close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Організація роботи методичної комісії викладачів дисциплін суспільно-гуманітарного циклу

код для вставкиСкачать
Організація роботи
методичної комісії
викладачів дисциплін
суспільно
-
гуманітарного циклу
Тема над якою працює
методична комісія у 2010
-
2011 н.р.
Роль та впровадження інформаційно
-
комунікативних технологій (ІКТ) на уроках дисциплін суспільно
-
гуманітарного циклу
Чекригіна Ганна Борисівна
Методист ІІ категорії
Категорія
–
ІІ категорія
Рік проходження атестації
–
2008р.
Педагогічний стаж
–
7 років
Викладачі комісії
Працює над методичною проблемою:
Методичні рекомендації щодо використання ІКТ під час викладання іноземної мови
Науково –
дослідницька діяльність
Організація внутріучилищного контролю за навчально –
виховним процесом.
Розробка та впровадження інтерактивних дидактичних засобів навчання на основі ІКТ.
Участь у роботі творчих груп
Активізація пізнавальної діяльності учнів шляхом впровадження активних та інтерактивних методів навчання на уроках спецдисциплін та виробничого навчання
;
Методи і прийоми розвитку інтелектуально –
пізнавальних здібностей учнів;
Новітні інформаційні технології навчання як засіб підвищення якості знань;
Активізація пізнавальної діяльності учнів шляхом використання методів особистісно –
орієнтованого навчання;
Розробки, представлені на обласні, всеукраїнські, міжнародні виставки
Система роботи педагогічного колективу над єдиною науково –
методичною проблемою
;
Інноваційна діяльність педагогічних працівників ДПТНЗ “К –
П ВПУ”
;
Історія становлення та реформування професійно –
технічної освіти США у ХХ столітті;
Розробка та впровадження інноваційних технологій у ПТНЗ
Розробка методичних рекомендацій
Діалогічне мовлення як елемент активізації професійної лексики на уроках англійської мови
;
Сучасний урок: традиційні та інноваційні підходи;
Контроль у навчально –
виховному процесі;
Використання проблемно –
пошукових методів навчання з метою покращення якості знань;
Відвідані відкриті уроки
Побудова вшивного двохшовного рукава до жіночого пальта;
Вітаміни та їх роль в організмі людини;
Програма “Провідник”;
Виготовлення спідниць фасонів різного призначення;
Створення формул;
Майстер діаграм. Основні елементи діаграми
Участь в міжнародних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах , виставках та конференціях
Педагогічні ідеї та знахідки (2006р, 2008р,);
Інноваційні технології (2007р);
Модернізація професійної освіти (2009р.);
Сучасні заклади освіти -
2010
Щегельська
Алла Михайлівна
Викладач української мови та літератури
Категорія
–
спеціаліст першої категорії
Рік проходження атестації
–
2008
Педагогічний стаж
–
12 років
Нагороди
–
Грамоти обласного управління освіти і методичного наукового центру, міського управління освіти
Використання інформаційних технологій навчання на уроках української мови і літератури
Працює над методичною проблемою:
Участь у роботі творчих груп
Є учасником творчої групи з вивчення стосунків педколективу з батьківською громадою
;
Корекція навчальних програм та створення К М З предметів.
Активна участь в методичних тижнях комісії
Якість оцінювання знань –
запорука успішності
;
Професіоналізм –
запорука освітніх перетворень
;
Пошук, експеримент –
результат; Формування життєвих імперативів в учнів ПТНЗ засобами дисциплін суспільно
-
гуманітарного циклу
Розробки, представлені на обласні, всеукраїнські виставки
Розробка уроку «Стилістичні засоби лексикології та фразеології»
Розробка уроку «Улас Самчук. Повість «Марія» -
художня модель життя української родини в історично складний час»
Розробка уроків з елементами професійного спрямування «Складні випадки правопису ненаголошених голосних, м’якого знака, апострофа»
Ігрова технологія: “Крок за кроком”
Методична розробка уроку «Трагічне життя і титанічна творчість О.П.Довженка»
Розробка авторських програм
Матеріали конкурсу “Ярмарка педідей 2008”;
Лексичний матеріал народознавчого характеру для використання на уроках української мови та літератури;
Методичні рекомендації щодо проведення уроків дисциплін суспільно
-
гуманітарного циклу.
Відкриті уроки
“
Микола Хвильовий –
трагедія долі”
“Споконвічна лексика української мови”
“Словники сучасної української літературної мови” “Іван Франко -
титан праці”
“Трагічне життя і титанічна творчість
О.П.Довженка”
Виховні заходи
“Жіноча доля у творчості Т.Г. Шевченка”
;
Відкриття конкурсу з української мови ім. П.Яцика “Будуймо державу українського слова”
;
Літературна композиція “Собор душі Олеся Гончара”
;
Літературний вечір, присвячений життю і творчості В. Стуса “Народе мій, до тебе я ще верну…”
Виступи на педрадах
«Співпраця педколективу, батьків та учнів на сучасному етапі»
«Створення належного психологічного мікроклімату у групі засобами індивідуалізації виховної роботи»
Робота класного керівника
В групі навчається 23 учні.
Група двічі здобувала призові місця у щорічному змаганні між навчальними групами.
Колектив дружний і перспективний
Участь у роботі творчих груп
Є учасником творчої групи з вивчення стосунків педколективу з батьківською громадою
;
Методи психологічної діагности учнів першого курсу в умовах адаптації до навчально
-
виховного процесу.
Активна участь в методичних тижнях комісії
Якість оцінювання знань –
запорука успішності
;
Професіоналізм –
запорука освітніх перетворень
;
Пошук, експеримент –
результат; Формування життєвих імперативів в учнів ПТНЗ засобами дисциплін суспільно
-
гуманітарного циклу
Розробки, представлені на обласні, всеукраїнські виставки
Особистісно
-
зорієнтоване навчання на уроках зарубіжної літератури
Тренінг: « Акмеологічна компетентність –
як складова професійного становлення спеціаліста» Використання навчального матеріалу програм з метою виховання духовних цінностей Психолого -
педагогічне забезпечення
індивідуальної роботи з учнями в системі роботи класного керівника, майстра в/н,
вихователя
Відкриті уроки
Філософські та соціальні витоки теорії Родіона Раскольнікова „
Гамлет —
вічний образ світової літератури. багатогранність шекспірівських характерів
„
Трагічна складність і суперечливість світогляду та естетичні погляди Бодлера ´Портрет Доріана Греяµ як інтелектуальний
Жіночі образи в повісті ´Гобсекµ
Позаурочна робота
Бондаренко Ірина Вікторівна як психолог училища, забезпечує психологічний супровід навчально
-
виховного та виробничого процесів, організовує роботу психологічного гуртка “Довіра”
Виступи на педрадах
Створення належного психологічного мікроклімату у групі засобами індивідуалізації виховної роботи
Методика роботи з важковиховуваними підлітками
Спігер
Леонід
Вікторович
Викладач історії
Категорія
–
вища
Рік проходження атестації
–
2004
Педагогічний стаж
–
19 років
Науково
-
методична проблема, над якою працює викладач
ЦІННІСНИЙ КОМПОНЕНТ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНО
-
ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
Проблема, над якою працює педагог
Застосування мультимедійних засобів навчання у процесі вивчення краєзнавчого матеріалу
Участь у роботі творчих груп
Корекція навчальних програм та створення К М З предметів.
Активна участь в методичних тижнях комісії
Якість оцінювання знань –
запорука успішності
;
Професіоналізм –
запорука освітніх перетворень
;
Пошук, експеримент –
результат; Формування життєвих імперативів в учнів ПТНЗ засобами дисциплін суспільно
-
гуманітарного циклу
Науково
-
дослідницька діяльність
Традиційна система знань з погляду визначних педагогів
Розробка авторських програм
Матеріали конкурсу “Ярмарка педідей 2008”;
Тестові завдання з історії України та всесвітньої історії;
Методичні рекомендації щодо проведення уроків дисциплін суспільно
-
гуманітарного циклу.
Відкриті уроки
“
Наслідки і підсумки Першої світової війни” “
Розстріляне Відродження” (урок з елементами паралельного навчання);
“Особливості політичного життя та соціально
-
економічного розвитку УСРР в умовах НЕПу”
“Опозиційний рух”
Виховні заходи
“Голодомор 1932
-
1933 р.р. Геноцид українського народу”
;
“Іван Мазепа –
видатний політичний, державний діяч України”
;
“90
-
річчя возз'єднання України. Акт злуки УНР і ЗУНР”
;
“ 65
-
та річниця визволення Кам’янця
-
Подільського від німецько
-
фашистстських загарбників”
Виступи на педрадах
«Система мотивацій при вивченні всесвітньої історії»
«Форми і методи об’єктивного оцінювання учнів»
Фурман Василь Антонович Викладач української та іноземної мови, голова методичної комісії
Категорія
–
вища
Педзвання
–
“старший вчитель”
Рік проходження атестації
–
2008
Педагогічний стаж
–
13 років
Нагороди
–
Грамоти Міністерства Освіти і науки України, обласного управління освіти і методичного наукового центру.
Працює над науково
-
методичною проблемою
Тенденції розвитку освітніх інформаційно
-
комунікативних технологій у контексті осучаснення процесу викладання дисциплін суспільно
-
гуманітарного циклу
Проблема над якою працює педагог
Проблеми запровадження інновацій в умовах ПТНЗ, соціально
-
психологічний аспект .
Доцільність фахової орієнтації на уроках дисциплін суспільно
-
гуманітарного циклу.
Участь у роботі творчих груп
Творча група з розробки навчальних планів і програм та апробації їх у навчально
-
виховному процесі
;
Корекція навчальних програм та створення К М З предметів.
Організація і проведення методичних тижнів
Якість оцінювання знань –
запорука успішності
;
Професіоналізм –
запорука освітніх перетворень
;
Пошук, експеримент –
результат; Формування життєвих імперативів в учнів ПТНЗ засобами дисциплін суспільно
-
гуманітарного циклу
Розробки представленні на обласні, всеукраїнські виставки
Методична розробка з теми: “Психологічна концепція емоцій”;
Методична розробка з теми: “Принцип паралельного навчання –
як один із чинників ефективності навчально
-
виховного процесу”
;
Наукова робота: “Креативні аспекти психологічного моделювання поведінки, з позицій соціалізації індивіда у навчально
-
виховний процес”
;
Експериментальне дослідження: “Техніка проведення уроків дисциплін суспільно
-
гуманітарного циклу у контексті моделювання психологічної поведінки учасників навчально
-
виховного процесу”
;
Англо
-
український словник професійної лексики “
Professional Terms
””
Науково
-
дослідницька діяльність
Техніка проведення уроків
;
Робота над соціалізацією індивіда у навчально
-
виховний процес
;
Робота над виробленням життєвих перспектив учнів засобами навчання і виховання. Розробка авторських програм
Матеріали конкурсу “Ярмарка педідей 2008”;
Лексичний матеріал з іноземної мови для спеціальності “Агент з організації туризму”;
Тематичні плани і програми предметів “Ділова Англійська мова”, “Ділове мовлення”;
Методичні рекомендації щодо проведення уроків дисциплін суспільно
-
гуманітарного циклу.
Відкриті уроки
Урок з використанням адаптивної системи навчання А.С.Н. “
Література рідного краю
”
;
Урок з використанням принципу паралельного навчання “Розстріляне відродження”
;
Урок іноземної мови фахового спрямування : “Робота з професійною лексикою”;
Урок з української мови фахового спрямування : “Професійна лексика
”;
Виховні заходи
Проведення акційного тижня “Від екології здоров’я –
до екології душі”
;
“Сім струн я торкаю…”(Леся Українка в житті і коханні)
;
Виховна година: “Адміністративні правопорушення та відповідальність за них
”;
Виховна година: “«Діти вулиці –
розплата за байдужість”;
Літературно
-
музична композиція: “Се любов моя так гірко плаче”(І.Франко інтимна лірика)
Виступи на обласних, методичних заходах
“Креативні аспекти психологічного моделювання поведінки, з позицій соціалізації індивіда у навчально
-
виховний процес”
;
“Техніка проведення уроків дисциплін суспільно
-
гуманітарного циклу у контексті моделювання психологічної поведінки учасників навчально
-
виховного процесу”
;
Виступи на педрадах
Розвиток інтелектуального потенціалу учнів засобами дисциплін суспільно
-
гуманітарного циклу
;
Активні методи в системі особистісно
-
орієнтованого навчання
;
Професійне спрямування на уроках дисциплін суспільно
-
гуманітарного циклу
;
Безперервна діагностика викладачів, як чинник їхньої самоосвіти; Актуальність інноваційного навчання для сучасного етапу реформування освіти
;
Психологічна компетенція викладача як чинник гуманізації педагогічної освіти
Методична робота
Голова методичної комісії викладачів дисциплін суспільно
-
гуманітарного циклу
;
Акценти у роботі
:
Щорічний методичний збірник “Антологія педідей” Інтерактивні методи навчання
;
Матеріали до проведення методичного тижня комісії викладачів дисциплін суспільно
-
гуманітарного циклу з теми: «Формування життєвих імперативів в учнів ПТНЗ засобами дисциплін суспільно
-
гуманітарного циклу»(2008)
;
Контроль за навчально
-
пізнавальною діяльністю учнів
Гурткова робота
2005р. щорічний випуск поетичної збірки “Сходинками душі”
;
2007р. Офіційне заснування гуртка “Художнє слово”
;
2008р.Участь в обласному конкурсі “Керівник гуртка року”
;
2008р Участь в обласному конкурсі “Дзвенять Кобзареві струни”;
2009р. Конкурс “Їх іменами славиться Поділля”
;
Робота класного керівника
В групі навчається 25 учнів, представники групи неодноразово були переможцями спортивних змагань і спартакіади;
Колектив дружній і перспективний
Випущені методичні посібники
“Антологія педідей”(2005, 2007);
Методичні збірники “Матеріали до предметних тижнів комісії”(2006,2008)
;
Методичний посібник “Креативні аспекти психологічного моделювання поведінки, з позицій соціалізації індивіда у навчально
-
виховний процес”;
Методичний посібник “Техніка проведення уроків дисциплін суспільно
-
гуманітарного циклу у контексті моделювання психологічної поведінки учасників навчально
-
виховного процесу”;
Англо
-
український словник професійної лексики “
Professional Terms
””
Форми роботи методичної комісії
Тренінги;
Круглі столи;
Семінари;
Дискусії;
Робота поза засіданнями;
Гурткова робота;
Співпраця з класними керівниками та батьківською громадою;
Взаємовідвідування уроків;
Обмін передовим досвідом
Автор
sardelka_ss
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
1 753
Размер файла
5 654 Кб
Теги
робота, цикл, комісія, організація, гуманітарного, методичні, суспільно, дисципліни, викладача
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа