close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Глобализацията

код для вставкиСкачать
Светът е плосък
Светът е плосък
Глобализация 1.0 1492-1800
Движеща сила – отделна страна
Основен въпрос: Как моята страна се вписва в глобалната конкуренция
Глобализация 2.0 1800 –2000
Движеща сила – мултинационалните компаниии
Телеграф, телефон, оптични кабели, WWW
Глобализиране на световната икономика
Глобализация 3.0 2000 до днес
Конвертенция на PC, оптичен кабел и софтуер
Глобализация 1 и 2 - основно американски и европейски компании, то при
3.0 това става вече от всяка точка на плоски свят.
Светът е плосък
Изравнители
1 Падането на Берлинска стена
Променят се движещите принципи на икономиките- отдолу нагоре от
интересите на потребителите.
Споделяне на натрупаните фондове от знания и общи критерии за
счетоводство, мениждмънт, икомомика...
Windows 3.0
2 Първия уеб сайт, еmail,Нетскейп, windows 95
Отворените протоколи FTP ,HTTP, HTML, SSL SMTP, PoP TCP/IP
Първия оптичен кабел. 1977
Дот ком балоните
Това е само фундамента на изранител 3
Светът е плосък
Изравнители
3 Софтуер за работни процеси
нужен е нов технологичен скок
Нужни са “релси” между различните хардуерите и софтуери
HTML
HTTP
TCP/IP
XML и SOAP стимулират развитето и глобализирането на работните
процеси
Появата на глобална форма на сътрудничество- рождения ден на
изравняването на света
Светът е плосък
Изравнители
4 Uploading
В трите му най важни проявления
Движение за отворен код
Апачи, Линукс ,Мозила
Wikipedia - пример как чрез консенсус на всички потребители те могат
създават , добавят съдържание и да го модифицират.
Wiktionary Wikinews Wikibook
Блогинг – подкастинг
Ъплоудинга се превраща в мощен излавнител ,защото отговаря на
дълбокия копнеж на хората да участват в събитията
Светът е плосък
Изравнители
5 Аутсорсинг
Индия
1.
Изобилие на оптични кабели след спукваното на дот ком балона
2.
Проблем 2000
6 Офшоринг
Китай и СТО
Днес все повече фирми изнасят част от своето произвводство отвъд океана и
след това го ивнтегрират обратно в своята глобална верига от доставки
Светът е плосък
Изравнители
7 Инсорсинг
UPS Federal Express
Toshiba HP
Появата на съвършено нова форма на хоризонтално сътрудничество и
създаване на стойност, станала благодарини е на плоския сват
Светът е плосък
Изравнители
8 Информиране
Търсачките -правят леснодстъпно цялото знание по света
Демократизирането на информацията оказва дъблоко въздействие
върху обществото. Добре информираниет потребители са по ефективни.
Ефективност на задоволяване на потребителското търсене
GOOGLE, Yahoo, Amazon, TiVO изграждат нова система на
сътрудничество.Ефективно предлагане
Светът е плосък
Изравнители
9 Стероидите
Предават на другите изравнители турбоускорение
Преобразуват друтите изравнители в :
1.
Персонален
2.
Дигитален
3.
Мобилен
4.
Виртуален
Изпращането на цифровото съдържание става лесно, с висока скорост
и отвсякъде
Светът е плосък
Изравнители
Стероидите:
Компютъризирането
1.
2.
3.
4.
5.
Капацитет
Скорост на вход изход
Мощност на пресмятане
Размяна на файлове. Напстър е мъртъв , да живее Напстър
VoIP
Видеоконференции
Безжични технологии -свръхстероидите предаващи мобилност
Революцията на мобилния АЗ – максимално разкриване на
индивидуалния изравняващ ефикт
Светът е плосък
Конвергенцията на тези изравнители е необходимо ,но не достатъчно
условие
Необходима е група мениджъри, консултанти ,специалисти,които да
усвоят тези нови форми на хоризонтални сътрудничества и да се
възползват от това плоско поле на изява.
Необходими са нови безнес практики, които се основават все повече на
хоризонтално сътрудничество.
Осигуряването на достъп на толкова много хора до тези нови форми на
сътрудничество е гаранця ,че следващото поколение иновации ще бъде
дело на цялата плоска планета
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
9
Размер файла
542 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа