close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Іношомовні слова

код для вставкиСкачать
Застосування
інноваційних
технологій у
вивченні
української мови
Такі різні, різні мови…
Незакінчені речення
Сьогодні на уроці ми повинні:
повторити…
поглибити…
навчитися…
розвивати…
Слова іншомовного походження часто
відрізняються від незапозичених своєю
формою. Вони:
можуть починатися на а та е: адреса, етап;
в основах мають збіги голосних: ідея, радіо;
мають звук [ф]: фабрика, фініш, графік;
не відмінюються: кенгуру, кіно, таксі;
мають префікси анти-,
інтер- : антимонополія,
інтермедіа;
мають суфікси -изм,
-ізм, -ист, : кооперація,
патріотизм, гуманізм;
Робота в групах. Випишіть у дві колонки :
1) іншомовні ( запозичені слова);
2) українські слова.
Нашвидку, ескадрилья,
молот, портьєра, інтермецо,
авангард, спів, соловейко,
журі, прогрес, поет, вітер,
таксист, комюніке
Лінгвістична задача
На дошці Незнайко слова написав,
Помилок багато він допускав.
Тому у ” Кмітливчика“ , друзі, пограйте
Й допущені помилки повиправляйте.
ВIДПОВІДЬ
Інтерв’ю, п’єдестал, ад’ютант, фюзеляж,
пюре, бюджет, ательє, конферансьє, бар’єр,
кар’єра, гравюра, бюро, суб’єкт.
10
ОРФОЕПІЧНИЙ КОШИК
Арахіс, кілометр,
псевдонім, випадок,
кропива, квартал, партер,
псевдонім, документ,
ремінь, лапки
Редагування тексту
Словом можна вбити і
ожевити, паранити і
вилікувати, посіяти
тревогу і безнадію,
розсіяти сумнів і
засмутити, виклекати
посмішку і слйозу, надихнути на працю
Редагування тексту. Відповідь.
Словом можна вбити й оживити,
поранити і вилікувати, посіяти
тривогу і безнадію, розсіяти
сумнів і засмутити, викликати
посмішку і сльозу,
надихнути на працю.
«Метод Прес»
Дайте відповіді на питання,
використовуючи словесні форми:
•Я вважаю, що…(озвучення позиції);
•Оскільки… (обґрунтування позиції);
•Наприклад… (наведення прикладів);
•Таким чином… (підбиття підсумків).
Бажаю
творчих
успіхів
Урок пройшов
Недаремно
Цікаво
Без нудьги
Миттєво
Ефективно
Емоційно
Геніально
Збентежено
Непередбачено
Душевно
Результативно
Творчо
Ідеально
Змістовно
Звичайно
Активно
Повільно
Корисно
Дохідливо
Нецікаво
НАПИСАННЯ СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ
Пишеться літера и :
Пишеться літера і :
1. Після літер, що не входять до
1.Після букв д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р “дев'ятки” :
бізнес, візаж, фініш, пінгвін.
( правило “дев'ятки”) :
2. На початку слів :
диск, тир, сигнал, шина, ритм.
2. У географічних назвах на -ика, інженер, імідж, інтернет.
3. У кінці незмінних слів :
-ида : Мексика, Атлантида.
3. У географічних назвах зі звуко- таксі, колібрі, журі, боржомі.
4. Перед буквами, що позначасполукою –ри- перед
ють голосний звук та [й] :
приголосн. :
діалог, радіус, армія, матіола.
Мадрид, Рим, Рига.
5. У власних назвах після букв
4. У географічних назвах після
на позначення приголосних,
ж, ч, ш, ц Алжир, Чилі,
крім шиплячих : брати
Вашингтон.
Грімм, Ніл.
НАПИСАННЯ СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ
ПОДВОЮЮТЬСЯ БУКВИ
У власних назвах і похідних
словах
Голландія, голландський,
Марокко, марокканський,
Діккенс, Руссо, Одіссей
В окремих загальних назвах
Ванна, манна, панна,
тонна, бонна, нетто, вілла,
брутто, мадонна
У разі збігу приголосних на
межі префікса і кореня
Контрреволюція,
ірреальний, імміграція
Тема: Правопис м'якого знака та апострофа у словах
іншомовного походження
Мета: повторити й поглибити знання про вживання
апострофа й м'якого знака в українській мові; формувати
вміння писати слова з апострофом та м'яким знаком у
словах іншомовного походження відповідно до
орфографічних норм; удосконалювати вміння вимовляти
слова з апострофом т а м'яким знаком відповідно до
орфоепічних норм; виробляти правописну пильність;
виховувати інтерес до вивчення рідної мови.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: комп'ютери.
Розподільне завдання
Ви, діти, будьте чемні
І правила вивчайте.
А ці слова старанно
У групи об’єднайте.
Розподіліть слова, враховуючи, яке звукове значення мають я, ю, є.
Рація, сім’я, людина боєць,зв’язок, комашня, майбутнє, дзюркіт,
ячмінь, пісня, життя, земля, лялька, уряд, течія, ящірка, мільярд,
юрба, транскрипція.
20
Я працював(ла)
Із задоволенням
Із запалом
Завзято
Досконало
Енергійно
Дружно
Плідно
Старанно
Творчо
Активно
Відповідально
Зворушливо
Достойно
Доброзичливо
Погано
Без ініціативи
Повільно
Незадовільно
А деякі слова
Вам слід запам’ятати,
Бо наголосом їх
Не можна перевіряти.
Левада
апетит
пенал
кермо
диктант
пиріг
диван
метелик
апельсин
чемодан
велосипед
кишеня
хвилина
дитина
22
Хто швидше?
А тепер доведіть, що ви вмієте
визначати кількість звуків у словах –
іноземцях.
Букви я, ю, є, позначають один звук.
Букви я, ю, є позначають два звуки.
Астрономія, біологія, теорія, емоції,
Нюрнберг, Біблія, інформація.
23
Фонетика. Орфографія
11. Визначити рядок, у якому всі слова пишуться з
апострофом.
А миш..як, в..ялий, верб..я;
Б в..ялий, м..еню, з..ясувати;
В бур..як, р..ябий, Омел..ян;
Г кр..юк, р..яд, р..ябий.
12. Позначити рядок, у якому в усіх словах
іншомовного походження не відбувається подвоєння приголосних.
А бул..а, тон..а, пан..о;
Б інтермец..о, груп..а, барок..о;
В Ас..ирія, буд..изм, віл..а;
Г Філіпін..и, ман..а, нет..о.
24
ЗАУВАЖТЕ!
Слова, у яких
особливо часто спостерігається
порушення акцентуаційних норм:
Арахіс,
каталог,
партер,
кілометр, подруга ,видання,
квартал, предмет, вимова,
корисний, приятель, вимога,
котрий, псевдонім, випадок,
кропива,
ремінь ,виразний,
лапки
,решето ,вірші,легкий, різновид,вітчим,
медикамент,
рукопис,документ,
Тема: Правопис м'якого знака та апострофа у словах
іншомовного походження
Мета: повторити й поглибити знання про вживання
апострофа й м'якого знака в українській мові; формувати
вміння писати слова з апострофом та м'яким знаком у
словах іншомовного походження відповідно до
орфографічних норм; удосконалювати вміння вимовляти
слова з апострофом т а м'яким знаком відповідно до
орфоепічних норм; виробляти правописну пильність;
виховувати інтерес до вивчення рідної мови.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: комп'ютери.
Найбільше і найдорожче добро в
кожного народу - це його мова,
бо вона не що інше, як жива
схованка людського духу, його
багата скарбниця, в яку народ
складає і своє давнє життя, і
свої сподіванки, розум, досвід,
почування (Панас Мирний).
Ввійшовши в українську мову, запозичені слова
стають основою для утворення нових похідних
слів. Наприклад: парус – парусний, парусність;
солдат – солдатський; партизан – партизанський,
партизанка, партизанити.
Автор
Азбука
Айсберг
Акваріум
велика льодова гора, що
плаває в морі, океані.
той, хто написав будь-який
твір, картину, лист.
установа або відділ, де
зберігаються старі
документи.
сукупність букв, розміщених у
відповідному порядку.
скляна посудина для
Архів
утримання риб, водяних
рослин і тварин.
Одного разу М’який знак вирішив помандрувати до Нью-Йорку,
заздалегідь придбав квиток і відправився в аеропорт.
Тут він зустрів Апострофа, який теж запланував відправитися в
подорож, але до Х’юстона.
Та раптом черговий по аеропорту повідомив, що і до Нью-Йорку, і до
Х’юстона відміняються рейси через непогоду.
Можна лише відправитися до Міста іншомовних слів. М’який знак і
Апостроф, не задумуючись, відправились у подорож.
Картка 2.
Подані синонімічні ряди завершити
власне українськими словами.
1. Забаганка, вигадка, химера,
дивацтво (примха).
2. прикрий, каверзний, гидкий
(капосний).
3. Здібність, обдарування, талант
(хист).
4. Небесний, ясно-синій, блаватний,
волошковий (блакитний).
5. Нишком, потай, тайкома, покрадьки
(крадькома).
Усна відповідь. Яке з двох поданих
парами і близьких за своїм значенням
слів – незапозичене, а яке – іншомовне.
Мрійний – фантазер, подорожній –
турист, ілюмінація – освітлення,
малюнок – ілюстрація, фінал – кінець,
аналіз – розбір, дефіс – риска, стислий –
лаконічний, гігантський – велетенський,
реалізувати – здійснювати, коментувати
– пояснювати, уточнити –
конкретизувати.
Запишіть наведені слова парами так,
щоб спочатку
йшло запозичене слово, а потім –
його український відповідник.
Дослід, афіша, відтінок, правопис, оплески,
нюанс, аплодисменти, експеримент,
оголошення, орфографія.
Приїхавши у місто, вони швидко познайомилися з місцевими жителями.
Апостроф став дружити з літерами б,п,в,м,ф,г,к,х,ж,ч,ш,р, завжди ставав
за ними, пропускаючи їх вперед. Особливо полюбляв він префікси, які
закінчувалися буквами на позначення приголосних. Він навіть
прислужувався їм.
Але частенько букви б,п,в,м,ф,г,к,х,ж,ч,ш,р втікали від нього до літер
я,ю,є, що позначають м’якість попередніх приголосних.
Тоді Апостроф гнівався на них і довго не товаришував з ними.
1. До поданих запозичених слів дібрати
українські відповідники.
Стабільний, сигнал, аналіз, дистанція,
лауреат, хаос, дисципліна.
2. До поданих запозичених слів дібрати
антоніми.
Авангард (ар’єргард), актив (пасив),
альтруїст (егоїст), атака (контратака),
атеїстичний (релігійний), симпатія
(антипатія), гігант (карлик), фронт (тил),
фініш (старт).
М’який знак довго блукав містом, зіщулившись від холоду. Його минали
незнайомці, пронизуючи холодним поглядом. М’якому знаку дуже захотілося
повернутися в рідний край, в свій затишний будиночок.
Раптом він почув знайомі голоси. Це були букви д,т,з,с,л,н. Вони йшли перед
я,ю,є,ї.
Та раптом л,н побачили старенького дідуся Йо, який приїхав у гості до своєї
доньки, і підбігли привітатися, ставши перед ним.
Красуня-буква л не втрималася і заговорила рідною
мовою. Вона стала перед приголосними буквами в
середині та в кінці слова, стала вести з ними бесіду.
Маючи так багато друзів, Апостроф і М’який знак
вирішили дуже часто приїжджати до
Міста іншомовних слів.
3. Коли апостроф не пишеться після губних приголосних у
загальних назвах?
А. коли перед буквами б,п,в,м,ф, що позначають губні приголосні,
стоїть інша буква на позначення приголосного (крім р), який
належить до кореня слова;
Б. коли перед губними стоїть інша буква на позначення
приголосного;
В. коли перед губними стоїть інша буква на позначення приголосного
(крім р).
4. Коли апостроф не пишеться перед р?
А. у кінці складу перед я,ю,є,ї, що позначають один звук;
Б. якщо перед р є інший приголосний, що належить до кореня;
В. після р на початку складу, якщо наступні я,ю,є,ї позначають звук
після м’якого приголосного
5. Коли пишеться апостроф після р?
А. на початку складу;
Б. у кінці складу;
В. у кінці складу перед я,ю,є,ї.
6. “Відшукай слово”. Установити відповідність між словами й
умовами правопису їх
Умови правопису
Слова
1. пишеться м’який знак
А. домен…щик
2. пишеться буквосполучення ьо
Б. комп…ютер
3. пишеться з апострофом
В. фаміл…ярний
4. м’який знак не пишеться
Г. д…оготь
7. Диктант “Перевірмо себе”
Інтерв’ю, п’єдестал, Монтеск’є, ад’ютант, фюзеляж, пюре, бюджет,
ательє, конферансьє, бар’єр, кар’єра, гравюра, бюро, суб’єкт, Гюго,
Мюнхен, бязь.
1. Прочитайте текст і визначте його основну думку.
“Червневий ранок”
Ранен…ко прокидаєт…ся червневий ранок. Сонце встає рано і ніяк
не хоче лягати в свою полум…яну колиску. Голосно співают…
пташки. У кущах над ставками заливают…ся солов…ї. На квіточках
з…являються черв…ячки та метелики, які п…ють вранішню росу.
Горобці та синички починают… чистити своє пір…ячко.
На озері розпочався жаб…ячий концерт. Новий ден… прийшов.
2. Спишіть текст, уставляючи замість крапок, де потрібно,
пропущені букви.
3. “Мікрофон”. Орфограми пояснює той учень, у якого в руках
символічний мікрофон.
4. Зробіть (усно) груповий опис зимового ранку, додержуючи
правописних норм української мови та використовуючи
орфограми “Апостроф”, “М’який знак”
- слова, що однаково
звучать, але мають різне
значення і написання
Подані в російському написанні слова запишіть українською
мовою в дві колонки:
1) з буквою і ; 2) з буквою и.
Щегол (птах), бидон, экипаж, азимут,
синус, законченность, прорва, тревога,
ящик, эпитет, рацион, эпизод, Египет,
Пакистан, четкость, нумизмат, ориентация,
риторика, юбилей, аферист, утопист,
Милан, Окинава, Вильнюс, цистерна,
Офицер, язык, юность.
Подані російською мовою слова іншомовного
походження запишіть українською в дві колонки :
1) з подвоєнням букв; 2) без подвоєння.
Вилла, иммиграция, Даллас, иммунитет, ватт,
Питтсбург, импрессионизм, Ренн, дроссель, миссия,
Одиссей, оппортунизм, лемма, манна, Эддингтон,
оппонент, касса, нетто, иррациональный, антенна,
ванна, миссис, сюрреализм, аннотация, трасса,
Оттава, Ноттингем, эффект, регресс, Цвиккау,
Яссы, ипподром.
Робота в парах :
“Взаємоперевірка “
Поставте запитання один
одному за темою,
використовуючи матеріал
уроку
Усна відповідь. Яке з двох поданих
парами і близьких за своїм значенням
слів – незапозичене, а яке – іншомовне.
Мрійний – фантазер, подорожній –
турист, ілюмінація – освітлення,
малюнок – ілюстрація, фінал – кінець,
аналіз – розбір, дефіс – риска, стислий –
лаконічний, гігантський – велетенський,
реалізувати – здійснювати, коментувати
– пояснювати, уточнити –
конкретизувати.
Річка Милозвучність
Якщо з українською мовою
В тебе, друже, не все гаразд,
Не вважай її примусовою,
Полюби, як весною ряст.
Примусова тим, хто цурається,
А хто любить ,
Той легко вчить:
Все, як пишеться, в ній
Вимовляється,
Все, як у пісні, у ній звучить.
І журлива вона, і піднесена,
Тільки фальш для неї чужа.
1. Укажіть рядок, у якому всі слова іншомовного
походження й пишуться з апострофом:
А. дит…ясла, полум…я, в…юн, здоров…я;
Б. миш…як, ад…ютант, комп…ютер, бар…єр;
В. п…єдестал, він…єтка, прем…єра, кар…єра;
Г. ін…єкція, Жул…єн, р…юкзак, б…юро.
2. Виділіть рядок, у якому всі слова іншомовного
походження пишуться з м’яким знаком:
А. конферанс…є, ал…батрос, кан…йон, Нел…сон;
Б. магістрал…, кл…ош, інтерв…ю, кар…єра;
В. ірреал…ний, ідеал…ний, Н…ю-Йорк, В…єтнам;
Г. торф…яний, педал…, б…яз…, ател…є.
Перевір себе! Замініть кожен вислів
словом іншомовного походження.
1) Офіційний документ про закінчення вищого
чи середнього спеціального навчального закладу.
2) Дитячий лікар.
3) Змагання з чого-небудь,
4) Найменші птахи на землі.
5) Група експертів-спеціалістів, яка розподіляє
місця і вручає нагороди в конкурсах,
змаганнях.
Слова для довідок: диплом,
педіатр, конкурс, колібрі, журі
Документ
Категория
Презентации по русскому языку
Просмотров
411
Размер файла
10 942 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа