close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Переставна властивість дії множення

код для вставкиСкачать

Тема. Переставна властивість дії множення. Розв'язування нерівностей та складених задач.
Мета: узагальнити знання по всіх таблицях множення і ділення, повторити і закріпити переставну властивість дії множення, з'ясувати значення переставної властивості дії множення для виконання обчислень, продовжувати навчати розв'язувати нерівності зі змінною способом добору, закріплювати вміння
розв'язувати складені задачі; розвивати обчислювальні вміння і навички, оперативну пам'ять, творчі здібності дітей; виховувати любов до математики, бажання вчитися.
Обладнання: сигнальні картки для групової роботи, "лічильники", тестова програма для перевірки знань учнів з теми
"Узагальнення знань по таблицях множення і ділення",
мультимедійна презентація, індивідуальні картки.
Тип уроку: узагальнення і систематизації знань.
План уроку
I. Повідомлення теми, мети і завдань уроку. 2 хв.
II. Мотивація учіння школярів. Усний рахунок. 6 хв.
III. Відтворення та узагальнення понять, засвоєння відповідної їм системи знань. Каліграфічна хвилинка. Розв'язування нерівностей. 8 хв.
IV. Фізкультхвилинка. 2 хв.
V. Продовження відтворення та узагальнення понять. Робота над задачами. 6 хв. VI. Узагальнення і систематизація теоретичних положень. Робота в групах.
Повторення правил безпечної поведінки за комп'ютером. 14 хв. VII/ Підсумок уроку. Повідомлення домашнього завдання. 2 хв
Хід уроку
I. Повідомлення теми, мети і завдань уроку. Дзвоник голосно лунає,
Всіх дітей у клас скликає.
Приготуйтесь дружно враз -
Математика у нас.
Ми з вами, діти, продовжимо впевнено крокувати стежинами цікавої та захоплюючої країни Математики. Слайд 1 На сьогоднішньому уроці ви повторите і узагальните свої знання по всіх таблицях множення і ділення з метою застосування цих знань при розв'язанні прикладів, нерівностей, складених задач, повторите основний закон множення. А також кожен із вас попрацює за комп'ютером, виконуючи тестову програму на повторення таблиць множення та ділення. Математика - це наука пізнавальна та корисна. Без математичних знань не можна обійтись у повсякденному житті. Підніміть руки, кому подобається вивчати математику. Отож, не зволікаймо та починаймо урок.
II. Мотивація учіння школярів
Усний рахунок.
Які є дії 1-го ступеня, 2-го ступеня? Що це означає? .
1. Гра "Мовчанка" Слайд 2 7 * 7 - 40 0 + 64 : 8 . 100 - 9 * 5 40 : 8 + 81 : 9
(Діти обчислюють мовчки і за допомогою "лічильників" показують правильну відповідь).
2. Гра "Бу"
По черзі ланцюжком називайте числа по порядку. Якщо число ділиться на 5, то замість нього говоріть слово "бу".
3. Мозковий штурм.
Що таке множення? Як називаються числа при множенні? Як знайти невідомий множник? Яке число ставим при множенні на перше місце? А яке число на друге місце?
Назвіть результати таблиці множення числа 9.
(Вчитель записує на дошці відповіді дітей).
Перевірте свої відповіді. Слайд 3
9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90.
III. Відтворення та узагальнення понять, засвоєння відповідної їм системи знань.
1. Каліграфічна хвилинка. Слайд 3
Погляньте на ряд чисел. Назвіть парні числа, непарні числа.
Знайдіть і назвіть число, яке має 3 одиниці 1-го розряду та 6 одиниць 2-го розряду (63).
(Пояснення вчителем каліграфічного написання цифри 63).
Запишіть каліграфічно цифру 63.
В наступному рядку пишіть тільки відповіді. (1 учень пише на дошці).
- Збільшіть це число на 2 десятки (83).
- Зменшіть попереднє число на 13 одиниць (70).
- Зменшіть утворене число у 7 разів (10).
- Збільшіть попереднє число у 5 разів (50).
(Самоперевірка виконання завдання в зошитах та на дошці).
2. Повторення переставної властивості множення.
Погляньте на дошку. 3 * 4 * 2
4 * 2 * 3
- Давайте обчислимо (24).
- Порівняйте обидва вирази. Що у них спільного і чим вони відрізняються?
- Який можна зробити висновок?
- Давайте прочитаємо правило в підручнику і запам'ятаємо його.
3. Робота в парах.
- Зараз ми будемо застосовувати переставний закон множення при розв'язанні прикладів. Знайдіть № 452.
- Чи можемо ми обчислити добутки без перестановки множників?
(2 перших приклади діти розв'язують на дошці з поясненням).
2 * 7 * 3 = 2 * 3 * 7 = 42
2 * 9 * 3 = 2 * 3 * 9 = 54
(Далі діти працюють в парах. Перший номер в парі пояснює 1-ий приклад, а другий номер його записує. Другий номер пояснює 2-ий приклад, а перший його записує і т.д. Взаємоперевірка зошитів).
4. Розв'язування нерівностей.
- Що таке нерівність?
- Що означає розвязати нерівність зі змінною?
1 група виконує нерівність, яка є на дошці. Слайд 4
Знайти всі значення b, при яких нерівність буде правильна.
b * 8 < 70 - 38 . b = ...
2 група виконує з підручника №453(2).
3 група виконує це ж саме завдання, що і 2 група, але шукає 1 значення k/
1 учень пише на дошці.
(Перевірка виконаного завдання 1-ю та 2-ю групами.
IV. Фізкультхвилинка.
V. Продовження відтворення та узагальнення понять.
-Знайдіть задачу №454. Прочитайте задачу.
- Про що йдеться мова в задачі?
- Яку фігуру ми називаєм трикутником?
- Скільки паличок потрібно, щоб утворився 1 трикутник?
Cкорочений запис задачі - на дошці. Слайд 5
БулоВитративЗалишилося 20по 3 кілька разів11
1 група розв'язує задачу виразом. Хто швидко справиться, виконує задачу з логічним навантаженням №455.
(Вcі інші діти аналізують задачу).
- Що таке 20 паличок?
- Що таке 11 паличок?
- Що запитує задача?
- Про що можна дізнатися, знаючи, що 20 паличок було у хлопчика, а потім залишилось 11?
- Якою дією про це дізнаємось?
- То яка 1 дія? (20 - 11 = 9)
- А тепер можна відповісти на запитання задачі?
- Якою дією?
- То яка 2 дія? (9 : 3 = 3)
2 група записує розв'язок задачі виразом самостійно.
3 група - діями. 1 учень записує на дошці.
Перевірка роботи 1 групи.
VI. Узагальнення і систематизація оснрвних теоретичних положень.
Робота в групах.
- Зараз кожен із вас попрацює за комп'ютером з метою перевірки ваших знань по таблицях множення і ділення та закріплення переставної властивості множення.
- Давайте повторимо правила безпечної поведінки за комп'ютером.
- Хто виконає завдання за комп'ютером на 10 балів, приступає до виконання творчого завдання.
Творче завдання
Із 4 однакових малих квадратів склали 1 великий. Знайди його периметр, якщо периметр малого квадрата 12 см. Слайд 6
P = 12
- Що таке квадрат?
- Що таке периметр фігури?
- Як знайти периметр квадрата?
- Хто отримав нижчу оцінку, виконує завдання на картці, відповідно свого рівня. 1 група - за комп'ютером.
2 група - №447 (1 і 3 стовпчики( - самостійно.
3 група - з вчителем.
- Який закон множення ми вивчили?
- Як він формулюється?
- Знайдіть №453. (Виконання номера).
3 група - за комп'ютером.
Підсумок роботи 1 групи.
1 група - самостійно.
2 група - з вчителем (перевірка самостійної роботи).
2 група - за комп'ютером.
Підсумок роботи 3 групи.
3 група - самостійно.
1 група - з вчителем (перевірка творчого завдання).
Підсумок роботи 2 групи.
VII. Підсумок уроку, повідомлення домашнього завдання.
- Який закон множення ми сьогодні повторювали?
- Як він формулюється?
- Що означає розв'язати нерівність з буквеними даними?
Домашнє завдання: Слайд 7
1 група. Скласти і розв'язати задачу подібну до №454.
2 група. Підручник: №456, 457.
3 група. Підручник: №457, 441.
Повторити переставний закон множення. Тести
1) 3 * 6 = 6 * _
а) 3; б) 6; в) 2.
2) 48 : x = 8
х = _.
а) 40; б) 8; в) 6.
3) 72 : 8 _ 81 : 9
а) >; б) =; в) <.
4) Знайти чверть від числа 36
а) 9; б) 8; в) 4.
5) У брата було 9 книг, а у сестри - на 18 книг більше. У скільки разів більше було книг у сестри, ніж у брата?
а) (9 + 18) : 9; б) (9 + 18) + 9. Картки для опитування
Достатній рівень
1. Розв'язати рівняння:
54 : х = 9.
2. Поставити знаки >, <, =:
7 * 5 _ 9 * 4.
24 : 8 _ 45 : 9.
Середній рівень
1. Знайти шосту частину від числа 42.
2. Поставити знаки >, <, =:
9 * 2 _ 8 * 3
36 : 9 _ 40 : 8
Початковий рівень
1. Вставити цифру:
5 * 9 = 9 * _
8 * 7 = 7 * _
2. Знайти чверть від числа 32. 
Автор
18   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Математика
Просмотров
762
Размер файла
58 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа