close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Аналіз роботи МО вчителів української мови і літератури

код для вставкиСкачать
І. Аналіз роботи МО вчителів української мови і літератури за 2010-2011 н.р.
До складу МО вчителів української мови і літератури входить 4 вчителів. Вчителі української мови і літератури регулярно проходять курсову перепідготовку на базі ЗОАППО (курси фахові, проблемно-тематичні). У першу чергу їх цікавлять такі теми, як впровадження інтерактивних технологій у процесі вивчення української мови та літератури, використання інформаційно-комунікативних технологій, адже навчання має стати спільною творчістю вчителя та учня, тобто процесом, при якому обоє зацікавлені у позитивному результаті, прагнути максимально виявити власний творчий потенціал і досягнути належного рівня знань. 1.1. МО вчителів української мови і літератури працювало над проблемою: "Розвиток особистості учня, підготовка компетентного випускника на основі безперервного професійного зростання суб'єктів інноваційного простору асоціацій ЗНЗ" на ІV етапі опрацювання проблемної теми. Сучасне життя потребує активної творчої особистості, сформувати яку можна лише впровадженням у педагогічну практику сучасних методів навчання й виховання учнів. Підвищення рівня професійної компетентності вчителів української мови та літератури здійснювалося шляхом:
- через діяльність МО вчителі української мови і літератури продовжили роботу щодо реалізації науково-методичної проблеми: "Формування професійної компетентності вчителя української мови та літератури як умова розвитку особистості учня" на V етапі опрацювання проблемної теми;
- діагностування вчителів української мови і літератури з метою виявлення конкретних потреб, запитів педагогів, визначення рівня професійної компетентності.
- підвищення рівня професійної компетентності вчителів української мови і літератури шляхом: осмислення кожним учителем власного рівня професійної компетентності, ступеня відповідальності еталонній моделі; подальшого втілення в навчально-виховний процес з української мови та літератури вимог Державного стандарту загальної середньої освіти; впровадження в освітній процес з української мови та літератури сучасних особистісно-орієнтованих технологій (інтерактивне навчання, метод проектів, інформаційно-комунікаційні технології, створення ситуації успіху та ін.); поєднання допомоги вчителям МО в організації роботи із самоосвіти з науково-методичної проблеми; сприяння розвиткові мотивів творчої діяльності, формування потреби в досягненнях; ознайомлення педагогів з найновішими досягненнями психолого-педагогічної науки, передовим педагогічним досвідом стосовно викладання української мови та літератури. 1.2. Заплановані завдання реалізовані в повному обсязі.
1.3. За період навчального року було заплановано та проведено 4 засідання МО:
Серпень 2010р. - перше з них - аналіз роботи РМО в 2009-2010 н. р. На ньому вчителі ознайомилися з методичними рекомендаціями МОН України та ЗАППО щодо вивчення української мови і літератури в новому навчальному році. Проведено Методичний фестиваль " Педагогічні інновації в школах району".
Грудень 2010р. - фестиваль педагогічної майстерності Відкритий урок з української літератури в 11 класі. " О. Коломієць. "Дикий Ангел" - художнє втілення болючих проблем сучасності".
Веселівська районна різнопрофільна гімназія ( Філь Г.Б., Слічна Л.Г.). Досвідом своєї роботи поділилися вчителі Ларіонова Л.В.
Січень 2011р. Тема "Формування ключових компетентностей учнів на основі використання в освітньому процесі інноваційних технологій" (панорама методичних наробок). Лютий - березень 2011р. Семінар - практикум ( з обговоренням відкритого уроку) з теми: " Розвиток творчих здібностей учнів на основі вдосконалення сучасного уроку української мови і літератури ".
1. Ознайомлення з інструкцією про державну підсумкову атестацію. 2. Відвідування уроку вчителя Ларіонової Л.В. в 10 класі. Тема уроку " В. Стефаник. Новела "Камінний хрест" - психологічне розкриття теми еміграції. Особливості твору, образи та символи". 3. Креативна компетентність учнів на уроках словесності.
4. Оцінювання знань і вмінь учнів на уроці рідної мови: критерії, вимоги, методика. Адже упровадження зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів, державна підсумкова атестація спричиняють увагу вчителів-словесників до відпрацювання у школярів навичок виконання тестових завдань різної форми й різного ступеня складності. 1.4. У процесі роботи МО вчителів української мови і літератури використовувалися різні форми організації роботи: методичний фестиваль, конференції, круглі столи, практичні заняття, професійні дискусії, методичні сесії з використанням мультимедійних засобів. Питання, які виносилися на розгляд на засіданнях МО, сплановані згідно графіка.
1.5. Відповідно до плану роботи РВО на 2010-2011 н.р. було здійснено перевірку за станом викладання української мови та літератури і рівнем знань, умінь і навичок учнів Веселівської районної різнопрофільної гімназії. Учителі - словесники навчальних закладів працюють з урахуванням методичних рекомендацій та діючих програм.
Для проведення перевірки стану викладання української мови та літератури були підготовлені завдання, при цьому враховувалися вікові особливості учнів. В ході перевірки проводились письмові контрольні роботи із української мови в 11 та 9 класах. З мови були запропоновані такі види робіт: диктант (9 клас), тестові завдання ( 11 клас).
Викладання української мови і літератури у Веселівській районній різнопрофільній гімназії здійснюється учителями:
№
п/пПрізвище, ім'я по батьковіОсвітаВ яких класах читаєОстання курсова перепідго-товкаОстання атестаціяКатегорія
і званняНагородиСтаж роботи1. Слічна Лідія Григорівнавища8-А, 7-А, 7- Б,
11-БВчитель вищої категорії,
учитель методистГрамоти відділу освіти,
управління освіти і науки, Міністерства освіти і науки
України452.Філь Галина Богданівнавища9-Б,
10-А,
10 -Б,
11 - А2008 -2009 н. р.2009 Вчитель вищої категорії, "Старший учитель"Грамота відділу освіти,
управління освіти і науки 113. Старостенко Тетяна Валентинівнавища5 - Б, 6 - Б,
8- Б
Вчитель вищої категоріїГрамота відділу освіти,
управління освіти і науки 174.Ларіонова Людмила Вікторівнавища5-А, 6 - А
9 - А, 8 - АВчитель І категоріїГрамота відділу освіти,
управління освіти і науки 10 Адміністрацією районної різнопрофільної гімназії приділяється певна увага вивченню стану викладання української мови та літератури, рівню навчальних досягнень з даних предметів, що підтверджують надані накази та довідки тематичних перевірок ( довідка "Про результати перевірки стану дотримання вимог єдиного орфографічного режиму у районній різнопрофільній гімназії"( жовтень 2007), наказ від 24.04.2007 № 59 "Про підсумки перевірки стану роботи педагогічного колективу з виконання Закону України "Про мови" , довідка "Про результати перевірки стану дотримання вимог єдиного орфографічного режиму у районній різнопрофільній гімназії"( жовтень 2008), наказ від 05.05.2008 № 87 "Про підсумки перевірки стану роботи педагогічного колективу з виконання Закону України "Про мови", наказ від 04.05.2009 № 97 "Про підсумки перевірки стану роботи педагогічного колективу з виконання Закону України "Про мови", наказ від 10.05.2010 № 121 "Про підсумки перевірки стану роботи педагогічного колективу з виконання Закону України "Про мови", наказ від 30.12.2008 "Рівень навчальних досягнень учнів з української мови та літератури у 5,9,11 класах ", довідка "Про систему роботи вчителів української мови і літератури щодо забезпечення державного стандарту освіти"( березень 2010), наказ від 21.09.2010 № 270 "Про підсумки контрольних робіт в 5,9,11 класах" (№ 7 від 30.12.2008, № 9 від 15.05.2009, № 7 від 22.02.2010). У розпорядчих документах адміністрації районної різнопрофільної гімназії надається детальний аналіз результатів проведених контрольних робіт, зазначаються позитивні моменти та недоліки в системі викладання даного предмету, пропозиції щодо покращення якості викладання української мови та літератури. Питання стану викладання української мови та літератури, результати моніторингових контрольних робіт, участі дітей в олімпіадах, конкурсах розглядалися на засіданнях кафедри гуманітарних наук, нарадах при директорові. Вчителі районної різнопрофільної гімназії при викладанні української мови та літератури керуються державними програмами, які затверджені Міністерством освіти і науки України:
1. Рідна мова, 5-11 кл. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. К. "Шкільний світ", 2001.
2. Українська література, 5-11 кл. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською і російською мовами навчання К. "Шкільний світ", 2001. 3. Українська мова, 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. К. Ірпінь, 2005.
4. Українська література, 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. К. Ірпінь, 2005.
5. Українська мова. 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям, профіль - українська філологія. Профільний рівень / Укладачі: Л.І. Мацько, О.М. Семеног - К.: Грамота, 2009.
6.Українська література. 10 клас. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям (профіль української філології). Профільний рівень / Укладачі: М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк - керівники авторського колективу; Р.В. Мовчан, Н.В. Левчик, М.П. Бондар, О.А. Камінчук, В.І. Цимбалюк. - К.: Грамота, 2009. 7.Українська мова. 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профілі - іноземна філологія, історико-філологічний); художньо-естетичний напрям. Академічний рівень/Укладачі: Л.В. Скуратівський, Г.Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А.М. Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. - К.: Грамота, 2009.
8.Українська література. 10 клас. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями; філологічний напрям (профілі - іноземна філологія, історико-філологічний). Академічний рівень / Укладачі: М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк - керівники авторського колективу; Р.В. Мовчан, Н.В. Левчик, М.П. Бондар, О.А. Камінчук, В.І. Цимбалюк. - К.: Грамота, 2009.
У ході перевірки проводились письмові контрольні роботи із української мови та літератури в 5,9,11 класах, з літератури - в 11-х класах. З мови були запропоновані такі види робіт: диктант (5,9 класи), тестові завдання (11 класи), літератури - тестові завдання у 11- х класах. Результати контрольних зрізів навчальних досягнень учнів з української мови та літератури:
П. І. П. учителя,
предмет Клас К-ть
учнів
у класі
К-ть
учнів,
що викон.
роботу
Рівень навчальних досягнень Якість знань ПочатковийСереднійДостатнійВисокий1 Філь Г.Б.
( українська мова та література)11А 1814 -28 % (4 учнів)42.7% ( 6 учнів)28.5 % (4 учнів)71%2Слічна Л.Г.
(українська мова та література)11 Б2119-27% (5 учнів)51% ( 10 учнів)22% (4 учнів)73%3Ларіонова Л.В.
(українська мова)9 А2016-25% (4 учнів)50 % (8
учнів)25% (4 учнів)75 %4Філь Г.Б.
( українська мова)9 Б2019-21%( 4 учнів)57.8 % (11 учнів)21 % (4 учнів)78.8%5Ларіонова Л.В.
(українська мова)5А2216- 26 %(6 учнів) 50 % (8 учнів)12.6 % ( 2 учнів)73% Аналіз робіт показав, що більшість учнів засвоїли основні базові лексичні, стилістичні, граматичні, правописні, орфографічні уміння і навички. Однак у роботах були допущені типові помилки, а саме: типи підрядного зв'язку в словосполученнях, синтаксичний розбір речення, у відкритих висловлюваннях зустрічаються невиправдані повтори, росіянізми, граматичні помилки, не в повному обсязі використано звертання, відокремлені члени речення, односкладні речення, у роботах допущені орфографічні та пунктуаційні помилки (11А, 11Б класи);
подвоєння приголосних звуків, правопис прислівників, правила переносу слів, розділові знаки у складному реченні, написання частки не (9А, 9 Б класи);
розділові знаки при поширеному звертанні, написання м'якого знаку у дієсловах на -ться, -шся та частки не з різними частинами мови (5А, 5 Б класи).
На підставі аналізу контрольних робіт можна зробити висновок: учні на достатньому рівні засвоїли програмовий матеріал, але деякі прогалини в знаннях мають місце. Для їх усунення необхідно посилити роботу над вищезазначеними темами. Засвоєння учнями орфоепічних та граматичних норм української літературної мови необхідно проводити під час вивчення фонетики, лексикології і фразеології, словотвору, морфології, синтаксису, а також у процесі роботи з розвитку зв'язного мовлення. Слід систематично стежити за мовленням учнів, вчити їх свідомо аналізувати своє і чуже мовлення відповідно до літературних норм.
Вчителі дотримуються вимог передбачених програмою. В журналах ведуться відповідні записи. Практична частина - розвиток зв'язного мовлення, контрольні роботи виконані відповідно календарних планів.
Педагоги проводять різні види оцінювання: поточне, тематичне, семестрове.
Усі учні забезпечені підручниками, деякі класи мають робочі зошити та зошити для тематичних атестацій. Перевірка зошитів здійснюється регулярно, письмові роботи оцінюються об'єктивно, проводиться робота над помилками. У зошитах відстежується певна система роботи: диктанти (графічний, розподільний акродиктант, кросвордний, логічний, тлумачний, лексико-словниковий, програмований ), різноманітні вправи (творче конструювання, дослідження - відновлення, орфографічний практикум, евристичний експеримент, дослідження - аналіз, дослідження - моделювання), самостійні роботи, складання схем, написання творчих робіт, переказів, творів.
Індивідуалізація та диференціація на уроках української мови та літератури досягається шляхом використання педагогами завдань різної складності, підготовка рефератів, повідомлень, творчих робіт тощо. На уроках української мови і літератури вчителі використовують сучасні інформаційні технології, учні залучаються до використання мережі Інтернет.
Науково-методичне забезпечення викладання предмету задовільне. В районній різнопрофільній гімназії створено кабінети української мови та літератури (завідуюча Філь Г.Б.) та української літератури (завідуюча Ларіонова Л.В), в яких є науково-методична література, таблиці з предмету, роздатковий матеріал, словники, теки систематизовані за розділами програми, підготовлено викладки творчих робіт учнів. Вчителями проводиться позакласна робота з предмета. У закладі систематично проводяться предметні тижні української мови та літератури, конкурси, вечори поезії. Записи в журналах ведуться правильно, відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки. Тематичні контрольні роботи оцінюються вчителями об'єктивно. Всі види робіт, як в робочих, гак і в контрольних зошитах, оформляються правильно, згідно з вимогами. У зошитах учнів педагогів Терещенко О.І. (Білоріцька ЗОШ), Філь Г.Б., Слічна Л.Г., Ларіонова Л.В., СтаростенкоТ.В. (Веселівська районна різнопрофільна гімназія) систематично відображаються завдання, які спрямовані на формування навичок грамотного орфографічного письма, але в жодній із перевірених шкіл у зошитах учнів не зафіксовані усні види робіт, особливо із застосуванням інтерактивних форм і методів. Науково-методичне забезпечення викладання предмета задовільне. Вчителі використовують у своїй роботі не тільки посібники для вчителя (поурочне планування, додатковий матеріал), а й комплексні та залікові зошити з літератури та мови ("Експрес-контроль" з різних мовних тем) тощо. У всіх школах уроки української мови та літератури проводяться в кабінетах, в яких є методична, додаткова література, таблиці з предмета, роздатковий матеріал, словники. оформлені папки, оновлено стенди "Культура мови", "Сучасне ділове мовлення", "Перші поетичні кроки", підготовлено викладки творчих робіт учнів. Вчителями проводиться позакласна робота з предмета. У школах систематично проводяться предметні тижні української мови та літератури, конкурси. вечори поезії . Учні беруть активну участь в оглядах художньої самодіяльності як шкільних, так і районних, мовознавчих турнірах, олімпіадах, конкурсах. Учні педагогів Терещенко О.І., Філь Г.Б., Слічної Л.Г., Ларіонової Л.В., СтаростенкоТ.В постійно займають призові місця у районному етапі Всеукраїнських олімпіад та конкурсах з української мови та літератури, мають досягнення на обласному етапі.
1.6. 2010- 2011 н.р. вчителями МО були проведені відкриті уроки.
1. Грудень. Відкритий урок з української літератури в 11 класі. " О.Коломієць. "Дикий Ангел" - художнє втілення болючих проблем сучасності".
Використання інтерактивних технологій на уроках української літератури ( з досвіду роботи - доповідь Ларіонової Л.В. 2. Лютий - березень. Відвідування уроку вчителя Ларіонової Л.В. в 10 класі. Тема уроку " В. Стефаник. Новела "Камінний хрест" - психологічне розкриття теми еміграції. Особливості твору, образи та символи". Усі уроки були цікавими, змістовними, продуманими з використанням інноваційних технологій. У березні було закінчено проведення атестації педагогічних працівників. Важлива роль в організації методичної роботи належить районному методичному кабінету. В кабінеті є матеріали творчих знахідок членів методичних об`єднань, атестаційні матеріали, зразки уроків, годин спілкування, науково-практичних конференцій. Методичний кабінет є центром роботи із запровадження досягнень педагогіки, перспективного педагогічного досвіду. У методичній роботі важливе місце належить оглядові методичної літератури. І в цьому допомагає бібліотекар. Ця форма роботи дає змогу оперативно, систематично доводити до педагогів важливу інформацію. З метою реалізації проблемної теми педагогічні надбання кращих учителів поширюються через видавничу продукцію: брошури з досвіду роботи, методичні рекомендації. Кращі доробки презентуємо на районному конкурсі-ярмарку педагогічних ідей та інновацій. Отже, цілеспрямована робота з педагогічними кадрами сприяє: глибокому вивченню теоретичних основ превентивного виховання, досягнень педагогічної науки, застосування знань на прак-тиці; вдосконаленню педагогічної майстерності; підвищенню рівня вихованості учнів. 1.7. З метою виявлення та підтримки талановитих учнів, розвитку їх інтересів, схильностей та природних обдарувань були проведені конкурси "Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, присвячений Шевченківським дням", "Найкращий відгук на сучасну прозу", " Школа майбутнього", " Моральний вибір", " Україно моя, Україно!", обласний конкурс юних журналістів тощо. У ІІ районному етапі переможцями стали
1. Нелепа Лілія - Веселівська районна різнопрофільна гімназія ( вчитель Слічна Л.Г.).
2.Шевченко Вікторія - Веселівська районна гімназія (вчитель Філь Г.Б.) ( обласний етап).
Переможцями і лауреатами обласного етапу стали: Шевченко В. - Веселівська районна різнопрофільна гімназія ( вчитель Філь Г.Б.)., Нелепа Лілія - Веселівська районна різнопрофільна гімназія ( вчитель Слічна Л.Г.).
У ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських олімпіад взяли участь 6 учнів. Призові місця посіли:
Нудьга Юлія - 2місце
Нелепа Л. - 3 місце;
Брегеда Я - 3 місце;
Ольховікова Т. -3місце.
Щебликіна О -3 місце
Кондратенко К. - 4 місце;
Всі призери - учні Веселівської районної різнопрофільної гімназії, яких підготували вчителі - Ларіонова Л.В., Філь Г.Б., Слічна Л.Г.
У Малій академії наук успішно захистили свої наукові розвідки учні 1. Брегеда Я. "Мандрівець з доріг України. Літературна і громадська діяльність письменника - земляка Степана Горлача" ( Веселівська районна різнопрофільна гімназія), вчитель Ларіонова Л.В.
1.8. Результати проведення підсумкових контрольних робіт з української мови і літератури у Веселівській районній різнопрофільній гімназії
Результати контрольних робіт з української мови Клас
ВчительВсього
учнівВик.
роб. Рівні%
7-12
б. %
без
1-3
б.
висок
дост
середній
почат
ков5-А Ларіонова Л.В.
2119685-741005-БСтаростенко Т.В.1919667-631006-АЛаріонова Л.В.
1818774-781006-БСтаростенко Т.В.1817296-651007-АСлічна Л.Г.
23226115-771007-БСлічна Л.Г.
23223163-861008-АЛаріонова Л.В.
1413571-921008-АСлічна Л.Г.
1312372-831008-Б Старостенко Т.В.2219289-53100Всього171161407942074100
В ході підсумкових контрольних робіт за посібниками, рекомендованими Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України, учні 5-8их класів виконували завдання переважно тестового характеру, отже й порівняння їх результатів з попередніми директорськими контрольними можуть бути дещо некоректними. Проте в-цілому розбіжності не є ґрунтовними. Загальний рівень навчальних досягнень, що показали учні при написанні підсумкових контрольних у травні, має подібні показники в порівнянні з аналогічним періодом - ІІ семестром попереднього навчального року та І семестру поточного. Так кількість учнів, які виконали роботу лише на високому та достатньому рівнях складає 74% (І семестр 2010-2011 н.р. - 72% якості знань, ІІ семестр 2009-2010 н.р.- 75%, І семестр 2009-2010 н.р.- 69 %). Отриману картину можна вважати достатньо об'єктивною, оскільки із 171 учня класів, де проводилися контрольні роботи, виконувало їх 161 гімназист, або 94%.
Таким чином, можна констатувати, що ситуація з рівнем навчальних досягнень з української мови залишається приблизно сталою, показники є нижчими на 1% по відношенню до підсумкових за минулий рік і на 2% вищими від результатів контрольних за І семестр поточного навчального року.
Покращився за результатами контрольних робіт травня 2011 р. показник абсолютної успішності зараз він дорівнює 100%, тобто жодного учня з початковим рівнем знань, а в у грудні мали 3 учнів з початковим рівнем знань зі 138 (2,2%), наприкінці попереднього навчального року - 1 учень зі 154 -0,6%. Кількість учнів, що мають оцінки лише високого рівня зараз дорівнює 40 учням - 24,8%, у першому семестрі було 27 учнів, що складало 19,5% від загальної кількості (наприкінці минулого навчального року ця величина складала 25%).
Числові показники дають підстави стверджувати, що вчителі української мови в-цілому забезпечують продуктивність навчального процесу, підтримують ЗУН учнів на приблизно стабільному рівні.
Найвищий рівень навчальних досягнень показали учні обох груп 8-А класу (вчитель Ларіонова Л.В., вчитель Слічна Л.Г.), 7-Б класу (вчитель Слічна Л.Г.), 6-А класу (вчитель Ларіонова Л.В.).
Найнижчий рівень знань показали учні 8-Б класу ( вчитель Старостенко Т.В.), та 5-Б класу (вчитель Старостенко Т.В.).
Подаємо порівняльну таблицю, що демонструє динаміку зміни рівня НДУ по відношенню до попередніх контрольних робіт за текстами адміністрації.
Клас
ВчительТермін
попередн.
контрольн роботиЗміна рівня навчальних досягненьЛише + % 7-12б.
-+ % без 1-3 б.
- 05.2011 05.20115-АЛаріонова Л.В
12.2010р.+11Т.ж.р.
5-БСтаростенко Т.В.12.2010р.+7+66-АЛаріонова Л.В.05.2010р.-2Т.ж.р.
6-БСтаростенко Т.В.05.2010р.-11Т.ж.р.
7-АСлічна Л.Г.
12.2010р.-1+57-БСлічна Л.Г.12.2010р.+13Т.ж.р.
8-АЛаріонова Л.В
05.2010р.+14+48-БСтаростенко Т.В.12.2009р.Т.ж.р.
Т.ж.р.
Звідси можна зробити висновок, що позитивні зміни в якості знань мають місце серед учнів 5-А класу (вчитель Ларіонова Л.В), 8-А класу (вчителі Ларіонова Л.В., Слічна Л.Г.), 5-Б класу (вчитель Старостенко Т.В.), 7-Б класу (вчитель Слічна Л.Г.). Сталим залишається цей рівень в учнів 6-А (вчитель Ларіонова Л.В.), 7-А класу (вчитель Слічна Л.Г.), 8-Б класу (вчитель Старостенко Т.В.).
Зниження рівня якості знань зафіксовано в учнів 6-Б класу (вчитель Старостенко Т.В.) - на 11%.
На підставі аналізу контрольних робіт можна зробити висновок, що учні, в основному, володіють теоретичними знаннями та практичними навичками за розділами відповідних навчальних програм.
Але при цьому допускається ряд типових помилок.
Так п'ятикласники ( 38 учнів) допускають помилки з тем - подвоєння в словах іншомовного походження;
- пояснення значення прислів'я через самостійно створений зв'язний текст;
- застосування розділових знаків в реченнях із прямою мовою;
- застосування коми в складному реченні;
- вживання апострофа.
П'ятикласники добре засвоїли такі теми : "Вживання м'якого знака", "и, і в словах іншомовного походження", "Чергування голосних та приголосних звуків", "Розділові знаки при однорідних членах речення", "Розділові знаки в реченні із звертанням, вставними словами".
Певна кількість помилок була допущена через неуважність. Шляхами усунення прогалин в знаннях та вміннях учнів є :
- системне повторення вивчених орфограм, приділення особливої уваги вивченню правописних тем курсу;
- продовження роботи над формуванням умінь використовувати набуті теоретичні відомості в мовленнєвій практиці;
- розвиток уваги учнів, здатності до аналізу мовних явищ, самоконтролю.
- постійна робота над засвоєнням учнями орфоепічних та граматичних норм літературної української мови; - систематизація лінгвістичного матеріалу з тем, які викликали найбільші утруднення;
Учні шостих класів (35) припустилися помилок при виконанні завдань:
- характеристика речень;
- відмінки іменників (кличний);
- способи творення слів;
- відмінювання числівників;
- узгодження числівників з іменниками;
- а (я), у (ю) в іменниках родового відмінку ІІ відміни;
На підставі аналізу можна зробити висновок, що учні 6-их класів засвоїли основні орфоепічні, граматичні, правописні, пунктуаційні уміння і навички.
Добре засвоєні правописні теми "Види речень за метою висловлювання, за будовою, за емоційним забарвленням", "Види словосполучень", "Подвоєння приголосних", "Написання слів іншомовного походження", "Написання не- з іменниками ". Виникали також труднощі при створенні висловлювання на основі власних спостережень і вражень. Не всі здатні обґрунтовувати свою думку, дотримуючись структурних особливостей тексту (зачин, основна частина, спроба аргументувати висновок).
Для усунення виявлених прогалин у знаннях учнів вчителям української мови слід більше працювати над збагаченням словникового запасу школярів, приділяти значну увагу опануванню ними правил використання розділових знаків у реченнях, винятків з правил, вчити користуватись словниками, довідниками. Вчителям потрібно працювати над системою повторення вивчених орфограм у 5 класі. Вивчення нового матеріалу будувати з урахуванням міжпредметних зв'язків, постійно контролювати засвоєння правописних тем курсу.
Учні 7-их класів (44) мають типові помилки з тем:
- не- з різними частинами мови;
- написання прислівників разом, окремо і через дефіс;
- підрядні і сурядні сполучники;
- розрізнення сполучників і однозначних слів;
На підставі аналізу контрольного диктанту можна зробити висновок, що діти на добре засвоїли теми:
- розділи науки про мову;
- форми дієслова, види дієслів;
- жанри та стилі мовлення;
- службові частини мови та їх написання;
- розділові знаки при звертанні, дієприкметниковому та дієприслівниковому зворотах.
Із зазначеного вище переліку видно, що є правила з яких мають місце суттєві прогалини в знаннях семикласників.
Тому доцільними шляхами усунення прогалин в знаннях повинно стати:
а)посилення уваги за мовленням учнів, розвиток у них навичок свідомого аналізу свого та чужого мовлення відповідно до літературних норм;
б) підвищення зв'язку між писемним і усним мовленням;
в) систематичне повторення вивченого матеріалу протягом подальших занять;
г) розвиток здатності до виразного проговорення речення;
д) удосконалення вмінь знаходити і виправляти орфографічні та пунктуаційні помилки, застосовуючи вивчені правила.
Учні восьмих класів (44) мають прогалини в знаннях з таких тем:
- визначення виду словосполучень;
- характеристика речень;
- розпізнавання виду односкладних речень;
Теми, які засвоїли учні добре: "Способи вираження головних членів речення", "Синтаксичний розбір простих ускладнених речень", "Просте односкладне й двоскладне речення", "Розділові знаки при прямій мові, вставних словах, відокремлених членах речення".
Частково засвоєні теми: "Повні і неповні речення", "Прямі й непрямі додатки", "Узгоджені і неузгоджені означення".
Аналізуючи результати підсумкової контрольної роботи можна зробити висновок, що учні 8-их класів на достатньому рівні засвоїли основні орфографічні, пунктуаційні норми. Але деякі прогалини в знаннях є. Особливо відчутною різниця між рівнем знань в межах однієї паралелі зафіксована саме тут : 53% якості знань у 8Б класі проти середнього показника 86% у 8А класі.
Доцільними шляхами усунення прогалин повинно стати:
а/систематичне повторення вивченого матеріалу протягом подальших занять;
б/ збагачення словникового запасу, урізноманітнення граматичної будови усного і писемного мовлення учнів;
в/засвоєння учнями орфоепічних та граматичних норм української літературної мови проводити у зв'язку з вивченням фонетики, лексикології і фразеології, словотвору, морфології, синтаксису, а також у процесі роботи з розвитку зв'язного мовлення;
1.9. Значне місце у діяльності методичної роботи відведено організації представницьких заходів у системі створення особистого досвіду. З метою підвищення ролі вчителя, пропаганди перспективного педагогічного досвіду у рамках атестації проводилися творчі звіти вчителів МО. ІІ розділ.
Завдання МО вчителів української мови і літератури на 2011-2012 н.р.
Одним із стратегічних завдань освіти, згідно з Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті, є формування творчої особистості, здатної на свідомий та відповідальний вибір за різних життєвих обставин. Така особистість зуміє правильно обрати свій шлях у житті, зважаючи на власні можливості, буде ставити перед собою завдання самовдосконалення й саморозвитку, що стане запорукою успіху в різних сферах діяльності. Сучасний світ пред'являє високі вимоги до діяльності людини, конкурентноспроможною може бути лише по-справжньому компетентна особистість. А формування компетентностей відбувається в процесі різноманітних видів діяльності на уроках та в позаурочний час. Тому методична робота вчителів української мови та літератури в новому навчальному році буде спрямована на реалізацію таких завдань:
2.1. Через діяльність МО вчителів української мови і літератури розпочати роботу щодо реалізації нової науково-методичної проблеми району: " Розвиток особистості учня, підготовка компетентного випускника на основі безперервного професійного зростання суб'єктів інноваційного простору асоціацій ЗНЗ" на IV етапі її опрацювання.
2.2. Діагностування вчителів української мови і літератури з метою виявлення конкретних потреб, записів педагогів, визначення рівня професійної компетентності,ціннісних орієнтацій та мотивів професійної діяльності.
2.3. Підвищення рівня професійної компетентності вчителів української мови і літератури шляхом:
- ознайомлення з проектом моделі методичної роботи на 2011 - 2012 н.р.;
- формування психологічної, методичної готовності вчителів до роботи над новою методичною темою на IV етапі її опрацювання;
- подальшого втілення в навчально - виховний процес з української мови і літератури вимого Державного стандарту загальної середньої освіти;
- впровадження в освітній процес з української мови і літератури сучасних особистісно орієнтованих технологій ( інтерактивне навчання, метод проектів, інформаційно - комунікаційні технології, створення ситуації успіху, технологія розвивального навчання тощо);
- надання допомоги вчителям МО в організації роботи із самоосвіти по новій науково - методичній проблемі;
- сприяння розвиткові мотивів творчої діяльності, формування потреби в досягненнях;
- залучення вчителів МО до участі в районному конкурсі " Учитель року";
- ознайомлення педагогів з найновішими досягненнями психолого-педагогічної науки, передовим педагогічним досвідом стосовно викладання української мови та літератури. У цьому навчальному році на уроках української мови та літератури вчителями району активно впроваджувався метод проектів та інші інтерактивні методи, створювалися належні умови для творчого самовираження і саморозвитку учнів - національно свідомих громадян України, виховання компетентної особистості. Саме цьому і сприяють інноваційні технології, які враховують вибір методичних прийомів, здатних виявити та розвинути хист, азарт кожного учня, врахувати його вдачу, здібності, схильність до пошуку наукових знань, які йому цікаві. Школярі, здобуваючи знання, дають оцінку вчинкам, стосункам людей, явищам та процесам, спостерігають і роблять власні висновки. Адже нинішньому суспільству потрібна вільна, мисляча й активна особистість. Сьогодення наголошує на необхідності творчого підходу до своєї справи. Педагог, як ніхто інший, не повинен бути формалістом, адже кожного дня він торкається дитячих душ, збагачує їх добром, вірою, надією, любов'ю. Поділяємо думку В. Сухомлинського : "Учитель має право вчити інших, допоки вчиться сам". Не зупинятися в пошуках, творити себе, бути щасливим і дарувати щастя іншим - тільки так можна відчути задоволення від своєї праці й побачити вогники вдячності в очах учнів. ІV. Тематика засідань МО вчителів української мови і літератури.
Засідання 1 Серпень 2011.
1. Аналіз діяльності МО вчителів української мови та літератури за 2010-2011
н.р. Основні завдання роботи на новий навчальний рік.
2.Про підсумки ДПА з української мови в 9-му та 11-му класах: обговорення
результатів, обмін думками, досвідом роботи
3.Про результати контрольних робіт МОН України з української мови у 5-8-х класах.
4.Навчально-методичне забезпечення, особливості організації та зміст навчально-
виховного процесу з української мови та літератури в 2011-2012 н.р. (за методичними рекомендаціями МОН MC України, КЗ "ЗОАППО" ЗОР)
5.Особливості організації та зміст освітнього процесу з української мови та
літератури в 11-му класі. 6. Проблемний стіл з теми: "Сучасний урок української мови та літератури:
проблеми, пошуки, знахідки, перспективи".
Засідання 2 Грудень 2011
Відвідування, обговорення та аналіз відкритого уроку в 11 класі. Тема "Всьому початок є любов". Творча лабораторія. ( Слічна Л.Г., Філь Г.Б., Веселівська районна різнопрофільна гімназія).
Засідання 3
Січень 2012
Тема: " Використання вчителями інформаційно-комунікаційних технологій навчання - запорука якісної підготовки компетентного випускника".
Питання для обговорення: 1.1. Поняття "інформаційні", "інформаційно-комунікаційні технології" в сучасній психолого-педагогічній науці. 1.2. Історія виникнення та розвиток інформаційних технологій. Основні
етапи розвитку новітніх технологій. 1.2. Формування успішної особистості засобами інформаційно-
комунікаційних технологій при вивченні української мови і літератури.
1.3. Використання всесвітньої глобальної мережі Інтернет у навчально-
виховному процесі, при вивченні української мови і літератури...
Практичне заняття
Представлення та захист вчителями електронних презентацій та портфоліо з досвіду роботи по впровадженню в освітній процес сучасних інноваційних технологій. Засідання 4
Лютий - березень 2012
1. Семінар - практикум (з обговоренням відкритого уроку) з теми: "Удосконалення сучасного уроку на основі впровадження інноваційних педагогічних технологій".
2. Ознайомлення з інструкцією про державну підсумкову атестацію
3. Про підсумки ІІІ обласного етапу учнівської олімпіади з української мови і літератури. Шляхи удосконалення підготовки учнів до участі в предметних олімпіадах різних рівнів, конкурсах.
4. Підсумки моніторингу якості філологічної освіти. 
Автор
vera_korvegina
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
19 229
Размер файла
65 Кб
Теги
тератури, вчител, укра, мови, анал, нсько, роботи
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа