close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Английский язык пособие для подготовки к ЕГЭ Радовель В.А. (www.PhoenixBooks.ru)

код для вставкиСкачать
??????????????????????????????????????? u?
?
ЕГЭ для абитуриентов и школьников
В.А. Радовель
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Пособие для подготовки к ЕГЭ
РостовнаДону
еникс
2011
www.phoenixbooks.ru
?
? u? ?????????????????????????????????????????????
²?©??????????????????
©????????????
©?©????
????????????
?????????????
????? ?????????????????????????????????????????? ?
?????????????????????w??????????????????????????w?
?????????????w??????????????????????????????????
?
?*4#/? ?????????????????
²????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????
²?©??????????????????
©????????????
?????????????????????
???????????????????????????????
*4#/??????????????????
www.phoenixbooks.ru
??????????????????????????????????????? u?
?
СОДЕРЖАНИЕ
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
6OJU????.:?'".*-:?BOE?.:4&-'?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
(SBNNBS?3FWJFX??/PVOT??"SUJDMFT??1SPOPVOT??5IF?W FSCT?sUP?CFt?
sUP?IBWFt??5IF?1SFTFOU?$POUJOVPVT?5FOTF?
5FYUT??"CPVU?.ZTFMG??.FFU?.Z?'SJFOET??"QQFBSBODF?BOE?$IBSBD?
UFS??.Z?#JP?HSBQIZ??
%JBMPHVFT??5IF?0OMZ?4PO?JO?UIF?'BNJZ??)FMMP??)PX?JT?-JGF 6OJU????-&"3/*/(?&/(-*4)?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(SBNNBS?3FWJFX??"EKFDUJWFT??/VNFSBMT??1SFQPTJUJPOT??JO?PO?BU?
PG??5IF?1SFTFOU?4JNQMF?5FOTF?
5FYUT??'PSFJHO?-BOHVBHFT?JO?UIF?-JGF?PG?B?.PEFSO?.BO??&OHMJTI?JO?
.Z?-JGF??5IF?&OHMJTI?-BOHVBHF??8IBU?JT?B?1PMZHMPU ?5IF?8PSET?PG?
UIF?&OHMJTI?-BOHVBHF??)PX?*?8PSL?BU?.Z?&OHMJTI?
%JBMPHVFT??-FBSOJOH?&OHMJTI??#ZF?GPS?/PX?
6OJU????.:?)0.&?*4?.:?$"45-&?
????????w???????????????????????????????????????????????????????????????????
(SBNNBS?3FWJFX??1ISBTFT?sUIFSF?JTt?sUIFSF?BSFt??1SPOPVOT??TPNF?
BOZ?OP??*NQFSBUJW F?.PPE??1BTU?4JNQMF??1SFQPTJUJPOT??GPS?BCPVU?
UP?JOUP?GSPN?PVU?PVU?PG?
5FYUT??5IF?'MBU?*?-JWF?JO??5IF?3PCTPOTr?)PVTF??5IF?$JUZ?*?-JW F?JO?
3PTUPW?PO?%PO
??4U??1FUFSTCVSH??
%JBMPHVFT??"O?*OUFSWJFX??5IJT?*T?&EXBSE?4QFBLJOH?
6OJU????53"7&--*/(?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
(SBNNBS?3FWJFX??.PEBM?7FSCT??4JNQMF?5FOTFT?"DUJWF??1SFQPTJ?
UJPOT??BCPWF?CFMPX??PWFS?VOEFS?
5FYUT??5SBWFMMJOH??%JGGFSFOU?8BZT?PG?5SBWFMMJOH??.FBOT?PG?5SBWFMMJOH??
5PVSJTN??"?.PUPS?5SJQ?
%JBMPHVFT?? 4VNNFS?)PMJEBZT??-FU?.F?*OUSPEVDF?.Z?'SJFOE ?
5P?:PV?
www.phoenixbooks.ru
?
? u? ?????????????????????????????????????????????
6OJU????#00,4?*/?.:?-*'&?
©????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
(SBNNBS?3FWJFX??.PEBM?7FSCT?BOE?UIFJS?&RVJWBMFOUT??4JNQMF?5FOT?
FT?"DUJWF??1SFQPTJUJPOT??BNPOH?CFUXFFO??FYDFQU?CFTJEFT??CFZPOE?
5FYUT??#PPLT?JO?0VS?-JGF??"U?UIF?-JCSBSZ??.Z?'BWPVSJUF?8SJUFS??
8??4IBLFTQFBSF?"??$ISJTUJF?.??5 XBJO?3??#SBECVSZ?-??5PMTUPZ?
"??$IFLIPW??'SPN?UIF?)JTUPSZ?PG?#PPLT??*W BO?'ZPEPSPW??8JMMJBN?
$BYUPO?1BQFS?
%JBMPHVFT??"?#JSUIEBZ?1SFTFOU??.BLJOH?BO?"QQPJOUNFOU?
6OJU????'".064?1&01-&?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(SBNNBS?3FWJFX?? 4JNQMF?5FOTFT?1BTTJWF??*NQFSTPOBM?4FOUFODFT??
1SFQPTJUJPOT??CZ?XJUI?XJUIPVU?XJUIJO?
5FYUT?? 1VCMJD?'JHVSFT??1FUFS?UIF?(SFBU??"CSBIBN?-JOLPMO??8 JO?
TUPO?$IVSDIJMM??'BNPVT?TDJFOUJTUT??*??/FXUPO?.??-P NPOPTPW?
#??'SBOLMJO?+??.BYX FMM??.JMJUBSZ?-FBEFST??"??4VW PSPW?"ENJSBM ?
/FMTPO?
%JBMPHVFT??"U?UIF?)PUFM??8PVME?:PV?)BWF?B?$VQ?PG?5FB 6OJU????."44?.&%*"?
°?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
(SBNNBS?3FWJFX?? 1SPHSFTTJWF?5FOTFT?"DUJWF?BOE?1BTTJWF?
1SFQPTJUJPOT??VQ?EPXO?BMPOH?BDSPTT?UISPVHI?
5FYUT??.BTT?.FEJB?JO?UIF?-JGF?PG?PVS?4PDJFUZ ??&MFDUSPOJD?$P N?
NVOJDBUJPO??1SFTT?JO?UIF?6?,??1SFTT?JO?UIF?6?4?"??5IF?3PMF?PG?57?
JO?PVS?-JGF?
%JBMPHVFT??"U?UIF?1PTU?0GGJDF??*O?UIF?4USFFU?
6OJU????&/7*30/.&/5?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
(SBNNBS?3FWJFX??1FSGFDU?5FOTFT?"DUJWF?BOE?1BTTJWF??*OEJSFDU?2VFT?
UJPOT??1SFQPTJUJPOT??BGUFS?CFGPSF?UJMM?VOUJM?TJODF?
5FYUT??&DPMPHJDBM?1SPCMFNT??1SPUFDUJPO?PG?UIF?&OWJSPONFOU??$IFS?
OPCZM?%JTBTUFS??5IF?"SBM?4FB??"O?&OWJSPONFOUBM?$SJTJT??'BTIJPO?
BOE?&OWJSPONFOU??8BUFS?BOE?"JS?1PMMVUJPO?
%JBMPHVFT??5IF?8FBUIFS?$IBOHFT?7FSZ?0GUFO??"U?UIF?%PDUPSrT?
6OJU????:065)?130#-&.4?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
(SBNNBS?3FWJFX?? 1FSGFDU?$POUJOVPVT?5FOTFT?"DUJWF?BOE?1BTTJWF??
$PNQPVOE?1SFQPTJUJPOT?
5FYUT?? 1SPCMFNT?PG?5FFOBHFST??:PVOH?1FPQMF?w?0ME?1SPCMFNT? ?
:PVUI?0SHBOJ[B?UJPOT?JO?(SFBU?#SJUBJO??:PVUI?0SHBOJ[BUJPOT?JO?UIF?
6?4?"??.PEFSO?:PVUI?(SPVQJOHT?
%JBMPHVFT??"U?.D%POBMErT??%JOOFS?BU?UIF?3FTUBVSBOU?
www.phoenixbooks.ru
°??????????u?
?
6OJU?????,&&1*/(?'*5?"/%?%0*/(?41035?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
(SBNNBS?3FWJFX?? &OHMJTI?5FOTFT?JO?UIF?"DUJW F?7PJDF??$PNQPVOE?
1SFQPTJUJPOT??
5FYUT??4QPSUT?BOE?(BNFT??'BWPVSJUF?4QPSUT?JO?%JGGFSFOU?$PVOUSJFT?
(SFBU?#SJUBJO?"NFSJDB?3VTTJB
??4P NF?4QFDJBM?,JOET?PG?4QPSUT??
5IF?0MZNQJD?(BNFT?
%JBMPHVFT??"U?UIF?'PPUCBMM?.BUDI??4QPSUT?BOE?(BNFT?JO?(SFBU ?
#SJUBJO?
6OJU?????3644*"?w?.:?.05)&3-"/%?
???????w?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
(SBNNBS?3FWJFX?? &OHMJTI?5FOTFT?JO?UIF?1BTTJWF?7PJDF??"EWFSCT?
5FYUT?? 5IF?3VTTJBO?'FEFSBUJPO??4UBUF?4ZTUFN?PG?UIF?3VTTJBO ?
'FEFSBUJPO??'SPN?UIF?)JTUPSZ?PG?3VTTJB??3VTTJB? w?.Z?#FBVUJGVM?
.PUIFSMBOE?
%JBMPHVFT?? 5IBOL?:PV?GPS?$P NJOH??#SFBLGBTU?JO?UIF?3VTTJBO ?
'BNJMZ?
6OJU?????.04$08?w?5)&?$"1*5"-?0'?3644*"?
???????w?????????????????????????????????????????????????????????????? ???
(SBNNBS?3FWJFX?? 4FRVFODF?PG?5FOTFT??'VUVSF?JO?UIF?1 BTU??%JSFDU?
BOE?*OEJSFDU?4QFFDI?
5FYUT??.PTDPX?w?UIF?$BQJUBM?PG?3VTTJB??5IF?4JHIUT?PG?3VTTJB??5IF?
,SFNMJOrT?$BUIFESBMT??'SPN?UIF?)JTUPSZ?PG?.PTDPX?
%JBMPHVFT??.PTDPXrT?1MBDFT?PG?*OUFSFTU??8FrWF?-PTU?PVS?8BZ?
6OJU?????&/(-*4)?41&",*/(?$06/53*&4??
5)&?6/*5&%?,*/(%0.
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???
(SBNNBS?3FWJFX?? %JSFDU?BOE?*OEJSFDU?4QFFDI?JOUFSSPHBUJW F?BOE?
JNQFSBUJWF?TFOUFODFT
?
5FYUT?? 5IF?6OJUFE?,JOHEP N?PG?(SFBU?#SJUBJO?BOE?/PSUIFSO?*SF?
MBOE??-POEPO?v?UIF?$BQJUBM?PG?UIF?6?,??5IF?4JHIUT?PG?-POEPO? ?
5IF?5PXFS?PG?-POEPO??8FTUNJOTUFS?"CCFZ??5IF?)PVTFT?PG?1 BS?
MJBNFOU??4U??1BVMrT?$BUIFESBM??#VDLJOHIBN?1 BMBDF??"?%B Z?PG?BO ?
&OHMJTINBO?
%JBMPHVFT??"?8BML?PO?)BNQTUFBE?)FBUI??4JHIUTFFJOH?JO?-POEPO?
6OJU?????&/(-*4)?41&",*/(?$06/53*&4??
5)&?6/*5&%? 45"5&4?0'?".&3*$"?
°???????????·?????????????????????????????????????????????????????????
(SBNNBS?3FWJFX??/PO?'JOJUF?'PSNT?PG?UIF?7 FSC??5IF?*OGJOJUJW F??
5IF?*OGJOJUJWF?$POTUSVDUJPOT?
www.phoenixbooks.ru
?
? u? ?????????????????????????????????????????????
5FYUT?? 5IF?6OJUFE?4UBUFT?PG?"NFSJDB??8 BTIJOHUPO?BOE?JUT?4JHIUT??
5IF?.BJO?$JUJFT?PG?"NFSJDB??/FX?:PSL??1IJMBEFMQIJB??$IJDBHP? ?
4BO?'SBODJTDP??"?5SJQ?GSPN?4BO?'SBODJTDP?UP?/FX?:PSL??&OHMJTI?
NFO?BOE?"NFSJDBOT?
%JBMPHVFT??8BTIJOHUPO?%?$??"U?UIF?)PUFM?
6OJU?????&/(-*4)?41&",*/(?$06/53*&4??
$"/"%"??"6453"-*"??/&8?;&"-"/%
©???????????????????????????????????????????????????????????????? ???
(SBNNBS?3FWJFX?? (FSVOE??(FSVOEJBM?$POTUSVDUJPOT?
5FYUT?? $BOBEB??$BOBEJBO?.BJO?$JUJFT??"VTUSBMJB??5 FSSB?*ODPHOJUB??
5IF?4USBOHF?8PSME?PG?"VTUSBMJBO?"OJNBMT??/FX?;FBMBOE?
%JBMPHVFT??5SBWFMMJOH?BMPOH?/FX?;FBMBOE??"U?UIF?"JSQPSU?
6OJU?????)0-*%":4?"/%?53"%*5*0/4
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
(SBNNBS?3FWJFX??1BSUJDJQMF?*??1BSUJDJQMF?**??1FSGFDU?1BSUJDJQMF?"D?
UJWF?1BTTJWF
??"CTPMVUF?1BSUJDJQMF?$POTUSVDUJPO?
5FYUT?? (FOFSBM?)PMJEBZT??4PNF?/BUJPOBM?"NFSJDBO?)PMJEB ZT??
)PMJEBZT?JO?3VTTJB??#SJUJTI?$VTUP NT?BOE?5SBEJUJPOT??'PVS?$IBS?
BDUFST?PG?#SJUPOT?
%JBMPHVFT??1MBOOJOH?B?)PMJEBZ??"U?B?)FBMUI?3FTPSU?
6OJU?????&%6$"5*0/?*/?3644*"?"/%?*/?&/(-*4)?
41&",*/(?$06/53*&4
?????????????????????????? ??????????????????????????????????
(SBNNBS?3FWJFX?? $PNQPVOE?BOE?$PNQMFY?4FOUFODFT??$POKVOD?
UJPOT?BOE?$POKVODUJPOBM?8PSET?
5FYUT?? &EVDBUJPO?JO?3VTTJB??&EVDBUJPO?JO?UIF?6OJUFE?,JOHEP N??
5IF?4ZTUFN?PG?&EVDBUJPO?JO?UIF?6?4?"??.Z?- ZDFVN?
%JBMPHVFT??.BSL?.Z?8PSET??*O?UIF?4FBSDI?PG?B?+PC?
6OJU?????.64*$?*/?063?-*'&
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(SBNNBS?3FWJFX?? 5IF?4VCKVODUJWF?.PPE?
5FYUT??.VTJD?JO?0VS?-JGF??4P NF?.VTJDBM?4UZMFT??1?*??$IBJLPWTLZ??
"?-?8FCCFS??3VTTJBO?$MBTTJD?.VTJD?
%JBMPHVFT??"U?B?$PODFSU??:PV?%POrU?0CKFDU?UP?.VTJD?%P?:PV 6OJU????$*/&."?"/%?5)&"53&
©????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(SBNNBS?3FWJFX??"EWFSCJBM?$MBVTFT??$POEJUJPOBM?4FOUFODFT?
5FYUT?? $JOFNB?JO?0VS?-JGF??7JTJUJOH?B?5IFBUSF??&OHMJTI?5IFBUSFT??
"NFSJDBO?5IFBUSFT??$JOFNB?JO?"NFSJDB?
%JBMPHVFT??"U?UIF?5IFBUSF??(PJOH?UP?UIF?.P WJFT?
www.phoenixbooks.ru
°??????????u?
?
6OJU?????.64&6.4?"/%?1* $563&?("--&3*&4
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
(SBNNBS?3FWJFX??5FYUT??#SJUJTI?.VTFVNT?BOE?"SU?(BMMFSJFT??3VT?
TJBO?"SUT??1SJEF?PG?UIF?3VTTJBO?1 FPQMF?*??3FQJO
?5PNBT?(BJOT?
CPSPVHI??3PDLXFMM?,FOU??"NFSJDBO?1 BJOUFST??3VTTJBO?8BOEFSJOH?
"SU?1BJOUFST?
%JBMPHVF??*O?UIF?)BMM?PG?UIF?3VTTJBO?1 BJOUFST?8BOEFSFST?
??????????°©???°????????©??????????????????????????????????
??°???????????????©??©??????????????????????????????????????????
???????²?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
www.phoenixbooks.ru
?
? u? ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????
???????????
²?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????w???????????????????????????????????
????????? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????©????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????w??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????w?????????????????????????
????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????°??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
www.phoenixbooks.ru
????????????u?
?
?????????²?????????????????????????????????????????? ?
???????????????????????????????????????????????????? ?
?????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????w???????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????? ?
???????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?
издавалась в ряде учебных и учебнометодических пособий?
?????????????????????????????????????????????????? ?
???????????
²???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????w???????????????????????????????????????????? ?
??????????????²?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?
???????????????????????????????
www.phoenixbooks.ru
??
? u? ?????????????????????????????????????????????
6OJU???.:?'".*-:?"/%?.:4&-'
(3".."3?/PVOT?4JOHVMBS?BOE?1MVSBM
?
3&7*&8???"SUJDMFT?EFGJOJUF?JOEFGJOJUF?[FSP
?
1SPOPVOT??1FSTPOBM?%FNPOTUSBUJWF
?1 PTTFTTJWF?
5IF?WFSCT?sUP?CFt?sUP?IBWFt??2VFTUJPOT?
? 5IF?1SFTFOU?1SPHSFTTJWF?5FOTF?
???%JWJEF?UIF?OPVOT?CFMPX?JOUP?UXP?DPMVNOT?BDDPSEJOH?UP?
UIF?NPEFM?TFF?(SBNNBS?3FGFSFODF?#PPL?Q?????
?
?/FXT?JT ?8BHFT?BSF
?-PWF?XPNFO?NPOFZ?TDJTTPST?MJPO?MJPOFTT?QSPHSFTT?BSNZ?
NJDF?IBJS?DMPUIFT?KFBOT?USPVTFST?W BDBUJPO?NBUIFNBUJDT?
HPPET?DIJMESFO?QIZTJDT?VODMFT?TQFDUBDMFT?CJMMJBSET?BEWJDF?
BSNT?HFFTF?JOGPSNBUJPO?DPOUFOUT?QSFTT?QPUBUPFT?LOPXMFEHF?
QIPOFUJDT?QPUBUP?QFPQMF?QFPQMFT?NBHB[JOF?TVO?HMBTTFT?PGGJDF?
BDUSFTT?MFUUFS?CVTJOFTT?NFO?DIJME?UFFUI?DSFX?QPMJDF?
???'JMM?JO?UIF?CMBOLT?XJUI?B?TVJUBCMF?BSUJDMF?UIF?B?BO?PS?
[FSP?BSUJDMF
?
*[email protected]@@MBSHF?IPVTF?JO?4BEP [email protected]@@IPVTF?IBT ?
[email protected]@@[email protected]@@[email protected]@@UIJSE?
[email protected]@@[email protected]@@[email protected]@@?SPP N?GPS?
@@@[email protected]@@LJUDIFO?SPP [email protected]@@[email protected]@@MBW BUPSZ??
@@@[email protected]@@[email protected]@@GMBU??*[email protected]@@NJEEMF?
[email protected]@@[email protected]@@[email protected]@@[email protected]@@GMPX?
[email protected]@@UBCMF?JT?DP [email protected]@@[email protected]@@
[email protected]@@TJML??'[email protected]@@[email protected]@@UBCMF??
*[email protected]@@[email protected]@@[email protected]@@[email protected]@@4NJSOP WT?NZ?
GBNJMZ
[email protected]@@[email protected]@@TFBUT?
[email protected]@@[email protected]@@[email protected]@@?57?TFU?
[email protected]@@[email protected]@@JOUFSFTUJOH?QSPHSBNNFT?PS?
@@@[email protected]@@TJTUFS?QMB [email protected]@@[email protected]@@WJPMJO?
[email protected]@@[email protected]@@?QMFBTVSF??8F?
[email protected]@@[email protected]@@@[email protected]@@[email protected]@@?
www.phoenixbooks.ru
6OJU????.Z?'BNJMZ?BOE?.ZTFMG? u?
??
FWFOJOH??*[email protected]@@[email protected]@@[email protected]@@?MFNPO?BOE?NZ?
@@@[email protected]@@[email protected]@@?NJML??*[email protected]@@UJNF ?
[email protected]@@[email protected]@@?IP NF?
???'JMM?JO?UIF?CMBOLT?XJUI?B?TVJUBCMF?GPSN?PG?UIF?WFSC?pUP?CFq?
BN?JT?BSF
?PS?pUP?IBWFq?IBWF?IBT
?
[email protected]@@?.JLF??*[email protected]@@?B?QVQJM??*[email protected]@@?B?OFX?DP N?
[email protected]@@@?$P NQVUFS?4UVEZ????? 4PNF?
[email protected]@@@?WFSZ?EJGGJDVMU?BU?TDIPPM????? *[email protected]@@?TVSF?UIBU?&OHMJTI?
@@@@[email protected]@@@?
[email protected]@@@?GPVS??NZ?GBUIFS?NPUIFS?TJTUFS?BOE?*? ?
???*[email protected]@@@?NBOZ?GSJFOET??8 [email protected]@@@?GPOE?PG?SFBEJOH?CPPLT??.Z ?
[email protected]@@@?B?MPU?PG?EFUFDUJW [email protected]@@@?W FSZ?
[email protected]@@@?BO?PGGJDFS ??)[email protected]@@@?BO?PME?DBS ??*U?
@@@@?PG?HSFFO?DPMPS [email protected]@@@[email protected]@@@?
B?TFXJOH?NBDIJOF?BOE?MJLFT?TFXJOH?????? [email protected]@@@?ZPV?B?TJTUFS ? w?
/P?*[email protected]@@@?OPU??#[email protected]@@@??)[email protected]@@@?B?TDIPPMHJSM? ?
[email protected]@@@[email protected]@@@?B?HPPE?NJYFS?BOE ?
FWFSZCPEZ?MJLFT?IFS?
???1VU?RVFTUJPOT?UP?UIF?GPMMPXJOH?TFOUFODFT?BDDPSEJOH?UP?
UIF?NPEFMT?
1FUF?JT?BU?IPNF?OPX?
)F?IBT?BO?&OHMJTI?CPPL?
8IP?JT?BU?IPNF?OPX *T?1FUF?BU?IPNF?OPX *T?1FUF?BU?IPNF?PS?BU?TDIPPM?OPX 8IFSF?JT?1FUF?OPX 8IFO?JT?1FUF?BU?IPNF 1FUF?JT?BU?IPNF?OPX?JTOrU?IF 1FUF?JT?OPU?BU?TDIPPM? JT?IF 8IP?IBT?BO?&OHMJTI?CPPL )BT?IF?BO?&OHMJTI?CPPL )BT? IF?BO?&OHMJTI?PS?3VTTJBO ?
CPPL 8IBU?IBT?1FUF 8IBU?CPPL?IBT?1FUF 1FUF?IBT?BO?&OHMJTI?CPPL?IBTOrU?IF 1FUF?IBT?OP?(FSNBO?CPPLT? IBT?IF ????.JLF?JT?MBUF?GPS?TDIPPM?UPEBZ?????5IFZ?IBWF?B?OFX?DPNQVUFS??
???.Z?(SBOOZ?IBT?B?OJDF?HBSEFO????? 5IF?HJSMT?BSF?BGSBJE?PG?EPHT??
???.Z?BVOU?JT?B?UFBDIFS?PG?3VTTJBO?-JUFSBUVSF?????.Z?NPUIFS?IBT?
HPU?EBSL?IBJS?????*?BN?GPOE?PG?SFBEJOH?EFUFDUJWF?TUPSJFT?????/JDL?JT?
OPU?SFBEZ?GPS?QIZTJDT?UPEBZ?????.Z?HSBOEQBSFOUT?IBWF?B?OJDF?IPVTF?
JO?UIF?WJMMBHF?????? 5IFZ?BSF?JOUFSFTUFE?JO?.BUIFNBUJDT?????? +BOF?
IBT?B?CFBVUJGVM?OFX?ESFTT??????5IF?#SPXOT?IBWF?UXP?EBVHIUFST?BOE?
www.phoenixbooks.ru
??
? u? ?????????????????????????????????????????????
6OJU???-&"3/*/(? &/(-*4)
(3".."3?"EKFDUJWFT??%FHSFFT?PG?$PNQBSJTPO?
3&7*&8???/VNFSBMT?w?5JNF??%BUFT?
5IF?1SFTFOU?4JNQMF?5FOTF?
1SFQPTJUJPOT?JO?PO?BU?PG?
???-PPL?BU?UIF?GBNJMZ?USFF?BOE?GJMM?JO?UIF?CMBOLT?XJUI?OPVOT?
JO?UIF?1PTTFTTJWF?$BTF?
???#FBUSJDF?JT?"MGSFErT?XJGF????? [email protected]@@@?NPUIFS?????'JPOB?JT?
[email protected]@@@?XJGF??UIFZ?BSF?EJWPSDFE?????/[email protected]@@@?TPO?????0MJ?
[email protected]@@@?OFQIFX????? [email protected]@@@[email protected]@@@@ ?
[email protected]@@@?TFDPOE?XJGF????? (FSSZ?JT?
@@@@@[email protected]@@@?TUFQTPO????? %[email protected]@@@?TUFQNPUIFS ??
????,[email protected]@@@?VODMF?????? [email protected]@@@?DPVTJO??????"MGSFE?JT?
@@@@?HSFBU?HSBOEGBUIFS??????/[email protected]@@@[email protected]@@@?OFQI?
FX??????)[email protected]@@@[email protected]@@@[email protected]@@@?
???'JMM?JO?UIF?CMBOLT?XJUI?TVJUBCMF?QPTTFTTJWF?QSPOPVOT?NZ?
IJT?IFS?JUT?PVS?ZPVS?UIFJS
??4FF?Q??????
?*[email protected]@@?MBOHVBHF?JT?3VTTJBO?
?*?DPNF?GSPN?3VTTJB??.Z?MBOHVBHF?JT?3VTTJBO?
[email protected]@@?MBOHVBHF?JT?6LSBJOJBO??
???.Z?QFO?GSJFOE?DPNFT?GSPN?&[email protected]@@?MBOHVBHF?JT?&OHMJTI??
???)JT?BVOU?DP NFT?GSPN?*[email protected]@@?MBOHVBHF?JT?*SJTI????? 5IFZ?
www.phoenixbooks.ru
6OJU????-FBSOJOH?&OHMJTI? u?
??
[email protected]@@?MBOHVBHF?JT?8 FMTI?????:PV?DPNF?GSPN?
[email protected]@@?MBOHVBHF?JT?4DPUUJTI????? 5IBU?NBO?DP NFT?GSPN?
([email protected]@@?MBOHVBHF?JT?(FSNBO????? 5IPTF?CVTJOFTTNFO?DPNF?
[email protected]@@?MBOHVBHF?JT?+BQBOFTF????? 5IJT?BDUSFTT?DP NFT?
GSPN?*[email protected]@@MBOHVBHF?JT?*UBMJBO????? -VDJMMF?DPNFT?GSPN?'SBODF??
@@@MBOHVBHF?JT?'SFODI?????? )FS?IVTCBOE?DP NFT?GSPN?1PMBOE??
@@@MBOHVBHF?JT?1PMJTI??????:[email protected]@@MBOHVBHF?
JT?4QBOJTI?????? 5IFTF?DIJMESFO?DP [email protected]@@MBOHVBHF?
JT?$IJOFTF?????? 8F?DPNF?GSPN?([email protected]@@?MBOHVBHF?JT?(SFFL??
????*[email protected]@@?MBOHVBHF?JT?4XFEJTI??????.BSHBSFU?
DPNFT?GSPN?)[email protected]@@?MBOHVBHF?JT?%VUDI?
???(JWF?BOTXFST?UP?UIF?GPMMPXJOH?RVFTUJPOT??*G?ZPV?BSF?OPU?
TVSF?JO?UIF?DPSSFDUOFTT?PG?ZPVS?BOTXFS?CFHJO?JU?XJUI?p*?
UIJOLq?p*?TVQQPTFq?p*U?TFFNT?UP?NFq?p*O?NZ?PQJOJPOq??
JG?ZPV?BSF?TVSF?t?VTF?p0G?DPVSTFq?p$FSUBJOMZq?p4VSFq?
"?????8IJDI?JT?FBTJFS??&OHMJTI?PS?3VTTJBO ????8IJDI?JT?TNBMMFS??
&VSPQF?PS?"TJB ???? 8IJDI?JT?MPOHFS??UIF?5IBNFT?PS?UIF?7 PMHB ?
???8IJDI?JT?DPMEFS??+BOVBSZ?PS?'FCSVBSZ ???? 8IJDI?JT?CJHHFS? ?
8BTIJOHUPO?PS?/FX?:PSL ???? 8IJDI?JT?PMEFS??.PTDPX?PS?4U??1 F?
UFSTCVSH ????8IP?JT?Z PVOHFS??ZPVS?GBUIFS?PS?ZPVS?NPUIFS #????? 8IJDI?JT?NPSF?QPQVMBS??GPPUCBMM?PS?IBOECBMM ???? 8IJDI?
JT?NPSF?EJGGJDVMU??&OHMJTI?PS?+BQBOFTF ????? 8IJDI?JT?NPSF?JOUFS?
FTUJOH??B?CPPL?PS?B?OFXTQBQFS ????? 8IP?JT?NPSF?QSBDUJDBM??B?NBO?
PS?B?XPNBO ????? 8IP?JT?NPSF?EJMJHFOU??Z PV?PS?Z PVS?CSPUIFS ?
????8IP?JT?NPSF?QPMJUF??"MJDF?PS?)FMFO $??????8IJDI?JT?UIF?TIPSUFTU?NPOUI?PG?UIF?Z FBS ????? 8IJDI?JT?
UIF?OFBSFTU?QMBOFU?UP?UIF?&BSUI ????? 8IJDI?JT?UIF?IJHIFTU?NPVO?
UBJO?JO?UIF?$BVDBTVT ????? 8IJDI?JT?UIF?NPTU?QPQVMBS?MBOHVBHF ?
JO?UIF?XPSME ????? 8IJDI?JT?UIF?NPTU?GBNPVT?CBMMFU?PG?1 ??$IBJ?
LPWTLZ ?????8IJDI?JT?UIF?NPTU?EJGGJDVMU?TVCKFDU?GPS?ZPV?BU?TDIPPM ?
????8IJDI?JT?UIF?NPTU?FYQFOTJW F?DBS ???(JWF?BOTXFST?BDDPSEJOH?UP?UIF?NPEFMT?CFMPX?
?w?*T?&OHMJTI? BT?EJGGJDVMU? BT?+BQBOFTF ?w?/P?&OHMJTI?JT? OPU?TP?EJGGJDVMU? BT?+BQBOFTF?
?+BQBOFTF?JT? NVDI?NPSF? EJGGJDVMU?UIBO?&OHMJTI?
www.phoenixbooks.ru
6OJU????.Z?)PNF?JT?.Z?$BTUMF?? u?
??
6OJU???.:?)0.&?*4?.:?$"45-&
(3".."3? 1ISBTFT?sUIFSF?JTt?sUIFSF?BSFt?
3&7*&8??? 1SPOPVOT?sTPNF?sBOZt?sOPt?
*NQFSBUJWF?.PPE??1BTU?4JNQMF?5FOTF?
1SFQPTJUJPOT??GPS?BCPVU?UP?JOUP?GSPN?PVU?
???.BLF?UIF?1MVSBM?PVU?PG?UIF?4JOHVMBS?BDDPSEJOH?UP?UIF?
NPEFMT?
5IFSF?JT?BO?BQQMF?JO?UIF?USFF?NBOZ?BQQMFT
?
5IFSF?BSF?NBOZ?BQQMFT? JO?UIF?USFF?
???5IFSF?JT?B?UFBDIFS?JO?UIF?DMBTTSPPN?NBOZ?QVQJMT
?????5IFSF?
JT?B?NBHB[JOF?PO?UIF?MJUUMF?UBCMF?NBOZ?OFX TQBQFST
????? 5IFSF?JT?
B?UBCMF?JO?UIF?DPSOFS?UX P?BSNDIBJST
????? 5IFSF?JT?POF?CPPL?JO ?
.JLFrT?CBH?TP NF?DPQZCPPLT
????? 5IFSF?JT?B?LFZ?JO?NZ?QPDLFU ?
TPNF?PUIFS?UIJOHT
?????5IFSF?JT?B?TPGB?JO?UIF?SPPN?TPNF?DIBJST
??
???5IFSF?JT?UIF?.PPO?JO?UIF?TLZ?NBOZ?TUBST
????? 5IFSF?JT?BO?PME?
IPVTF?JO?UIBU?EJTUSJDU?NBOZ?OFX?CVJMEJOHT
????? 5IFSF?JT?B?CVT ?
JO?UIF?TUSFFU?NBOZ?DBST
?????? 5IFSF?JT?UIF?TVO?JO?UIF?TLZ?TP NF?
DMPVET
?
???8SJUF?EPXO?UIF?MJTU?PG?QSPEVDUT?XIJDI?ZPV?DBO?TFF?JO ?
)FOSZoT?LJUDIFO??.JOE?DPVOUBCMF?OPVOT?UIFSF?BSF?UXP?? ?
NBOZ???GFX?CPUUMFT?PG?NJML
?BOE?VODPVOUBCMF?OPVOT?UIFSF?
www.phoenixbooks.ru
??
? u? ?????????????????????????????????????????????
JT?TPNF???MJUUMF???NVDI?NJML
??6TF?UIF?XPSET??B?QBDLFU?
B?CPY?B?KBS?B?UJO?B?QPU?B?MPBG?B?CVODI?B?QJFDF?FUD?
???'JOJTI?UIF?TFOUFODFT?BDDPSEJOH?UP?UIF?NPEFM?
5IFSF?JT? TPNFPOF?JO?UIF?SPPN?????JO?UIF?LJUDIFO
?
5IFSF?JT?TPNFPOF?JO?UIF?SPPN?CVU?UIFSF?JT? OPCPEZ?JO?UIF?
LJUDIFO?
[email protected]@@@?PO?UIF?UBCMF
?????5IFSF?
[email protected]@@@JO?UIF?DMBTTSPPN
?????5IFSF?JT?TPNF?
CPEZ?XBJUJOH?GPS?Z [email protected]@@@?JO?UIF?SFBEJOH?IBMM
??
???*[email protected]@@@?UP?FBU
?????5IFSF?JT?TPNF?
[email protected]@@@?JO?UIF?HBSEFO
????? 5IFSF?JT?TPNFUIJOH?PO?
[email protected]@@@?PO?UIF?TJEFCPBSE
????? 5IFZ?IBWF?HPU?TPNFUIJOH?
[email protected]@@@?GPS?UIFN
????? 5IFSF?JT?TP NFCPEZ?JO?UIF?TJUUJOH?
[email protected]@@@?JO?UIF?CBUISPP N
????? 5IFSF?JT?TP NFUIJOH?JO?NZ ?
[email protected]@@@JO?NZ?QPDLFU
?????? 5IFSF?JT?TPNFCPEZ?BU?UIF?XJOEPX?
@@@@BU?UIF?EPPS
?
???1VU?RVFTUJPOT?BDDPSEJOH?UP?UIF?NPEFM?
5IFSF?JT? OPUIJOH?PO?UIF?TIFMG??PO?UIF?UBCMF ?
*T?UIFSF? BOZUIJOH?PO?UIF?UBCMF ???5IFSF?JT?OPCPEZ?IFSF??JO?UIBU?SPP N ????? 5IFSF?JT?OPUI?
JOH?JO?IFS?IBOE??JO?IFS?QPDLFU ?????/P?POF?JT?SFBEZ?GPS?UIF ?
UFTU?QBQFS??GPS?B?EJDUBUJPO ????? 8F?NVTU?HP?OPXIFSF?UPEB Z??
UPNPSSPX ?????/PCPEZ?DBO?EP?JU?BU?PODF??CZ?UIF?FW FOJOH ??
???5IFSF?JT?OPUIJOH?PO?UIF?XJOEPX?TJMM??PO?UIF?TPGB ????? 5IF?DBU?
JT?OPXIFSF?JO?UIF?IPVTF??JO?UIF?HBSEFO ?????5IFSF?JT?OPUIJOH?JO?
UIF?CPY??VOEFS?UIF?CPY ????? 5IFSF?JT?OPCPEZ?JO?UIF?DMBTTSPP N?
JO?UIF?MBCPSBUPSZ ????? 5IFSF?JT?OPUIJOH?UP?EP?JO?UIF?SPP N??JO?
UIF?LJUDIFO ?
???5SBOTGPSN?UIF?TFOUFODFT?BDDPSEJOH?UP?UIF?NPEFMT?
"??(JWF?VQ?TNPLJOH?IF
??w? -FU?IJN? HJWF?VQ?TNPLJOH? ?
*UrT?IBSNGVM?
www.phoenixbooks.ru
6OJU????.Z?)PNF?JT?.Z?$BTUMF?? u?
??
6OJU???53"7&--*/(
(3".."3?.PEBM?7FSCT??DBO?NBZ?NVTU?TIPVME?
3&7*&8??? PVHIU?OFFE?
4JNQMF?5FOTFT?"DUJWF?
1SFQPTJUJPOT??BCPWF?CFMPX??PWFS?VOEFS?
???5SBOTMBUF?UIF?TFOUFODFT?XJUI?NPEBM?WFSCT?JOUP?3VTTJBO?
???)PC? DBOOPU?TXJN?CVU?+BOF? DBO?TXJN?WFSZ?XFMM?????:PV?BSF?
OPU?XFMM??:PV?NVTU?DPOTVMU?B?EPDUPS?????*?DBOrU?TMFFQ?CFDBVTF?*?BN?
DPME?????)F?NBZ?LOPX?IFS?BEESFTT?????$BO?%FO?TQFBL?(FSNBO ?w?
*?BN?BGSBJE?IF? DBOrU?CVU?IF? DBO?TQFBL?&OHMJTI?WFSZ?XFMM?????:PV?
PVHIU?UP?CF?NPSF?DBSFGVM?????.BZ?*?DP NF?JO ? w?0G?DPVSTF?Z PV?
NBZ??#VU?ZPV?NVTUOrU?CF?MBUF?????:PV?TIPVMEOrU?TNPLF?JO?UIF?SPPN??
???*?NVTU?BQPMPHJ[F?UP?ZPV??w?:PV?OFFEOrU?BQPMPHJ[F?JUrT?NZ?GBVMU??
????/FFE?*?HP?UIFSF?BU?PODF ?w?:FT?ZPV?NVTU?
???'JMM?JO?UIF?CMBOLT?XJUI?B?TVJUBCMF?NPEBM?WFSC?DBO?NBZ?
NVTU?PVHIU?TIPVME?OFFE
?
???*[email protected]@@@?HFU?VQ?FBSMZ?UP NPSSPX?CFDBVTF?XF?BSF?QMBOOJOH ?
UP?HP?GJTIJOH????? *[email protected]@@@?OPU?HFU?VQ?FBSMZ?PO?4VOEB Z?JUrT?NZ?EB Z?
PGG?????:[email protected]@@@?TQFBL?&[email protected]@@@?OrU?Z PV ????:[email protected]@@@UP?
[email protected]@@@?TMFFQ?BMM?EB Z??)[email protected]@@@OrU?HP?UP?
TDIPPM????? *UrT????PrDMPDL??)[email protected]@@@CF?BU?TDIPPM?OPX ????? @@@@@?
ZPV?MFOE?NF?Z PVS?EJDUJPOBSZ ?0G?DPVSTF?*[email protected]@@@??)FSF?Z PV?BSF??
???:[email protected]@@@?IFMQ?Z PVS?NPUIFS??4IF?JT?TP?CVTZ ????? @@@@?*?IBW F?
BOPUIFS?DVQ?PG?UFB ????? @@@@?XF?MFBSO?UIF?QPFN?CZ?IFBSU ?/P?
[email protected]@@@?OPU?
???(JWF?BOTXFST?UP?UIF?RVFTUJPOT?BDDPSEJOH?UP?UIF?NPEFMT?
"?
w?.VTU?XF?HFU?VQ?FBSMZ?UPNPSSPX w?:FT?DFSUBJOMZ?ZPV?NVTU??8FrSF?MFBWJOH?BU???PrDMPDL
?
w?/P?ZPV?OFFEOrU??5PNPSSPX?JT?4VOEBZ
?
???.VTU?*?DIBOHF?NZ?DMPUIFT ?:PVrSF?XFU??ZPV?MPPL?W FSZ?
OJDF
?????.VTU?TIF?HP?UP?TFF?UIF?EPDUPS ?4IF?MPPLT?JMM??TIFrT ?
RVJUF?XFMM
?????.VTU?*?HJW F?UIF?CPPL?CBDL?UP?IJN ?)F?OFFET?JU??
IF?QSFTFOUFE?JU?UP?Z PV
?????.VTU?TIF?QSFQBSF?TBOEXJDIFT?GPS?UIF?
www.phoenixbooks.ru
??
? u? ?????????????????????????????????????????????
QJDOJD ?5IF?NPSF?UIF?CFUUFS??X FrWF?BMSFBEZ?QSFQBSFE?UIFN
? ?
???.VTU?XF?LFFQ?UIF?XJOEPX?TIVU ?*UrT?SBUIFS?DPME??JUrT?TP?IPU?
IFSF
?????.VTU?.BSZ?HP?TIPQQJOH ?8 F?OFFE?TP NF?GPPE??XFrWF?
CPVHIU?FWFSZUIJOH
?????.VTU?TIF?SJOH?Z PV?VQ?JO?UIF?FWFOJOH ?*rMM?
XBJU?GPS?IFS?SJOH??*rMM?CF?BX BZ
?
#?
w?.BZ?*?PQFO?UIF?XJOEPX ?w?????*U?JT?W FSZ?DPME?OPX
?
w?:FT?ZPV?NBZ??w?/P?ZPV?NVTUOrU??*U?JT?WFSZ?DPME?IFSF?
???.BZ?*?DMPTF?UIF?EPPS ? w?????*U?JT?IPU?IFSF
?????.BZ?*?QMBZ?
UIF?QJBOP ? w?????.PUIFS?JT?TMFFQJOH
?????.BZ?XF?UBLF?UIF?DVQT?
BXBZ ?w?????5IFZ?X BOU?UP?IBW F?TPNF?NPSF?DPGGFF
?????.BZ?*?
MPPL?TPNF?XPSET?VQ?JO?B?EJDUJPOBSZ ? w????*UrT?B?DPOUSPM?QBQFS
??
???.BZ?*?HP?PVU ? w????5IF?MFTTPO?JT?OPU?P WFS
?????.BZ?XF?XBUDI?
UIF?57 ? w?????8F?BSF?HPJOH?UP?IBW F?EJOOFS
?????.BZ?*?TUBZ?BXBZ?
GSPN?DMBTTFT ?w?????:PV?BSF?OPU?JMM
?
$?
w?8IZ? DBOrU?ZPVS?TPO?IFMQ?ZPV ?HP?UP?TDIPPM
w?)F? DBOrU?IFMQ?NF?CFDBVTF?IF?NVTU?HP?UP?TDIPPM?
???8IZ?DBOrU?ZPV?HJWF?NF?UIJT?CPPL ?HJWF?JU?UP?.JLF
????? 8IZ?
DBOrU?IF?QMBZ?XJUI?NF ?CF?BU?TDIPPM?BU??
????? 8IZ?DBOrU?ZPV?XBTI?
VQ?UIF?EJTIFT ?EP?NZ?IP NF?XPSL
????? 8IZ?DBOrU?TIF?EP?UIF ?
TIPQQJOH ?HP?UP?UIF?PGGJDF
????? 8IZ?DBOrU?TIF?HP?UP?UIF?UIFBUSF ?
TUBZ?XJUI?UIF?CBCZ
????? 8IZ?DBOrU?Z PV?UBML?XJUI?NF?BU?PODF ?
SFBE?UIJT?BSUJDMF
????? 8IZ?DBOrU?UIFZ?CVZ?B?OFX?DP NQVUFS ?QBZ?
GPS?UIF?DBS
?
???(JWF?BOTXFST?UP?UIF?RVFTUJPOT?VTJOH?UIF?WFSCT?JO?UIF?1BTU?
PS?'VUVSF?5FOTFT?BDDPSEJOH?UP?UIF?NPEFMT?
"?
w?%JE?ZPV?NFFU?"OO?PO?.POEBZ ?/P?PO?4BUVSEBZ
?
w?/P?*? EJEOrU??*? NFU?IFS?PO?4BUVSEBZ?
???%JE?ZPV?UBLF?NZ?QFO ?/P?Z PVS?QFODJM
????? %JE?IF?GMZ?UP?
.PTDPX?JO?4FQUFNCFS ?/P?UP?4U??1 FUFSTCVSH
????? %JE?UIFZ?FBU?
NFBU?BU?EJOOFS ?/P?GJTI
????? %JE?#FO?HP?UP?UIF?TFB?TJEF?CZ?DBS ?
www.phoenixbooks.ru
6OJU????#PPLT?JO?.Z?-JGF? u?
??
6OJU???#00,4?*/?.:?-*'&
(3".."3?.PEBM?7FSCT?BOE?UIFJS?&RVJWBMFOUT?
3&7*&8??? 4JNQMF?5FOTFT?"DUJWF?
1SFQPTJUJPOT??BNPOH?CFUXFFO?FYDFQU?
CFTJEFT?CFZPOE?
???5SBOTMBUF?UIF?UFYU?QBZJOH?BUUFOUJPO?UP?UIF?NPEBM?WFSCT?
BOE?UIFJS?FRVJWBMFOUT?
Students Couldn?t Do Their Homework
.ST??3PCTPO?EPFTOrU?LOPX?XIBU?UP?EP?XJUI?IFS?TUVEFOUT?UP?
EBZ??5IFZ?EJEOrU?EP?UIFJS?IPNFXPSL?MBTU?OJHIU?BOE?OPX?TIF?DBOrU?
UFBDI?UIF?MFTTPO?TIF?QSFQBSFE?
+PIO? XBTOrU?BCMF?UP ?EP? IJT?IPNFXPSL?CFDBVTF?IF?IBE?B ?
TUPNBDLBDIF??4BMMZ? DPVMEOrU?EP?IFS?IP NFXPSL?CFDBVTF?TIF?X BT?
UJSFE?BOE?GFMM?BTMFFQ?FBSMZ ??.BSUJO? DPVMEOrU? EP?IJT?IPNFXPSL?CF?
DBVTF?IF?IBE?UP?WJTJU?IJT?HSBOENPUIFS?JO?UIF?IPTQJUBM??#FUUZ?XBTOrU?
BCMF?UP?EP?IFS?IPNFXPSL?CFDBVTF?TIF?IBE?UP?UBLF?DBSF?PG?IFS?CBCZ?
TJTUFS?XIJMF?IFS?NPUIFS?XPSLFE?MBUF?BU?UIF?PGGJDF??"OE?BMM?UIF?PUIFS?
TUVEFOUT? XFSFOrU?BCMF?UP ?EP?UIFJS?IP NFXPSL?CFDBVTF?UIFSF?X BT?B?
CMBDLPVU?JO?UIFJS?OFJHICPSIPPE?MBTU?OJHIU??"MM?UIF?TUVEFOUT?QSPN?
JTF?.ST??3PCTPO?UIFZ? XJMM?CF?BCMF?UP ?EP?UIFJS?IPNFXPSL?UPOJHIU??
4IF?DFSUBJOMZ?IPQFT?TP?
???(JWF?BOTXFST?UP?UIF?RVFTUJPOT?CFMPX?BDDPSEJOH?UP?UIF?
NPEFMT?
"?
"??%JE?#BSCBSB?MJLF?UIF?DPODFSU?Z FTUFSEBZ #??6OGPSUVOBUFMZ?TIF? DPVMEOrU??XBTOrU?BCMF?UP??HP?UP?UIF?
DPODFSU?MBTU?OJHIU??4IF? IBE?UP?TUVEZ?GPS?BO?FYBNJOB?
UJPO?
???%JE?'SFE?MJLF?.BSZrT?QBSUZ?MBTU?'SJEB Z?FWFOJOH ?????XPSL?
MBUF?BU?UIF?PGGJDF????? %JE?4BMMZ?MJLF?UIF?QFSGPSNBODF?BU?UIF?UIFBUSF?
MBTU?4BUVSEBZ?OJHIU ?????UBLF?DBSF?PG?IFS?MJUUMF?CSPUIFS ????? %JE?ZPV?
MJLF?UIF?UFOOJT?NBUDI?MBTU?X FFL ????WJTJU?NZ?CPTT?JO?UIF?IPTQJUBM??
???%JE?ZPV?BOE?ZPVS?DMBTTNBUFT?MJLF?UIF?GJMN?MBTU?OJHIU ?????TUVEZ?
www.phoenixbooks.ru
??
? u? ?????????????????????????????????????????????
&OHMJTI????? %JE?3POBME?MJLF?UIF?CBTFCBMM?HBNF?Z FTUFSEBZ ?????HP?
UP?UIF?EFOUJTU?
#?
"??*rN?BGSBJE?*? XPOrU?CF?BCMF?UP ?IFMQ?ZPV?XJUI?ZPVS?&OH?
MJTI?UPNPSSPX??*rMM?IBWF?UP?UBLF?NZ?TJTUFS?UP?UIF?EPDUPS?
"??%POrU?XPSSZ?BCPVU?JU??*rN?TVSF? *rMM?CF?BCMF?UP ?TUVEZ?JU?
CZ?NZTFMG?
???$MFBO?ZPVS?HBSBHF??HP?UP?UIF?PGGJDF?????'JY?ZPVS?DBS??ESJW F?
NZ?NPUIFS?UP?UIF?DMJOJD????? 4UVEZ?GPS?UIF?FYBNJOBUJPO??UBLF?NZ?
TJTUFS?UP?IFS?CBMMFU?MFTTPO????? %P?ZPVS?IPNFXPSL??QSBDUJDF?UIF?QJ?
BOP?????5BLF?+FOOJGFS?UP?UIF?EFOUJTU??XPSL?PWFSUJNF?BU?UIF?GBDUPSZ?
???'JMM?JO?UIF?CMBOLT?XJUI?NPEBM?WFSCT?PS?UIFJS?FRVJWBMFOUT?
???:[email protected]@@@[email protected]@@@?UP?
HP?PVU?JO?UXP?EBZT????? *[email protected]@@@?UP?MFBW F?GPS?.PTDPX?Z FTUFSEBZ?CVU?
*?DPVMEOrU??*[email protected]@@@?UP?GJOJTI?NZ?X PSL?JO?UJNF????? [email protected]@@@?
UP?XSJUF?BOE?TQFBL?&[email protected]@@@?*?TFF?UIFN?PGG ?/P?
[email protected]@@@?OPU??*[email protected]@@@?UP?EP?JU?NZTFMG????? [email protected]@@@?UP?WJTJU?IFS?
TJDL?DIJME?BU?UIF?IPTQJUBM?TP NF?EBZT?BHP?????:[email protected]@@@?UP?IVSSZ?
[email protected]@@@?UP?TUBSU?JO?TPNF?NJOVUFT?????:[email protected]@@@?XBJU?
GPS?IJN?JO?IJT?TUVEZ??)[email protected]@@@?CF?CBDL?JO?OP?UJNF?????)[email protected]@@@?UP?
ESJWF?B?DBS?JO?B?NPOUI?BT?TPPO?BT?IF?HFUT?UIF?DFSUJGJDBUF??????:PV?
@@@@[email protected]@@@?UP?DBMN?Z PV?
???$IBOHF?UIF?TFOUFODFT?JOUP??"?? t?1BTU?4JNQMF?#?? t?'V?
UVSF?4JNQMF?VTJOH?UIF?XPSET?HJWFO?JO?CSBDLFUT?
4IF?VTVBMMZ?SJOHT?NF?VQ?PO?4VOEBZ?
"??w?4BUVSEBZ??#??w?.POEBZ
"??4IF? SBOH?NF?VQ? PO?4BUVSEBZ?
#??4IF? XJMM?SJOH?NF?VQ? PO?.POEBZ?
???5IF?DPODFSU?VTVBMMZ?CFHJOT?BU???PrDMPDL?"?? w?ZFTUFSEBZ??
#??w?UPNPSSPX
?????8F?BMXBZT?MJTUFO?UP?UIF?OFXT?"??w?MBTU?OJHIU??
#??w?JO?UIF?FW FOJOH
????? *?CVZ?EFUFDUJW F?TUPSJFT?PODF?B?NPOUI ?
"??w?UXP?EBZT?BHP??#?? w?OFYU?EB Z
????? 4IF?HPFT?UP?UPXO?FW FSZ?
EBZ?"?? w?ZFTUFSEBZ??#?? w?UPNPSSPX
????? 0VS?UFBDIFS?DPMMFDUT ?
BOE?DIFDLT?PVS?DPQZ?CPPLT?GSPN?UJNF?UP?UJNF?"?? w?UIF?EBZ?CF?
www.phoenixbooks.ru
??
? u? ?????????????????????????????????????????????
6OJU???'".064? 1&01-&
(3".."3? 4JNQMF?5FOTFT?1BTTJWF?
3&7*&8??? *NQFSTPOBM?4FOUFODFT?
1SFQPTJUJPOT??CZ?XJUI?XJUIPVU?XJUIJO?
???3FNFNCFS?UIF?GPSNBUJPO?PG?4JNQMF?5FOTFT?JO?UIF?1BTTJWF?
7PJDF?
#F???1?**
1FPQMF? TQFBL? &OHMJTI?BMM?P WFS?
UIF?XPSME?
&OHMJTI?JT?TQPLFO??????
8F? JOWJUFE? +VMJB?GPS?NZ?CJSUI?
EBZ?QBSUZ?
+VMJB?XBT?JOWJUFE??????
5IFZ? XJMM?TFOE?GPS?UIF?EPDUPS ?
JNNFEJBUFMZ?
5IF?EPDUPS? XJMM?CF?TFOU?GPS????
???5SBOTMBUF?JOUP?3VTTJBO?QBZJOH?BUUFOUJPO?UP?UIF?VTF?PG?UIF?
1BTTJWF?7PJDF?
"?????5IF? QMBOFUT?BSF?BUUSBDUFE?CZ?UIF?TVO????? 5IF?QPFN?s1PM?
UBWBt?XBT?XSJUUFO?CZ?"?4??1VTILJO?????5IF?OFX?UIFBUSF?XJMM?CF?CVJMU?
OFYU?ZFBS?????5IF?SBJMXBZ?UJNF?UBCMF?JT?DIBOHFE?UXJDF?B?ZFBS?????)F?
XBT?TVSQSJTFE?BU?NZ?VOFYQFDUFE?BSSJW BM????? 5IFZ? BSF?JOUFSFTUFE?JO?
UIFTF?QSPCMFNT????? 8F?XFSF?UPME?UIF?OFXT?ZFTUFSEBZ?????5IF?QBSDFM?
XJMM?CF?CSPVHIU ?UP?UIF?PGGJDF?JO?IBMG?BO?IPVS ????? 4IF? XBT?QSPNJTFE?
BO?JOWJUBUJPO?DBSE?UP?UIF?QBSUZ?????? 4PNF?PG?UIFTF?OFX?NBHB[JOFT?
BSF?TFOU? BCSPBE?FWFSZ?NPOUI?
#??CFHJO?UIF?US BOTMBUJPO?XJUI?UIF?QS FQPTJUJPO?JG?OFDFTTBSZ
? ?
???5IF? HJSM? XBT?MPPLFE?BU ?XJUI?HSFBU?JOUFSFTU????? 5IF?CPPL? JT?WFSZ?
NVDI? TQPLFO?BCPVU ????? )F? XBT?MJTUFOFE?UP ?XJUI?HSFBU?BUUFOUJPO? ?
???%POrU?XPSSZ??:PVS?EPH? XJMM?CF?UBLFO?DBSF?PG? ????"OO? JT? VTVBMMZ?
XBJUFE?GPS?BGUFS?IFS?DMBTTFT????? )JT?XPSET? BSF?OPU?UBLFO?OPUJDF?PG??
???1SPGFTTPS? JT? OFWFS?JOUFSGFSFE?XJUI ?XIFO?IF?JT?X PSLJOH?BU?IJT ?
MFDUVSFT????? 5IJT?TUBUF?PG?BGGBJST? XJMM?TPPO?CF?QVU?BO?FOE?UP ????? 5IJT?
GBNPVT?BDUSFTT? XBT?QBJE?BUUFOUJPO?UP ?CZ?FW FSZCPEZ?????? 5IF?DMJ?
NBUF?PG?#SJUBJO? JT? HSFBUMZ?JOGMVFODFE?CZ? UIF?TFBT?TVSSPVOEJOH?UIF?
DPVOUSZ?
www.phoenixbooks.ru
6OJU????'BNPVT?1FPQMF? u?
??
$?? ???5IJT? CPPL? DBO?CF?CPVHIU ?BU?BOZ?CPPLTIPQ????? $IJMESFO?
TIPVMEOrU?CF?MBVHIFE?BU?? ???5IF? FWFOU?NVTU?CF?DPNNFOUFE?VQPO?JO?
UPEBZrT?OFXTQBQFS????? 5IF?BSUJDMF? PVHIU?UP?CF?USBOTMBUFE ?BU?PODF??
???5IF?EJDUJPOBSJFT? NBZ?CF?MFGU?PO?UIF?UBCMF?????5IJT?XPSL?NVTU?CF?
EPOF?BT?TPPO?BT?QPTTJCMF?????.JLF?JT?B?WFSZ?EJMJHFOU?QFSTPO??)F?DBO?
CF?SFMJFE?PO ????? 5IF?EPDUPS?NVTU ?CF?TFOU?GPS ?JNNFEJBUFMZ????? 5IF?
MFUUFST?DPVMEOrU?CF?TFOU?PGG?ZFTUFSEBZ??????5IF?HPPET?BSF?UP?CF?EFMJW?
FSFE?CZ?UIF?FOE?PG?UIF?NPOUI?
???$IBOHF?UIF?HJWFO?TFOUFODFT?JOUP???? t?1BTU?4JNQMF?1BT?
TJWF??#??t?'VUVSF?4JNQMF?1BTTJWF??"EE?UIF?XPSET??ZFTUFS?
EBZ?MBTU?ZFBS?UPNPSSPX?FUD?
???'SFODI?JT?UBVHIU?BU?UIJT?TDIPPM?????"MM?UIF?UJDLFUT?GPS?UIJT ?
GJMN?BSF?TPME?PVU?????5IF?CVT?JT?TUPQQFE?IFSF?BU???PrDMPDL?????5IF?
TLZ?JT?DPWFSFE?XJUI?IFBWZ?DMPVET????? 5IFTF?SPPNT?BSF?DMFBOFE?FW?
FSZ?EBZ?????5IF?TJDL?DIJME?JT?UBLFO?UP?UIF?IPTQJUBM?????)F?JT?BMX BZT?
JOGPSNFE?BCPVU?BMM?UIF?QSPCMFNT?????"QQMFT?BSF?TPME?JO?UIF?TUSFFU?
SPVOE?UIF?DPSOFS?????*?BN?BTLFE?BU?FWFSZ?MFTTPO?????? &WFSZUIJOH?JT?
BMXBZT?EPOF?GPS?ZPV?
???5SBOTGPSN?UIF?TFOUFODFT?HJWFO?JO?UIF?"DUJWF?7PJDF?JOUP?
UIF?1BTTJWF?7PJDF
???5IFZ? NBLF?SJOHT?PG?TJMW FS?BOE?HPME????? 5IFZ? HBWF? UIF?QBSUZ?
JO?IJT?IPOPVS?ZFTUFSEBZ?????5IF?QPTUNBO?XJMM?CSJOH?UIF?NBJM?JO?UIF?
NPSOJOH?????"?4??1VTILJO?XSPUF?XPOEFSGVM?QPFNT?BOE?GBJSZ?UBMFT??
???5IFZ? XJMM?IPME?B?EBODF?JO?UIF?DMVC????? 5IFZ?TFMM?MFNPOT?CZ?UIF?
QJFDF?????0OF?VTFT?NJML?GPS?NBLJOH?CVUUFS?BOE?DIFFTF????? 0O?4BU?
VSEBZ?XF?XBUDIFE?UIF?GPPUCBMM?NBUDI?XJUI?HSFBU?JOUFSFTU????? 4PPO?
UIFZ?XJMM?CVJME?B?OFX?UIFBUSF?JO?UIJT?SFHJPO?????? 4UVEFOUT?MJTUFOFE?
UP?UIF?UFBDIFS?XJUI?HSFBU?BUUFOUJPO?
???1VU?RVFTUJPOT?UP?UIF?TFOUFODFT?BDDPSEJOH?UP?UIF?NPEFM?
5IF?PQFSB?s*W BO?4VTBOJOt? XBT?DPNQPTFE?CZ?.??(MJOLB?
JO???????8IBU ?8IFO 8IBU?PQFSB? XBT?DPNQPTFE?CZ?.??(MJOLB 8IFO?XBT?UIF?PQFSB?s*WBO?4VTBOJOt? DPNQPTFE ???5IF?TUPSJFT?PG?"HBUIB?$ISJTUJF?BSF?USBOTMBUFE?JOUP?NBOZ?MBO?
HVBHFT?PG?UIF?XPSME??8IBU???? ?8IBU?MBOHVBHFT????JOUP ????? 5IF?
www.phoenixbooks.ru
???????????u?
???
ЛИТЕРАТУРА
???"OESFXT?)?? 4BZ?JU?XJUI?VT??"O?BEW BODFE?DPVSTF?PG?TQPLFO?
&OHMJTI??w?8JFE[B?1PXT[FDIOB??8BST[BXB???????w?????Q?
??? %FCPSBI?+?4IPSU?.BSHBSFU?4FVGFSU?#PTDP?"MMFOF?(VTT ?
(SPHOFU??#Z?UIF?1 FPQMF?'PS?UIF?1FPQMF??6?4??(P WFSONFOU?BOE?
$JUJ[FOTIJQ??w?6?4??*OGPSNBUJPO?"HFODZ?8BTIJOHUPO?%?$??
??????w?????Q?
???&OHMJTI?5FBDIJOH?'PSVN??+VMZ??????? 7PMVNF????/VNCFS?
???w????Q?
???(SBWFT?,BUIMFFO?3FJO?%BWJE?1 ??&BTU? w?8FTU??4UVEFOUrT?
CPPL??w?0YGPSE?6OJWFSTJUZ?1SFTT?/FX?:PSL???????w?????Q?
???+POFT? -FP??/FX?1SPHSFTT?UP?'JSTU?$FSUJGJDBUF?4UVEFOUrT ?
#PPL??w?$BNCSJEHF?6OJWFSTJUZ?1SFTT??/FX?:PSL?64"??????? w?
????Q?
???.PMJOTLZ?4UFWFO?+??#MJTT?#JMM?? 4JEF?CZ?TJEF??&OHMJTI?MBO?
HVBHF?w?$POWFSTBUJPO?BOE?QISBTF?CPPLT??#PPL???? 5IJSE?FEJ?
UJPO??w?1SFOUJDF?)BMM?3FHFOUT??&OHMFX PPE?$MJGGT?/FX?+FSTFZ?
??????w?????Q?
???.PMJOTLZ?4UFWFO?+??#MJTT?#JMM? ?4JEF?CZ?TJEF??&OHMJTI?MBO?
HVBHF?w?$POWFSTBUJPO?BOE?QISBTF?CPPLT??#PPL???? 5IJSE?FEJ?
UJPO??w?1SFOUJDF?)BMM?3FHFOUT??&OHMFX PPE?$MJGGT?/FX?+FSTFZ?
??????w?????Q?
???/FVGFMEU?7JDUPSJB?(VSBMOJD?%BWJE?? 8FCTUFSrT?/FX?8PSME?
%JDUJPOBSZ?PG?"NFSJDBO?&OHMJTI??'PVSUI?$PMMFHF?&EJUJPO??w?/FX?
:PSL???????w??????Q?
???0VUMJOF?PG?UIF?6?4??&DPOP NZ??8BTIJOHUPO??6?4??%FQBSU?
NFOU?PG?4UBUF???????w?????Q?
????1BLFOIBN?,FOOFUI??.BLJOH?$POOFDUJPOT??"O?*OUFSBDUJWF?
"QQSPBDI?UP?"DBEFNJD?3FBEJOH??w?$BNCSJEHF?6OJWFSTJUZ?1SFTT?
??????w?????Q
????1FUFSTPO?1BUSJDJB?8JMDPY??$IBOHJOH?5JNFT?$IBOHJOH?
5FOTFT??"?3FWJFX?PG?UIF?&OHMJTI?5 FOTF?4ZTUFN??6OJUFE?4UBUFT ?
%FQBSUNFOU?PG?4UBUF??w?8BTIJOHUPO?%?$????????w?????Q?
????3PC?/PMBTDP? ?/FX?4USFFUXJTF??*OUFSNFEJBUF??4UVEFOUrT ?
CPPL??w?0YGPSE?6OJWFSTJUZ?1SFTT???????w?????Q?
????4XBO?.JDIBFM?8BMUFS?$BUIFSJOF? ?5IF?/FX?$BNCSJEHF ?
&OHMJTI?$PVSTF?? w?$BNCSJEHF?6OJW FSTJUZ?1SFTT?.FMCPVSOF?
"VTUSBMJB???????w?????Q?
????8FCTUFSrT?/FX?8PSME?%JDUJPOBSZ?PG?"NFSJDBO?&OHMJTI? ?
5IJSE?$PMMFHF?&EJUJPO??w?/FX?:PSL????????w??????Q?
www.phoenixbooks.ru
???
? u? ?????????????????????????????????????????????
°????????????????????????????????????????
Радовель Валентина Александровна
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Пособие для подготовки к ЕГЭ
??????????????????????? ??????????
????????????????????? ??? ?????????
????????? ???????????
©??????????©?????????????????????????
°???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????? ?????????/FXUPO??
????????????????²?????????????????????????????????
???????
????????????
????????? РостовнаДону??????????????????????
????????????????????????????????????? ????©?????
?????????????????????????????°????????????
?????
????????????????? ?????????????????????????????????? ?
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????w???????
????????????????? ????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????? w????????????? ????
????????????w???????
?????????????????? ????????????????????????????? w????
???????????????????????w???????
????????????????? ?°?????????????????????????????? w?
????????????????????????? w???????? w? ???????????????
?
????????????????? ?°??????????????°???????????·???? ?
??????????????????????????w?????????????????????????? w?
??????
????°???????©?? ???????????????????????????????????????
???????????????????????? М.: Айриспресс, 2006. w???????
www.phoenixbooks.ru
Автор
phoenixbooks
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
239
Размер файла
209 Кб
Теги
phoenixbooks, www, www.phoenixbooks.ru, Книги издательства Феникс
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа