close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Електронний підручник 3а

код для вставки
пособие електронное для преподавателей спецтехнологии станочников широкого профиля
Електронний посібник
Тема:
Нарізування різьби на токарному верстаті
.
Розроблений:
Викладачем Професійно
-
технічного училища №2
Божко Інною Олександрівною
2010
Загальні відомості про різьби
Різьба призначена для з'єднування деталей між собою (кріпильна) і для передавання руху.
Різьба утворюється поєднанням обертального та поступального рухів якого
-
небудь профілю відносно осі
Процес виготовлення різьби
Класифікація різьб за
формою профілю.
За формою профілю розрізняють трикутні, прямокутні, трапецоїдні, упорні, напівколові різьби.
а -
трикутна
б -
трапецоїдна
в -
прямокутна
г -
упорна
д -
кругла
Класифікація різьб
За напрямком витків різьби бувають праві і ліві.
Розрізняють також одно
-
та багатозаходні різьби. Багатозаходні мають кілька витків:
на торці деталі з такою різьбою помітна кілька рівномірно розташованих гвинтових канавок і виступів
Елементи різьби
Крок різьби Р
Кут підйому різьби
Кут профілю έ
Глибина профілю t
Середній діаметр dc
Елементи різьби
Кроком різьби називається відстань між однойменними точками двох сусідніх витків, яку вимірюють паралельно осі різьби.
Кутом підйому різьби називається кут між напрямком витка й площиною , перпендикулярною до осі циліндра.
Кут профілю έ
–
це кут між бічними сторонами профілю , який вимірюють в осьовому перерізі.
Глибина профілю визначається як половина різниці між зовнішнім і внутрішнім діаметрами.
Середній діаметр –
це відстань між двома протилежними паралельними бічними сторонами профілю різьби,виміряна перпендикулярно до її осі.
Метрична різьба
Основним типом різьби, яку застосовують для різьбових з'єднань, є метрична різьба. Вона має трикутний профіль з плоско зрізаними вершинами; кут профілю дорівнює 60
°
;діаметр і крок вимірюють у міліметрах.
Різьба з крупним та дрібним
кроком.
Залежно від призначення різьбового з'єднання використовують 6 видів метричних різьб:
Основну і дрібну(від першої до п'ятої), які відрізняються між собою розмірами кроку та іншими елементами.
У крупних різьб зі зростанням діаметра збільшується також її крок (найбільший крок такої різьби 6мм).
Дрібні різьби мають крок,що не залежить від діаметра: на деталях великого діаметра може бути нарізана різьба з дрібним кроком.
Позначення метричної різьби на кресленнях На кресленнях метричну різьбу позначають буквою М (метрична) і цифрами (розмір діаметра різьби), а потім зазначають клас точності різьби (наприклад ,М36
-
8
h
); якщо різьба ліва, то поряд з полем допуску зазначають: ліва (Л). Для основної різьби крок часто не ставлять.
Ступінь точності та поля допусків
для різьби.
Залежно від точності середнього діаметра метрична різьба має чотири ступеня точності для гвинтів (4,6,7,8) і чотири ступеня точності для гайок (4,5,6,7). Залежно від призначення різьби на її елементи передбачено різні поля допусків:
h
,
e
,
q ,
d
–
для болтів; H ,
G
-
для гайок.
Дюймова різьба
Дюймова різьба має трикутний профіль з кутом 55 °
, її діаметр вимірюють у частках дюйма (1 дюйм=25,4 мм), а замість кроку зазначають кількість ниток на довжині в 1 дюйм. Дюймову різьбу застосовують тільки під час ремонту імпортних машин з відповідними різьбовими з'єднаннями.
Трубна різьба
Трубна різьба, як і дюймова, має профіль 55 °
. Її застосовують переважно в газових і водопровідних трубах, а також у муфтах , призначених для щільного з'єднання цих труб
Контроль різьби
Нарізування зовнішньої різьби плашками
Нарізування внутрішньої різьби мітчиками
Нарізування різьби різцями
Нарізні гребінки,спеціальні оправки з поворотною головкою
державка з поворотною головкою для нарізного різця
Виго
товлення різьби
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
905
Размер файла
7 806 Кб
Теги
дручник, електронний
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа