close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Господарство України та його структура

код для вставкиСкачать
Натуральне господарство
Товарне господарство
Забезпечення своїх потреб,
виготовляючи й творячи
матеріальні та духовні цінності й
блага
Вироблення продукції не лише
для власного споживання, а
передусім, для обміну чи
продажу
Поділ праці
Коли кожен виробляє той
продукт, до створення якого в
нього є хист
Територіальний (географічний) поділ праці –
процес спеціалізації територій на випуску певної
продукції або наданні певних послуг.
Господарська спеціалізація –
переважний розвиток тих галузей господарства, для
яких на даній території найкращі умови, і значна
частина продукції йде на обмін.
Формування національного господарства, яке в умовах міцної централізованої
держави переросло в національний господарський комплекс (НГК), - наслідок
процесів поглиблення географічного поділу праці, становлення міцних
господарських зв'язків.
Первинні ланки НГК
Підприємства
(заводи, фабрики, шахти), що
виробляють певну продукцію
Установи
(лікарні, школи, театри, магазини),
що надають різноманітні послуги
Національно-господарський комплекс – це поєднання підприємств і
установ у межах території країни, які покликані задовольняти матеріальні
й духовні потреби населення держави, виробляючи товари і надаючи
послуги
Структура господарського комплексу –
наявність складових частин і зв'язків між
ними.
Виробнича сфера,
де виробляються
матеріальні блага
Сфера послуг
(невиробнича сфера),
яка надає послуги
населенню
Галузі національного господарського комплексу, на які поділяються
виробнича й невиробнича сфери – це сукупність підприємств і установ,
що задовольняють однорідні потреби суспільства.
Кожна галузь займається певним видом економічної діяльності
Будівництво
Сільське господарство
Промисловість
(легка)
Лісове господарство
(харчова)
Будівництво
Сфера послуг
Транспорт
Державне управління
Гуртова і роздрібна
торгівля
Освіта
Готелі та ресторани
Охорона здоров’я
та соціальна допомога
Фінансова діяльність
Наука
Операції з нерухомістю
Культура та мистецтво
Міжгалузеві комплекси (МГК) – поєднання
галузей, між якими сформувалися стійкі й тісні
зв'язки.
Промисловість
Паливна
ПЕК
Електроенергетика
Чорна металургія
МК
Кольорова металургія
Машинобудування
МБК
Хімічна
ХІК
Будівельних матеріалів
Будівництво
БІК
Лісова
ЛВК
Легка
КЛП
Харчова
Транспорт
Сільське господарство
АПК
ТК
Інфраструктура – це сукупність підприємств і установ господарського
комплексу, що обслуговують основні галузі виробничої сфери та сфери
послуг, а також безпосередньо людей.
Виробнича інфраструктура – це частина галузей інфраструктури,
що надає послуги виробничого характеру, тобто забезпечує зв'язки у
виробничій сфері економіки.
Соціальну інфраструктуру утворюють підприємства й установи
сфери послуг, які надають послуги безпосередньо населенню.
Галузями, що визначають розвиток національного комплексу
країни, є промисловість та сільське господарство. За часткою
вартості виробленої продукції визначають тип господарського
комплексу. Він може бути промисловим, промислово-аграрним,
аграрно-промисловим чи аграрним. Для промислового типу
НГК характерне значне переважання промислового
виробництва над сільськогосподарським, тоді як в аграрному
провідним є сільське господарство. Два інші типи є
проміжними.
Сільське господарство
Лісове господарство
Будівництво
Легка промисловість
Металургія
Харчова промисловість
Господарство України
Національно-господарський комплекс України
та його галузева структура
Роботу виконав учень 9-а класу
Томаківської ЗОШ № 1
Єльцов Іван
Автор
geoasset.com
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
121
Размер файла
1 723 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа