close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Tugan zher atameken

код для вставкиСкачать
Жусанды дала Ес?ме т?сер Бал д?урен бал?ын к?ндер?м, Жусанды далам К?рб??д? сенде б?лмед?м. Ар?ыма? жалын Тартып б?р м?нген кезден-а?, Басталып ед? ?ашы?ты? атты сырлы ?м?р. ?ашы?пын са?ан Апайт?с жазы? мекен?м, Ис? жусан Ащы деп с?г?п не етем?н. Ауыл?а кел?п Ж?парын бой?а с???рсем, Бая?ы ?ымыз ?шкендей мас боп кетем?н. Жусанды далам Бозарьш жат?ан боз беткей, Шетс?з де шекс?з ?иыры?а т?р к?з жетпей. ?ажайып сурет Ж?рект? ? ?ылын шертед?, Т?с?рш ал?ам Кеудеме м??г? ?згертпей. Арыма сенем К?рш?кс?з таза А? адал арым-т???р?м, Тула?ан ж?рек Ты?дайды соны? ?м?р?н. Тол?ындай асау Жасты? ша? ?тт? б?г?нде, Баз-базда кейде Ты?даймын жайлап жар ?н?н. Т???р?м ? арым Ж?лдыздай би?к ?стаймын, Ал арым таза Болмаса жарды ??шпаймын. Сенбесем ?з?м Сенбесем ?з?м арыма, ?ырандай шарлап ?алы?тап к?кте ?шпаймын. ?айтем?н б?лдыр ?иялдай алыс арманды, Б?реуден к?т?п Жа?сылы? ж?рек тал?анды. Аласапыран Осынау ?илы заманда, К?р?шкс?з таза Арыммен кешем жал?анды. ?з??мен б?рм?н Ту?ан жер ? атамекен?м ?ызыларайды? Басына шы?ып кетем?н. Арыма сенем Сенем?н махаббатыма, Жолына соны? Жанымды ??рбан етем?н. Бала болып кетем?н Ауыл?а келсем К???л? ж?ртты? даладай, Б?реу? ?ке Б?реу? абзал анадай. А? жаулы?ты ?же Б?р?кт? ?артты к?ргенде, М?з болам мен де Т?л? енд? шы??ан баладай. Отырып ?ал?ан ?йлерде б?р де ?алмай жан, ??ар?ашым? ? дейд? ??ша?ын жайып шал?айдан. Жымиып кел?п ?ол бер?п жатса ?н?лер, Шашымнан сипап И?скейд? ?ария ма?дайдан. А?жар?ын осы Айналдым мен де ?ауымнан, Кездер? жо? ?ой ?ысылып не б?р тарыл?ан, Дар?анды? пенен Ке?д?кт? егер ?мытсам, Орал?ан сайын Табамын ту?ан ауылдан. ?ара шал?ы К?нге к?й?п шыны??ан ?ара шалым, Елемеуш? е? жауынын ?арашаны?, Сергек т?рып ?й?ыдан оянушы е?, Шы??ан к?нмен та?да?ы таласа б?р. ? ?лген арты?, ? деуш? ед??, ? т?ленгенше, Адал е?бек ет-та?ы ж?р ендеше, Ата?, да??ы? жетед? б?р ?з??е, Сен ?м?рд? с?рмед?? б?реулерше! Ш?йкедей ?ара шалым М?хтар ата, Жанымды ?нс?з ?ана ???ан ата. ? Же??сжан, ш?п шабамыз, ? деп б?р к?н?, Мен? ерт?п тал бойына шы??ан ата. Нес?не сылтау ?здеп ?ор?анайын, Шал?ы да тие бермес ?ол?а д?й?м. Мен болсам к?б?рт?ктеп ?ала берем, Ал, М?ха? б?лк?лдейд? жор?адайын. Е?бек десе ?айтпайтын ?айыс ?ара, Дауылы б?р со?са ?м?р майыс?ан ба? С?лтес?нен артында жал ?алады, Шал?ысынан ??сайды от-жай ?ш?ан?а. Би?ктеткен ойы мен аласаны, Енд? ?айдан табамын ?ара шалды. ?айратжанды са?ынып ?орада т?р, Ш?п шабатын бая?ы ?ара шал?ы. ?мыт?ан жо?пын То?ырауын тол?ын ? ?н?н, Жасымда мол ты?дадым. ??стары тамылжытып, Кеудеме ?н толтыратын. Айдында ж?з?п ерк?н, Басушы ем сез?м ?рт?н, ?р?мтал и?п басын, Жа?ада т?з?лет?н. То?айдан к?зде н?рлы, ?ара?ат ?зген?мд?, ?мыт?ан жо?пын ?л?, Балалы? ?здер?мд?. Орталы? ?аза?стан.- 1998.- 3 а?пан (?13).-6 б 
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
104
Размер файла
167 Кб
Теги
tugan, zher, atameken
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа