close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Ненаголошені Е И

код для вставкиСкачать
Домашній тренажер з української мови для 2 класу
Завдання 6
Завдання 2
Завдання 3
Завдання 5
Завдання 1
Ненаголошені голосні звуки [е], [и]. Позначення їх на письмі
Завдання 4
1.Встав пропущені голосні. Добери перевірні слова.
В_сокий
-
___________
В_ сіяний -
_________
Ш_шкарик
-
_______ Н_зенько
-
_________
Високий -
високо
Висіяний -
висівки
Шишкарик
-
шишка
Низенько -
низько
2.До поданих слів добери спільнокореневі з ненаголошеними голосними у корені.
Зерна ___, гречка -
____.
Крила -
___, землі -
____.
Плечі -
___, числа -
____.
Зерна
-
зерно, гречка –
гречаний
.
Крила -
крилаті, землі -
земля.
Плечі -
плече, числа -
число.
3.Встав пропущені голосні. Поясни свою думку.
Ж__ве, в__снянка
, ст__по
вий, т__пли
ця,
п__та
ти, ч__ргува
ти, хв__лястий
, з__рно
, ж __ тло, шв__денько
, л__генький
, щ__бече
,
з__мовий
, в__се
лі.
Ж
и
ве, в
е
снянка, ст
е
повий, т
е
плиця,
п
и
тати
, ч
е
ргувати
, хв
и
лястий
, з
е
рно
, ж
и
тло, шв
и
денько
, л
е
генький
, щ
е
бече,
з
и
мовий
, в
е
селі.
У квітні прилітають стрижі. Вони дзвінко щебечуть. Радісно дивитися на веселі турботи пташок
.
Слово Звукова модель Перевірне слово
______ [ ] _____________
______ [ ] _____________
______ [ ] _____________
4.Випиши слова з ненаголошеними голосними е,и
. Добери перевірні слова. Склади звукову модель.
стрижі [ -
-
-
0 = 0] стриж
щебечуть [ -
-
0 -
0 -
0 =] щебіт
дивитися [ -
0 -
0 -
0 = 0] дивиться
веселі [ -
0 -
0 = 0] весело
5.Впиши пропущені букви. Підкресли слова, які не треба перевіряти
.
Л_генький
вітер колише ж_та
. Під вагою
з_р
на низько х_лить
ся до з_млі колосся.
Ст_бло
стоїть рівне і в_со
ке.
Л
е
генький вітер колише ж
и
та
. Під вагою
з
е
рна низько
х
и
литься до з
е
млі колосся.
Ст
е
бло стоїть рівне і в
и
соке.
6.Перевір слова, розрізняючи способи перевірки. Слово Зміни слово Добери споріднене
село
зерно
зима
село села селище
зерно зерна
зима зими зимонька
Автор
KVV
KVV40   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
2 855
Размер файла
213 Кб
Теги
ненаголошені
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа