close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Здановська В. PROчитання для досягнення результату

код для вставкиСкачать
Аналіз професійної періодики для бібліотекарів та представлення журналу "ШБІЦ"
Валентина Здановська
,
заступник головного редактора журналу «Шкільний бібліотечно
-
інформаційний центр»
важлива ланка системи підвищення кваліфікації бібліотекарів;
засіб актуалізації набутих у закладах освіти фахових знань;
один зі шляхів вирішення проблемних професійних завдань;
майданчик для професійних комунікацій, диспутів, обговорень …
вартість видань і відсутність у бюджетах шкіл коштів на придбання фахових видань для шкільних бібліотекарів;
відсутність часу на читання;
якість контенту професійних видань.
Наукові видання
«Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія», «Бібліотечна планета», «Бібліотечний вісник», «Вісник Книжкової палати», «Бібліотечний форум України»
Практичні видання
«
Шкільна бібліотека», «Шкільний бібліотекар», «Шкільна бібліотека плюс», «Світ дитячих бібліотек»
Шкільному бібліотекарю —
для інформаційного забезпечення навчального процесу
Ж у р н а л ±
і н н о в а ц і я
Журнал виходить за підтримки Інституту інноваційних технологій і змісту освіти
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 16396
-
4868
-
Р від 23.02.2010
Журнал «Шкільний бібліотечно
-
інформаційний центр» видається в рамках інноваційного проекту «Інформаційне забезпечення загальноосвітнього навчального закладу».
Крім журналу, в рамках проекту формується комп’ютерна бібліотечно
-
інформаційна система «Шкільна електронна бібліотека» та журнал «Освіта в Україні. Нормативно
-
правове регулювання». www.libcenter.com
ШБІЦ
—
щомісячне інформаційно
-
методичне та бібліографічне видання для школи, адресоване усім учасникам навчально
-
виховного процесу: тим, хто вчить і навчається
тим, хто організовує і забезпечує навчально
-
освітню діяльність
Надати оперативну допомогу шкільному бібліотекарю
для професійного, компетентного та якісного виконання функції інформаційного забезпечення навчального процесу
100 і більше сторінок сучасної та корисної інформації
з усіх питань щодо створення інформаційно
-
освітнього середовища в школі й підвищення якості інформаційного забезпечення навчально
-
виховного процесу.
Структурування статей таким чином, щоб вони стали «технологічною картою» на виконання конкретних процесів; доповнення статей електронними додатками на компакт
-
диску.
Готові інформаційні продукти (бібліографічні списки, каталожні картки, тематичні огляди тощо).
Оптимальне співвідношення матеріалів
, адресованих різним категоріям читачів журналу.
Співпраця з фахівцями провідних вітчизняних і зарубіжних бібліотек, органів управління освітою та ін. Інтерактивний зв’язок із читачами («Електронний міст»).
друковану (текстову) частину;
компакт
-
диск CD
-
ROM
(електронні додатки до публікацій);
картки
з бібліографічними описами публікацій журналу;
бібліографічні списки
«Нове для навчального процесу» (для усіх учасників навчально
-
виховного процесу —
від директора школи до медичної сестри).
реформування шкільної бібліотеки (концептуальні погляди, програми, ініціатива, досвід);
управління бібліотекою (нормативне забезпечення, планування, звітність, аналіз);
бібліотечні технології; методичний супровід бібліотечної діяльності;
інформаційні ресурси (формування, використання, зберігання); формування інформаційної культури;
підвищення кваліфікації бібліотекарів;
календар знаменних дат;
огляди і дайджести нових фахових видань.
Атестація бібліотечних працівників (№№ 1 і 9/2012)
.
Робота з підручниками (№ 2/2012)
.
Підтримка читання (№ 3/2012)
.
Статистика в шкільних бібліотеках. Робота з періодичними
виданнями в шкільній бібліотеці (№ 4/2012)
.
Звітність бібліотеки. Інвентаризація бібліотечного фонду шкільних підручників. Особливості списання навчальної літератури за результатами інвентаризації (№№ 5 і 6/2012)
.
Планування роботи шкільної бібліотеки (№ 7/2012)
.
Бібліотечно
-
бібліографічна освіта школярів. Використання ІКТ в бібліотеках (№№ 8 і 9/2012)
.
шкільні бібліотекарі
-
новатори;
творчі та високопрофесійні методисти з бібліотечних фондів;
фахівці провідних бібліотек:
Національної парламентської бібліотеки України
Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського
Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка
Черкаської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Т. Шевченка
Науково
-
педагогічної бібліотеки м. Миколаєва
Рівненської державної обласної бібліотеки для дітей
Житомирської обласної бібліотеки для дітей
Херсонської централізованої бібліотечної системи
Науково
-
педагогічної бібліотеки ім. К. Д. Ушинського (Росія)
Інформаційні паспорти навчальних т
ем (з усіх шкільних предметів) та довідкові матеріали до них ─
оп
о
рні конспекти, схеми, карти, посилання на інтернет
-
ресурси тощо, підготовлені найкращими учителями України.
Розробки
навчальних
занять
.
Матеріали для підготовки до ЗНО.
Методичний супровід навчального процесу.
Телекомунікаційна проектна діяльність як засіб розвитку творчої особистості (
№ 9/2012
).
Методичні особливості роботи з читанкою для 3
-
го класу (авт. ─
В. Науменко) (
№ 8/2012
).
Творчість Ф. Петрарки на тлі культурологічного аналізу доби європейського Відродження (
№ 8/2012
). Здоров’язбережувальне освітньо
-
виховне середовище навчального закладу (
№ 8/2012
).
Учнівське самоврядування —
школа лідерства (
№ 8/2012
).
Стосовно вивчення стану готовності навчальних закладів до впровадження нових стандартів початкової освіти (
№ 7/2012
).
Тестування як ефективний засіб педагогічного дослідження навчальних досягнень учнів (
№ 5/2012
).
Історія України (20
-
ті рр.
XX ст.
—
початок XXI ст.
). Інформаційні матеріали. Літературне читання.
2 клас. Навчаємо розуміти художнє слово (
№ 2, 3/2012
).
моніторинг законодавства (повні тексти документів на компакт
-
диску);
інформатизація освіти;
практика адміністративної роботи;
фінансово
-
господарська діяльність;
кадрові питання;
система документообігу навчального закладу;
консультації;
тощо.
Циклограма управлінської діяльності з атестації педагогічних працівників навчальних закладів (
№ 9/2012
).
Створення інформаційного навчального середовища: управлінський аспект (
№ 9/2012
).
Звільнення працівників у зв’язку зі скороченням посад (
№ 7/2012
).
Установлення окремих посад обслуговуючого персоналу загальноосвітніх навчальних закладів (
№ 6/2012
).
Умови збереження кваліфікаційних категорій при переході з однієї педагогічної посади на іншу (
№ 5/2012
).
Внутрішньошкільний контроль: поради керівнику загальноосвіт
-
нього навчального закладу (
№ 4/2012
).
Основи організаційного розвитку навчального закладу (
№ 3/2012
).
Розділ «Бібліотечна робота»
Дискусія про наболіле.
Медіатека як структурний підрозділ районного/міського методичного кабінету.
Соціологічне дослідження «
Моє хобі —
читання».
Культура мовлення і професія. Мовна культура шкільного бібліотекаря.
Використання WindowsPublisher у професійній діяльності бібліотекаря.
Інноваційні моделі бібліотечно
-
бібліографічних занять для школярів.
Бібліотека & школа: партнерство на шляху до нової якості освіти».
Розділ «Інформаційне забезпечення навчального процесу»
Інформаційні паспорти з біології (10 клас); геометрії (7 клас); інформатики (9 клас); правознавства (10 клас
); української літератури (10 клас); фізики (11 клас); хімії (10 клас).
Технологія навчання, зорієнтована на особистість.
Створи неповторний конспект уроку —
стань переможцем!
Розділ «Інформаційне забезпечення управління школою»
Практичний психолог ЗНЗ і його викладацька діяльність.
Моніторинг законодавства.
Календар знаменних і пам’ятних дат на 2012/2013 навчальний рік / упоряд. Валентина Здановська ; Укр. інститут нормативної інформації. Шкільний бібліотечно
-
інформаційний центр. —
К, 2012. —
50 с.
У
Календарі
зібрані
усі
найважливіші
дати,
які
Україна
та
країни
світу
відзначатимуть
упродовж
2012
/
2013
навчального
року
.
Календар
адресований
шкільним
бібліотекарям,
учителям
історії,
української
та
світової
літератури,
педагогам
-
організаторам,
педагогічним
працівникам
позашкільних
навчальних
закладів
та
ін
.
Матеріали
пропонованого
видання
нададуть
допомогу
в
плануванні
роботи
на
рік,
календарному
плануванні,
підготовці
культурно
-
просвітницьких
заходів
тощо
.
Система
містить
творчі
напрацювання
бібліотекарів
та
педагогічних
працівників
ЗНЗ,
оригінальні
розробки
бібліотечних
занять,
інтелектуальних
ігор,
вікторин,
конкурсів,
презентацій,
сценаріїв
свят
та
інших
виховних
заходів
.
Зміст
матеріалів
різноманітний
:
знайомство
з
бібліотекою
і
книгою,
формування
інформаційної
культури
школяра,
літературні
персоналії,
знаменні
дати
.
Пошук
на
диску
можна
здійснювати
за
прізвищем
автора,
назвою
матеріалу,
формою
проведення,
ключовими
словами
.
Комп’ютерна система «ШБІЦ
-
бібліотекар» [Електронний ресурс]. Вип. 1. Портфоліо бібліотекаря. Перлини творчості / Ін
-
т інновац. технологій і змісту освіти, Укр. ін
-
т нормат. інформ. ; упоряд.: Ж. Г. Петрова, І. М. Кожем`яка
; рецензент Л. А. Поперечна. —
Електрон. текст., відео і граф. дані. —
К. : УкрІНІ
, 2012. —
1 електрон. опт. диск (
CD
-
ROM).
Запровадження 2012 року
Окрім
повного
видання
«Шкільний
бібліотечно
-
інформаційний
центр»
(передплатний
індекс
²
49563
,
вартість
одного
номера
²
62
,
58
грн,
вартість
передплати
на
півріччя
²
375
,
48
грн
),
два
його
розділи
виходять
у
світ
ще
й
окремими
журналами
:
«Інформаційне забезпечення навчального процесу»:
передплатний індекс ─
89234
вартість номера ²
36,59 грн
передплата на півріччя ²
251,52 грн
«Бібліографічні списки»:
передплатний індекс ─
89842
вартість номера ²
21,43 грн
на півріччя ²
128,58 грн
«ШБІЦ
-
інфо» —
шкільна електронна бібліотека:
передплатний індекс ─
89236
вартість ²
84,86 грн
на півріччя ²
254,58 грн
«Бібліотечна робота» : передплатний індекс ─
89235
вартість номера ²
36,59 грн
на півріччя ²
219,54 грн
Адреса редакції:
03680, м. Київ, вул. Горького, 172, офіс 720.
Редакція: (044) 528
-
28
-
60
Відділ передплати: (044) 528
-
28
-
75
Редакція: [email protected] [email protected] Відділ передплати:
[email protected] 
Автор
bibl.zoippo
Документ
Категория
Другие
Просмотров
785
Размер файла
6 876 Кб
Теги
результаты, здановська, досягнень, proчитання
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа