close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Как да решаваме логически задачи – 3клас

код для вставкиСкачать
Как да решаваме логически
задачи
3 клас математика
Решаване на логически задачи
Първото нещо е да прочетем задачата
достатъчно пъти ,за да разберем какво е
дадено като стойности и какво търсим, кои
математически действия ще използваме и в
каква последователност ще работим.
Решаване на логически задачи
• За да решим една задача ,трябва да си
я представим /ДА Я ВИДИМ / !
• А това означава ,че трябва да направим
едно от следните неща:
• - таблица
• - схема
• - чертеж
• - съкратено записване на условието
Ето няколко примера :
В едно село има 4 къщи: червена,жълта,
зелена и синя. Това са къщите на
Валя,Боряна, Рени, и Петър.Познай кой къде
живее, ако знаеш ,че в червената не живее
Боряна.Зелената къща не е на Рени , не е
Боряна, не е на Петър .Жълтата къща не е на
Рени, не и на Боряна.
В едно село има 4 къщи: червена,жълта, зелена и синя. Това са
къщите на Валя,Боряна, Рени, и Петър.Познай кой къде живее, ако
знаеш ,че в червената не живее Боряна.Зелената къща не е на Рени , не
е Боряна, не е на Петър .Жълтата къща не е на Рени, не и на Боряна.
За да решим задачата ,правим чертеж – в случая таблица :
червена
Валя
Боряна
Рени
Петър
жълта
зелена
синя
Четем текста и попълваме с
ДА или
НЕ
“…В червената не живее Боряна…” -пишем НЕ при Боряна-червено
червена
Валя
Боряна
не
Рени
Петър
жълта
зелена
синя
Четем текста и попълваме с
ДА или
НЕ
“Зелената къща не е на Рени , не е Боряна, не е на Петър .” -пишем
НЕ при : Боряна-зелено,Рени-зелено,Петър-зелено.Следва при Валязелено да запишем ДА.Следователно тя не живее в другите къщи-там
пишем НЕ.
червена
жълта
зелена
синя
не
да
не
Валя
не
Боряна
не
не
Рени
не
Петър
не
Четем текста и попълваме с
ДА или
НЕ
“Жълтата къща не е на Рени, не и на Боряна. ” -пишем НЕ при
Боряна-жълто и при Рени-жълто.Но там не живее и Валя,значи живее
Петър.Пишем ДА при него и в останалите къщи пишем НЕ за него.
червена
жълта
зелена
синя
не
не
да
не
не
не
не
не
не
да
не
Валя
Боряна
Рени
Петър
не
не
Четем текста и попълваме с
ДА или
НЕ
От попълненото виждаме ,че за Боряна има само една възможност –
синята.Пишем ДА при Боряна-синьо,а при Рени -синьо НЕ.За Рени
остана само една възможност –червена.Пишем ДА и решението е
готово.Не е трудно , нали ?
червена
жълта
зелена
синя
не
не
да
не
не
не
не
да
да
не
не
не
не
да
не
не
Валя
Боряна
Рени
Петър
Проверете дали сте разбрали как
се решават този вид задачи :
• Ася, Биляна, Валя, Гергана държат
по едно лале.Лалетата са пъстро,
жълто, бяло, червено.Коя какво лале
държи, като знаеш ,че Биляна е
между децата с жълто и бяло лале.
Валя не е нито с пъстро, нито с бяло
лале.Гергана не е до децата с
жълтото и бялото лале.Пъстрото
лале е в детето до Гергана.
Правилно – правим таблицата
Ася
пъстро
жълто
бяло
червено
Биляна
Валя
Гергана
А сега да я попълним :
Ася
Биляна
Валя
Гергана
пъстро
не
да
не
не
жълто
не
не
да
не
бяло
да
не
не
не
червено
не
не
не
да
Продължаваме напред :
• Задача. 1 В три кошници имало общо
60 рози. След като от първата кошница
преместили 8 рози във втората, след
това от втората – 6 рози в третата и
накрая от третата преместил 2 рози в
първата, се оказало, че във всяка
кошница имало по равен брой рози. По
колко рози имало първоначално във
всяка от кошниците?
ДА СИ ПРИПОМНИМ
• За да решим една задача ,трябва да си
я представим /ДА Я ВИДИМ / !
• А това означава ,че трябва да направим
едно от следните неща:
• - таблица
• - схема
• - чертеж
• - съкратено записване на условието
Тук ще ни помогне чертеж :
6
8
20
20
2
20
Да погледнем първата кошница
• …махнали 8 и прибавили 2 …,за да
останат по условие по равен брой
/или 20,нали били общо 60/
-8
Или в кошницата е имало
26,защото са махнали 8 ,но са
върнали 2 или бройката е
намаляла само с 6.За да останат
20 след разместването ,е
трябвало първоначално да
бъдат 26.
20
+2
Сега втората кошница :
• …от първата кошница преместили 8 рози във
втората, след това от втората – 6 рози в
третата …
-6
+8
20
…и тук по същия начинмахнали са 6,но са върнали 8,за
да останат 20 първоначално е
трябвало да има 18 (18+8=26
26-6=20)
И остана третата :
• …от втората – 6 рози в третата и накрая
от третата преместил 2 рози в първата
+6
20
…за да останат 20,след като махнат
2 и добавят 6 ,би трябвало да бъдат
преди това 16…
(16+6=22
-2
22-2=20 )
Да се върнем на чертежа :
6
8
26
20
18
20
2
60
16
20
Да проверим какво сте научили:
• В три бидона има общо 30 литра мляко.
След като от първия прелели във
втория 4 л, от втория прелели в третия
2 л и от третия – в първия 3 л, се
оказало, че в трите бидона има едно и
също количество мляко. Намерете по
колко литра мляко е имало
първоначално във всеки от трите
бидона.
Чертежът :
4
2
10
10
3
10
Решението:
30 : 3 = 10 (л) след преливането във всеки бидон
4
2
11
8
10
10
11
10
3
10+4-3=11(л) в първия
10+2-4=8(л)във втория
10+3-2=11(л)в третия
преди преливането е имало във всеки бидон
Продължаваме :
• Зад.6
• Красимир е висок 142 см и е с 4 см понисък от Атанас. Велко е с 13 см понисък от Красимир. С колко см Атанас е
по-висок от Велко?
Трябва ни чертеж :
• Красимир е висок 142 см и е с 4 см понисък от Атанас. Велко е с 13 см понисък от Красимир
Атанас
4см
Красимир
Велко
142см
142 + 4 = 146 (см)Атанас
142 – 13 = 129 (см)Велко
146 – 129 = 17 (см) е по-висок
13 см
Следващата логична :
• Колко праскови има в хладилник, ако
отначало от него са извадили
половината от прасковите и още една
праскова, след това извадили
половината от останалите и още една
праскова, а след като се извадят
половината от новия остатък и още 3
праскови в хладилника не останала
нито една праскова.
Трябва ни схема :
• …а след като се извадят половината от
новия остатък и още 3 праскови в
хладилника не останала нито една
праскова.
Започваме от
последното
изваждане…3+3
6
3
3
Преди да ги
извадят от
хладилника
били 3+3=6
Да се върнем при второто
изваждане :
• … след това извадили половината от останалите и
още една праскова…
За да се изпълни горното
условие ,в хладилника трябва
да са останали 14(половината
от тях са 7 и още 1 =8 се
изваждат,а вътре остават 6
били са14
7+7=14
7-1=6 остават в хладилника
6
6
7
3
7
3
7
7+1=8 се изваждат
И сега в началото :
• … ако отначало от него са извадили половината от
прасковите и още една праскова
…
За да се изпълни горното условие
,в хладилника трябва да е имало
30 праскови,защото като извадят
половината 15 и още 1 =16
15-1=14 остават в хладилника
14
7-1=6
6
3
3
7
15+1=16
се изваждат
7+1=8
Решението
• В началото били 30,като извадят половината 15 и
още 1 ,в хладилника остават 14,от тях изваждат
половината 7 и още 1,остават 6 и на края изваждат
половината 3 и още 3 и в хладилника не остава нищо
30 – (15 + 1) =30 – 16 =14(остават)
14 – (7 + 1) = 14 – 8 = 6 (остават)
6 – (3 + 3) = 6 – 6 = 0
30
15
14
7
15
7
6
3
3
Сега е Ваш ред :
• Един човек продавал яйца. На първата
жена продал половината от яйцата в
кошницата и още едно яйце. На втората
продал половината от останалите яйца
в кошницата и още едно яйце. На
третата – също половината от
останалите и още едно яйце. След това
яйцата свършили. Колко били яйцата и
по колко яйца е взела всяка жена?
Трябва ни чертеж :
Спомнете си как започнахме при прасковите !
От последното към първото…ДА!
Решението :
2
Дал е половината от
останалите + 1 и яйцата
свършили.Значи е имало
2=1+1
2=половината+1
Решението :
6=
2=
+
За да може да продаде и
да му останат за третата
2,трябва в кошницата да
е имало 6 яйца-защото
половината са 3 и още 1
стават 4,и ще останат 2
Решението :
14=
6=
2=
+
За да може да продаде и
да му останат за втората
6,трябва в кошницата да
е имало 14 яйца-защото
половината са 7 и още 1
стават 8 ще даде,и ще
останат 6
14 – (7+1) =14 -8 = 6 (остават след първата)
6 – (3 + 1) =6 – 4 = 2 (остават след втората)
2 – (1 + 1) = 2 - 2 = 0 (след третата
продажба)
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
30
Размер файла
663 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа