close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

РІЧНИЙ ЗВІТ діяльності депутата Івано-Франківської міської ради виборчого округу № 8 фракції ВО «Свобода» КЛИПИЧА Олега Михайловича

код для вставкиСкачать
РІЧНИЙ ЗВІТ діяльності депутата Івано-Франківської міської ради виборчого округу № 8 фракції ВО «Свобода» КЛИПИЧА Олега Михайловича
в×ÍÈÉ ÇÂ²Ò ä³ÿëüíîñò³ äåïóòàòà ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè âèáîð÷îãî îêðóãó ¹ 8 ôðàêö³¿ ÂÎ «Ñâîáîäà» ÊËÈÏÈ×À Îëåãà Ìèõàéëîâè÷à
Øàíîâíà ãðîìàäî!
Я, Клипич Олег Михайлович, обраний депутатом Івано-
Франківської міської ради від ВО «Свобода» на мажоритарному виборчому окрузі №8. У своїй депутатській діяльності завжди орієнтувався на праг-
нення громади. Саме інтереси івано-франківців стали ключов ими для мене. Постійний контакт з жителями міста, вміння вислухати і відстояти права людей – ось що допомогло
мені у депутатській роботі. Для того, щоб бути завжди в курсі «болючих» і нагальних по-
треб громади, мною здійснено 10 депутатських прийомів. Хочу з азначити, що жоден мешканець, що звернувся до мене, не зали-
шився без відповіді. В Івано-Франківській міській раді входжу до складу постій-
ної депутатської комісії з питань промисловості
, підприємництва, стратегічного розвитку міста, інвестицій та туризму. Вважаю, що майбутнє нашої держави – у дітях. Саме тому влі тку цього року ініціював проведення дитячих ігор «Козаць-
кі з абави». За мого втручання та сприяння відремонтовано спор-
тивний майданчик на вул. Галицька, 91. Для СШ № 16 мною заку плено тенісний стіл. Значну суму виділив для
проведен-
ня та в ідновл ення освітлення у дворах буд. 121, 135. 141, 147 на вул. К оновальця. Окрім того ініціював та фінансово долучив-
ся до проведення часткового ремонту храму Покрови Пресвя-
тої Діви М арії в мікрорайоні Княгинин. На звернення громадян надав матеріальну допомогу в сумі 6 тис. грн. За мого сприян-
ня було відремонтовано дорожнє покриття на вул. Галицькій (біля Народного дому «Княгинин»), а також частково відремонто-
вана вул. Вовчинецька та перехрестя Вовчинецька – Сагайдач-
на – Деповська. Також беру участь в різноманітних заходах на пат ріо тичну тематику. Цього року ініціював та допоміг в організації панахиди до вшанування пам’яті за загиблими членами ОУН.
Переконаний, що спільно із Вами ми зможемо вирішити дуже важливі стратегічні питання міста. Дякую за підтримку та доп омогу мені на цьому шляху до вдосконалення нашого міста.
З повагою депутат Івано-Франківської міської ради
фракції ВО «Свобода» Олег Клипич
Автор
misha.m
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
36
Размер файла
18 070 Кб
Теги
діяльності, фракції, клипича, річний, виборчого, франківської, михайлович, олег, іван, міської, депутат, радио, звіт, свобода, округа
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа