close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Карта на планираните и налични социални услуги в област Русе

код для вставкиСкачать
КАРТА НА ПЛАНИРАНИТЕ И НАЛИЧНИ
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
В ОБЛАСТ РУСЕ
2 ДСХ
ЦСРИ
2 ЦОП
ЦСП
6 ЗЖ
4
2 НЖ
КП
ЗЖ
ДСП+
ДП+СА+Л
А
дсх
ЦОП
ЦОП
ДЦСХ
дсх
ЦНСТ
КП
ДЦСХ
ЦСП
ДЦСХ
ЦСРИ
ДЦСХ
ЦОП
ЦНСТ
ЦОП
2 ДСХ
ДСП+
ДП+СА+ЛА
КСП
2 ЦНСТ
ЗЖ
ЗЖ
НЖ
ЦСРИ
КП
ДСП+
ДП+СА+ЛА
2 ДСХ
ДСП+
ДП+СА+ЛА
2 ДЦДУ
ЦСП
ДСП+
ДП+СА+ЛА
КП
ДЦДУ
КСП
7 ЦНСТ
ЗМБ
ЦСРИ
ЦСРИ
КП
ЦЗГ
ЦОП
ДЦДУ
2 ДЦСХ
Детски кът
за развитие
ЦРИ
ЦОП
ДЦСХ
дсх
дсх
ДСП+
ДП+СА+Л
А
ЦОП
ДЦСХ
ДСП+
ДП+СА+Л
А
КП
ПЛАНИРАНИ И НАСТОЯЩИ СОЦИАЛНИ
УСЛУГИ В ОБЩИНА БОРОВО
РАЗВИТИЕ МОБИЛНИ УСЛУГИ:
ДСП+СА+ •ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН
ЛА+ДП ПАТРОНАЖ
•ЛИЧЕН АСИСТЕНТ
•ДОМАШЕН ПОМОЩНИК
•СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ
•КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
КП
ЦСРИ
ЦОП
УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА
•ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА
РЕХАБИЛИТАЦИЯ И
ИНТЕГРАЦИЯ
ПЛАНИРАНИ УСЛУГИ
•ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА
ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА И
СЕМЕЙСТВА
ДСП+СА+
ЛА+ДП
ДСП+СА+
ЛА+ДП
КП
ДСП+СА+
ЛА+ДП
ДСП+СА+
ЛА+ДП
ДСХ
ЦНСТ
•ТРАНСФОРМИРАНЕ И
ЗАТВАРЯНЕ НА ДДЛРГ
БРЕСТОВИЦА
ЦНСТ
• ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ
ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА
/МЛАДЕЖИ СЛЕД
ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ДДЛРГ
“БРЕСТОВИЦА”
ЗЖ
•ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА
МЛАДЕЖИ, НАПУСКАЩИ ДДЛРГ
/изгражда се/
ДЦДУ
ДСХ
•ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С
УВРЕЖДАНИЯ /ИЗГРАЖДА СЕ/
• ДСХ СЪС СРЕДА БЛИЗКА ДО
СЕМЕЙНАТА ИЛИ ХОСПИС В
СГРАДАТА НА ДДЛРГ
ДЦДУ
ЦСРИ
ЦОП
ЗЖ
ДСП+СА+
ЛА+ДП
ПЛАНИРАНИ И НАСТОЯЩИ СОЦИАЛНИ
УСЛУГИ В ОБЩИНА БЯЛА
РАЗВИТИЕ МОБИЛНИ УСЛУГИ:
•ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН
ДСП+САПАТРОНАЖ
+ЛА+ДП•ЛИЧЕН АСИСТЕНТ
•ДОМАШЕН ПОМОЩНИК
•СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ
КП
ЦОП
ЦСП
КСП
ЦНСТ
НЖ
ЗЖ
ДЦХП
ПЗ
дсх
ЦСРИ
ДЦСХ
ЦСРИ
•КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
•ПЛАНИРАНИ УСЛУГИ В
ОБЩНОСТТА
•Център за обществена подкрепа
за деца и семейства
•Център за спешен прием към
ЦОП
•Кабинет за семейно планиране
•Трансформиране и затваряне на
ДДЛРГ “Калина”, Стърмен
•Център за настаняване от
семеен тип за деца от 0-18 г.
•Център за настаняване от
семеен тип за младежи с
увреждания от СИ
•Наблюдавано жилище за
младежи, напускащи ДДЛРГ
•. Защитено жилище за хора с
психически проблеми и
зависимости
•Дневен център за хора с
психически проблеми и
зависимости
•Пребазиране на Дом за стари
хора, Бистренци
•Дом за стари хора със среда
близка до семейната
•Център за социална
рехабилитация за деца и
възрастни
•Дневен център за стари хора
ДСП+СА+
ЛА+ДП
ДСП+СА+
ЛА+ДП
ЦСРИ
за деца и
възрастни
НЖ
2 ЦНСТ
ДСП+СА+
ЛА+ДП
ЦСП
ДЦХППЗ
ЗЖ
ДЦСХ
ЦОП
ЦСРИ
КСП
дсх
ДСП+СА+
ЛА+ДП
КП
ДСП+СА+
ЛА+ДП
ПЛАНИРАНИ И НАСТОЯЩИ СОЦИАЛНИ
УСЛУГИ В ОБЩИНА ЦЕНОВО
РАЗВИТИЕ НА
МОБИЛНИТЕ УСЛУГИ:
ДСП+СА+
•домашен социален
ЛА+ДП
патронаж
•личен асистент
•домашен помощник
•социален асистент
КП
ЦОП
дсх
ДЦВХ
ЦСРИ
ДСП+СА+
ЛА+ДП
•Клуб на пенсионера
ПЛАНИРАНИ УСЛУГИ В
ОБЩНОСТТА
•Център за обществена
подкрепа за деца и
семейства
•Дом за стари хора
със среда близка до
семейната
•Дневен център за
стари хора
или
•Център за социална
рехабилитация и
интеграция + мобилни
екипи
ДСП+СА+
ЛА+ДП
ДСП+СА+
ЛА+ДП
дсх
ДСП+СА+
ЛА+ДП
КП
ДСП+СА+
ЛА+ДП
ЦОП
ДЦСХ
ЦСРИ
ДСП+СА+
ЛА+ДП
ПЛАНИРАНИ И НАСТОЯЩИ СОЦИАЛНИ
УСЛУГИ В ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
РАЗВИТИЕ МОБИЛНИ
УСЛУГИ:
ДСП+СА+•ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН
ЛА+ДП ПАТРОНАЖ
•ЛИЧЕН АСИСТЕНТ
•ДОМАШЕН ПОМОЩНИК
•СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ
КП
ЗЖ
ЦНСТ
•КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА
•ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА
ВЪЗРАСТНИ С УВРЕЖДАНЕ
В ЗАКРИТИЯ ДДМУИ
•ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ
ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА
МЛАДЕЖИ от “МОГИЛИНО”
ЦОП
ЦНСТ
ДЦСХ
ДСП+СА+
ЛА+ДП
ЦСРИ
ДСП+СА+
ЛА+ДП
ДСП+СА+
ЛА+ДП
КП
ДСП+СА+
ЛА+ДП
ЦОП
ПЛАНИРАНИ УСЛУГИ
•ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА
ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА И
СЕМЕЙСТВА
ДСП+СА+
ЛА+ДП
ЗЖ
ДЦВХ
ЦСРИ
•ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ
ХОРА
•ИЛИ
•ЦСРИ + МОБИЛНИ ЕКИПИ
ПЛАНИРАНИ И НАСТОЯЩИ СОЦИАЛНИ
УСЛУГИ В ОБЩИНА ИВАНОВО
РАЗВИТИЕ МОБИЛНИ
УСЛУГИ:
•ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН
ДСП+СА+
ЛА+ДП ПАТРОНАЖ
•ЛИЧЕН АСИСТЕНТ
•ДОМАШЕН ПОМОЩНИК
•СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ
КП
ДСП+СА+
ЛА+ДП
ДСП+СА+
ЛА+ДП
•КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
ЦОП
дсх
ПЛАНИРАНИ СОЦИАЛНИ
УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА
ЦОП
ЦСРИ
ДЦСХ
•ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА
ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА И
СЕМЕЙСТВА
ДЦСХ
ЦСРИ
За деца и
семейства
ДСП+СА+
ЛА+ДП
КП
ДСП+СА+
ЛА+ДП
•ЦСРИ ЗА ДЕЦА И
ВЪЗРАСТНИ + мобилни екипи
или
•ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ
ХОРА
ДСП+СА+
ЛА+ДП
ДСП+СА+
ЛА+ДП
дсх
РЕЗИДЕНТНА ГРИЖА
•ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА СЪС
СРЕДА БЛИЗКА ДО
СЕМЕЙНАТА
ДСП+СА+
ЛА+ДП
ПЛАНИРАНИ И НАСТОЯЩИ СОЦИАЛНИ
УСЛУГИ В ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
РАЗВИТИЕ МОБИЛНИ
УСЛУГИ:
•ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН
ДСП+СА+
ЛА+ДП ПАТРОНАЖ
•ЛИЧЕН АСИСТЕНТ
•ДОМАШЕН ПОМОЩНИК
•СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ
КП
КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
ЦСРИ
•УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА
•ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА
РЕХАБИЛИТАЦИЯ И
ИНТЕГРАЦИЯ
•ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА
С УВРЕЖДАНИЯ -РАЛИЗ
ДЦДУ
РАЛИЗ /ИЗГРАЖДА СЕ/
ДСП+СА+
ЛА+ДП
ЦСРИ
ДЦДУ
РАЛИЗ
дсх
•ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА
ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА И
СЕМЕЙСТВА
РЕЗИДЕНТНА ГРИЖА
• 2 ДОМА ЗА СТАРИ ХОРА
СЪС СРЕДА БЛИЗКА ДО
СЕМЕЙНАТА
ДСП+СА+
ЛА+ДП
ЦОП
ДСП+СА+
ЛА+ДП
КП
ПЛАНИРАНИ СОЦИАЛНИ
УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА
ЦОП
ДСП+СА+
ЛА+ДП
2 ДСХ
ДСП+СА+
ЛА+ДП
ДСП+СА+
ЛА+ДП
ДСП+СА+
ЛА+ДП
ПЛАНИРАНИ И НАСТОЯЩИ СОЦИАЛНИ
УСЛУГИ В ОБЩИНА ВЕТОВО
ДСП+СА+
ЛА+ДП
РАЗВИТИЕ МОБИЛНИ
УСЛУГИ:
•ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН
ПАТРОНАЖ
•ЛИЧЕН АСИСТЕНТ
•ДОМАШЕН ПОМОЩНИК
•СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ
КП
•КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
ПЛАНИРАНИ СОЦИАЛНИ
УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА
ЦОП
ЦСП
ДЦСХ
ЦСРИ
дсх
ДСП+СА+
ЛА+ДП
ДСП+СА+
ЛА+ДП
•ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА
ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА И
СЕМЕЙСТВА
•ЦЕНТЪР ЗА СПЕШЕН
ПРИЕМ КЪМ ЦОП
•ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА
СТАРИ ХОРА
ИЛИ
ЦСРИ + мобилни екипи
РЕЗИДЕНТНА ГРИЖА
•ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА СЪС
СРЕДА БЛИЗКА ДО
СЕМЕЙНАТА
ЦСРИ
ДСП+СА+
ЛА+ДП
ДЦСХ
ЦСП
дсх
ДСП+СА+
ЛА+ДП
ЦОП
ДСП+СА+
ЛА+ДП
КП
ДСП+СА+
ЛА+ДП
ПЛАНИРАНИ И НАСТОЯЩИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА РУСЕ
НАЛИЧНИ УСЛУГИ В
ОБЩНОСТТА
ЦОП
црду
ЦНСТ
ДЦДУ
ЗЖ
Детски
кът за
развити
е
ЦРИ
ЦСРИ
ЦИКОп
приют
КЦ
ДЦСХ
ХОСПИС
ЦСРИ
+ДЦ
ЗЖ
ЦВН
КП
ДДЛРГ
ДМСГД
дсх
двд
ДВФУ
•Център за обществена подкрепа за
деца и семейства
•2 Центъра за работа с деца на
улицата
•2 ЦНСТ /Еквилибриум и Дете и
пространство/
•2 Дневни центъра за деца с
увреждания /Каритас и Рализ/
•3 защитени жилище- “Приятелска
подкрепа”
•Детски кът за развитие /Дете и
пространство/
•Център за ранна интервенция
•Център за социална
рехабилитация и интеграция –
Хуманитас
• 2 Информационно консултативни
и обучителни центъра за Дислексия
•Приют за деца
•Кризисен център –ф. Център Надя
•2 Дневни центъра за стари хора
/Майка Тереза и ОСП/
•Хоспис Медика
•2 Център за социална
рехабилитация и интеграция
Решения и Медика
•Дневен център за хора с психични
проблеми
•.2 ЗЖ за хора с психически
проблеми
•Център за временно настаняване
•.Клуб на пенсионера
•РЕЗИДЕНТНА ГРИЖА
•2 дом за деца лишени от род
грижа 7- 18 г
•дом за деца лишени от род
грижа 3-7г
•Дом за медико-социална грижа
за деца 0-3 г.
•Дом за стари хора
•Дом за възрастни с деменция
•Дом за възрастни с физически
увреждания
РАЗВИТИЕ МОБИЛНИ
УСЛУГИ:
•домашен социален
патронаж
ДСП+СА
•личен асистент
+ЛА+ДП
•домашен помощник
ДСП+СА
•социален асистент
+ЛА+ДП
•ПЛАНИРАНИ УСЛУГИ
ЦОП
•Център за обществена
подкрепа
ЦСП
ЦСРИ
•Център за спешен пием към
За деца и
ЦНСТ
ЦОП
семейства
•3 Центъра за настаняване от
Детски кът
семеен тип за деца от 0-18 г. ДЦДХ
2ЦНСТ
за развитие
след трансформиране и
З
ДДЛРГ
затваряне на СИ
Р.Гатева
•ЦСРИ за деца и възрастни ЦСРИ
црду
•Дневен център за деца с
2 НЖ
ДДЛРГ
приют
НЖ
хронични заболявания
БАСАРБОВСК
И
•2 Наблюдавани жилища за
ЦСРИ
ЦСРИ
ЦНСТ
младежи, напускащи ДДЛРГ ЗЖ
2 ЗЖ
ДДЛРГ
+ДЦ
медика
•Защитено жилище за хора с
Надежда
ЦЗГ
ЦЗГ
ДЦДУ увреждания
ЦВН
ХОСПИС
•Център за заместваща грижа
РАЛИЗ
ЗМБ
•Звено майка и бебе
ЦСП
КСП
•Кабинет по семейно
дсх дсх
ДЦДУ
ЦОП
КСП
планиране
КАРИТАС
ЦНСТ
црду
• 2 ЦНСТ за Деца / младежи
двд
ЦНСТ
•Дом за стари хора със среда
2 ЦИКОП
ДВФУ
близка до семейната
дсх
дислексия
ДЦДХЗ
2ЦНСТ
•Дневен център за лица с
умствени увреждания
ДЦСХ
ДЦЛ
ЦОП
ДМСГД
•Консултативен център за
ЦНСТ
КП
3 ЗЖ
УУ
ресоциализация за лица със
ЦРИ
зависимости
ЗМБ
КЦР
ЗЖ
ДСП+СА
ЛЗ
+ЛА+ДП
КЦ+ЦСРИ
ДЦСХ
КЦРЛЗ
Ф. НАДЯ
ДЦЛУУ
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
30
Размер файла
11 124 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа