close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Ігрові моменти на уроках математики

код для вставкиСкачать
Ігрові моменти на уроках
математики – розвиток
творчих здібностей учнів
Підготувала вчитель
математики ЗОШ І-ІІІ
ступенів №6 м. Сміли1
Білоконь Л.М.
“Жизнь украшается
двумя вещами:
занятием
математикой и ее
преподаванием”
С.Д. Пуассон
2
«Предмет
математики
настільки
серйозний, що
корисно не
нехтувати нагодою
робити його трохи
цікавішим.»
Блез Паскаль
3
Зміст
Головна задача вчителя.
Як зацікавити учнів?
Чому сприяє гра?
Для чого потрібні ігри?
Роль гри на уроці.
Методика проведення ігор.
Типи нестандартних уроків.
Ігри, які можна використовувати на уроках.
Діаграма засвоєння інформації.
Висновок.
Використана література.
4
Яка головна задача
вчителя?
В загальному об’ємі знань, умінь і навичок,
отриманих учнями в середній школі важливе
місце належить математиці, яка широко
застосовується при вивченні інших предметів і
в практичній діяльності майбутніх робітників.
Головна задача кожного вчителя – не тільки
дати учням певну базу знань, але й розвинути
у них інтерес до навчання, навчити учитися.
5
Як зацікавити учнів?
Виникнення зацікавленості до математики у
значної кількості учнів залежить в більшій мірі від
методики її викладання, від того, наскільки вдало
буде побудована навчальна робота. Не мала роль
тут відводиться дидактичним іграм на уроках
математики – сучасному і визнаному методу
навчання і виховання, якому властиві навчальна,
виховна і
розвиваюча
функції.
6
Чому сприяє гра?
Гра – творчість, гра – труд. В процесі гри у дітей
виробляються навички зосереджуватися,
міркувати самостійно, розвивається увага, тяга
до знань. Захопившись, діти не помічають, що
навчаються: пізнають, запам’ятовують нове,
орієнтуються в незвичних ситуаціях,
поповнюють запас уявлень, понять, розвивають
фантазію. Адже самі пасивні учні включаються в
гру з великим бажанням, прикладають всі
зусилля, щоб не підвести товаришів по грі.
7
Для чого потрібні ігри?
Під час гри діти, як правило, дуже уважні,
зосереджені і дисципліновані. Дидактичні ігри
гарно вживаються з “серйозним” навчанням.
Включення в урок дидактичних ігор і ігрових
моментів робить процес навчання цікавим,
створює у дітей гарний робочий настрій,
полегшує засвоєння навчального матеріалу.
Різноманітні ігрові дії, за допомогою яких
розв’язується та чи інша задача, підтримує і
підсилює інтерес дітей до предмету.
8
Яка роль гри на уроці?
Дидактична гра – не самоціль на уроці, а
засіб навчання і виховання. Гру не
потрібно змішувати із забавою, не
розглядати її як діяльність, яка доставляє
задоволення заради задоволення. На неї
потрібно дивитись як на вид творчої
діяльності в тісному зв’язку з
іншими видами навчальної
роботи.
9
Яка методика проведення
ігор?
1.
2.
3.
4.
При організації дидактичних ігор з
математичним змістом потрібно продумувати
наступні питання методики:
Мета гри. Які уміння і навички в області
математики учні засвоять в процесі гри? Якому
моменту гри потрібно приділити особливу
увагу? Які інші виховні цілі мають на увазі при
проведенні гри?
Кількість гравців.
Які дидактичні матеріали і посібники будуть
потрібні для проведення гри?
На який час повинна бути розрахована
гра? Чи буде вона цікавою і
захоплюючою?
10
ігор?
5.
6.
7.
8.
9.
Як з найменшою затратою часу познайомити
дітей з правилами гри?
Як забезпечити участь всіх школярів у грі?
Як організувати спостереження за дітьми, щоб
вияснити, чи всі включились в роботу?
Які зміни можна внести в гру, щоб підвищити
інтерес і активність дітей?
Які висновки потрібно сказати учням вкінці гри(
кращі моменти гри, недоліки, результат засвоєння
математичних знань, бали окремим учасникам
гри, зауваження з порушення дисципліни).
11
Розглянемо деякі типи
нестандартних уроків
БГТ
Аукціон
Математичний
бій
“Мозкова
атака”
Залік
УРОК
КВК
Що? Де?
Коли?
Ділова гра
“За круглим
столом”
Екскурсія
Дослідження
12
БГ Т-урок
Урок включає три елементи – бесіда,
гра, творчість. Перевага біт-уроку
в його зацікавленості. Учні не
встигають втомитися, їх увага весь
час підтримується і розвивається.
Такий урок завдяки своєму
емоційному запалу, елементам
змагань має глибокий виховний
ефект. Діти на практиці бачать ті
можливості, які представляє творча
колективна робота.
13
Урок-аукціон
До початку “аукціону “ експертами
визначаються “продажна вартість” ідей.
Потім ідеї “продаються”. Автор ідеї,
який отримав найбільшу ціну,
визначається переможцем. Ідея переходить
до розробників, які обґрунтовують свої
варіанти. Аукціон може бути
проведений в два тури.
Ідеї, які перейшли на
другий тур, можуть бути
апробовані на практичних
задачах.
14
“Мозкова атака”
Урок має схожість з “аукціоном”. Групи
об’єднується в “генераторів” та
“експертів”. “Генераторам” пропонується
ситуація творчого характеру. За певний час
учням пропонують різні варіанти розв’язків
запропонованої задачі, які фіксують на
дошці. По закінченню відведеного часу “в
бій” вступають “експерти”. В ході дискусії
приймаються кращі пропозиції і команди
міняються ролями. Представлена учням на
уроці можливість пропонувати, дискутувати,
обмінюватися ідеями не тільки розвиває їх
творче мислення і збільшує довіру до
викладача, але й робить
навчання “комфортним”.
15
Урок типу “Що? Де?
Коли?”
Учні класу зарані об’єднані в три групи.
Роздане домашнє завдання, підготовлені
номери команд, аркуші обліку з
прізвищами гравців для капітанів. Гра
складається з шести етапів.
1.Вступне слово учителя.
2.Розминка – повторення всіх ключових
питань теми.
3.Встановлюється час на роздумування
питання і кількість балів за відповідь.
Вибираються судді.
4. Гра “Що? Де? Коли?”
5. Підведення підсумків.
6. Заключне слово вчителя.
16
Уроки-ділові ігри
Такий урок зручніше проводити при
повторенні і узагальненні теми.
Клас об’єднується у дві-три групи.
Кожна група отримує завдання і
потім розповідає їх розв’язання.
Проводиться
обмін задачами.
17
Урок-екскурсія
Або заочна подорож
(можна очна).
План проведення.
1.Повідомлення теми.
2.Вступне слово ведучого.
3.Пояснення нового матеріалу або
розв’язування вправ шляхом уявної
екскурсії – проводить екскурсовод
учень, учитель, шеф, батьки.
4.Відповіді на питання, які виникли в
ході екскурсії.
5.Подарунки і сувеніри на пам’ять
(готувати завчасно).
18
Уроки типу КВК
1.Привітання команд (домашнє завдання).
2.Розминка. Команди задають один одному
запитання.
3.Домашнє завдання.
(перевірка на кодоплівці).
4.Виконання по 3-4 завдання
членами команди біля дошки.
5.Завдання капітанам команд (по
карточкам).
6.Підведення підсумків.
19
Урок “За круглим
столом”
Вибирається ведучий і 5-6 коментаторів
по проблемам теми. Вступне слово
учителя. Вибираються основні напрямки
теми і викладач пропонує учням питання
від розв’язку яких залежить розв’язання
всієї проблеми. Ведучий продовжує урок,
він дає слово коментаторам, залучає до
обговорення весь клас.
Колективне обговорення
привчає до самостійності,
активності, відчуттю
участі в подіях.
20
Урок-залік
Проводити його можна в різних варіантах.
Перший – коли екзаменатором є вільні від
уроків викладачі. Другий – екзаменаторами
виступають більш ерудовані, добре оволодівши
темою учні. В кінці уроку підводять підсумок.
Використовується і колективний спосіб
навчання. Наприклад, розв’язування вправ з
наступною взаємоперевіркою. Клас об’єднується
в декілька груп, назначаються консультанти.
Кожна група отримує карточки-завдання. Перший
приклад розв’язує і пояснює консультант, а
інші учні виконують самостійно. Консультанти
координують і ведуть облік. Учитель слідкує
за роботою
всіх.
21
Уроки-дослідження
(методом проекту)
Учитель у вигляді презентації ставить
перед учнями проблемні питання, які
потрібно дослідити. Повідомляє, про те,
як він буде оцінювати роботу. Результати
досліджень учні оформляють створивши
публікації або презентації.
На дослідження учням
дається два тижні. Під
час уроку-дослідження
учні захищають свої
роботи.
22
Використання учнів
для контролю
Ефективність цього методу давно перевірена
і визнана. Учні вибирають бригадирів із
числа найбільш обізнаних учнів і самі
записуються у ці бригади. Бригадири
провіряють виконання домашнього завдання,
оцінюють роботи, математичні диктанти,
самостійні роботи, навчають тих, хто хворів
займаються з відстаючими. На заняттях
бригадири мають право допомагати своїм
учням. Змагання між бригадами підвищують
інтерес і пізнавальну активність учнів.
23
Які ігри
використовують?
Гра “Доміно”
Гра “Знайди
помилку”
Гра
“Кросворд”
Перевірка
д/з
Гра
“Розшифруй
вислів
Гра
“День-ніч”
Гра
“Вірю –
не вірю”
24
Гра “Хто
швидше?”
Гра
“Лабіринт”
Гра
“Сходинки”
Гра
“Лічба –
доповнення”
Актуалізація
опорних
знань
Гра
“Мовчанка”
Кодовані
вправи
Закріплення
знань
Гра
“Математичне
лото”
Гра
“Чарівне
число”
Змагання
художників
Гра
“Естафета”
25
Гра “Вірю – не вірю”
Вчитель показує картки, на
яких записано завдання та
відповіді до них, серед
яких є правильні і
неправильні. Якщо відповідь
правильна, то учні хлопають
в долоні, якщо ні, то
тупотять ногою.
Фрагмент уроку
26
5 клас
Тема уроку: Звичайні дроби і дії з ними.
Мета уроку. Вдосконалювати уміння учнів
порівнювати звичайні дроби.
• Гра “Вірю- не вірю”
Ну що ж, вирушаємо в подорож.
І сувора, й солов’їна
Математики країна.
Праця тут іде завзята,
Вмій лиш спритно рахувати.
А поки автобус домчить до першої зупинки, проводиться гра «Вірю –
не вірю». Вчитель показує картки, а учні сигналізують
правильний запис – «хлопають в долоні», неправильний –
«тупотять ногою».
21
21
15
17
1 (Х.)
15
16
(Т.)
14
1(Т.)
11
9
10
10
9
10
12
(Х.)
3
2
(Х.)
28
39
4
3
(Т.)
5
5
11
11
(Х.)
7
1 (Т.) 10 7
(Х.)
9
27
27
27
Гра “Доміно”
Ця гра заключається в тому, що
учням потрібно закінчити
фразу:
Пр.1 Якщо R=4, то Sкр. = …
Пр.2 Якщо діагоналі
чотирикутника перпендикулярні,
то це є …
Фрагмент уроку
28
8 клас (геометрія)
Тема уроку. Теорема Піфагора. Метричні
співвідношення у прямокутному трикутнику.
Мета уроку. Узагальнити і систематизувати знання
учнів по темі: ”Теорема Піфагора. Метричні
співвідношення у прямокутному трикутнику”,
повторити з учнями теоретичні відомості з теми.
Гра “Доміно”
Сприяє розвитку уміння говорити коротко, переконливо й по суті.
1. Трикутник, у якого є один прямий кут, називається … (прямокутним )
2. Сторона прямокутного трикутника, що лежить проти прямого кута,
називається … (гіпотенуза).
3. Відношення прилеглого катета до гіпотенузи в прямокутному
трикутнику називається … (косинусом кута).
4. Прямокутний трикутник зі сторонами 3, 4, 5 одиниць називається …
(Єгипетським).
5. Cos 30˚= … (
3
2
6. Sin 30˚= … (
)
1
2
)
29
Гра “Знайди помилку”
Учитель заздалегідь пише
вправи з помилками, а учням
потрібно відшукати і виправити
їх.
Гра “День-ніч”
Учитель говорить якісь
твердження. Якщо воно
правильне, то діти сидять
рівно, а якщо ні,
нахиляються на парти і
начебто “сплять”.
30
Гра “Поспішай, та не
помиляйся ”
Ця гра полягає у написанні
математичного диктанту.
Учитель з певною швидкістю
читає завдання за завданням, а
учні на аркушах записують
відповіді.
Фрагмент уроку
31
10 клас (геометрія)
Тема уроку. Ознака паралельності прямих.
Мета уроку. Повторити і закріпити знання учнів про
паралельність прямих; ознаку паралельності прямих;
учити використовувати знання в заданих ситуаціях.
Гра “Поспішай та не помиляйся”
Якщо твердження, яке звучить, істинне, то учень в зошиті ставить ∩,
а якщо хибне, то _. Кожна правильна відповідь відповідає 2 б.
1.Якщо дві прямі мають спільну точку, то вони мимобіжні.
2.Якщо основа трапеції АВСD лежить у площині β, а основа ВС не
належить β, то ВС∩β.
3.Якщо площина β і пряма а мають тільки одну спільну точку, то
вони перетинаються.
4.Якщо пряма перетинає одну з двох паралельних прямих, то вона
обов’язково перетинає і другу.
5.Точка С не належить трикутнику MNK, отже пряма МС перетинає
площину трикутника.
6.Якщо m паралельна прямій n, а пряма n перетинає β, то m|| β.
Ключ відповідей: __∩_∩_
32
123456
Ділова гра “Будівельник”
Гра заключається в тому, що учні
виконують завдання, виступаючи в
ролі будівельника.
Наприклад. Потрібно розрахувати
скільки необхідно паркетних плиток
для настилу підлоги.
Гра “Математичне
моделювання”
Учні моделюють фігури до
стереометричних задач.
33
Ділова гра
“Конструктор”
Учні класу виступають в якості
конструкторів деталей. Їм
потрібно визначити, скільки
піде матеріалу на певну деталь,
адже деталі мають форму
геометричних фігур.
34
Гра “Проектувальник”
Кожен учень уявляє себе в ролі
інженера-проектувальника.
Наприклад. Потрібно
спроектувати дорогу і
визначити, скільки піде
асфальту на її покриття.
35
Гра “Кросворд”
• При створенні кросворду на математичну
тематику не обов’язково добиватися симетрії
в розміщенні клітинок. Важливо
використовувати ідею цієї гри, щоб учні
включались в активну розумову діяльність.
• Після того, як на дошку спроектували
кросворд, учитель читає по черзі для кожної
команди характеристику термінів по
горизонталі, а потім по вертикалі. Задача
гравців кожної команди- правильно назвати і
вписати потрібні терміни. При цьому гравець
команди може вписати тільки один термін.
Після двох невірних спроб хід вважається
втраченим. Виграє та команда, яка вписала
найбільшу кількість слів і охарактеризувала
відповідні властивості фігур, і т.д.
Фрагмент уроку
36
8 клас
Тема уроку. Ділення дробів.
Мета уроку. Навчити учнів виконувати ділення
дробів, дробових і цілих виразів, повторити вивчені
правила з теми.
Гра “Кросворд”
Кросворд
1. Числа, зображені двома натуральними числами, відокремленими
горизонтальною рискою.
2. Розділ науки, в якому вивчають дроби.
3. Вираз, який складається з дій додавання, віднімання, множення,
піднесення до натурального степеня, відмінне від нуля.
4. Знаменник, до якого зводять дроби з різними знаменниками
називають …
5. Властивість дробу, яка дозволяє множити або ділити чисельник і
знаменник на одне й те ж саме число.
6. Число, записане під рискою дробу.
7. Що відокремлює чисельник від знаменника?.
8. Число, записане над рискою дробу.
9. Вираз а називається …
10. Ділення чисельника і знаменника дробу на їх спільний
дільник.
37
11. Дробову риску можна розуміти як знак… Кросворд
n
1
6
д
р
о
б
и
2
а
л
г
е
б
3
ц
і
л
и
й
и
4
с
п
і
л
ь
н
5
о
с
н
о
в
н
а
з
н
а
м
е
н
н
и
к
7
р
и
с
к
а
8
ч
и
с
е
л
ь
н
и
к
н
н
9
с
т
е
п
і
н
ь
10
к
о
р
о
ч
е
н
н
я
11
д
і
л
е
р
а
й
я
38
Гра “Розшифруй
вислів”
Учні виконують математичні дії,
відповіді до яких стоять біля фраз
висловів. Розв’язавши правильно
приклади, за одержаними відповідями
учні складають вислів.
Його можна вибирати як девіз уроку,
який учні розшифровують.
Фрагмент уроку
39
5 клас
Тема уроку. Додавання і віднімання натуральних чисел.
Мета уроку. Повторити тему «Додавання і віднімання натуральних
чисел”, закріпити знання учнів про основні поняття теми (числові і
буквені вирази, формули значення числового виразу).
Гра “Розшифруй вислів”
Сьогодні у нас незвичайний урок. Це урок-подорож до країни
Натуральних Чисел. Нам необхідно проїхати складним маршрутом,
долаючи на своєму шляху різні перешкоди. Але нам до цієї країни
неможливо потрапити, якщо не прочитаємо закодований вислів у таблиці
«Прочитай вислів».
Щоб прочитати його, потрібно виконати математичні дії, а потім за
одержаним результатом скласти вислів.
Виконати дії:
4+3; 4·2; 3-2; 8:4; 10:2; 5+5; 6+3; 2·2; 2+1.
1 - «тика»
2 - «гім»
3 -«му»
4 - «зу»
5 - «нас»
7 - «мате»
8 - «ма»
9 - «ро»
10 - «тика»
40
Закодований вислів – «Математика – гімнастика розуму».
Гра “Кругові завдання”
В роботу включається декілька
завдань. Приклади складені
так, що відповіддю кожного з
них є одне з чисел, яке стоїть
на початку кожного прикладу.
Фрагмент уроку
41
6 клас
Тема уроку. Дробові числа та дії з ними
Мета уроку. Закріпити уміння учнів виконувати
множення, ділення, додавання і віднімання дробових
чисел.
Гра “Кругові завдання”
А) 2 : 5
В)
2
1
5
3
6
15
4
Б)
3
Г)
62
6
1
17
11
13
17
3
Відповідь першого прикладу вказує на перше число наступного
прикладу. Якщо учень не знаходить відповідь серед перших чисел
у інших прикладах, значить він розв’язаний не правильно.
2
Відповідь. 1. А) 2 1 : 5 5 2 ;
2. В) 15 6 ;
3
6
3. Г) 6 2
5
13
17
3
3
4
17
;
4. Б) 3
4
17
1
6
5
11
42
Гра “Сходинки”
На кожній сходинці малюнка записано
завдання на одну дію. Команда учнів
(кількість учасників = кількості
сходинок) “піднімається” по ній.
Кожен учень виконує одну дію. Якщо
помиляється - “падає” вниз. Разом
із “невдахою” може вибути з гри вся
команда, або команда замінює учня,
який вибув, іншим гравцем з класу.
Фрагмент уроку
43
6 клас
Тема уроку. Додавання і віднімання раціональних чисел.
Мета уроку. Через гру закріпити уміння учнів виконувати дії з
раціональними числами.
Гра “Сходинки”
1)Посадка на корабель.
Учитель. Ну що ж, молодці! Тепер можемо розпочати «посадку на
кораблі».
Кожній команді пропонуються завдання.
ІІ рівень
ІІІрівень
1. -6+(-5)=
1. -1,7+(-2,8)=
2. -5+(-3)=
2. -0,82+(-0,18)=
3. -8+(-9)=
3. -0,5+0,3=
4. 12+(-8)=
4. -0,8+1=
5. -12+8=
5. 1,6+(-4,6)=
6. -8+9=
6. -1,7+3=
7. 5+(-3)=
7. 5+(-6,9)=
До дошки одночасно виходять два учні з різних команд. Вони
виконують перший приклад, записують відповідь на першу сходинку
і передають естафету другому учаснику команди. Перемагає та
команда, яка правильно і швидше виконає дії, та першою добереться
до корабля. Решта учнів виконують завдання для своєї
44
команди в зошитах, слідкують за правильністю розв’язання.
Гра “Математичне
лото”
Учителю потрібно підготувати 5-6 великих
карт, розділених на прямокутники з
записаними на них відповідями і
відповідну кількість маленьких карточок
з прикладами. Великі карти роздаються
групам гравців. Ведучий виймає карточку,
читає приклад. Учні розв’язують його
усно або письмово. Та група, яка знайшла
на великій карті відповідь і вважає її
правильною, забирає карточку у ведучого
і накриває нею відповідну клітинку.
Виграє та група, яка раніше всіх
накрила всі клітинки своїх карт.
Фрагмент уроку
45
5 клас
Тема уроку. Звичайні дроби і дії з ними.
Мета уроку. Вдосконалювати уміння учнів
додавати і віднімати звичайні дроби.
Гра “Математичне лото”
• Учні вирушають у путь і проводиться гра
«Математичне лото». Картки розкладені на
партах. Учні розв’язують приклади, записують їх
у зошит, а знайшовши відповідь, накривають
завдання картинками на яких записана правильна
відповідь. (робота в парах)
46
Гра
“Естафета”
На дошці заздалегідь написані
приклади в три стовпчики. Учні
об’єднуються у три команди. Перші
учасники гри від кожної команди
одночасно підходять до дошки,
розв’язують перше завдання зі свого
стовпчика. Розв’язавши,
повертаються на своє місце і
передають естафету наступному члену
своєї команди і т.д. Виграє та
команда, яка швидше й без
помилок виконає всі завдання.
Фрагмент уроку
47
8 клас
Тема уроку. Тотожні перетворення виразів.
Мета уроку. Формувати уміння учнів
перетворювати тотожні вирази.
Гра “Естафета”
Учні кожного ряду виконують одну дію, записують відповідь
і передають карточку учням, які сидять за ними. Ті в свою
чергу, після виконання другої дії, передають карточку
наступним учням і так далі. Карточка з останньої парти
передається на першу парту. Перемагають учні того ряду, на
якому раніше розв’яжуть всі завдання і отримають правильні
відповіді (робота в парах).
І ряд a a a b 1 a b a b
2
a b
ІІ ряд
ab
2a
2
ab
5a
4
a b
ab
2
( a b ) ab
ab b a
2
ІІІ ряд
1
1
2
1 1 (a b)
2 2 b
a b a b ab
a
2
48
Гра “Мовчанка”
На дошці зображуються певні фігури.
Біля кожної з них розміщують чотири
числа, а всередині вказують дію,
яку треба виконати над кожним із
записаним зовні чисел. Відповіді
учні записують поряд з даним числом
на “дощечках”
Фрагмент уроку
49
5 клас
Тема уроку. Додавання і віднімання
натуральних чисел.
Мета уроку. Закріпити засвоєння учнями
правила додавання і віднімання
натуральних чисел.
•Гра “Мовчанка”
1. Долина Усної Лічби
Цей етап уроку проходить як фронтальне опитування.
а) додати дані числа з числом 123;
б) відняти від числа 123 дані числа.
(Учні відповіді записують на дощечках)
50
Гра “Лічба-доповнення”
Учитель записує на дошці будьяке число. Учні повинні
назвати друге число, яке
доповнює його до іншого.
Наприклад. Число 2,7. Учні
повинні назвати друге число,
яке доповнює його
до 5.
Фрагмент уроку
51
5 клас
Тема уроку. Додавання і віднімання натуральних
чисел.
Мета уроку. Закріпити уміння учнів додавати і
віднімати натуральні числа; розвивати логічне
мислення та усний рахунок учнів.
Гра “Лічба доповнення”
1. Долина Усної Лічби
Цей етап уроку проходить як фронтальне опитування.
а) доповнити дані числа до числа 100
(Учні відповіді записують на дощечках)
52
Гра “Хто швидше”
Кожен учень заготовляє табличку. По
команді учителя учні ставлять по
одній точці в кожному ряду таблиці.
Після цього сусіди по парті
обмінюються табличками. Учитель
пропонує виконати певну, одну і ту
ж дію.
Фрагмент уроку
53
6 клас
Тема уроку. Множення раціональних чисел.
Мета уроку. Відпрацьовувати уміння учнів виконувати
множення раціональних чисел.
Гра “Хто швидше”
Кожен учень заготовив табличку (див. приклад).
По команді учителя учні ставлять по одній точці в кожному
ряду таблиці. Після цього сусіди по парті обмінюються
табличками. Вчитель пропонує виконати дію множення над
числами, які стоять навпроти точки. Учні записують
відповідь в клітинку з точкою. Через дві-три хвилини
таблички повертаються знову, і учні перевіряють результати
обчислень один у одного.
-14
-13
-12
-11
15
31
45
●
●
1
●
0
●
-1
●
-2
-3
21
●
3
2
0
●
54
Гра “Кодовані вправи”
Учням даються вправи з кодованими
відповідями. Виконавши першу
вправу, учень шукає отримане число
серед даних відповідей. Якщо її там
немає, то допущена помилка.
Виконавши всі вправи свого
завдання, учень подає учителю
роботу з кодованою відповіддю.
Наприклад, 6281.
Фрагмент уроку
55
5 клас
Тема уроку. Мішані числа.
Мета уроку. Відпрацювати навички застосування правил
додавання і віднімання мішаних чисел, дробові частини
яких мають однакові знаменники.
Гра “Кодовані вправи”
Обчислити значення:
І варіант
5
1) 7+
= а;
ІІ варіант
8
1) + 5 = а;
14
“
2) а
3) b
-2
1
14
10
+6
14
4) c - 2
13
14
23
= b;
2) а
= c;
3) b
-3
5
14
=d
-3
7
5
;3)5
8
17
23
Кодовані відповіді:
; 2) 14
; 4) 12
23 10
23
4
7) 5 14 ; 8) 5 14 .
Відповіді: І варіант – 2 7 4 8
ІІ варіант – 3 1 6 5
7
= b;
23
16
+10
23
4) c - 1
1) 2
1
= c;
-4
8
23
; 5)
6
=d
21
23
; 6) 13
56
Гра “Змагання
художників”
На дошці записують координати
точок. Якщо на координатній
площині кожну точку послідовно
з’єднати з попереднім
відрізком, то в результаті
отримаємо певний малюнок.
Фрагмент уроку
57
6 клас
Тема уроку. Координатна площина.
Мета уроку. Формувати уміння і навички визначати
положення точки на координатній площині; розвивати
самостійність та творчі здібності.
Гра “Змагання художників”
На дошці записані координати точок.
І варіант. Літак.(-7;0), (-5;2), (7;2), (9;5), (10;5), (10;1), (9;0), (-7;0);
(0;2), (5;6), (7;6), (4;2);
(0;1), (6;-3), (8;-3), (4;1), (0;1)
ІІ варіант. Парусник. (0;0), (-10;1), (0;16), (-1;2), (0;0);
(-9;0), (-8;-1), (-6;-2), (-3;-3), (5;-3), (10;-2), (12;-1), (13;0), (-9;0);
(0;0), (0;16), (12;2), (0;0).
Якщо на координатній площині кожну точку з’єднати з попереднім
відрізком, то в результаті отримаємо певний малюнок.
58
Гра “Лабіринт”
Ця гра починається за 15-20хв до
кінця уроку. Лабіринт розрахований
на самостійне розв’язання завдань.
Для кожного учня в конверт
кладеться 3-5 карточок. Учень бере
з конверта першою ту карточку, код
якої вказав вчитель. Код другої
карточки відповідає відповіді
першої задачі. Тому другу карточку
можна вибрати після
розв’язання першого завдання.
59
Гра “Чарівне число”
Клас ділиться на три команди.
Гра ведеться на основі казки.
Долаючи перешкоди, учні
розв’язують вправи і шукають
“чарівні” числа.
60
Діаграма засвоєння
інформації учнями
Читаючи очима
100%
Слухаючи
80%
Розглядаючи
60%
Слухаючи і
розглядаючи
40%
20%
0%
Обговорюючи
Особистий досвід
Спільна діяльність
з обговоренням
61
Висновок
Неможливо розглянути всі форми і
методи нетрадиційного навчання.
Адже їх дуже багато. Скільки
вчителів, стільки й методів
навчання.
“Мы будем учиться, работать с
охотой и ничего не просим взамен.
Как хорошо, что есть
на свете две дружных
команды:
учащихся и учителей!”
62
Використана література
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Бевз Г.П.Методика викладання математики. -К. :Вища шк.,1977.-375с.
Бабанский Ю.К. Выбор методов обучения в средней школе.-М.,1981.-176с.
Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения.-М.:!981.-185с.
Методика преподавания математики. Общая методика./Сост.Р.С.Черкасов и
А.А.Столяр.-М.:Просвещение,1985.-336с.
Осинская В.Н. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках
математики в 9-10 классах.-К.:Рад.шк.,1980.-144с.
Педагогика/ Под ред. Ю.К.Бабанского.-М.:Просвещение, 1988.-479с.
Бевз Г.П. Методи навчання математики.-Х:Вид.група”Основа”,2003.-96с.
Інтерактивні технології на уроках математики/ Упорядн. І.С. Маркова.-Х :
Вид. група ”Основа”, 2007.128с.
Дмитрієва І. Усна лічба-невід’ємна частина уроку математики//Математика.
Шкільний світ.-2006.-№12(360).-с.1.
Якимчук В. Дидактичні ігри у навчанні математики//Математика. Шкільний
світ.-2006.-№18(366).-с.8.
Коваленко В.Г. Дидактические игры на уроках математики. -К.:
Освіта.,1990г.-94с.
63
Кінець
64
Документ
Категория
Презентации по математике
Просмотров
2 302
Размер файла
4 878 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа