close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Тези до роботи МАН М. Вінграновський2011

код для вставкиСкачать
Тези
до науково-дослідницької роботи МАН
"Звукові образи в поезії М. Вінграновського"
Відділення: філології ....
Секція: українська література Автор: Ольховікова Тетяна Володимирівна учениця 10-Б класу Веселівської районної різнопрофільної гімназії
Науковий керівник: Філь Галина Богданівна,
вчитель української мови і літератури Актуальність: Звукові поетичні образи у творчості М.Вінграновського надзвичайно цікаві, захоплюючі і різноманітні. Побудовані вони своєрідно, що найбільше привертає увагу слухачів (читачів). Читаючи поезію митця, переконуємось у тому, що можна встановлювати зв'язок між основним значенням слова і його фонетичним виявом. Слід погодитися із твердженням, що слово - молекула поезії, його семантико-символічне навантаження поглиблюється за рахунок звуків. Знаючи безмежну здатність звуків і їх комбінацій одбивати звуки життя, поет в силі утворити справжній звукопис. Тому вивчення звукової організації тексту, кількісна і якісна характеристика звуків, їх виражально-зображувальна роль, питання евфонії мови є на сьогодні актуальними проблемами лінгвістики.
Мета дослідження: цілісний аналіз поетичної творчості М.Вінграновського, а саме звукової організації його мови, особливостей побудови образів та їх сприймання читачами.
Завдання дослідження: 1. Здійснити глибокий аналіз основних досліджень вчених з проблеми звукової організації мови. 2. Подати звукові образи у поезії М.Вінграновського як систему.
3. Здійснити аналіз віршів, в яких наявна алітерація.
Об'єкт дослідження: звукова сфера художньої мови поезії М.Вінграновського.
Предмет дослідження: звукові образи в поезії М.Вінграновського, алітерація як засіб звукопису.
Методи дослідження: теоретико - критичний аналіз наукової літератури, пошуковий, дослідницький, естетичний та художній аналіз поезії.
Наукова новизна роботи полягає у дослідженні поетичної мови творів М.Вінграновського, здійсненні систематизації звукових образів, побудованих на основі алітерації та звуконаслідувальних слів.
Висновки:
1. Дослідження показало, що майже кожен звук бере участь у творенні аудіовізуального образу високохудожнього поетичного твору більшою чи меншою мірою.
2. Звукову організацію художньої мови в літературознавстві зводять до евфонії та кількох її засобів (асонансу, алітерації, звуконаслідування).
3. У роботі розглянуто ширше розуміння фоніки, як загальної звукової організації художньої мови, що включає в себе інтонацію.
4. Широке й майстерне вживання письменником найрізноманітніших видів евфонічних засобів визначає індивідуальну, властиву лише йому манеру звукової інструментовки.
5. Віртуозно користується М.Вінграновський такими засобами звукопису як алітерація й асонанс. Звук у нього завжди працює на створення поетичного образу, його найрізноманітніших граней, на експресивну передачу ліричної емоційної напруги.
6. Для поезії митця властиве творення образів не на предметному значенні слів, а на їх звучанні. Слова, між якими встановлюються звукосмислові зв'язки, виявляють потенційні можливості до творення нових семантичних зв'язків.
7. Паронімічна атракція та поетична етимологія є засобами семантизації формальних елементів мови і майже рівномірно відображають одну з найважливіших властивостей мови поезії - реалізацію потенційних можливостей мовної системи і наочно показують динамічний характер мовних елементів на різних рівнях - фонетичному, морфологічному і семантичному.
8. Отже, звук, звучання у М.Вінграновського відіграє винятково важливу смислотворчу функцію, породжує ту неповторну атмосферу його вірша, де поезія дотикає душу Слова.
Автор
vera_korvegina
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
1 126
Размер файла
19 Кб
Теги
тези, нграновський2011, ман, роботи
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа