close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Бароко та класицизм. Відмінність та схожість…

код для вставкиСкачать
Бароко та класицизм.
Відмінність та схожість…
•
Бароко (іт. barocco — вибагливий, химерний). Характерна пишнота, парадність,
яскравість кольорів, контрастність, екстравагантність орнаменту, асиметрія
конструкцій. В архітектурі панують сильні контрасти об'ємів, перебільшена
пластика фасадів, світлотіньові та кольорові ефекти. Живопис і скульптура
відзначаються декоративно-театральними композиціями, тонкою розробкою
колориту і ефектів освітлення, ускладненою пластикою, парадністю. У музиці —
поява опери.
Костюми стилю бароко.
Бароко прийшло на зміну Відродженню, але не було його запереченням. Художня система
бароко надзвичайна складна, їй властиві мінливість, поліфонічність, ускладнена форма
.
•
Разом з тим культура бароко далека від сентиментальної сльозливості
або пасивної споглядальності. Її герой – здебільшого яскрава
особистість з розвиненим вольовим і ще більш розвиненим
раціональним началом, художньо обдарований і дуже часто
благородний у своїх вчинках.
• Один із митців бароко.
Найвідомішим майстром архітектури бароко був італієць Джованні
Лоренцо Берніні (1598-1680), який створив чимало уславлених споруд
Взагалі для барокової архітектури характерною є урочиста монументальнодекоративна єдність, яка вражає уяву своїм розмахом. Українське бароко
XVII ст. нерідко називають козацьким. Це, звичайно, перебільшення, але
якась частина істини у такому визначенні є, оскільки саме воно, козацтво,
було носієм нового художнього смаку. Відомо чимало видатних творів
архітектури і живопису, створених на замовлення козацької старшини. Взяти
до уваги хоча б Георгієвський собор в Києві, збудований в 1698-1707 рр.
стародубським полковником М.Миклашевським, або собор Успіня Божої
Матері Києво-Печерської лаври, побудований у ХУІІ-ХУІІІ ст.
Деякі види українського шедевру.
У літературі бароко простежується захоплення «космічними» темами і
образами, прагнення до відтворення повної картини світу або його
окремих частин. Найцікавіша тема - Всесвіт та його вплив на людські долі.
Класицизм
•
•
•
Класицизм (лат. взірцевий) - напрям у європейській літературі XVII-XVIII
століть, що був започаткований у франції з орієнтацією на естетичні
норми й зразки античної класики; митці намагалися осягнути красу, як
досконалу форму, прагнули до правильності й нормативності творчості
у відповідності з системою законів і правил класицизму.
Його визначальною ознакою був раціоналізм, який вимагав будувати
твори на засадах розуму, ігноруючи особисті почуття людини.
ґвітдля класицистів є статичним і тотожним вічності, у ньому немає
місця спонтанним рухам, які перетворюють буття в процес, в
гераклітівську «річку», тому в ньому немає місця закону відносності. Під
«природою» розуміють не стільки світ фізичний, скільки суспільний і
моральний. Людина, її вчинки, пристрасті і почуття повинні служити
державницькій ідеї, тому філософи його трактували як «мистецтво
суспільного порядку і політичної стабільності». Поняття «ідеї» в
естетиці класицизму було основним.
Естетичний ідеал класицизму: відтворення в художніх образах і картинах
уявлення письменника про раціонально організовану державу (абсолютна
монархія); громадянина, що підпорядковує свої почуття розумові, особисті
інтереси - інтересам держави; єдність людини і держави; спрямованість
взаємин між громадянами на виконання і захист її інтересів -тільки
громадські стосунки між людьми
В Україні класицизм майже не розвинувся і проіснував недовго. До цього
призвели дві причини: романтична українська душа не приймала
раціональні настанови жорстко унормованої поетики класицизму;
відсутність національне свідомої шляхти, вищого духовенства, які б
виношували ідею державності, оскільки відбувалися процеси ополячення та
зросійщення. Оскільки селянство формувало попит на літературу, то
відповідно проявився в Україні лише «низький» класицизм з його комічними
жанрами.
ВИСНОВОК…
• Ці два стиля дуже різні за значенням і в житті
теж дуже мало спільного, проте , я точно
можу сказати, що саме завдяки тому, що ці
стилі різні, відповідно , і різні споруди, різна
музика і література, але світ має бути
наповненим різними стилями, різними
людьми.Тому, ми маємо бути вдячними,тому,
що на данний момент можимо побачити
велику кількість гарних речей у всьому світі.
Документ
Категория
Искусство, дизайн
Просмотров
70
Размер файла
1 838 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа