close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДОДАТКОВА УГОДА до договору оренди нерухомого майна об

код для вставкиСкачать
Додаток
до рішення XLVІІІ сесії
обласної ради V скликання
06.08.2010 № 1347
ДОДАТКОВА УГОДА
до договору оренди нерухомого майна об’єкта спільної власності
територіальних громад області від 1 березня 2001 року
м. Херсон
______________________
Ми, що нижче підписалися, Херсонська обласна клінічна лікарня,
іменована далі «Орендодавець», в особі головного лікаря Клименка Віктора
Леонідовича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та комунальний
заклад
«Херсонський
обласний
Центр
медико-соціальної
експертизи»
Херсонської обласної ради, іменований далі «Орендар», в особі головного
лікаря Коваля Михайла Євгеновича, який діє на підставі Статуту, з другого
боку, уклали цю додаткову угоду до договору оренди нерухомого майна
об’єкта спільної власності територіальних громад області від 1 березня 2001
року про наведене нижче:
1. Пункт 1.1. викласти у такій редакції:
«1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне
володіння
та
користування
нерухоме
майно
у
складі
колишнього
ортопедичного відділення обласної клінічної лікарня за адресою: м. Херсон,
пр. Ушакова, 67, загальною площею 160,5 кв. метра.».
2. Ця додаткова угода є невід’ємною частиною договору оренди від
1
березня 2001 року.
3. Додаткову угоду складено у трьох примірниках, по одному для кожної
із сторін, що його підписали, та Херсонської обласної ради.
ПІДПИСИ СТОРІН
ОРЕНДОДАВЕЦЬ:
ОРЕНДАР:
Херсонська обласна клінічна лікарня
Комунальний заклад «Херсонський
м. Херсон, проспект Ушакова, 67
обласний Центр медико-соціальної
ГУДК, МФО 852010,
експертизи» Херсонської обласної
р/р 35428002001436
ради
код 02009867
м. Херсон, проспект Ушакова, 67
ГУДК, МФО 852010
код 03327865
Головний лікар
____________ В.Л. Клименко
Головний лікар
______________ М.Є. Коваль
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
716
Размер файла
76 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа