close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

код для вставкиСкачать
ДПТНЗ «Кам’янець-Подільське ВПУ»
LOGO
Портфоліо
викладача фізичної культури
Резюме
Бурденюк
Микола
Вікторович
Освіта вища: Кам’янець-Подільський державний
педагогічний інститут ім. В.П. Затонського,
1994р. – вчитель фізичної культури.
Повна вища освіта: Кам’янець-Подільський національний
Університет ім. І. Огієнка – 2007р. – Педагогіка і методика
середньої освіти. Фізична культура.
Стаж роботи: загальний – 19 р.; педагогічний – 19 р.; на посаді - 2 р.
Підвищення кваліфікації: Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.
Посвідчення про підвищення кваліфікації від 22.06.2012р. Реєстраційний номер № 85/12
Рік та результати останньої атестації: 2008рік, вчитель вищої категорії.
телефон: 067 984 93 37
е-mail педагога: [email protected]
веб-сайт, блог педагога: http://burdenukkollya.blogspot.com
Мої життєві принципи
Життєве кредо: Ніколи не зупинятися на досягнутому, бо життя – це процес,
тому завжди потрібно рухатися уперед.
Педагогічне кредо: «Щоб бути хорошим викладачем, треба любити те, що
викладаєш, та любити тих, кому викладаєш»
В.Й. Ключевський
Творче кредо: Віддай людині крихітку себе. За це душа наповнюється світлом.
Л. В. Костенко
Моя мета: Формування свідомої, активної особистості та громадянина.
Розвиток фізичних якостей і здібностей, зміцнення здоров’я. Формування
стійких мотивацій і потреб у здоровому способі життя.
Моніторинг якості знань учнів
Учні-переможці олімпіад, конкурсів
Ілаш Микола
ІІІ місце в обласній Спартакіаді серед учнів професійно-
технічних навчальних закладів 2013 року з настільного
тенісу серед юнаків (ІІ ракетка)
Учні-переможці олімпіад, конкурсів
Команда ДПТНЗ «К-П ВПУ» у складі: студентів першого курсу
Тітова Вадима і Кадиша Дем’яна посіла І місце в обласній
Спартакіаді серед учнів професійно-технічних навчальних
закладів 2014 року з настільного тенісу серед юнаків.
Оцінка роботи педагога адміністрацією
та колегами училища
Відповідальний, працьовитий, сумлінний
Володіє високим рівнем професійної майстерності
В роботі використовує інноваційні
підходи методики викладання предмету
Користується повагою серед учнівського та
педагогічного колективів
Відкриті уроки
2012-2013 н.р. Відкритий урок з теми: Волейбол.
2013-2014 н.р. Відкритий Олімпійський урок
Історія Олімпійських ігор.
2013-2014 н.р. Відкритий урок з теми: Гімнастика.
Відкриті уроки (колаж)
Мета і завдання фізичного виховання
Мета: фізичного виховання учнів полягає у формування у них фізичної
культури особистості та здібностей направлених на використання
різноманітних засобів фізичної культури, спорту і туризму для збереження та
укріплення здоров’я, психофізичної підготовки і самопідготовки до майбутньої
професійної діяльності.
зміцнення
здоров’я,
сприяння
правильному
формуванню
і
всебічному
розвитку організму, профілактика
захворювань,
забезпечення
високого рівня фізичного стану,
працездатності протягом всього
періоду навчання; формування
стійких мотивацій і потреб
обережного ставлення до власного
здоров'я на заняттях фізкультурнооздоровчої
та
спортивної
діяльності;
оволодіння
технологіями
сучасних
оздоровчих
систем
фізичного виховання, збагачення
індивідуального досвіду занять
спеціально-прикладними
фізичними вправами і базовими
видами спорту;
оволодіння
системою
професійно і життєво важливих
практичних умінь і навичок, які
забезпечують
збереження
і
зміцнення фізичного і психічного
здоров'я;
оволодіння знаннями про
фізичну культуру і спорт, її роль та
значення у сучасному розвитку
освіти, формуванні здорового
способу життя;
виховання позитивних
якостей особистості, додержання
норм колективної взаємодії та
співпраці
в
навчальній
та
змагальній діяльності.
Фронтальний
Груповий
Потоковий
Позмінний (колове тренування)
Використання новітніх технологій навчання
Індивідуальний
Формування в учнів фізичної культури
особистості, збереження і зміцнення
фізичного і психічного здоров'я.
Способи організації навчальної діяльності
учнів на уроках фізичної культури
Навчально-тренувальна база
Методична проблема
«Використання елементів інформаційнокомунікаційних технологій на уроках фізичної
культури для активізації опорно-рухової діяльності»
Актуальність проблеми. Сучасна освітня парадигма вимагає
переходу від пасивних до активних технологій навчання. Використання
інформаційно-комунікаційних технологій в освіті є черговим етапом
запровадження новітніх підходів до викладання різних освітніх
дисциплін. Використання інноваційних технологій фізичного виховання
учнів ПТНЗ на уроках фізичної культури та в позакласний час дає змогу
вчителю виконувати одну з головних вимог як до сучасного уроку так і
взагалі до фізичного виховання учнів, а саме, у поєднанні з освітньою
спрямованістю досягти високої компактності, динамічності, емоційності
занять які стимулюють активність та інтерес учнів до занять фізичними
вправами.
Головні завдання педагогічної
діяльності:
-
Збереження і зміцнення здоров’я учнів;
Розвиток фізичних якостей і здібностей;
Виховання позитивних якостей особистості;
Оволодіння технологіями сучасних оздоровчих систем.
Шляхи
реалізації цих завдань
- Використання нетрадиційних форм та методів фізичного виховання;
- Формування у учнів позитивної мотивації до здорового способу життя;
- Використання ігрового і змагального методів, стимулювання творчої
активності та свідомості учнів;
- Використання інформаційно комунікаційних технологій.
План розвитку професійної
компетентності
Постійне професійне
самовдосконалення.
B
Самодіагностика.
Визначення власного рівня
професійної компетентності.
Новий пошук.
C
A
Професійна
компетентність
D
G
Розробка програмнометодичного забезпечення
навчального процесу.
F
Курси підвищення
кваліфікації, атестація.
Інноваційна
діяльність.
E
Участь у конкурсах
професійної майстерності.
Участь в роботі методичних комісій,
творчих груп, обласних фахових секцій
Виступи на засіданні методичної комісії:
2012-2013 н.р. «Формування міжпредметних зв'язків на заняттях
з фізичної культури»
2013-2014 н.р. «Використання ІКТ на уроках фізкультури
та в позаурочний час»
2013-2014 н.р. «Особливості методики фізичного
виховання учнів, що навчаються у
професійно-технічних навчальних
закладах»
2013-2014 н.р. «Циклічність на уроках
фізичної культури»
Організація і проведення предметних
тижнів
2012-2013 н.р. Спартакіада серед учнів К-П ВПУ
з різних видів спорту.
2013-2014 н.р. Олімпійський тиждень.
2013-2014 н.р. Спартакіада К-П ВПУ
з різних видів спорту.
Організація і проведення
предметних тижнів (колаж)
Організація і проведення
предметних тижнів (колаж)
Навчально-методична література, розроблена педагогом
(посібники, підручники, методичні розробки, рекомендації ,
педагогічні програмні засоби)
Науково-методичний посібник
«Аспекти визначення психофізичної готовності
учнів ПТНЗ до професійної діяльності» (поданий
на схвалення до друку та поширення науковометодичною радою НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій
області.)
Мій блог
Позанавчальна діяльність
Робота спортивних секцій
Участь у спортивних змаганнях
Позанавчальна
діяльність
Робота за місцем проживання
Товариські зустрічі.
Спортивні свята
Позанавчальна діяльність
Спортивні свята
2012-2013 н.р. Спортивне свято «Ну-мо, козаченьки!»
2013-2014 н.р. День здоров’я!
2013-2014 н.р. Спортивне свято «Ну-мо,
козаченьки!»
Спортивні свята у світлинах
LOGO
Автор
burdenukkollya
Документ
Категория
Презентации по физкультуре
Просмотров
27
Размер файла
22 586 Кб
Теги
культура, портфоліо, фізичної, викладача
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа