close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Вищий ступінь порівняння

код для вставкиСкачать
 Матеріал для повторення Вищий ступінь порівняння прикметників
Проста форма
Основа прикметника + суфікс -ш - - іш-
Наприклад: чарівний - чарівніший, червоний - червоніший,
розумний - розумніший.
Запам'ятай!
При утворенні простої форми вищого ступеня порівняння у словах можуть відбуватися певні зміни такого плану:
- випадання суфіксів -к-,-ок-,-ек-\ глибокий - глибший, тонкий - тонший;
- чергування приголосних: високий - вищий, низький - нижчий, дорогий - дорожчий,вузький - вужчий;
- утворення суплетивнихформ(зміна основи): гарний - кращий, поганий - гірший.
Складена форма вищого ступеня порівняння прикметників утворюється додаванням слова більш до форми звичайного прикметника! : високий - більш високий, зрозумілий - більш зрозумілий, сміливий - більш сміливий; або додаватися може слово менш: завзятий - менш завзятий, довгий - менш довгий. Таким чином можуть утворюватися антонімічні пари: більш високий - менш високий, більш шкідливий - менш шкідливий.
Попрацюй самостійно.
Утвори просту і складену форму вищого ступеня:
Високий - вищий, більш високий, менш високий.
Хитрий, вдалий,суворий, рідний, легкий, далекий, цікавий.
Найвищий ступінь порівняння прикметників
Проста форма
Прикметник простої форми вищого ступеня !+ префікс най, часток як, що.
Наприклад: чарівніший - найчарівніший, червоніший - найчервоніший, щонайчарівніший, якнайчарівніший.
Складена форма найвищого ступеня порівняння прикметників Складена форма найвищого ступеня порівняння прикметників утворюється за допомогою слів найбільш, найменш + початкова форма прикметника .
Наприклад: слабкий - найбільш слабкий, найменш слабкий; гордий - найбільш гордий, найменш гордий, палкий - найбільш палкий, найменш палкий.
Якщо прикметник називає характерні особливості живих істот, то найвищий ступінь може утворюватися за допомогою слів від усіх, за всій, над усе та форми вищого ступеня порівняння. Наприклад: слабший від усіх, сильніший від усіх.
Попрацюй самостійно.
Утвори просту і складену форму найвищого ступеня:
Високий - найвищий, найбільш високий, найменш високий, вищий від усіх. Хитрий, вдалий,суворий, рідний, легкий, далекий, цікавий.
Автор
shtandyuk_s
Документ
Категория
Образование
Просмотров
3 144
Размер файла
18 Кб
Теги
вищий, порівняння, ступінь
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа