close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Надзвичайні ситуації

код для вставкиСкачать
НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ
Надзвичайна ситуація
—
порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об’єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншою небезпечною ситуацією, що призвела або може призвести до загибелі людей та (або) матеріальних втрат.
Класифікація надзвичайних ситуацій
За походженням розрізняють 4 групи надзвичайних ситуацій:
техногенного
природного
соціально
-
політичного
воєнного характеру
Надзвичайні ситуації техногенного характеру
це наслідок транспортних аварій, катастроф, пожеж, неспровокованих вибухів чи їх загроза, аварій з викидом (загрозою викиду) небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптового руйнування споруд та будівель, аварій на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення, гідродинамічних аварій на греблях, дамбах тощо.
Причини надзвичайних ситуацій техногенного характеру
Аварії, катастрофи на виробництві
Нераціональне використання енергоносіїв, корисних копалин
Помилки, допущені в технічних проектах
Низький рівень кваліфікації робітників, службовців та ін.
Надзвичайні ситуації природного характеру
це наслідки небезпечних геологічних, метеорологічних, гідрологічних, морських та прісноводних явищ, деградації ґрунтів чи надр, природних пожеж, змін стану повітряного басейну, інфекційних захворювань людей, сільськогосподарських тварин, масового ураження сільськогосподарських рослин хворобами чи шкідниками, зміни стану водних ресурсів та біосфери тощо.
Надзвичайні ситуації соціально
-
політичного характеру
це ситуації, пов’язані з протиправними діями терористичного та антиконституційного спрямування: здійснення або реальна загроза терористичного акту (збройний напад, захоплення і затримання важливих об’єктів ядерних устав і матеріалів, систем зв'язку та телекомунікації, напад чи замах на екіпаж повітряного чи морського судна), викрадення (спроба викрадення) чи знищення суден, встановлення вибухових пристроїв у громадських місцях, викрадення зброї, виявлення застарілих боєприпасів тощо.
Надзвичайні ситуації воєнного характеру
це ситуації, пов’язані з наслідками застосування зброї масового ураження або звичайних засобів ураження, під час яких виникають вторинні фактори ураження населення внаслідок зруйнування атомних і гідроелектричних станцій, складів і сховищ радіоактивних і токсичних речовин та відходів, нафтопродуктів, вибухівки, сильнодіючих отруйних речовин, токсичних відходів, транспортних та інженерних комунікацій.
Залежно від територіального поширення, обсягів, заподіяних або очікуваних економічних збитків, кількості людей, які загинули, розрізняють 4 рівні надзвичайних ситуацій:
Глобальні Загальнодержавні
Регіональні Місцеві Локальні або об’єктні
Глобальною називають надзвичайну ситуацію, яка виникає та поширюється в межах материка, або значної його частини, або всієї планети. Наприклад, парниковий ефект (потепління клімату) або руйнування озонового шару Землі
Надзвичайна ситуація загальнодержавного рівня
це надзвичайна ситуація, яка розвивається на території двох та більше областей (Автономної республіки Крим, міст Києва та Севастополя) або загрожує транскордонним перенесенням, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріали і технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості окремої області (Автономної республіки Крим, міст Києва та Севастополя), але не менше 1% обсягів видатків відповідного бюджету.
Надзвичайна ситуація регіонального рівня
це надзвичайна ситуація, яка розвивається на території двох або більше адміністративних районів (міст обласного значення), Автономної республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя або загрожує перенесенням на територію суміжної області, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості окремого району, але не менше 1
% обсягів видатків відповідного бюджету.
Надзвичайна ситуація місцевого рівня
це надзвичайна ситуація, яка виходить за межі потенційно
-
небезпечного об’єкта, загрожує поширенням самої ситуації або її вторинних наслідків на довкілля, сусідні населені пункти, інженерні споруди, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості об’єкта. До місцевого рівня також належать всі надзвичайні ситуації, які виникають на об’єктах житлово
-
комунальної сфери та інших, що не входять до затверджених переліків потенційно
-
небезпечних об’єктів.
Надзвичайна ситуація об’єктового рівня або локальна
це надзвичайна ситуація, яка не підпадає під зазначені вище визначення, тобто така, що розгортається на території об’єкта або на самому об’єкті, її наслідки не виходять за межі об’єкта або його санітарно
-
захисної зони.
Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій
Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій —
це підготовка та реалізація комплексу правових, соціально
-
економічних, політичних, організаційно
-
технічних, санітарно
-
гігієнічних та інших заходів, спрямованих на регулювання безпеки, проведення оцінки рівнів ризику, завчасне реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації на основі даних моніторингу (спостережень), експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій із метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію або пом’якшення її можливих наслідків.
Наслідки надзвичайних ситуацій:
Травмування або загибель людей;
Руйнування будівель, шляхів сполучення;
Зараження місцевості;
Затоплення, пожежі тощо.
Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій
Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації проводиться з метою порятунку людей та надання допомоги потерпілим; усунення пошкоджень, відновлення роботи підприємства організації, навчальних закладів тощо. Вона включає:
розвідку осередків надзвичайних ситуацій;
аварійно
-
рятувальні й лікувально
-
евакуаційні заходи;
локалізацію й гасіння пожеж;
відбудову споруд і шляхів сполучення;
проведення ізоляційно
-
обмежувальних заходів в осередках біологічного зараження;
проведення спеціальної обробки населення;
дезактивації, дегазації техніки, доріг, місцевості тощо
.
З метою життєзабезпечення населення і захисту територій від НС Президентом України створено Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи (МНС України)
Основні завдання:
Розробляє і реалізує комплекс заходів щодо захисту населення від наслідків НС (Захист населення від наслідків аварій, катастроф, стихійних лих; забезпечення водою, житлом; надання населенню інформації)
Керує роботами, пов’язаними з ліквідацією наслідків НС;
Узгоджує діяльність центральних органів виконавчої влади щодо пошуку і рятування людей; аварійно
-
рятувальних робіт; ліквідацію впливу шкідливих хімічних і радіоактивних речовин на довкілля;
Забезпечує безпеку осіб, які залучаються до роботи в районах НС, збереження вантажів, що доставляються в район стихійного лиха;
Забезпечує належну роботу територіальних і локальних систем оповіщення тощо.
Під час НС задіяні не лише працівники МНС. Для створення безпеки і усунення наслідків задіяно ряд служб, які виконують певні функції. Служба Заходи
1.Медична служба Допомога постраждалим, профілактика захворювань населення, застосування медичних засобів захисту, евакуація у лікувальні заклади
2.МВС Охорона громадського порядку, допомога в евакуації населення
3.Мобільні загони ЦО. Евакуація, профілактика ІЗ
4.Хімічні, біологічні та інженерні війська Міністерства оборони. Дезинфекція, дератізація, дезинсекція, саніторна обробка людей та часткова чи повна спеціална обробка об’єктів та територій. Профілактика ІЗ: роздача індивідуальних засобів захисту, організація колективних засобів захисту.
5. Відділ зв’язку. Зв’язок із відділом МНС та ЦО
.
6.Працівники автотранспортних підприємств. Перевезення людей, вантажів, худоби.
7.Працівники служби побуту. Надання побутових послуг населення. (пункти для постачання продовольством та майном населення)
Рекомендації на випадок землетрусу
Діяти спокійно, не панікувати.
Якщо про З сповістили ЗМІ, виконуй їхні рекомендації;
Якщо повідомлень не було і ти відчув поштовхи в одноповерховому будинку, негайно з усіма присутніми вийди з дому. Потурбуйся про тварин. Відчини хлів. У багатоповерхових будинках поштовхи краще перестояти у дверному прорізі товстої капітальної стіни, розчинивши двері. Можна скористатися кутом капітальних стін. Після перших поштовхів негайно залиш помешкання. Не користуйся ліфтом –
це збільшує ризик.
Якщо ти опинився на вулиці, відійди від будов і споруд на відстань не менше 1/3 їх висоти. Прямуй до широких вулиць, майданів, скверів. Сядьте на впочепки, накрийте голову одягом, не рухайтесь. Не торкайся обірваного проводу, він може бути під напругою;
Після закінчення поштовхів негайно залишити будівлю, вимкнувши газ, світло й воду, взявши радіо, що працює на батарейках (може предаватися повідомлення про ситуацію) -
можуть бути повторні поштовхи;
Якщо ви знаходитесь у машині, залишайтесь там; з’їжджайте із шосе, з’їдьте з мосту, виїдьте з
-
під мосту, тунелю.
Якщо ви не можете вивільнитися з
-
під уламків –
зберігайте спокій, зробіть якомога більше галасу, щоб привернути до себе увагу.
Через відсутність попереджувальних прогнозів землетрусів необхідно звертати увагу на природні попереджувальні ознаки:
Неспокійна поведінка тварин (тривожно ревуть корови, нервуються коти та собаки, миші залишають свої будинки)
Виникнення запаху газу в районах, де раніше його не було;
Деформації земної поверхні;
Іскріння електричних проводів, що близько розміщені одне біля одного, але не стикаються;
Зміни складу і режиму підземних вод;
Зміни складу і властивостей речовин.
Алгоритм дій під час та після НС метеорологічного походження.
Увімкнути телевізор, радіо, вислухати рекомендації;
Зачинити та укріпити вікна, двері, люки на горищах та вентиляційні отвори.
Вимкнути газ, воду, електроенергію;
Люди ховаються в захистках;
Якщо ти опинився на вулиці сховайся у найближчій будівлі, заглибленому приміщенні. На відркитій місцевості присісти на дно ями, канави, будь
-
якого заглиблення. Запобігай ураження блискавкою на відкритому просторі. Не ховайся від блискавки на відкритому просторі та під високими деревами. А також у копицях і скирдах, у річці. Блискавка влучає в найвищу точку.
Залишати захистку лише у разі крайньої необхідності і бажано не самому.
Після урагану підрозділи служб з НС разом з населенням проводять рятувальні і аварійно
-
відбудовні роботи.
Попередження про НС дають синоптики за даними радіолокаторів та супутників, крім того це може бути: потемніння або зміна кольору неба; зміна звукового фону природи; виникнення на горизонті темних утворень різної форми; незвична поведінка тварин. Причиною є утворення в атмосфері циклонів, областей низького тиску.
Алгоритм дій під час повені.
Зберігайте спокій, уникайте паніки;
Швидко зберіть необхідні документи, цінності, ліки, продукти та інші необхідні речі;
Негайно залиште зону затоплення;
Перед виходом з будинку вимкніть електро
-
та газопостачання, загасіть вогонь у грубках;
Відчиніть хлів –
дайте худобі можливість врятуватися;
Підніміться на верхні поверхи (якщо будинок 1
-
поверховий –
займіть горішні приміщення;
Залишайтеся на верхніх поверхах, дахах, деревах чи інших підвищеннях до прибуття допомоги. Сигналізуйте рятувальникам, щоб вони мали змогу швидко вас знайти;
Потрапивши у воду, зніміть з себе важкий одяг і взуття, відшукайте поблизу предмети, які допоможуть втриматися на плаву до прибуття допомоги;
Перевірте, чи немає поблизу постраждалих, надайте їм, по можливості допомогу.
Алгоритм дій після повені.
Переконайтеся разом із дорослими, що ваше житло не отримало ніяких ушкоджень, що йому не загрожує руйнування, немає небезпечних уламків та сміття;
Не користуйтеся електромережею до повного осушення будинку;
Обов’язково кип’ятіть питну воду;
Очистіть та продезінфікуйте забруднений посуд і домашні речі;
Не вживайте продукти, які були підтоплені водою під час повені.
Алгоритм дій під час пожежі у приміщенні
Ви прокинулися від шуму пожежі та запаху диму _ не сідайте в ліжку, а скотіться на підлогу, повзіть до дверей, але не відчиняйте їх відразу;
Рот і ніс прикривайте одягом чи шматком будь
-
якої, бажано вологої, тканини;
Обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні, якщо двері не гарячі, обережно відчиніть їх та швидко виходьте, якщо двері гарячі –
не відчиняйте їх: через дим та полум’я ви не зможете вийти;
Щільно зачиніть двері, щілини і отвори заткніть будь
-
якою тканиною, щоб уникнути подальшого проникнення диму. Поповзом повертайтеся у глибину приміщення;
Опинившись у заблокованій вогнем кімнаті, телефонуйте в пожежну охорону; робіть усе можливе, щоб вас помітили люди; вікно відчиняйте лише в разі крайньої необхідності;
Якщо ви вибралися через двері, зачиніть їх і поповзом пересувайтесь до виходу з оселі (обов’язково зачиняйте за собою всі двері);
Якщо ви перебуваєте у висотному будинку, не біжіть у низ крізь вогонь, а спробуйте врятуватися на даху будівлі. Використовуйте пожежну драбину –
під час пожежі заборонено користуватися ліфтами.
У всіх випадках, якщо ви в змозі, викличте пожежників.
Алгоритм дій під час пожежі в лісі, степу.
З небезпечної зони виходити швидко, перпендикулярно до напрямку поширення вогню;
Якщо втекти від пожежі неможливо, то вийдіть на відкриту місцевість, увійдіть у водойму або накрийтесь мокрим одягом. Намагайтеся дихати повітрям, що перебуває низько над поверхнею землі,
-
воно тут менш задимлене. Рот і ніс прикривайте одягом чи шматком будь
-
якої, бажано вологої, тканини;
Гасити полум’я невеликих низових пожеж можна, забиваючи полум’я гілками листяних дерев, заливаючи водою, закидаючи вологим грунтом та затоптуючи ногами. Будьте обережні в місцях горіння високих дерев: вони можуть впасти;
Після виходу із осередку пожежі повідомте місцеві органи влади та пожежну службу про місце, розміри та характер пожежі.
Якщо горить торф’яне поле (підземна пожежа), не намагайтеся самі гасити пожежу. Рухайтеся проти вітру, уважно оглядаючи та прощупуючи дорогу перед собою жердиною.
Пожежу степових і хлібних масивів гасити самому не можна, негайно залиште місце пожежі, рухатися необхідно під прямим кутом до напрямку поширення вогню, у навітряний бік. Не забудьте попередити необхідні інстанції.
Алгоритм дій під час хімічної небезпеки.
Почувши завивання сирен, переривчасті гудки підприємств та сигнали транспортних засобів, що означають попереджувальний сигнал ―Увага усім!‖, негайно вмикайте теле
-
та радіоприймачі і слухайте повідомлення місцевих органів влади або штабів ЦО. Усі подальші дії визначаються їх вказівками. Уважно слухайте інформацію про НС та порядок дій;
Щільно зачиніть вікна та двері, щілини заклейте;
Наберіть воду в герметичні ємності; підготуйте мильний розчин для обробки рук;
Дізнайтеся у місцевих органів влади про місце збору для евакуації та уточніть час її початку;
Упакуйте у герметичні пакети та складіть у валізу документи, цінності та гроші, предмети першої необхідності, ліки, білизну та одяг, запас консервованих продуктів на 2
-
3 доби;
Перед виходом з будинку вимкніть джерела електро
-
, водо
-
, і газопостачання, візьміть підготовлені речі, одягніть засоби захисту.
Автор
fialkauman
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
7 930
Размер файла
1 320 Кб
Теги
надзвичайних, ситуація
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа