close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Тема:

код для вставкиСкачать
Тема:
Література ХІХ ст.
Романтизм
у західній літературі
Цілі:
- познайомитись з передумовами виникнення
романтизму та його естетичними принципами;
розкрити особливості романтичного світосприйняття;
- розвивати навички виступати з повідомленнями,
зв‫׳‬язне мовлення, логічне мислення; збагатити
словник новими словами та поняттями;
- формувати інтерес до художньої літератури і
культури.
План
1. Історичні передумови виникнення романтизму
2. Загальна характеристика напряму.
3. Риси героя – романтика.
4. Три хвилі романтизму.
5. Романтизм в інших видах мистецтва.
Історичні події, що сприяли
виникненню романтизму.
1. Французька буржуазна революція.
2. Наполеонівські війни.
3. Національно–визвольні рухи та
промислові революції в різних
європейських країнах.
Розчарований дійсністю, протиставлений світу
2 типи героя-романтика
• Далекий від реальності
мрійник, фантазер
(герої Е.Т.А. Гофмана,
Г.К.Андерсена,
В.Жуковського)
• Бунтар, вигнанець,
мандрівник(герої
Дж.Байрона, О.Пушкіна,
М. Лермонтова)
Романтики
1)Захопилися оспівуванням
Середньовіччя;
2)Відкрили красу народного
мистецтва - казок, легенд, пісень,
переказів;
3)Підкреслювали величезну роль
у житті людини почуттів, уяви,
фантазії;
4)Стверджували духовну
самобутність і неповторність
кожної людини;
5)Виступали за щирі, відкриті
людські стосунки, проти світу
наживи, егоїзму та лицемірства.
Відстоювали свободу людини.
Класицисти і
просвітники
1)За зразок вважали твори
античності;
2)Не цікавилися творчістю
простолюду;
3)На перше місце ставили
здоровий глузд;
4)Всі люди за своєю природою
однакові і мислять за законами
розуму.
Художні здобутки романтиків
• зв‫׳‬язок з фольклором, музикою, живописом;
• створення сучасних жанрів:
роману(В.Скотт, В.Гюго),
поеми(Дж.Байрон, Г.Гайне, А.Міцкевич),
ліричної поезії – елегії, балади, сонету;
• характерні риси:
гострий сюжет;
у поетиці – контраст, гіпербола, гротеск,
символіка.
Чому у ХІХ ст. одним з
основних напрямів у літературі
та культурі став романтизм?
• Романтизм – стиль доби і
напрям культури на межі ХVІІІXIX ст.,творчий метод, для
якого характерні
протиставлення дійсності і
романтичного ідеалу,
змалювання незвичайних героїв
у незвичайних обставинах,
заглибленість у внутрішній світ
людини.
Продовжіть речення:
Сьогодні на уроці я дізнався(лась)…
Документ
Категория
Презентации по литературе
Просмотров
19
Размер файла
1 973 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа