close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Промоционални програми - Държавен Фонд Земеделие

код для вставкиСкачать
ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ”
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
Промоционални програми
на земеделски и хранителни
продукти
17.01.2011, София
Под „Промоционална програма” се
разбира
Дейности по предоставяне на информация за
промоция на земеделски и хранителни продукти като
връзки с обществеността (PR), реклама, организация
на обучения, конференции с участието на
журналисти и лекари, промоции в супермаркети и
магазини, дегустации, организиране на конкурси,
публикации в специализирана преса и интернет,
участие в изложби, панаири, национални и
международни изложения.
Насоченост на програмите
Програмите могат да бъдат насочени към
вътрешен пазар или пазарите в трети страни.
Не трябва да са насочени към представянето
на определени търговски наименования или
към повишаване консумацията на продукти
с определен произход.
Произходът на продукта може да се посочи,
когато е защитен съгласно правото на ЕС.
Продължителност на програмите
Програмите се осъществяват за период от
най-малко една година и най-много три
години, считано от датата от влизане в сила
на договора.
Финансиране на програмите
Финансовото
участие на Общността в
одобрените програми не превишава 50 % от
действителните разходи на програмата.
Предлагащите
организации участват във
финансирането на предложените от тях
програми с най-малко 20 % от действителните
разходи за програмите.
Останалата част от финансирането се покрива
от съответната държава-членка.
Допустими бенефициенти
Сдружения
на производители или на
производители и търговци, представителни
за съответния сектор.
Всяка страна определя свои критерии за
представителност.
Представяне и избор на програмите
Всяка година предлагащите организации представят
промоционални си програми на държавата-членка, във
формат, установен от Комисията, не по-късно от:
30 ноември за пазара на ЕС;
31 март за пазарите на трети страни.
Държавите-членки избират програмите, въз основа на
оценка.
Държавите-членки изпращат на Комисията програми.
Комисията
решава кои програми може да
съфинансира.
Избор и одобрение на прилагаща
организация
С оглед прилагането на тези програми всяка
предлагаща организация избира една или
няколко
прилагащи
организации
чрез
конкурсна процедура. Процедурата може да се
извърши:
преди одобрение на програмата или
след одобрението и от ЕК.
Прилагащата
организация се одобрява от
държавата-членка въз основа на финансовите и
техническите критерии.
Сключване на договори и
депозиране на гаранции
Държавите-членки сключват договори с избраните
предлагащи организации в срок от 90 календарни дни
след съобщаването на решението на Комисията;
Договорът може да бъде сключен след като
предлагащата организация депозира в полза на
държавата-членка гаранция, равна на 15 % от
годишната максимална стойност на финансирането от
Общността и от съответните държави-членки,
предназначена да гарантира доброто изпълнение на
договора;
Предлагащата организация трябва да открие банкова
сметка, която да се използва изключително за всички
финансови операции, необходими за целите на
договора.
Начини на плащане
Разплащателната
агенция
финансира
изпълнението на промоционалните програми
след
извършване
на
административни
проверки и проверки на място. Плащанията
могат да бъдат:
Авансови плащания;
Междинни плащания;
Плащане на остатък.
Разплащателната
агенция
извършва
плащанията в срок до 60 календарни дни.
Промоционални програми насочени
към пазара на ЕС
СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА СА ОБЕКТ НА
ДЕЙСТВИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ:
пресни плодове и зеленчуци;
преработени плодове и зеленчуци;
ленено влакно;
живи растения и продукти на цветарството;
маслиново масло и трапезни маслини;
растителни масла;
мляко и млечни продукти;
меса — пресни, охладени или замразени;
маркиране на яйца, предназначени за консумация от човека;
мед и пчелни продукти;
вина със защитено наименование за произход или защитено географско
указание, вина с обозначение на винения сорт лоза;
графичен символ на най-отдалечените райони, както е посочено в
законодателството, отнасящо се до селското стопанство;
защитено наименование за произход (ЗНП), защитено географско
указание (ЗГУ) или храни с традиционно специфиченхарактер (ХТСХ);
биологично земеделие;
птиче месо.
Промоционални програми насочени
към пазара на трети страни...
СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА СА ОБЕКТ НА
ДЕЙСТВИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ:
говежди, телешки и свински меса – пресни, охладени или замразени;
храни, приготвени на базата на тези продукти;
качествено птиче месо;
млечни продукти;
маслиново масло и трапезни маслини;
вина със защитено наименование за произход или защитено географско
указание, вина с обозначение на винения сорт лоза;
пресни и преработени плодове и зеленчуци;
преработени продукти на базата на зърнени култури и ориз;
ленено влакно;
живи растения и продукти на цветарството;
продукти със защитено наименование за произход (ЗНП), защитено
географско указание (ЗГУ) или храни с традиционно специфичен
характер (ХТСХ);
продукти на биологичното земеделие.
Промоционални програми насочени
към пазара на трети страни
СПИСЪК НА ТРЕТИ ПАЗАРИ
Държави:
Южна
Африка
Бивша
югославска
република
Македония
Австралия
Босна и
Херцеговина
Китай
Южна Корея
Хърватия
Индия
Япония
Географски райони:
Косово
Черна
гора
Норвегия
Нова Зеландия
Русия
Сърбия
Швейцария
Турция
Украйна
Северна Африка
Северна Америка
Латинска Америка
Югоизточна Азия
Близкия и Среден Изток
Особености на промоционалните
програми
Приоритет
се дава на промоционалните
програми, предложени от повече от една
държава-членка или предвиждащи действия в
повече от една държава;
До 80% от бюджета на промоционалната
програма се финансира от ЕК и държаватачленка;
За предпочитане е промоционалните програми
да бъдат многогодишни и техният обхват да е
достатъчен, за да оказва съществено влияние
върху целевите пазари.
Промоционалните програми в
България
2 стартирали промоционални програми:
“Европейско сирене, моля” –
мултинационален
проект за промотиране на млечни продукти, насочен
към пазарите на Русия и Украйна, предложен от
Общокипърската организация на говедовъдите и
Асоциацията на млекопреработвателите в България
на стойност 4 988 000 евро за 3 години.
“Информационен проект за промотиране на млечни
продукти (Бяло саламурено сирене, Кашкавал) на
вътрешния пазар (Германия, Испания)”, предложен
от
Националната
асоциация
на
млекопреработвателите на стойност 3 170 235 евро
за 3 години.
БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО !
Тел: +3592 81 87 503
Факс: +3592 81 87 503
е-mail: [email protected]
www.dfz.bg
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
22
Размер файла
233 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа