close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Итоги программы информатизации

код для вставкиСкачать
Итоги программы
информатизации
об
уч
по
о
об пр о бу ч
г
у
е
об чен рам нны
уч
м
н
ен ых е " х б а
ны по Со
з
х п пр зд ово
а
й
об о п огр ние ИК
р
а
уч
Т
ен огр мме тес
а
т
н
О
мм "P ов
бу ых
че по е " u bli "
sh
нн
п Po
ых р о we er"
г
по ра rP o
са мм int
йт е " "
Ко
ос Int
ли
ко
e
т
К
чс
ли о л р ое l"
тв
о чес иче нию
П ПК тво с тв
Ка
о
Ка од
в
н
би
би кл ю ло оу т ПК
ка
не
н
б
ЦО то ето чен л ьн у ко
в,
н
в
ой в
ы
Р,
,
п
с
пр од об о х к
ио кл
ру Ин ети
ю
те
бр
д
ч
ет ен ова р н
ны
е
нн ет
ых
ЦО нны х
к
х
Ин ПК
Р
п
(ш
о
т
Пе
ко пр ерн
да
ль ое
е
го
на кт т
у
ги
я
,с
к о ИС
и с Др
лл О
те
у
е
мн гое Про кц
ия
е
о
ис о бо кто )
р
по ру
ль до о в
в
зу
ющ ани
ие е
ИК
Т
ен
ны
х
Количественные показатели
100
100
100
90
80
70
10
Количественные
показатели
2006-2007
60
50
40
30
Количественные
показатели
2007-2008
20
99
00 00 00
3
0
3
77
0
11 33 11 11 11
0
11 00
0
46
уч
ас
в
ра
ш
йо
нн
ы
хк
ко
он
л
ку
пе
ьн
рс
да
ые
ах
го
ко
го
пе
нк
в,
ди
ур
уч
ни
с
ас
ы
ци
тв
пе
ат
ов
ди
ив
ав
ши ниц
иа
х
ти
в
УС
в
в
ММ
Ц
М
К
в
ММ
ОИ
Ц
К
вМ
М
по
об
ОГ
Ц
по
гр
но
К
ис
уж
в
вл
ки
ен
М
ен
М
нф
ие
ий
Ц
ор
в
са
яз
ма
й
ык
то
со
ци
в
зд
ов
и
ую
ан
(ч
ас
ие
с
р
со
ов
ве
ед
зд
)
бу
ан
ст
(ч
ие
ас
ра
о
пр
ни
в)
ц
ез
(ч
ен
ас
т
ац
те
ов
ст
ий
)
ир
по
(ча
о
ва
дг
с
ов
от
ни
)
ов
е
от
ка
(ч
ра
а
кЕ
бо
со
в)
тк
ГЭ
а
(ч
на
Ин
ас
в
те
ык
ов
рн
ов
)
ет
М
(ч
ер
по
ас
оп
ов
пр
ри
)
ед
ят
ме
ме
др
ия
ро
т
у
а
г
пр
сИ
ое
м
ия
(в
КТ
ме
ти
ча
ро
с
я
са
уч
пр
сИ
х)
ащ
ия
КТ
ти
и
м
сп
я
и
ся
сИ
ед
со
аг
КТ
ог
пр
с
а
ов
ми
ро
ож
ди
ур
де
те
ок
н
ля
ов
Хо
ие
ми
,п
ро
пе
ро
но
д
в
аг
гр
е
о
де
аф
Хр
го
нн
в
он
2.
ых
5
ог
(
ра
%
с
ИК
ф
за
3.
по
Т
0
лн
(%
ен
за
ия
по
)
лн
ен
ия
)
ти
е
Качественные показатели
120
100
100
100
80
80
60
59
40
20
12
00
00
11
8
3
2
8
2
10
0
4
2
00
00
00
10
00
01
00
0
3
5
4
2
0
0
качественные
показатели
2006-2007
качественные
показатели
2007-2008
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
104
Размер файла
40 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа