при підрахунку оцінки.
Quizizz. Складені тести можна використовувати як для перевірки знань
учнів вчителем, самоперевірки школярів, так і для їхньої підготовки до
тематичних оцінювань, систематизації та повторення вивченого матеріалу.
QUIZIZZ
Що сподобалось у сервісі. При створенні тестів вчитель може включити
в них фотографії, малюнки. Програма використовується безпосередньо на
уроці. Вчитель запускає заздалегідь створений тест на своєму комп'ютері, а
учні можуть (перейшовши за посиланням і ввівши код) відповідати на
питання з ноутбуків, планшетів, смартфонів. Всі діти отримують однакові
завдання, але в різній послідовності. Учитель має можливість відстежувати
32
роботу кожного учня і отримувати повну картину роботи класу. Тести,
створені за допомогою Quizizz, можна пропонувати в якості домашнього
завдання, але час для виконання обмежений. Готові тести можна
роздрукувати. Створеним тестом можна поділитися через соціальні мережі
(Facebook, Twitter, Google+), електронну пошту.
Не сподобалось: готовий тест неможливо вбудувати у блог;
перейшовши за посиланням у зручний для себе час (не під час онлайнопитування чи при виконанні домашнього завдання) учень бачить тест, але
пройти його не може – не працюють відповідні опції. Можна тільки відкрити
правильні відповіді і так перевірити свої знання.





Основні переваги використання сервісів для створення тестів:
економія часу;
легкість у використанні;
накопичення та систематизація матеріалів, що надійно зберігатимуться в
електронному вигляді;
розвиток навичок у роботі з новими технологіями у вчителів та учнів;
мотивація учнів до навчання: вони повторюють вивчений матеріал в
ігровій формі, використовуючи звичне середовище – комп’ютер та
Інтернет.
2.4. СЕРВІСИ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Особливо актуальною у сучасній школі залишається проблема
зниження пізнавального інтересу та пізнавальної активності учнів. Тому уся
робота вчителя спрямована на такі форми і методи навчання біології, які
орієнтовані на краще засвоєння учнями навчального матеріалу, підвищення
якості вмінь і навичок, реалізацію на практиці принципів педагогіки
співробітництва, на формування творчої особистості, яка здатна самостійно
осмислювати і аналізувати процеси та явища всесвіту шляхом активізації
пам’яті, уяви, фантазії, на розвиток швидкості та гнучкості мислення,
оригінальності, допитливості, точності, сміливості як основних ознак
творчих здібностей учнів.
Як засіб пізнавальної активності та творчості учнів можна використати
ребуси, кросворди, пазли, інтерактивні вправи та ігри. Такий методичний
підхід та безпосередня творчість учнів надає можливість активізувати їх
розумову діяльність, забезпечити їх належний рівень навчальної
компетентності. Складання загадок, ребусів, кросвордів учнями сприяє
підвищенню пізнавального інтересу, творчої активності, вони стають
33
активними учасниками навчального процесу, формують свій світогляд,
інтелектуальний
розвиток,
пам’ять,
увагу,
уміння
аналізувати,
узагальнювати, робити висновки, створюють сприятливе середовище для
розширення мовного запасу, допомагають вирішувати широкий спектр видів
діяльності, у яких можна спробувати себе й віднайти те, що подобається
робити й приносить моральне задоволення.
•
•
•
•
•
Пазли (Jigsawplanet, Flash-gear, Pazzing)
Можливості використання пазлів у навчанні:
елемент гри, розвантаження;
візуалізація матеріалу;
формування вмінь аналізувати, синтезувати;
розвиток зорової пам′яті;
перевірка візуальних знань.
Кросворди
Найбільше подобаються кросворди, створені у програмі «Фабрика
кросвордів». Посилання на кросворд можна вбудувати у блог, поділитися
через соціальні сервіси, роздрукувати в форматі Word. Існує декілька
способів створення кросворду: його можна швидко згенерувати із списку
готових слів або створити самостійно.
34
Якщо потрібно розмістити кросворд у документі Word або зберегти як
малюнок, користуюсь програмами «Cross» та «Створити кросворд».
Переваги використання кросвордів у навчанні:
•
стимуляція пізнавальної активності, формування мотивації
навчання;
•
елемент гри, розвантаження; мають заспокійливий ефект;
•
розвиток ерудиції, розширення словникового запасу;
•
підвищення грамотності;
•
тренування пам'яті, уваги, розвиток логічного мислення.
35
до









Створення інтерактивних вправ
У сервісі LearningApps є можливість створити такі категорії вправ:
кросворди;
пазли;
«Допиши речення», «Встав пропущені слова» (зі списку);
стрічки часу;
ігри: «Знайди пару», «Парочки», «Знайди слово», «Класифікуй»,
«Впорядкуй», «Знайди на карті», «Скачки», «Перший мільйон».
Позитивні моменти сервісу:
українськомовний;
легкий та доступний у користуванні;
є велика кількість трафаретів (зразків) вправ;
створені ігри можна вбудувати у блог, зробити посилання.
36
37
Сервіс Umaigra. Автори проекту виділяють такі дидактичні переваги
електронної гри в навчальному процесі:
 є засобом мотивації;
 розвиває розумові навички, просторову уяву та реакцію;
 дозволяє вчитися в інтерактивному середовищі, де можна тренуватися,
помилятися, виправляти помилки;
 може містити практичні приклади до понять та правил, які іноді
складно пояснити на уроці;
 дозволяє організувати самостійну роботу учнів по підготовці до
тестувань, контрольних.
СЕРВІС «UMAIGRA»
Що сподобалось у сервісі: хороша графіка, можливість створювати ігри
в декількох прототипах (шаблонах), адаптувати швидкість гри до
індивідуальних потреб дитини відповідного віку, показ під час гри
параметрів виконання (прогрес, рахунок, час), можливість поділитися
посиланням на гру з учнями. Шаблонів є вісім, особливо сподобались
«Футбол» та «Зачарована вежа». В останній, щоб зняти чари злої відьми,
треба виконати її завдання.
Не сподобалось: ігри не працюють з Андроїд (на смартфонах,
планшетах); умови гри залишаються на російській мові та не підлягають
корекції; в мене не вийшло вбудувати створену гру в блог, хоча в сервісі є
спеціальні коди для вставки та передбачена така можливість.
Інтерактивні завдання можна використовувати на уроках і в
позакласній роботі, учні можуть перевірити і закріпити свої знання в ігровій
формі, що сприятиме формуванню пізнавального інтересу.
38
Ребуси (Генератор ребусів)
Ребус – загадка, у якій слово або фраза зображені у вигляді малюнків,
поєднаних з літерами, цифрами, нотами та іншими знаками. Ним можна
зашифрувати прислів'я, приказки, уривки з віршів, слова та окремі фрази.
На сайті rebus1.com ви зможете не тільки знайти безліч готових
ребусів, логічних ігор, але й скласти власні ребуси за допомогою Генератору
ребусів. Невеличка проблема у роботі з програмою – неможливо вбудувати
готовий ребус у блог та зберегти його у форматі зображення. Тому
доводиться робити скрін екрану.
•
•
•
Можливості використання ребусів у навчанні:
елемент гри, розвантаження;
розвиток пізнавальної активності;
формування вмінь пошуку інформації.
39
2. 5. ПОСИЛАННЯ НА СЕРВІСИ
Ментальна карта сервісів: https://mm.tt/773897258?t=55310Rcv22
Блог Яцук Наталії Олександрівни: http://bioshubkivya.blogspot.com
Група у Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/bioshubkiv/
Приклади ментальних карт, створених у різних програмах:
Mindmeister: https://www.mindmeister.com/774250864
Mindomo: https://www.mindomo.com/ru/mindmap/mind-map20785c7b75c14f3ba5dcc890d64664d8
Spiderscribe: https://www.spiderscribe.net/app/?c7b2f7d7ec98c40bf210185809d26bad
WiseMapping: https://app.wisemapping.com/c/maps/474082/edit
Сoggle:
https://coggle.it/diagram/WBMHHvlTyyN5wB5D/t/%D0%BA%D1%96%D1%81%D1
%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B8check
Приклади презентацій, створених в різних програмах:
VideoScribe: https://www.youtube.com/watch?v=bRbORKEK7yI
PowToon: https://www.youtube.com/watch?v=wUitYPVaoy0
Prezi: https://prezi.com/qxvq-0yx1jp8/presentation/
PowerPoint: https://www.slideshare.net/NataliaYatsukTimoshe/ss-65974875
Тести:
Google forms: https://docs.google.com/forms/d/1nupPACIPEsUZRw0FFhuSpZaoeEqZmKeIuiHpnc-8Cc/edit
Мастер-тест: http://master-test.net/uk/quiz/testing/id/72865
Різне:
Сервіс Blendspace: http://bioshubkivya.blogspot.com/p/blog-page_271.html
Сервіс Thinglink: http://bioshubkivya.blogspot.com/p/blog-page_767.html
Пазли: http://bioshubkivya.blogspot.com/p/blog-page_369.html
40
3. РОЗРОБКИ УРОКІВ БІОЛОГІЇ У 9 КЛАСІ З ТЕМИ
«БІОРІЗНОМАНІТТЯ» З ВИКОРИСТАННЯМ ВЕБ 2.0. ТЕХНОЛОГІЙ
1. Основи еволюційної філогенії та систематики.
2. Основні групи організмів: віруси, бактерії, археї, еукаріоти.
3. Огляд основних еукаріотичних таксонів.
4. Узагальнюючий урок з теми.
Посилання в мережі Інтернет:
Ментальна карта: http://bioshubkivya.blogspot.com/p/blog-page_68.html
Теоретичні матеріали, стрічка часу, пазли:
http://bioshubkivya.blogspot.com/p/blog-page_30.html
Тест: https://docs.google.com/forms/d/1nupPACIPEsUZRw0FFhuSpZaoeEqZmKeIuiHpnc-8Cc/edit
Розробки уроків он-лайн: https://biochemistry12rv.blogspot.com/p/blogpage_3.html
41
9 КЛАС УРОК №
ОСНОВИ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ФІЛОГЕНІЇ І СИСТЕМАТИКИ
Мета:
 освітня:
сформувати
«біорізноманіття»,
в
учнів
«філогенія»,
поняття
«таксон»;
«систематика»,
розглянути
основні
принципи еволюційної філогенії та систематики;
 розвивальна: розвивати пам'ять, увагу, спостережливість, вміння
логічно мислити, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;
 виховна: виховувати пізнавальний інтерес учнів, ціннісне ставлення до
природи; формувати науковий світогляд.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Обладнання: ментальна карта.
Базові поняття й терміни: біорізноманіття, систематика, таксон, філогенія,
філогенетичне дерево.
Ключові
компетентності:
спілкування
державною
мовою,
основні
компетентності у природничих науках, екологічна грамотність і здорове
життя, інформаційно-цифрова, вміння вчитися впродовж життя.
І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ
 Що таке систематика?
 Як називаються окремі систематичні категорії?
 Які таксони ви знаєте?
 Що таке вид?
 Чи є відмінності у систематиці рослин і тварин?
 На які групи поділяють царства Рослини і Тварини?
 За якими принципами класифікують живі організми?
 Хто з вчених запровадив подвійні назви організмів (бінарну
номенклатуру)?
42
Гра «Так чи ні»
1. Загальна кількість видів рослин і тварин невідома. (Так.)
2. Місця існування більшості видів — вологі тропічні ліси. (Так.)
3. Учені дали назви приблизно 10 млн видів. (Ні. Учені дали назви менш
як 1,4 млн видів. Більшість «непізнаних» видів живуть у тропіках.)
4. На Землі набагато більше видів, ніж це необхідно. (Ні.)
5. Більшість видів не дає прямої користі людям. (Ні. Ми не знаємо всіх
задумів природи. Буває, вдається застосувати плісняву або непомітну
рослину для лікування важких хвороб.)
6. В одних місцях існує більше видів, ніж в інших. (Так.)
7. Біологічне різноманіття включає генетичне різноманіття, різноманіття
видів та екосистем. (Так.)
8. Створення заповідників та зоопарків — найкращий спосіб збереження
біологічного різноманіття. (Ні. Заповідники та зоопарки допомагають
зберігати багато видів. Але для радикального розв’язання проблеми
необхідно
позбутися
основних
причин
втрати
біологічного
різноманіття.)
9. Двома основними причинами втрати біологічного різноманіття є
збільшення кількості населення в деяких країнах та зростання
споживання природних ресурсів. (Так.)
10. Щойно біологічному виду починає загрожувати небезпека, він
приречений до вимирання. (Ні. Види можна врятувати.)
ІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Робота з підручником, розповідь вчителя з елементами бесіди.
Колективне створення ментальної карти.
1. Біорізноманіття.
Біорізноманіття – різноманіття організмів, видів та їхніх угруповань.
43
Біорізноманіття існує скрізь, – як у воді, так і на суходолі. Воно
включає в себе всі організми: від мікроскопічних бактерій до рослин і тварин
зі складною будовою.
Поняття ввів Едвард Вілсон в 1988р.
Наука, що займається вивченням закономірностей
та еволюції
біорізноманіття – диверсикологія.
Типи різноманіття:
 генетичне (різноманітність генів усіх організмів);
 видове (вивчає систематика );
 екосистемне (різноманітність біотопів і біоценозів у різних ділянках
Землі).
Основними чинниками, що загрожують різноманіттю, є:
 скорочення ареалів через діяльність людини;
 надмірна експлуатація біоресурсів (н-д, рибальство знищило до 80%
рибної біомаси);
 забруднене середовище (черепахи і пластик);
 вторгнення чужорідних видів (азійський короп у водоймах Європи).
Значення біорізноманіття:
 стійкість та розвиток біосфери;
 забезпечення колообігу речовин;
 регуляція клімату;
 забезпечення людини ресурсами: їжею, сировиною, ліками.
2. Систематика.
Біологічна
систематика
–
біологічна
наука,
що
займається
класифікацією організмів.
Основні систематичні категорії ввів шведський учений Карл Лінней
(XVIII ст.). Він також запровадив бінарну номенклатуру. Її сутність полягає
в подвійному найменуванні латинською мовою. Перше слово позначає
родову назву, друге – видову:
44
Homosapiens – людина
Drosophilamelanogaster – дрозофіла
Violarostata – фіалка
Фундаментальною основою сучасної систематики є ідея про єдність
походження живих організмів й еволюцію органічного світу, що призвела
до існуючого різноманіття живих організмів. Керуючись цими ідеями,
сучасна систематика будує природну систему на основі філогенетичного
споріднення (спільності походження, близькості і дальності спорідненості
між різними видами) аналізованих форм. Ступінь родинних відносин між
порівнюваними видами базується на їх морфологічному, анатомічному,
біохімічному, генетичному критеріях.
Для систематизації величезної кількості живих істот у біології
використовуються систематичні категорії, або таксони. Вони складають
свою ієрархію підпорядкування, де таксони більш низького рангу входять до
складу таксонів більш високого рангу. В даний час використовуються
наступні основні таксони:
У разі необхідності застосовуються численні додаткові таксони –
підтип, надклас, підряд.
45
3. Філогенія.
Філогенія – наука, що вивчає історичний процес розвитку органічного
світу (філогенез). Для дослідження філогенезу сучасна біологія широко
використовує новітні технології. Особливо ефективними є методи з галузі
молекулярної біології та генетики й мікроскопічних досліджень. Також
широко
використовують
математичне
моделювання
й
побудову
філогенетичних дерев.
Філогенетичне дерево – схема, яка відображає еволюційні зв’язки між
різними таксонами, генами або іншими об'єктами, що мають загального
предка.
ІІІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ
Користуючись ментальною картою, учні складають запитання до
теми, задають їх класу.
Запитання для самостійного опрацювання:
1. Які таксономічні одиниці є найбільшими, а які – найдрібнішими? Чому
їх укрупнення та, відповідно, подрібнення неможливе?
46
2. Як наявність горизонтального переносу генів ускладнює побудову
філогенетичного дерева?
3. Чи можна отримати результати, корисні для боротьби з вірусом грипу,
аналізуючи його філогенетичне дерево?
IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: опрацювати матеріал підручника, ментальної
карти.
47
9 КЛАС УРОК № __
ОСНОВНІ ГРУПИ ОРГАНІЗМІВ: ВІРУСИ, БАКТЕРІЇ, АРХЕЇ, ЕУКАРІОТИ
Мета:
 освітня: ознайомити учнів з особливостями основних груп організмів;
 розвивальна: розвивати уміння знаходити наукову інформацію
самостійно, логічно мислити, виділяти основні спільні та відмінні риси
різних груп організмів;
 виховна: виховувати бережливе ставлення до живих організмів
планети, а також до життя людини як найвищої цінності.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Обладнання: ментальна карта, філогенетичне дерево (малюнок).
Базові поняття й терміни: систематика, таксон, домен, царство.
Ключові
компетентності:
спілкування
державною
мовою,
основні
компетентності у природничих науках, екологічна грамотність і здорове
життя, інформаційно-цифрова, вміння вчитися впродовж життя.
І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ
Перевірка знань про еволюційну філогенію і систематику. Можна
користуватися хмаринкою тегів для пригадування термінів.
48
Розповідь. Будь-кому з нас очевидно, що всі ми різні і що світ навколо
нас різноманітний. Навіщо ж нам потрібне різноманіття і яку роль воно
відіграє в повсякденному житті?
Різноманіття – це прогрес, розвиток, еволюція. Уявіть собі, що наш
Всесвіт складається тільки з однакових атомів (наприклад, водню) – хіба б ми
з вами при цьому могли з'явитися на світ?
Різноманіття – це стійкість. Саме взаємні та узгоджені дії різних за
функціями складових дають складній системі можливість опиратися
зовнішнім впливам.
Різноманіття – це життя. І живемо ми ще й досі на планеті виключно в
силу того, що генотипи у нас всіх різні. Зовсім не випадково споконвіку всі
релігії світу накладали строге табу на шлюби з близькими родичами. Цим
зберігалося генетичну різноманітність популяції, без якої прямий шлях до
виродження і зникнення з лиця Землі.
Якщо тепер уявити собі, що в світі зникла різноманітність, то разом з
ним ми втратимо:
а) здатність до розвитку;
б) стійкість;
в) власне життя.
Моторошна картина, чи не так?
ІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Розповідь з елементами бесіди, складання ментальної карти
1. Різноманітність форм життя. Сучасна система живої природи
У 1990 році Карл Воуз запропонував новий варіант систематики живих
організмів. Згідно з ним, організми поділяються на великі систематичні
групи – домени. Домен – таксон найвищого рангу, що включає в себе кілька
царств живих організмів.
Неклітинні форми життя
Клітинні форми життя
49
Віруси
Домен Бактерії
Субвірусні частинки: пріони, віроїди
Домен Археї
Домен Еукаріоти
2. Основні групи організмів
За палеонтологічними даними, прокаріоти на нашій планеті виникли
біля 3,2 млрд. років тому, тоді як еукаріоти є набагато молодшими – їхній вік
складає лише біля 1,6 млрд. років.
Прокаріотичні клітини за розмірами значно менші від еукаріотичних –
їхній середній діаметр становить біля 0,5-2 мкм, тоді як у еукаріот – 5-20
мкм.
Клітини прокаріот та еукаріот на фенотиповому рівні подібні за
наявністю ДНК та білок-синтезуючого апарату, представленого рибосомами,
за наявністю зовнішньої мембрани (плазмалеми), ферментних комплексів. До
складу клітин прокаріот та еукаріот входять білки, жири, вуглеводи,
нуклеїнові кислоти, мінеральні сполуки та вода.
Прокаріоти не мають спеціалізованих фотосинтетичних органел.
Представники еукаріотів мають спеціалізовані органели – хлоропласти, де і
зосереджено весь пігментний комплекс.
Відмінності між прокаріотами та еукаріотами на геномному рівні
полягають у тому, що прокаріотична клітина є системою, яка містить лише
один геном, зосереджений у нуклеоїді, тобто є моногеномною. Еукаріотична
клітина є системою з кількома (двома, трьома або навіть чотирма)
неспорідненими геномами, тобто є полігеномною.
Прокаріоти не здатні до фаго- та піноцитозу, не мають морфологічно
оформленого ядра, мітохондрій, пластид, ендоплазматичної сітки, комплексу
Гольджі, лізосом, а також органел, що побудовані з мікротрубочок –
джгутиків, базальних тіл джгутиків, клітинного центру з центріолями. У
прокаріот відсутні мітоз, мейоз, статевий процес, а обмін генетичною
інформацією здійснюється парасексуально – шляхом трансформацій та
50
кон'югацій. Прокаріоти, на відміну від еукаріотів, здатні дуже швидко
розмножуватися.
Прокаріоти складають два домени: Археї і Бактерії. Різниця між якими
полягає у відсутності двошарової ліпідної мембрани у архебактерій та її
наявності у бактерій.
Домен Еукаріоти поділяється на декілька царств: Рослини (Plantae, або
Vegetabilia), Гриби (Fungi), Тварини (Animalia), кілька царств, до яких
належать представники одноклітинних еукаріотичних організмів.
За
самими
обережними
оцінками
сьогодні
на нашій
планеті
зареєстровано біля 1,8 млн. видів живих організмів. З них понад 1000 видів
вірусів, близько 4500 видів дроб'янок, біля 500 тис. видів – це рослини, біля
100 тис. видів – гриби, біля 1,5 млн. видів – тварини (з них понад 1 млн. –
комахи). Це різноманіття виникло внаслідок тривалого процесу еволюції, під
час якого одні види давали початок іншим, деякі зникали. Види, що
утворилися від спільного предка, зберігають чимало ознак схожості. Чим
віддаленішим є історичний зв'язок між видами, тим суттєвішими є
відмінності між ними. Таким чином, усі види, що населяють нашу планету,
пов'язані між собою родинними зв'язками, тобто утворюють природну
систему.
3. Неклітинні.
Неклітинні – сукупність форм життя, що не мають клітинної будови.
Віруси – неклітинні форми життя, які є внутрішньоклітинними
абсолютними паразитами. Прості віруси складаються з білків і одного типу
нуклеїнової кислоти, а складні віруси мають ще ліпіди, вуглеводи. Не мають
власних білоксинтезуючих систем. Спричиняють різноманітні захворювання.
Пріони – інфекційні агенти, які є низькомолекулярними білковими
частинками без нуклеїнової кислоти.
Віроїди
–
неклітинні
форми
життя,
які
являють
собою
низькомолекулярну одноланцюгову кільцеву РНК, що не кодує білків. Без
білкової оболонки. Викликають захворювання.
51
ІІІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
Питання, на які учні не змогли дати відповіді, виносяться на
самостійне опрацювання вдома.
1. Чим відрізняються представники доменів Археї і Бактерії?
2. Схарактеризуйте основні відмінності вірусів і бактерій.
3. Чим відрізняються віроїди від пріонів та вірусів?
4. Чому більшість патогенних вірусів людини викликають хвороби
верхніх дихальних шляхів?
5. Чому вірус, вбудований у ДНК клітини, називають генетичним
паразитом?
6. Види, що утворилися від спільного предка, зберігають чимало ознак
схожості. Чим подібні клітини всіх еукаріот?
7. Чим віддаленішим є історичний зв'язок між видами, тим суттєвішими є
відмінності між ними. В чому відмінність клітин прокаріот і еукаріот?
8. Чому клітини одноклітинних еукаріотів зазвичай мають складнішу
будову, ніж клітини багатоклітинних, що входять до складу певних
тканин?
9. Яке біологічне значення має диференціація клітин? Чи можливе
існування великих багатоклітинних організмів, що складаються з
недиференційованих клітин?
10. Доведіть значення бактерій та архей для еволюції життя на Землі.
11. Чому розмноження вірусів можливе лише в клітині-господарі?
12. Назва «археї» походить від грецького слова «архаїос», що означає
«давній». Чому така назва не дуже пасує цій групі прокаріотів з огляду
на їхнє походження?
13. Археї збереглися насамперед у місцях з екстремальними умовами. Що
є причиною цього?
14. Назвіть найбільш незвичайні риси будови й способу життя бактерій.
52
15. Які зміни мали б відбутися в обміні речовин і спадковій інформації
клітини-господаря, щоб поглинена бактерія стала ендосимбіотичною
органелою?
16. Як тип харчування організму залежить від будови його клітин?
17. Чи достатньо одного критерію, як автотрофне чи гетеротрофне
живлення, для визначення, чим є конкретний організм – рослиною чи
твариною?
18. Наведіть приклади організмів, здатних існувати лише в симбіозі з
іншими організмами. Поясніть, чого не вистачає хазяїну й у чому
допомагає симбіонт.
19. Які особливості будови і функціонування евглени зеленої дають
підстави вважати її рослиною, а які – твариною?
IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: опрацювати матеріал параграфу, ментальну
карту, питання для самостійного пошуку.
53
9 КЛАС УРОК №__
ОГЛЯД ОСНОВНИХ ЕУКАРІОТИЧНИХ ТАКСОНІВ
Тварини й рослини — своєрідний барометр. Якщо раптово
виявляється, що тварини й рослини зникають, то це попередження:
з екосистемою щось негаразд. Тому охорона тварин і рослин, за своєю
суттю — охорона нас самих… Необхідно захищати їх,
бо якщо підуть вони, підемо й ми.
(Дж. Даррелл)
Мета:
 освітня: ознайомити учнів з сучасними класифікаціями еукаріотів,
основними таксонами, їх ієрархією;
 розвивальна:розвивати увагу, пам'ять, уміння логічно мислити,
аналізувати і узагальнювати;
 виховна: виховувати пізнавальний інтерес учнів, науковий світогляд.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Обладнання: ментальна карта, таблиці.
Базові поняття й терміни: еукаріоти, таксон, домен, царство, клітинна
стінка, автотрофи, гетеротрофи.
Ключові
компетентності:
спілкування
державною
мовою,
основні
компетентності у природничих науках, екологічна грамотність і здорове
життя, інформаційно-цифрова, історична, уміння вчитися впродовж життя.
І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ
Перевірка знань про сучасну систематику, основні групи організмів та
їхні спільні та відмінні риси.
Розповідь з елементами бесіди, обговорення епіграфу уроку.
Вчені стверджують, що протягом найближчих 20–30 років через
техногенні зміни в навколишньому середовищі світ може втратити більш як 1
млн видів рослин і тварин. Швидкість вимирання видів сьогодні в 1000 разів
перевищує природну. Близько 10 % видів рослин зони помірного клімату та
54
11 % видів птахів світу опинилися під загрозою зникнення. Така сама доля в
найближчому майбутньому чекає на 130 тис. видів тропічної зони. Адже
добре відомо, що одна з умов ефективного існування, виживання,
пристосування до змін будь-якої екосистеми — наявність певної кількості
видів живих організмів у ній, які еволюційно добре пристосувалися до
існування й активно функціонують, взаємодіючи один з одним у процесах
обміну речовиною, енергією, інформацією. Інакше кажучи, біологічна
різноманітність — це запорука стійкості, витривалості як окремих екосистем,
так і біосфери в цілому. Екологічні взаємодії різних видів живих істот із
довкіллям формують екосистеми, від стану яких залежить життя людей.
Зменшення біорізноманітності — це серйозна втрата біосфери, одна з
головних екологічних проблем сьогодення.
ІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Система еукаріотів. Розповідь з елементами бесіди
Еукаріоти – одно- та багатоклітинні організми, які в своїх клітинах
мають ядро та мембранні органели. До одноклітинних еукаріотів належать
одноклітинні
твариноподібні,
одноклітинні
водорості,
одноклітинні
грибоподібні організми, яких можна об’єднати в групу Протисти.
Багатоклітинними еукаріотами є рослини, гриби і тварини.
У процесі еволюції предки еукаріотів виникли завдяки симбіогенезу
бактеріальних клітин й формуванню двомембранних органел. Через те геном
еукаріотичних клітин може бути ядерним, пластидним і мітохондріальним.
2. Різноманітність рослин, грибів і тварин. Ознайомлення із схемою:
55
3. Особливості основних груп еукаріотів. Самостійна робота учнів з
підручником, складання таблиці у зошиті.
Порівняння царств Гриби, Рослини, Тварини
Порівняльні
Царство Гриби
Царство
Царство
Рослини
Тварини
З хітину
З целюлози
-
Наявність пластид
-
+
-
Кількість геномів
2
3
2
Глікоген
Крохмаль
Глікоген
ознаки
Клітинна стінка
Запасаючий
полісахарид
Тип живлення
Гетеротрофність, Фотоавтотрофний Гетеротрофність
осмотичне
живлення
Спосіб життя
Прикріплений
Прикріплений
Активний
ІІІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
Питання, на які учні не змогли дати відповіді, виносяться на
самостійне опрацювання вдома.
1. Які організми належать до еукаріотів?
2. Чим характеризуються представники царства Гриби?
3. У чому полягає особливість клітинної організації тіла грибів?
56
4. Що
спільного
та
відмінного
між
справжніми
грибами
та
грибоподібними організмами?
5. Чому лишайники відносять до грибів, а не до водоростей чи
ціанобактерій?
6. У яких багатоклітинних еукаріотів не формуються справжні тканини?
7. Чому величезні водорості, розмір яких сягає кілька десятків метрів і які
складаються
з
мільярдів
клітин,
не
вважають
справжніми
багатоклітинними організмами?
8. Чим тканинна організація в рослин відрізняється від організації тканин
у тварин?
9. Чим гормони тварин відрізняються від фітогормонів?
10. Які групи виділяють серед вищих рослин?
11. Які особливості будови, життєдіяльності та еволюції рослин?
12. Чим відрізняються первинні багатоклітинні та справжні багатоклітинні
тварини?
13. Порівняйте ознаки, притаманні представникам різних груп організмів.
1 бактерії
А мають глікокалікс
2 гриби
Б клітини мають лише один тип нуклеїнових кислот
3 рослини
В клітинна оболонка містить хітин
4 тварини
Г клітинна оболонка містить мурен
Д у цитоплазмі відкладається крохмаль
14. Чи є в рослин і грибів ембріональний розвиток? У чому відмінність
між цими етапами життєвого циклу у тварин і рослин?
15. Чому, на вашу думку, одноклітинні еукаріоти розглядають як окрему
групу організмів?
16. Чому тварин вважають більш досконалими істотами, ніж рослин чи
грибів?
IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: повторити матеріал теми, підготуватися до
тестування.
Додаткове
завдання:
з’ясувати
проблеми
біологічного
різноманіття на місцевому рівні. У яких умовах перебувають рослини і
57
тварини у вашій місцевості? Чи відомі вам види, які зникли? Яким видам
загрожує небезпека? Проведення яких заходів необхідне вашій області
(району) для більш збалансованого ведення господарства та ефективного
підтримання біологічного різноманіття?
58
9 КЛАС УРОК №
УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ УРОК З ТЕМИ «БІОРІЗНОМАНІТТЯ»
Мета:
 освітня: узагальнити і систематизувати знання з теми;
 розвивальна:розвивати пам'ять, увагу, вміння логічно мислити,
порівнювати, узагальнювати, критично мислити, робити обґрунтовані
висновки;
 виховна: виховувати ціннісне ставлення до природи; формувати
інтерес до предмета.
Тип уроку: узагальнення і систематизації знань.
Обладнання:
тестові
завдання,
ментальні
карти,
хмаринка
тегів
«Систематика».
Ключові
компетентності:
спілкування
державною
мовою,
основні
компетентності у природничих науках, екологічна грамотність і здорове
життя, вміння вчитися.
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ
Бесіда.
У зоопарку Бронкса у клітці за міцними ґратами висить дзеркало з
багатозначним надписом: «Ви дивитеся на найбільш небезпечного звіра на
Землі. З усіх звірів, що будь-коли жили на планеті, тільки цей здатний
винищити (і вже винищив) цілі види…» Віддаючи належне дотепності
авторів напису, необхідно відзначити, що роль людини в долі живої природи
може бути іншою. Якщо вона по-іншому буде ставитись до навколишнього
середовища. Розкрийте зміст останнього речення.
 У яких умовах перебувають рослини і тварини у вашій місцевості?
 Чи відомі вам види, які зникли? Яким видам загрожує небезпека?
59
 Проведення яких заходів необхідне вашій області (району) для більш
збалансованого ведення господарства та ефективного підтримання
біологічного різноманіття?
Екозадача: У багатьох заповідниках і національних парках проводяться
санітарні рубки й інші заходи, спрямовані проти короїдів. Чи може це
вважатися з погляду екологічної етики правильним?
ІІІ. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ
Тестування
Рівень А
1. Хто запропонував основні систематичні категорії: а) Арістотель; б)
Лінней; в) Дарвін; г) Ламарк?
2. У
яких
систематичних
групах
види
виявляють
найбільшу
спорідненість: а) типах; б) класах; в) родинах; г) родах?
3. Які компоненти відсутні в клітинах прокаріот: а) рибосоми; б) клітинна
стінка; в) мітохондрії; г) мембрана?
4. Зазначте органели, спільні для клітин прокаріотів та еукаріотів: а) ядро;
б) ендоплазматична сітка; в) мітохондрії; г) рибосоми.
5. Найменший таксон, що реально існує в природі: а) рід; б) вид; в)
домен; г) клас?
6. Таксону тварин ряд відповідає таксон рослин: а) порядок; б) клас; в)
відділ; г) родина?
7. Таксону тварин тип відповідає таксон рослин: а) порядок; б) клас; в)
відділ; г) родина?
8. Першу спробу систематики, виділивши два царства живої природи,
здійснив: а) Арістотель; б) Джон Рей; в) Карл Лінней; г) Жан Батист
Ламарк?
9. Схема, що відображає еволюційні зв’язки між таксонами: а)
генеалогічне дерево; б) схема схрещування; в) філогенетичне дерево; г)
філогенія.
60
10. Систему трьох доменів запропонував: а) К. Воуз; б) К. Лінней; в) Ч.
Дарвін; г) Г. Мендель.
11. До домену Еукаріоти належить збудник: а) грипу; б) холери; в) чуми;
г) малярії.
12. До
одноклітинних
еукаріотів
належить:
а)
вірус
грипу;
б)
ціанобактерія; в) кишкова паличка; г) інфузорія-туфелька.
13. Укажіть рослинний організм: а) амеба звичайна; б) коник зелений; в)
пеніциліум; г) ульва.
14. Організми, клітини яких містять плазміди: а) тільки бактерії; б) тільки
бактерії та археї; в) тільки археї й еукаріоти; г) бактерії, археї й
еукаріоти.
15. Організми, гени яких містять інтрони: а) тільки бактерії; б) тільки
бактерії та архебактерії; в) тільки архебактерії й еукаріоти.
16. Організми, клітини яких містять ядра: а) тільки бактерії; б) тільки
бактерії та архебактерії; в) тільки архебактерії й еукаріоти; г) бактерії,
архебактерії й еукаріоти; д) тільки еукаріоти.
17. Організми, клітини яких містять два ядра та не мають клітинної
стінки: а) інфузорії; б) гриби; в) рослини; г) тварини.
18. Клітинні стінку з целюлозою мають організми, що належать до: а)
грибів; б) рослин; в) тварин; г) бактерій.
19. Організми, клітини яких позбавлені клітинної стінки: а) гриби; б)
рослини; в) тварини; г) бактерії.
20. Назвіть біологічні системи, які перебувають на клітинному рівні
організації: а) пріони; б) археї; в) віроїди; г) віруси.
21. Назвіть
організми,
під
час
здійснення
фотосинтезу
яких
не
відбувається виділення кисню: а) пурпурові бактерії; б) зелені
водорості; в) червоні водорості; г) діатомові водорості.
22. Організми, яким властивий автотрофний спосіб живлення, належать
до: а) рослин; б) тварин; в) грибів; д) вірусів.
61
23. Визначте, чим справжні багатоклітинні тварини відрізняються від
первинних багатоклітинних: а) у них наявні диференційовані клітини;
б) у них наявна нервова система; в) їхні клітини мають ядра; г) у них
відсутні м′язові клітини?
24.Зазначте структури, з якими пов′язана здатність ціанобактерій до
фіксації атмосферного азоту: а) товстостінні клітини – гетероцисти; б)
газові вакуолі; в) вп′ячування плазматичної мембрани, що оточують
хлорофіл; г) вакуолі з клітинним соком?
25. Філогенетичне дерево демонструє: а) те, на скільки види схожі ззовні;
б) те, на скільки види подібні за хімічним складом; в) еволюційні
взаємозв′язки між різними видами; г) штучні класифікацію живих
організмів.
26. Правильна послідовність виникнення трьох доменів живих організмів
така: а) бактерії – еукаріоти – археї; б) археї – бактерії – еукаріоти; в)
бактерії – археї – еукаріоти; г) археї – еукаріоти – бактерії.
27. Предком хлоропластів був найближчий родич: а) евглени зеленої; б)
кишкової
палички;
в)
ціанобактерії;
г)
бактерії
гниття;
д)
метанобактерії.
28. Рослини не виконують функцію: а) утворення кисню; б) синтезу
органічних речовин із неорганічних; в) розкладання органічних
речовин до неорганічних; г) ослаблення ерозії ґрунту.
29. Сапротрофно харчується такий організм, як: а) амеба; б) мох; в)
стьожковий черв; г) кит; д) жук.
30. З-поміж перелічених одноклітинним організмом є: а) дріжджі; б)
сфагнум; в) лишайник; г) жук-перокрилка.
31. Прочитайте опис: «Бактерії – організми, клітини яких не містять (1), а
спадкова інформація зберігається в молекулі (2)». Замість цифр
необхідно вписати слова. Виберіть правильний варіант: а) 1 –
рибосоми, 2 – РНК; б) 1 – ядра, 2 – ДНК; в) 1 – мембранних органел, 2
– ДНК; г) 1 – клітинної стінки, 2 – ДНК.
62
32. Прочитайте опис: «Прості віруси складаються з молекули (1), яка
оточена (2)». Замість цифр необхідно вписати слова. Виберіть
правильний варіант: а) 1 – ліпіду, 2 – клітинною стінкою; б) 1 – білка, 2
– плазматичною мембраною; в) 1 – нуклеїнової кислоти, 2 –
молекулами білка; г) 1 – нуклеїнової кислоти, 2 – клітинною стінкою.
33. На уроці біології для обговорення особливостей вірусів клас поділили
на дві групи. Перша група висловила судження про те, що віруси є
внутрішньоклітинними паразитами. Друга група зазначила, що клітини
вірусів побудовані простіше за клітини бактерій. Яка група висловила
правильне судження: а) лише перша; б) лише друга; в) обидві; г) жодна
з груп?
34.Таксон, назва якого латиною складається з двох слів: а) вид; б) рід; в)
родина; г) тип.
35. До нижчих рослин належить: а) спірогира; б) зозулин льон; в) плаун
булаво видний; г) амеба.
36. Плазміда – це: а) хромосома бактерії; б) невеличкий фрагмент ДНК у
цитоплазмі; в) спора бактерії; г) зовнішня мембрана бактеріальної
клітини.
37. Природна система органічного світу – це: а) система, для складення
якої використані потрібні людині ознаки; б) система, під час побудови
якої використані морфологічні ознаки; в) система, яка відображає
еволюцію; г) система, під час побудови якої не було враховано
спорідненість організмів.
38. До яких методів систематики належать експериментальні штучні
схрещування організмів: а) мікроскопічні; б) порівняльно-анатомічні;
в) генетичні; г) інформаційні?
39. Які фактори найінтенсивніше впливають на біорізноманіття: а)
кліматичні; б) біотичні; в) антропогенні; г) едафічні?
63
40. Укажіть метод вивчення біорізноманіття: а) аналізуюче схрещування;
б) моніторинг рідкісних видів; в) електронна мікроскопія; г) культура
тканин?
41.Укажіть
твердження,
що
характеризують
біологічне
значення
різноманітності: а) дає всім живим організмам середовище існування;
б) дає продукти, ліки, лаки, барвники, будівельні матеріали; в) регулює
колообіг речовин і енергії в екосистемах; зберігає ґрунти, відновлює їх;
д) пом′якшує вплив забрудників атмосфери; е) здійснює запилення
рослин.
42. У яку більш високу таксономічну категорію об’єднуються споріднені
родини у систематиці тварин: а) рід; б) порядок; в) клас; г) ряд?
43. Наука, яка вивчає історичний процес розвитку органічного світу: а)
палеонтологія; б) археологія; в) філогенія; д) систематика.
Рівень Б
1. До неклітинних форм життя відносяться: а) археї; б) віруси; в)
бактерії; г) найпростіші; д) пріони.
2. Чим ціанобактерії відрізняються від інших бактерій: а) наявністю ядра;
б) здатністю до фотосинтезу; в) наявністю хлорофілу; г) наявністю
мітохондрій.
3. Представники яких доменів не мають чітко сформованого ядра: а)
Еукаріоти; б) Археї; в) Бактерії?
4. Які таксони відрізняють класифікацію тварин від класифікації рослин:
а) вид; б) рід; в) клас; г) тип; д) ряд?
5. Мітохондрії мають представники таких систематичних груп: а) археї;
б) тварини; в) гриби; г) бактерії; д) рослини?
6. У Ліни Костенко є рядки: «Прощай, …, із Командорських островів!
Чудовисько, релікт, створіння ластогруде». Назвіть цей вимерлий вид й
укажіть, до якого типу тварин належав: а) безкрила гагарка; б) тарпан;
в) морська корова; г) Членистоногі; д) Ссавці; е) Хордові.
64
7. Джеральд Даррелл писав про свою зустріч із цим представником
родини Котячі: «На мене скажено блискав очима звір такої краси, що я
зойкнув. Хутро в нього було коротким, шовковистим, соковитого
золотаво-брунатного кольору, немов дикий мед. Очі зелені, точно
листя під льодом, блищали як слюда в променях згасаючого сонця». До
якого домену та класу належить ягуар, якого описав Д. Даррелл: а)
Бактерії; б) Археї; в) Еукаріоти; г) Плазуни; д) Хордові; е) Ссавці?
8. Цей уривок з книжки А. Д. Фостера «Філогенез»: «Однак гігантські
видри його не зрозуміли. Дві застрибнули в човен і почали шматувати
черевики людини. Ікла у видр були довжиною з палець, а щелепи
достатньо сильні, щоб роздробити кістку середньої товщини. Чорні очі
загрозливо блищали…». Назвіть вид, з яким у видри гігантської є
найближча еволюційна спорідненість, та ознаку, яка є спільною для
них: а) ведмідь бурий; б) морський котик; в) куниця лісова; г)
всеїдність; д) хижацтво; е) цівка.
9. Mecobacterium tuberculosis – вид, що спричиняє переважну більшість
випадків туберкульозу. Ці організми були вперше описані Робертом
Кохом, який згодом отримав за це відкриття Нобелівську премію з
фізіології та медицини 1905 р. До якої групи організмів належить цей
вид та яка форма клітин цих організмів: а) Віруси; б) Бактерії; в) Археї;
г) кулясті, або коки; д) звивисті; е) паличкоподібні, або бацили?
10. Укажіть форми позитивної діяльності людини, що спрямовані на
збільшення й збереження різноманітності: а) масове знищення лісів; б)
нераціональне використання ґрунтів; в) насадження парків, садів; г)
забруднення атмосфери аерозолями, які містять сполуки хлору та
фтору; д) організація заповідних територій; е) природоохоронне
виховання; ж) захист рослин і тварин.
11. Які ознаки притаманні представникам царства Гриби: а) гетеротрофи;
б) у клітинах ядро зазвичай одне; в) клітинна стінка з хітином; г) лише
багатоклітинні організми?
65
12. Які ознаки притаманні представникам царства Тварини: а) автотрофи;
б) у клітинах ядро зазвичай одне; в) не мають клітинної стінки; г)
запасний вуглевод – крохмаль?
Завдання на відповідність
1. Установіть відповідність між наведеними групами організмів і
таксонами, до яких вони належать:
1 Хордові
А Рід
2 Хребетні
Б Підтип
3 Ссавці
В Ряд
4 Хижі
Г Клас
5 Котячі
Д Вид
6 Кіт лісовий
Е Родина
7 Кіт
Ж Тип
2. Установіть відповідність між назвами груп тварин та систематичними
категоріями (таксонами):
1 Ропуха звичайна
А Ряд
2 Амфібії
Б Рід
3 Безхвості
В Клас
4 Ропуха
Г Вид
3. Установіть відповідність між назвами груп рослин та систематичними
категоріями (таксонами):
1 Дводольні
А Відділ
2 Паслін чорний
Б Відділ
3 Покритонасінні
В Рід
4 Паслін
Г Клас
4. Установіть відповідність між збудниками захворювань та групами, до
яких вони належать:
Збудники
Групи
1 туберкульозу
А Бактерії
66
2 сказу
Б Віруси
3 аскаридозу
В Еукаріоти
4 ботулізму
5 віспи
6 сонної хвороби
5. Визначте науки, які вивчають ті чи інші групи організмів:
1 бактеріологія
А віруси
2 ботаніка
Б одноклітинні тварини
3 зоологія
В водорості
4 мікологія
Г ціанобактерії
Д дріжджі
6. Порівняйте
ознаки,
притаманні
представникам
різних
царств
організмів:
1 бактерії
А мають глікокалікс
2 гриби
Б клітинна оболонка містить хітин
3 рослини
В клітинна оболонка містить мурен
4 тварини
Г у цитоплазмі відкладається крохмаль
7. Увідповідніть групи організмів та особливості їх способу життя:
1 археї
А фотосинтез
2 бактерії
Б бродіння
3 рослини
В здатність до життя в екстремальних умовах
4 тварини
Г активне пересування
8. Укажіть правильну послідовність ієрархії таксонів у класифікації
тварин:
А родина
1
Б рід
2
В вид
3
Г клас
4
ІV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: повторити матеріал теми.
67
4. МЕНТАЛЬНІ КАРТИ ДО ШКІЛЬНОГО КУРСУ БІОЛОГІЇ
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
5. ХМАРИНКИ СЛІВ
144
145
6. ВИСНОВКИ
На сучасному етапі розвитку шкільної освіти проблема застосування
ІКТ на уроках біології набуває дуже великого значення. За допомогою
різноманітних технологій вчитель може за короткий час демонструвати
процеси, які проходять впродовж місяців, років і навіть століть; знайомити з
явищами, що мають звукове відображення; проводити практичні та
лабораторні роботи; розширювати можливості ілюстративного супроводу
уроку; використовувати різні форми навчання та види діяльності в межах
одного уроку; ефективно організовувати контроль знань, вмінь та навичок
учнів; полегшувати та вдосконалювати розробку творчих робіт, проектів,
рефератів.
Проведення уроків при комплексному застосуванні традиційних та ІКТ
технологій забезпечує набуття учнями не тільки глибоких та міцних знань, а
й вміння розвивати інтелектуальні, творчі здібності, самостійно набувати
нових знань та працювати з різними джерелами інформації.
Креативність сучасного вчителя виявляється у прагненні й умінні
перетворити навчальну працю на свято особистих досягнень і радісних
відкриттів кожного школяра, у здатності йти в ногу з часом, відхилятися від
традиційних схем викладання, не боятися опробовувати новітні технології.
146
Документ
Категория
Наука
Просмотров
225
Размер файла
77 083 Кб
Теги
аукціон, ІКТ біологія
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа