close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ВИБОРИ у КОНСТИТУЦІЯ — УКРАЇНИ БОЖОЇ!

код для вставкиСкачать
Зміну системи влади завжди робить гноблена частина народу. Інша, невладна, частина заявляє, що й вона представляє не гнобителів, а гноблених. Розпізнати їх треба по плодах, має бути чітко заявлено чого і для кого досягнемо. Народ стане на бік тих,
ВИБОРИ в Конституція - України Божої
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Україна - країна громадянського суспільства (де правлять праведні громадяни (Народ), у яких влада на службі), суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова, побожна, з єдиним громадянством на всій її території держава. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною, але українці, які переважають населення певної території інших країн і мають спільну (з більшою частиною населення не українського походження) волю стати народом України, можуть клопотати перед народом України про приєднання. Столицею України є місто Київ. Праведний той - хто любить і живе Правдою, справедливо та ненавидить зло (неправду...). Народ Божий (Народ) - народ праведний, сини слухняні Господу, що чинять наради, які від Бога, і складають умови лиш за духом Бога, щоб не додати гріх на гріх, що не йдуть на поклін до інших країн, але Божих уст питають, не йдуть захисту у інших шукати, чи сховатися в їхній тіні, щоб не став соромом захист отой, а ховання у тіні за ганьбу.
Стаття 10. 2. Народ, а не влада, володіє виборчим правом. Стаття 13. Народ здійснює владу
А) безпосередньо: - обирає мудрих праведних шляхетних на службу собі, керуючись Конституцією і Законом України про вибори, депутатами рад для законодавчої влади, а вони, для урядування суспільством, обирають на службу Народу з посеред себе Президента прав Народу і, згідно Конституції України, призначають на службу Народу та (чи) затверджують всеукраїнську виконавчу владу, голів Верховного Суду, Національного банку та Прокурора України; - обирає на службу Народу, у порядку визначеному Конституцією України, чесних праведних керівників нижчого рівня державних служб (в т.ч. і суду, і міліції, і прокурорів, і інших правоохоронних, і інших державних служб (БТІ, ПФУ, СЗ, ЦЗ...); керівників обласного та всеукраїнського рівнів обирають (не з числа обраних керівників нижчого рівня) загальні збори фахівців нижчого рівня;
Стаття 14. Державна влада в Україні на службі в Народу України і громадянського суспільства, поділена і розмежована на законодавчу, виконавчу та судову, і здійснюється на засадах відданого служіння кожної праведному Народу України.
1. Служіння не Народу, а лише владі чи владі грошей - тяжкий злочин проти Народу України, що карається згідно закону, але не менше, як на 5 років позбавлення волі, з конфіскацією майна сім'ї і без права на амністію. 2. Влада має обов'язок контролювати законність дій і бездіяльності в життю держави і суспільства в межах службового обов'язку, але не вправі створювати контролюючі органи у структурах влади. 3. Контроль за діяльністю влади належить насамперед Народу України, тому контролюючі громадські (не державні) органи не можуть бути підпорядкованими органам державної влади. ...
Стаття 25. Благочестя і гідність, кожного громадянина України, у тому щоб дбати про справедливо правосудне суспільство, а обов'язком суспільства є - дбати про кожного громадянина, про забезпечення прав, свобод, законних інтересів людини та гідних умов її життя.
Стаття 29. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Цензура заборонена. Але, законом, прийнятим за дорадчої участі Ради Церков, дається визначення - виявляється для знищення те, що людину українського громадянського суспільства не будує а руйнує, та встановлюється відповідальність за публікацію того, що руйнує людину чи суспільство. Такий Закон переглядається, в бік його освячення, кожною наступною Верховною Радою України. Розділ II ПРОКУРАТУРА
Стаття 46. 2. Прокуратуру України очолює Прокурор України, який, згідно цієї Конституції, обирається Народом України та звільняється з посади Президентом України, також втрачає право бути Прокурором України у інших випадках, встановлених цією Конституцією. 3. Верховна Рада України може висловити недовіру Прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади. 4. Народ вправі ініціювати відставку Прокурора України за беззаконня та корупцію в Україні, через референдум у встановленому цією Конституцією порядку. 5. Строк повноважень Прокурора України - не більше трьох років підряд.
Розділ III ПРАВОСУДДЯ
Стаття 60. Правосуддя здійснюють, обрані за правилами цієї статі та ст. ст. 10, 71, 81, 85 Конституції України, судді а, у визначених законом випадках, народні засідателі і присяжні. Може здійснюватися, за згодою сторін, суддями третейських судів. 2. Професійні судді не можуть належати до політичних партій та профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої. 3. На посаду судді може бути обраний, рекомендований відповідною Радою Церков, спільно з громадською радою або правозахисною організацією, яка має позитивний досвід захисту прав особи, у судових справах з державними органами та їхніми посадовими особами, громадянин України, який боїться Всевишнього Бога, не молодший двадцяти п'яти років, який має вищу юридичну освіту, позитивний досвід захисту прав особи у справах з державними органами та їхніми посадовими особами і стаж роботи у галузі права не менш як три роки, проживає в Україні не менш як десять років та володіє державною мовою. 4. Спеціалізованими суддями судів можуть бути особи, які мають відповідну фахову підготовку. Ці судді відправляють правосуддя лише у складі колегій суддів. 5. Захист професійних інтересів суддів здійснюється в порядку, встановленому законом. 6. Очолює орган державної влади - суд, голова Верховного Суду України, який обирається та звільняється Верховною Радою України, кожного чергового скликання, з чотирьох голів обласних апеляційних судів, що мають найменше скасованих судових рішень. Розділ IV ЗНИЩЕННЯ БЕЗЗАКОННЯ І КОРУПЦІЇ
Стаття 63. Політичній силі, яка не на 100% виконала (за результатами аналізу, виконаного незалежними міжнародними експертними організаціями, визначеними законом повноважними для такого аналізу) передвиборчі обіцянки, на наступних виборах, від результатів голосування, віднімаються набрані нею голоси, у відсотку недовиконання обіцянок. Політична сила, яка не виконала 50% обіцянок передвиборчих та (або) не виконала, вже під час її владування, цілеспрямовано і стовідсотково законів, які видала, щоб вирішити негаразди і клопоти виборців - громадян різних статусів - втрачає право на існування. Майно, у визначеному законом порядку, переходить у власність народу, тим силам, які виконали обіцянки. Стаття 64. Неправда - тяжкий злочин, що карається відповідно (у лютості й у гніві - Послання до Римлян 2 : 8-9), згідно закону. Висловлення прилюдно протилежно стосовно однієї події представниками влади, політики чи громадськості - мають бути дослідженні, неправда викрита, висвітлена а неправдомовець покараний у встановленому законом порядку. Але не більше, як впродовж трьох днів повинно бути встановлено: з якого боку правда, хто неправдомовець, якому з, визначених законом, покарань підлягає. У випадку не виявлення неправдомовця впродовж тижня після події протилежних висловлювань, або якщо неправдомовець не звільнений з посади і не покаявся в цей період перед загалом, на який виніс неправду, а покара не визначена або не відповідна закону чи наслідку від завданої неправдивим висловлюванням шкоди, то прокурор України чи відповідної територіальної одиниці не вправі займати займану посаду. Підлеглий не вправі бути державним службовцем, якщо не виявив начальника (будь-якого вищого рівня) у його неправді, про яку йому стало відомо. ЗМІ забезпечують право народу знати мотиви та аргументи заперечень інформації, яку вони щойно дізналися, негайно або найближчим часом, про який оголошує ЗМІ негайно.
Стаття 65. Кожен депутат звітується перед виборцем не менше як раз на рік з конкретного питання, за яке цей депутат відповідає (згідно поставлених виборцями завдань). Якщо діяльність депутата задовільною не визнано, то він повинен бути переобраним. Стаття 66. Ради депутатів виконують завдання виборців - контролюють виконавчу владу відповідного рівня. В межах територіальної одиниці, контролюють також діяльність усіх рівнів правоохоронних органів та судів. Але не втручаючись у діяльність, а тільки щодо відповідності діяльності вимогам Конституції України, згідно окремої методики. Точно так підконтрольні ради депутатів двом іншим (виконавчій та судовій при виконані ними своїх службових обов'язків) гілкам влади і ті одна одній.
Стаття 67. Постійно діючих перших осіб - керівників рад (територіальних одиниць), нема. Секретаріат рад, очолюваний секретарем, виконує доручення рад. Головування на засіданнях рад (крім Верховної) депутатів і представництво рад між засіданнями, здійснюється депутатами почергово від засідання до засідання.
Стаття 68. Секретар обирається депутатами двічі, вдруге - всередині між черговими виборами, але може переобратися і при потребі, на вимогу не менше половини депутатського складу. Стаття 69. У виконавчих комітетах виборних органів усіх рівнів не повинно бути членами : "за посадою" керівників профільного підрозділу органу державної влади, але повинні бути (за наявності) представники від громадськості, яка причетна до вирішення подібних питань; навпаки виконком, сам і спільно з громадськістю, контролює керівника. Стаття 71. В територіальних органах керівників правоохоронних органів, судів і суддів обирають виборці місцевості, де має працювати керівник (суддя), на встановлений законом термін, але не більше, як на чотири роки. Щорічно керівник (суддя) звітується. Якщо не звітувався або результати його діяльності визнано виборцями незадовільними, то керівника (суддю) переобирають достроково.
Стаття 72. Керівників державних установ не правоохоронних органів обирають галузеві загальні збори, строком на 2 роки, з правом переобрання не раніш, як через два роки роботи в галузі не на керівній посаді (якщо працював на керівній посаді, то правом нового обрання володіє не раніше як через 5 років). Керівник звітується загальним зборам щорічно. Незадовільний звіт позбавляє керівника посади, з призначенням виборів іншого. На час перевиборів керує тимчасова комісія обрана загальними зборами громадської правоохоронної організації працівників підприємства
Стаття 73. Посадовець (державний службовець) втрачає право займатися діяльністю за тим фахом (спеціальністю), за яким працює у основній і спорідненій галузях, якщо за півтора року календарного часу правомірно скасовані його два рішення (з тих, які він колись приймав чи виносив); якщо він уже на пенсії, то втрачає право на пенсію державного службовця; у галузі, в якій він працював, не вправі працювати його діти та внуки (ця вимога і подібні далі, щодо відповідальності дітей та внуків за батьків, може прийматися або не прийматися всеукраїнським референдумом чи статутом громади окремої території).
Стаття 74. Керівник (чи то обраний, чи то призначений) втрачає право займати керівну посаду назавжди, якщо за два роки керування не покращив (згідно встановлених законодавством показників) життя тих, хто його вибирав чи підлеглих. Стаття 75. Уряд, депутати Верховної Ради України та Президент України, також їхні діти та внуки - позбавляються права займати будь-які керівні посади назавжди і право на пенсію державного службовця, якщо за два роки перебування на посадах не забезпечене зменшення безробіття, захворюваності, смертності не за віком.
Стаття 76. Посадова особа (державний службовець) позбавляється права займати керівні посади, бути обраним та право на пенсію державного службовця, якщо застосовував один закон або його окрему норму протилежно за однакових обставин. Керівник такої посадової особи, якщо не притягнув до відповідальності, відповідно тяжкості проступку (злочину), то також позбавляється цих прав. Незалежно від того чи справа, протилежного застосування норм закону, має чи ні негативні наслідки для інших осіб чи держави, то якщо посадова особа керівник, порушується кримінальна справа. Відповідальність по такій справі - обов'язкова, з позбавленням волі на встановлений кримінальним кодексом України термін, але не менше як рік.
Стаття 78. Державний службовець, який повинен за законом захищати особу від неконституційного поводження з нею, але перешкоджав здійсненню її права, передбаченого Конституцією України, чи причетний до перешкоджання, чи до незабезпечення вичерпного або необхідного застосування вимог законодавства, - позбавляється права на зайняття посад у державних та виборних органах і карається у встановленому Кримінальним Кодексом порядку; причетність будь-кого з влади до перешкоджання розкриттю такого злочину, тягне за собою покарання рівне покаранню винного у його скоєні та позбавлення права на державну пенсію.
Зарплата і соціальний захист державних службовців повинні на пряму залежати від якості ставлення до народу, якому їх найняли служити.
Стаття 94. Скасування Закону України, чи окремих пунктів, так саме підзаконних актів прирівняних до Закону України, а також внесення змін до них - позбавляє ту партію, яка голосувала за їхнє прийняття, тієї кількості (у відсотках) депутатів у Верховній Раді України, що відповідна відсотку відданих голосів за цей закон чи пункт. Займають їхнє місце колишні кандидати у депутати (наступні за кількістю відданих за них голосів, але від тих партій, які голосували проти скасованого закону чи пункту). Якщо за квартал жоден Закон України не скасовано чи (при наявності запропонованих до розгляду) не внесено змін стільки, що кількість депутатів від партій у Верховній Раді України не зазнала за квартал змін, то така Рада не працювала, а тому вважається розпущеною.
Розділ V ВИБОРИ
Стаття 106. Вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування або (за бажанням виборця) відкритого голосування. Способом виборів, починаючи з наступних виборів, після прийняття цієї Конституції, мають ставати пластикові паспорти і виборчі автомати (типу банкомата на кожного кандидата чи один з окремим місцем відео-голосування, позначеного фото кожного). Закон про вибори має передбачити і варіант голосування з власного комп'ютера. Інформація та можливість пересвідчитися, про врахування голосу виборця, має бути доступна Світу негайно.
Стаття 107. Виборцям гарантується вільне волевиявлення. Кожен виборець має право знати конкретного депутата, який захищатиме його права і законі інтереси, але й має право звернення до будь-якого іншого депутата. Народ України може помилитись в своєму виборі а тому (і у випадках крім вирішеному у ст. 95 цієї Конституції) залишає за собою право в будь-який час відкликати свого обранця і на його місце шляхом перевиборів, у встановленому законом порядку, обрати іншого. Стаття 108. Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення двадцяти років, якщо вони не навчаються на денній формі навчання, і підпадають під статус українець, згідно ст. 2 цієї Конституції. Стаття 109. Не приймають участь у виборах. 1. Обвинувачені та осуджені за тяжкі злочини вдруге; 2. Осуджені за наклеп, обман, шахрайство та недостовірну інформацію, що мала негативні наслідки. 3. Позбавляються виборчих прав на період недуги: наркотично залежні, токсикомани, хворі на алкоголізм, сексуально збоченні і ґвалтівники та психічно недієздатні, яких визнано судом недієздатними.
4. Громадяни, яких стосується встановлене ст. ст. 99, 171 цієї Конституції.
5. І інші - нечестивий статус яких чітко визначається законом про вибори.
Стаття 110. Не вправі претендувати на вищі посади в державі. 1. Хто подав ідею або причетний до збільшення комусь зарплати чи пенсії більш ніж у 10 раз за середню по країні, або пільг, що принижують гідність інших не менш шанованих суспільством громадян. Хто зберігає вклади за кордоном на суму більше десяти тисяч євро, або має бізнес, більш як на десять тисяч євро прибутку в рік - в одній країні; також, якщо зберігає вклади або має бізнес за кордоном більш як в двох країнах. Хто не задекларував доходів і видатків своїх і сім'ї.
2. Хто на керівній посаді був причетний до зниження притоку інвестицій в Україну чи до зменшення державного фінансування організацій громадянського суспільства.
3. Хто оскаржував у суді невинну особу або громадського активіста чи журналіста, якщо не доказав їхньої вини.
4. Рецидивіст, злочинець.
5. Хто проти громадянського чи високодуховного суспільства в Україні.
6. Хто проти незалежності чи соборності України.
7. Нащадки (до внуків) батьків, які займали керівні посади в органах державної влади і понесли, за порушення Конституції України Божої, кримінальну відповідальність, та (або) втрачали право займати керівні посади за порушення цієї Конституції(ця вимога і подібні далі, щодо відповідальності дітей та внуків за батьків, може прийматися або не прийматися всеукраїнським референдумом чи статутом громади окремої території).
Стаття 111. Громадські організації, які здійснюють захист прав малозахищених (утискуваних у правах, свободах та законних інтересах) і малозабезпечених володіють виборчим правом нарівні з політичними партіями, а також правами профспілок та благодійних організацій, необхідних для здійснення захисту.
Розділ VI ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ, ГРОМАЯНИНА, ОСОБИ, СУСПІЛЬСТВА
Стаття 127. Громадяни, з правом голосу, мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Стаття 171. Підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування обмежується законом. У виборних органах не можуть працювати громадяни, які входять до числа осіб з капіталом більшим за 60% від капіталу середнього підприємця тієї місцевості, де обертаються його гроші.
Розділ VII ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ (ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕПУТАТІВ)
Стаття 198. Верховна Рада України - законодавча влада. Склад - 390 народних депутатів України, орієнтовно - по 15 від обласних територіальних одиниць і від АРК, але по не менш двох на виборчий округ - чотири самостійних районних територіальних одиниць чи міст обласного підпорядкування, чи районів у містах. (Ця норма спільно з вимогою ст. 204 може враховувати наявні особливості, але має бути прив'язаною до територіальних одиниць обласного чи міського підпорядкування, а не до кількості виборців на них). Стаття 199. Народним депутатом України може бути обрано праведного і порядного громадянина України, який на день виборів досяг двадцяти трьох років, має право голосу, згідно ст. ст. 108-110, не має обмежень визначених цією Конституцією, проживає в Україні протягом останніх п'яти років і не був у конфлікті проти України. Стаття 200. Порядок проведення виборів народних депутатів України встановлюється цією Конституцією та законом про вибори. Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю березня четвертого року повноважень Верховної Ради України. Стаття 201. Позачергові вибори до Верховної Ради України призначаються Президентом України і проводяться в період шістдесяти днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України. Стаття 202. Обраний депутат втрачає право бути ним, якщо проявив не вірність Україні, не вичерпно діяв, коли треба було обороняти суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, порушив Конституцію чи закони України, не виконував своїх обов'язків, або діяв в інтересах своїх виборців не діючи в інтересах всього народу України.
Стаття 203. Повноваження народних депутатів України визначаються Конституцією та законами України. Народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній основі. Строк повноважень Верховної Ради України чотири роки. Також повноваження Верховної Ради України припиняються, якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не розпочалися. Стаття 204. Депутат у раді представляє не партію, не організацію, за відкритими списками якої його обрали, а виборців на окрузі і відповідної територіальної одиниці, так саме, як депутат, який був кандидатом само висуванцем. Кожний виборчий округ два депутати: один - від партії чи громадської організації; другий - само висуванець. Негайно після оголошення результатів голосування, обов'язки депутатів, комітети, діляться між депутатами, незалежно від способу висування, або за згодою, або жеребкуванням. Так саме діляться наступні вимоги, запропоновані громадськими радами, і визнанні слушними радою депутатів, для контролю і відповідальності за їх впровадження. Відповідальність депутатів за інтереси виборців територіальних одиниць виборчого округу в областях і містах, ділиться за той округ, на якому обирали і може, за згодою депутатів різного висування, бути спільною на округ, або ділиться по районах, за згодою чи жеребкуванням. Виборці повідомляються негайно, хто є їхнім депутатом(ами), за що відповідають. Стаття 205. Депутати України не можуть мати іншого представницького мандата або перебувати на державній службі. Депутат, що скористався мандатом іншого депутата чи приступив до функцій депутата, перебуваючи на державній службі - злочинець, підлягає негайному арешту на 1 рік позбавлення волі, з відбуванням покарання у зоні строго режиму.
Депутатський мандат несумісний з іншими видами діяльності.
Стаття 208. Право законодавчої ініціативи належить кожному депутату. Стаття 209. Депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп і у випадках встановлених цією Конституцією. Не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.
Стаття 219. До повноважень Верховної Ради України належить: 28) призначення позачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
30) призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування;
Стаття 223. Верховна Рада України обирає зі свого складу Президента прав Народу України, Голову Верховної Ради України, Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України та відкликає їх. Стаття 224. Голова Верховної Ради України здійснює повноваження, передбачені цією Конституцією, у порядку, встановленому законом про регламент Верховної Ради України та статтею 223 цієї Конституції. Відповідальністю за недотримання є - відсторонення від головування за кожне недотримання (виявлене та зафіксоване голосуванням більшості депутатів від присутніх на засіданні), а якщо недотримань більше одного на місяць, то відповідальністю буде - позбавлення повноважень голови Верховної Ради України. Головою стає перший заступник а заступник - першим заступником, на його місце обирається негайно інший.
Стаття 225. Верховна Рада України затверджує перелік комітетів Верховної Ради України, обирає голів цих комітетів. Стаття 231. Достроково припиняються повноваження Верховної Ради України, якщо протягом двадцяти днів однієї чергової сесії не розпочалися пленарні засідання.
Повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково припинені в останні шість місяців строку повноважень Президента України та протягом одного року з дня її обрання, якщо вона обрана на позачергових виборах, проведених після дострокового припинення повноважень Верховної Ради України попереднього скликання. Стаття 233. Виключно законами України визначаються:
20) організація і порядок проведення виборів і референдумів;
Стаття 234. Виключно законами України встановлюються:
Стаття 241. Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, який отримав благословення Ради Церков, не менш як дві третини її членів. Розділ VIII НАГЛЯДОВА РАДА(ВЕРХНЯ ПАЛАТА)
Стаття 242. Наглядова Рада (верхня палата) складається з 30 осіб - керівників територіальних одиниць України - по 1; від громадськості - 3 представники з усієї України (від найбільш результативних у захисті малозахищених осіб від свавільного беззаконня влади громадських правозахисних організацій, які визначаються референдумами в територіальних одиницях області, шляхом написання особисто кожним виборцем назви громадської організації, яка йому до вподоби.
Розділ IХ БЕЗПОСЕРЕДНІЙ ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ДІЙ ВИЩОЇ ВЛАДИ
(ГРОМАДСЬКА КОНСТИТУЦІЙНА АСАНБЛЕЯ)
Стаття 256. Конституційність і законність прийнятих законодавчих актів в Верховній Раді, Президентом та Кабінетом Міністрів України, контролює постійно діюча (на громадських засадах, крім секретаріату і організації діяльності) Комісія юристів - з представників громадських правозахисних організацій (далі - Комісія), щорічно обраних Верховною Радою України в кількості 18 осіб, по одному від кожної з організацій, стійких у заходах законних претензій до влади в інтересах суспільства. Членом Комісії може бути праведний і порядний громадянин України, який на день призначення досяг 35 років, має вищу освіту і стаж роботи правозахисником не менш як п'ять років, захищав інтереси громадян у справах з державною владою, є громадянином України протягом останніх десяти років та володіє державною мовою (може призначатися повторно).
Стаття 257. За діяльністю рад народних депутатів усіх рівнів, Конституційний контроль Народ України здійснює безпосередньо: а) вільним збором правдивої інформації про їх діяльність; б) встановленим законом порядком періодичної звітності депутатів перед народом; в) через громадські формування; та опосередковано через Президента України.
Розділ ХII ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Стаття 263. Президент України є захисником законних інтересів Народу України, громадянського високодуховного суспільства, найнятим ними главою держави і виступає від її імені в їх інтересах. Стаття 264. Президент України є гарантом додержання Конституції України, у першу чергу прав і свобод людини і громадянина і гарантом їх забезпечення державою. Стаття 265. Президент України обирається Верховною Радою України, через два роки після обрання її, шляхом прямого і відкритого голосування строком на 4 роки, конституційною більшістю голосів. У випадку не обрання Президента на двох сесіях, Верховна Рада України переобирається. Через два роки після обрання Президента, він звітується Народу України на референдумі, що проводиться, у встановленому законом порядку, шляхом голосування добродійних представників Народу, в Радах Церков і на Загальних зборах (Конференціях) громадських неприбуткових - правозахисних та благодійних організацій по всій Україні одночасно. У випадку не набрання 50% голосів таких виборців, втрачає право бути Президентом. Верховна Рада України на останній черговій сесії перед таким референдумом, обирає кандидата в Президенти, який негайно займе посаду Президента, у випадку, якщо той не відзвітується перед Народом.
Стаття 266. Президентом України може бути обраний депутат Верховної Ради України праведний і порядний громадянин України, який досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою. Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж один строк (4 роки) підряд.
Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку. Стаття 267. Новообраний Президент України вступає на пост не пізніше ніж через тиждень після офіційного оголошення результатів виборів, з моменту складення присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України. Стаття 270. Рада національної безпеки і оборони України є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові прав Народу України. Стаття 271. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України. Повноваження Президента України припиняються достроково у разі:
1) відставки, в т.ч., якщо не відзвітувався позитивно, згідно умов Конституції України;
2) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
3) усунення з поста в порядку імпічменту;
4) смерті. Стаття 272. Відставка Президента України набуває чинності з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні Верховної Ради України. Стаття 273. Неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я має бути встановлена на засіданні Верховної Ради України і підтверджена рішенням, прийнятим більшістю від її конституційного складу на підставі письмового подання Верховного Суду України - за зверненням Верховної Ради України, і медичного висновку. Стаття 274. Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.
Питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту ініціюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради України. Для проведення розслідування Верховна Рада України створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі. Висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії розглядаються на засіданні Верховної Ради України. За наявності підстав Верховна Рада України не менш як двома третинами від її конституційного складу приймає рішення про звинувачення Президента України. Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається Верховною Радою України не менш як трьома четвертими від її конституційного складу після перевірки справи Конституційним Судом України і отримання його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та отримання висновку Верховного Суду України про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину. Стаття 275. У разі дострокового припинення повноважень Президента України виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Прем'єр-міністра України. Прем'єр-міністр України в період виконання ним обов'язків Президента України не може здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 22, 24 статті 269 Конституції України.
Р о з д і л XVI МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Стаття 293. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.
3. Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради. 4. З власної ініціативи жителі можуть створювати будинкові, вуличні, квартальні, сільські, селищні та інші органи самоорганізації населення, з їх частиною власної компетенції, фінансів, майна, наділеною їхніми статутами відповідно статутам громад, до складу яких вони входять і які теж відповідають Конституції та Законам України. Стаття 294. До складу сільської, селищної (крім сіл та селищ, які є органом самоврядування), міської ради входять депутати, які обираються, згідно законодавства про вибори, жителями села, селища, міста на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки. 1. Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування обирають строком на чотири роки відповідно сільського, селищного та міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях. 2. Статус голів, депутатів і виконавчих органів ради та їхні повноваження, порядок утворення, реорганізації, ліквідації визначаються законом. 3. Голова районної та голова обласної ради обираються відповідною радою і очолюють виконавчий апарат ради.
по темі: http://zbzs-wm.ucoz.ua/news/2011-11-01- http://zbzs-wm.ucoz.ua/news/2011-10-26- http://zbzs-wm.ucoz.ua/news/2011-10-25-8 http://zbzs-wm.ucoz.ua/news/2011-10-25-79 http://zbzs-wm.ucoz.ua/publ/1-1-0-168 http://zbzs-wm.ucoz.ua/publ/6-1-0-167 http://zbzs-wm.ucoz.ua/publ/10-1-0-166
Незастосування вимог КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ БОЖОЇ, автоматично позбавляє чиновника посади і усіх можливих привілеїв, і не лише його самого, а аж до третього покоління. Навіть злодію жадібному влади, чинити таке вкрай не вигідно, ні за які кошти. Конституція бідних робить багатими, виключає навіть можливість виникнення умов для криз, тіньової економіки, корупції, хабарництва, беззаконня, свавілля влади, й таке інше.
2. І достатня Конституція стимулювати службовця до чесної творчої сумлінної праці, відмовитися від корупції й служити не владі а народу.
3. Конституція передає усі контролюючі органи (навіть правоохоронні, також суду, після вступу рішень в силу), під контроль громадськості, а не лише влади. Розподіл пільг, надання державних послуг теж віддано громадськості. А це - справедливість - мир та спокій.
4. Ввесь комплекс вимог, їхня спрямованість: святити служіння влади народу, приваблює чесних людей. Бо очевидні, перехід влади від номенклатури олігархічних прайдів (негайно, без додаткових вкладень, без кроволиття, без погромів, без сокир, і без вил, і без стрілянини) до народу, і мирне поступове повернення награбованого олігархами - до народу. Звичайно, це повисить розумну відповідальність усіх, а кращих представників народу зацікавить керувати країною скрізь, щоб КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ БОЖОЇ - діяла!
1
1
1
Автор
anatoliyvoytko
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
75
Размер файла
138 Кб
Теги
країна, прав, закон, народовладдя, вибори, чесні вибори, депутат, конституц, Верховна Рада, органи влади, законодавств, саморганіз, політ
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа